sâmbătă, 3 decembrie 2011

PSIHOTERAPIE ISIHASTA.Practici si modele filocalice pentru restabilirea sanatatii


Autor Vasile Andru
Editura Paralela 45
Colectia Sapientia
An aparitie :2010
Editia a II-a

ISBN     978-973-47-0954-0
Nr pagini :208
Format ?
Pret : 15 lei la Editura, 14,25 lei la divin.ro


Descriere:

Atat Filosofia, cat si Filocalia (dragoste de frumos duhovnicesc) pot deveni instrumente de psihoterapie. Se configureaza astfel o disciplina pe care am numit-o Psihoterapie isihasta. Acest termen l-am propus si l-am folosit de prin 1990-1991. Este o terapie vizand echilibrul psihic si rezolvarea unor focare patogene, bazata pe traditia filocalica, pe practica isihasta noera proseuche si pe vindecari sacerdotale.
In traditia isihasta, se conturase o disciplina a imbunatatirii umane, a vindecarii bolilor egoului, a corectarii unor trasaturi de personalitate. Am extras de acolo experiente si cazuistica privind restabilirea echilibrului psiho-emotional. Asadar domeniul este vechi, numai termenul si structurarea materiei sunt noi, ca si relansarea sa ca obiect medical si adaugarea sa la psihoterapiile comportamentale, umanist existentiale, sau la terapiile cognitive si transpersonala.
In cartea aceasta este vorba atat de conturarea unui obiect distinct, cat si de indemnarea psihoterapeutilor clasici spre spiritualizarea actului medical.

Vasile ANDRU

Cuprins:

PROLEGOMENE
Filocalia şi viaţa........................................................5
Actualitatea terapiilor
bazate pe tradiţia filocaUcă....................................7

PARTEA I
Principii.....................................................................13
Reguli filocaUce pentru restabilirea sănătăţii.....15
Relaţia intre păcate şi boli....................................27
Relaţia intre păcate şi clase pulsionale..............38
Emoţiile distructive şi tratarea lor din perspectivă filocaUcă..............43
Cele 7 ispite in relaţie cu 7 dizabilităţi psihice........................48
Ispita Cain.............................................................59
Oboseala şi stresul. O abordare filocalică.........69
Corectarea mişcării minţii....................................74

PARTEA a Il-a
Vindecători şi vindecaţi........................................85
Olimpiada, o sfantă depresivă, şi „terapeutul" ei loan Hrisostom..............87
Evdochia şi trauma de iniţiere.........................102
Ridicarea bărbatului căzut (Vindecările credinţei).................108
Relaţia credinţă-sănătate (in tratamentele părintelui Arsenic Boca).................115
Vindecări miraculoase.......................................123
Cu intrebarea te mantuieşti..............................129
Cuvintele de folos ale asceţilor: insănătoşire şi indreptare a vieţii.........132

PARTEA a IlI-a
Practici sacerdotale.............................................141
Cele mai puternice rugăciuni............................143
Rugăciunea Domnească...................................145
Practica celor 9 Fericiri: terapie şi iluminare.. 148
Rugăciunea lui Efrem Şirul pentru despătimire.....................160
MoHtvele Sfantului Vasile cel Mare.................167
Psalmii şi vindecarea.........................................171

INCHEIERE
Terapie şi raetatioia............................................177
De la vindecare la transformare: două etape in tratamentele filocaUce..........179
Raiul este o aşezare sufletească........................186
GLOSAR.................................................................195


AMPRENTA COMPORTAMENTALA SI EVALUAREA PERSONALITATII

Autor : Romeo Zeno Cretu
Editura Polirom
Colectia collegium  
An aparitie : 2010       
ISBN: 978-973-46-1800-2
Numarul de pagini: 248
Format:  160x235
Pretul la data postarii : 9,99 lei (Pret Promotional) la Editura,   9,99 lei la librarie.net, 21,56 la librariaonline, 20 lei la carti de psihologie


Descriere:
Cercetarile recente in domeniul personalitatii au evidentiat faptul ca aceasta este un construct dinamic, rezultat al interactiunii dintre structura biochimica a individului si mediul inconjurator. Volumul propune o actualizare a metodologiilor de evaluare a personalitatii, utilizind ca paradigma explicativa amprentele comportamentale moduri de adaptare a persoanei la mediu, sedimentate de-a lungul timpului intr-o serie de tipare de raspuns. Amprentele comportamentale permit atit descrierea si explicarea comportamentului, cit si predictia evolutiei acestuia din perspectiva individuala transsituationala. Informatiile de ultima ora sint utile pentru studenti si pentru specialisti in psihologie, pedagogie, cercetarea in marketing si psihologia consumatorului, criminalistica si managementul resurselor umane.

Cuprins:

Introducere /9

Amprenta psihocomportamentala /13
     Ce este o amprenta psihocomportamentala ? /14
     Niveluri de analiza ale amprentei comportamentale /22
            Nivelul biologic /22
            Genomul uman /23
            Transcriptomul /27
            Epigenomul: factor de control al jonctiunii genotip-fenotip /28
            Proteinomul /31
            Neuromul /34
            Tipuri de neurotransmitatori /35
     Psihocomportamentul si infrastructura sa biochimica /41
            Extraversia /42
            Nevrotismul /44
            Psihotismul / impulsivitatea /45
            Agresivitate versus agreabilitate /47
     Sumar /49

Environmentul, biologicul si amprenta personalitatii /51
     Presiuni environmentale, adaptare, evolutie /52
     Deprivarea sociala si dezvoltarea individuala /54
     Interactiuni intre genetic si mediu /56
     Controlul fondului genetic si performanta /57
     Distres, eustres si dezvoltarea individuala /60
     Imbogatirea mediului si performanta /64
     Mediul imbogatit si activarea genetica /65
     Mediul ostil si activarea genetica /66
     Dieta si activarea genetica /68
     Environmentul si activarea genetica in cazul oamenilor /69
     Sumar /74

Paradigme alternative in operationalizarea personalitatii /75
     Superfactorii in expresia consistenta a personalitatii /76
     Consistenta personalitatii /78
     Agregarea datelor si consistenta personalitatii /79
     Variabilele situationale si expresia consistenta a personalitatii /86
     Experimente ce demonstreaza forta situationala /87
            Forta situatiei sociale si conformismul /87
            Forta autoritatii si obedienta /88
            Forta autoritatii si obedienta patologica /90
            Situatii versus trasaturi /90
            Autoritate institutionala si obedienta patologica /91
     Variabilele situationale obiective si expresia comportamentului /93
     Variabilele situationale subiective si expresia comportamentului /98
     Cadrul intern de referinta si comportamentul /102
     Implementarea variabilelor situationale in TCD /104
     TCD: delimitarea intre stari de personalitate si trasaturi de personalitate /106
     O perspectiva bioelectrica asupra starilor de personalitate /109
     Sumar /111

Personalitatea: construct de nivel macro sau micro? /113
     Eroarea agregarii datelor /115
     Teorema ergodica: conditii de echivalenta intre macro si micro /121
     Aplicatie: tehnica R versus tehnica P /123
     Aplicatie: analiza seriilor de timp /125
     Alternativa procesuala: teoriile social-cognitive /129
     Caracteristici definitorii ale TSC /130
     TSC versus TCD /131
     Sumar /137

Modelari ale amprentei comportamentale /139
     Modelul conditional dispozitional /140
            Particularitati ale MCD /140
            Definirea elementelor categoriale /142
            Implicatii practice ale MCD /142
            Specificarea conditiilor psihologice echivalente /143
     MCD: verificari empirice /144
            Agresivitatea sociala /144
            Constiinciozitatea academica /149
            Autoeficacitatea personala /152
            Perceptii si relatii sociale /155
            Valoarea modelului conditional-dispozitional /157
     Teoria sistemului cognitiv-afectiv al personalitatii /158
            Asumptiile CAPS /158
            Organizarea elementelor /160
            Particularitati de functionare /160
            Tipuri posibile de unitati cognitiv-afective /162
            Implicarea unitatilor cognitive in raspunsul comportamental /163
            Specificul idiografic al CAPS /163
     Situatii nominale vs situatii psihologice /164
            Definirea nominala /164
            Definirea prin atribute psihologice /165
            Microanaliza, atribute situationale, amprenta /167
     Coerenta comportamentului vs consistenta trasaturii /169
            Consistenta transsituationala /170
            Stabilitatea temporala intrasituationala /170
            Coerenta comportamentala /171
     Coerenta: demistificarea paradoxului consistentei /173
     Cercetari empirice: atributele situationale si amprente coerente /175
     Strategia descendenta (top-down) /175
     Strategia ascendenta (bottom-up) /179
     Modelarea patternului dinamic de raspuns /181
     Critici adresate CAPS /186
     Aplicatii clinice interactionist-idiografice /191
     Tulburari de personalitate si amprenta personalitatii /194
            Amprenta tulburarilor narcisiste /194
            Amprenta tulburarilor histrionice /196
            Amprenta tulburarilor dependente /196
            Amprenta tulburarilor evitante /197
            Amprenta tulburarilor obsesiv-compulsive /198
     Concluzii /199
     Sumar /200

Modelari alternative ale amprentei /203
     Modelarea neuronala a amprentei personalitatii /203
            Elementele unei retele neuronale /204
            Simularea unei retele neuronale pentru un caz individual /205
            Simularea unei retele neuronale in cazul diadei /207
     Abordarea prin distributii de densitate (ADD) /210
            Concepte ADD /211
            Asumptii ADD /211
            Cercetari ADD /212
     Modelul KAPA /214
            Cunostinte si evaluari /215
            Balansul intre cunostinte si evaluari /216
            Schemele personale si coerenta transsituationala /218
            Organizarea sistemului personalitatii /219
            Misiunea idiografica /221
            Cercetari KAPA /224

Incheiere /225

Bibliografie /229