sâmbătă, 3 decembrie 2011

PSIHOTERAPIE ISIHASTA.Practici si modele filocalice pentru restabilirea sanatatii


Autor Vasile Andru
Editura Paralela 45
Colectia Sapientia
An aparitie :2010
Editia a II-a

ISBN     978-973-47-0954-0
Nr pagini :208
Format ?
Pret : 15 lei la Editura, 14,25 lei la divin.ro


Descriere:

Atat Filosofia, cat si Filocalia (dragoste de frumos duhovnicesc) pot deveni instrumente de psihoterapie. Se configureaza astfel o disciplina pe care am numit-o Psihoterapie isihasta. Acest termen l-am propus si l-am folosit de prin 1990-1991. Este o terapie vizand echilibrul psihic si rezolvarea unor focare patogene, bazata pe traditia filocalica, pe practica isihasta noera proseuche si pe vindecari sacerdotale.
In traditia isihasta, se conturase o disciplina a imbunatatirii umane, a vindecarii bolilor egoului, a corectarii unor trasaturi de personalitate. Am extras de acolo experiente si cazuistica privind restabilirea echilibrului psiho-emotional. Asadar domeniul este vechi, numai termenul si structurarea materiei sunt noi, ca si relansarea sa ca obiect medical si adaugarea sa la psihoterapiile comportamentale, umanist existentiale, sau la terapiile cognitive si transpersonala.
In cartea aceasta este vorba atat de conturarea unui obiect distinct, cat si de indemnarea psihoterapeutilor clasici spre spiritualizarea actului medical.

Vasile ANDRU

Cuprins:

PROLEGOMENE
Filocalia şi viaţa........................................................5
Actualitatea terapiilor
bazate pe tradiţia filocaUcă....................................7

PARTEA I
Principii.....................................................................13
Reguli filocaUce pentru restabilirea sănătăţii.....15
Relaţia intre păcate şi boli....................................27
Relaţia intre păcate şi clase pulsionale..............38
Emoţiile distructive şi tratarea lor din perspectivă filocaUcă..............43
Cele 7 ispite in relaţie cu 7 dizabilităţi psihice........................48
Ispita Cain.............................................................59
Oboseala şi stresul. O abordare filocalică.........69
Corectarea mişcării minţii....................................74

PARTEA a Il-a
Vindecători şi vindecaţi........................................85
Olimpiada, o sfantă depresivă, şi „terapeutul" ei loan Hrisostom..............87
Evdochia şi trauma de iniţiere.........................102
Ridicarea bărbatului căzut (Vindecările credinţei).................108
Relaţia credinţă-sănătate (in tratamentele părintelui Arsenic Boca).................115
Vindecări miraculoase.......................................123
Cu intrebarea te mantuieşti..............................129
Cuvintele de folos ale asceţilor: insănătoşire şi indreptare a vieţii.........132

PARTEA a IlI-a
Practici sacerdotale.............................................141
Cele mai puternice rugăciuni............................143
Rugăciunea Domnească...................................145
Practica celor 9 Fericiri: terapie şi iluminare.. 148
Rugăciunea lui Efrem Şirul pentru despătimire.....................160
MoHtvele Sfantului Vasile cel Mare.................167
Psalmii şi vindecarea.........................................171

INCHEIERE
Terapie şi raetatioia............................................177
De la vindecare la transformare: două etape in tratamentele filocaUce..........179
Raiul este o aşezare sufletească........................186
GLOSAR.................................................................195


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu