joi, 23 februarie 2012

ÎNCREDEREA ORGANIZAŢIONALĂ.Trust: The bedrock of individual and organizational excellence.
Autor : Eugen Avram , Pamela Shockley-Zalabak
Editura Universitara (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie :2008
ISBN 978-973-749-402-3
Nr pagini : 408
Pret : 32 lei

Descrierea editurii :
" În anii `50-`60 se descoperă semnificaţia încrederii în relaţiile interpersonale din cadrul societăţii.....Încrederea a fost abordată ca aspect al relaţiilor în şi între organizaţii. Cercetările şi aplicaţiile s-au decantat la mai multe niveluri: nivelul intraorganizaţional - încrederea în organizaţii şi nivelul inter-organizaţional - încrederea între organizaţii. Încrederea organizaţională a fost pusă în relaţie cu mai toate fenomenele psihoorganizaţionale, i s-au stabilit o serie de dimensiuni, s-a încercat elucidarea mecanismelor psihice interne ale acestui fenomen, s-au elaborat nenumărate modele explicativ-interpretative ".

Cuprins:


PART I
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS

Chapter 1

Kathleen Ellis, Pamela Shockley-Zalabak.
THE ORGANIZATIONAL TRUST PROFILE: A COMPREHENSIVE INSTRUMENT TO MEASURE ORGANIZATIONAL TRUST

1. Introduction ……………………………32
2. Review of Literature
2.1. Definitional and Theoretical Complexity of Organizational Trust ….32
2.2. Significance of Organizational Trust ……………………………….. 33
2.3. Trust in the Organization …………………………………………….34
2.4. Trust and Organizational Roles ……………………………………...35
3. The Research Problem
3.1. Phase 1: Development and Validation of the Organizational Trust Profile (OTP)
3.1.1. Item Development ………………………………………….. 36
3.1.2. Instrument Testing …………………………………………37
3.2. Phase 2: The Relationship Between (a) Trust and (b) Perceived Organizational Effectiveness and Satisfaction with Organizational Outcomes
3.2.1. Method ……………………49
3.2.2. Data Analysis and Results ………50
4. Discussion ..……………………………………………54
References ………………….55

CAPITOLUL 2

Eugen Avram
EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE ÎNCREDERE ORGANIZAŢIONALĂ

1. Încrederea – obiect de studiu în ştiinţele socio-umane ………..61
2. Conceptul de „încredere organizaţională” ………………………63
3. Definiţii ale „încrederii organizaţionale”
3.1. Definirea încrederii în termeni psihologici ………………66
3.2. Definirea încrederii în termeni sociologici ……………67
3.3. Definirea încrederii în termeni economici ……………67  
3.4. Discuţii ……………67
4. Mutaţii în psihologia încrederii …………………………68
5. Formele încrederii organizaţionale …………………………70
6. Nivele ale încrederii organizaţionale ……………………74
7. Teorii ................79
8. Încrederea organizaţională în studiile româneşti …………83
Bibliografie ….85

CAPITOLUL 3

Eugen Avram, Silviu Matu
STRUCTURA ŞI FUNCŢIONALITATEA ÎNCREDERII ORGANIZAŢIONALE

1. Structura psihologică a încrederii organizaţionale ……………. 93
2. Dimensiuni ale încrederii organizaţionale ………………………. 97
3. Modele funcţionale ale încrederii organizaţionale ………………102
4. Un model structural-funcţional „integrat” al încrederii organizaţionale …106
5. Concluzii …………. 113
Bibliografie …………. 115

CAPITOLUL 4

Eugen Avram, Andra Moisa, Mara Şerban
RELAŢIILE ÎNCREDERII ORGANIZAŢIONALE CU ALTE VARIABILE
ORGANIZAŢIONALE

1. Introducere ...... 119
2. Ipostaze ale încrederii organizaţionale
2.1. Încrederea organizaţională ca rezultat al altor variabile organizaţionale …119
2.2. Încrederea organizaţională ca antecedent al altor variabile organizaţionale..121
2.3. Încrederea organizaţională ca fenomen co-determinat cu alte variabile organizaţionale .. 128
3. Discutii………………… 130
4. Dificultăţi în studiul relaţiilor încrederii cu alte fenomene organizaţionale
4.1. Insuficienta delimitare a încrederii de alte fenomene ……………..131
4.2. Limite ale înţelegerii relaţiilor încrederii cu alte fenomene ……….. 132
5. Relaţiile dintre încredere şi variabilele demografice ………………….. 133
6. Concluzii .......... 134
Bibliografie …….136

PARTEA II
APLICAŢII LA NIVEL INDIVIDUAL ŞI DE GRUP

CAPITOLUL 5

Eugen Avram
INVESTIŢIA ÎN ÎNCREDERE

1. Introducere …143
2. Dilemele investiţiei în încredere …………………144
3. Mecanisme implicate în iniţierea şi asumarea încrederii
3.1. Motivaţiile sau interesele comune …………………………147
3.2. Nevoia de sprijin, de a te baza pe altul ……………………147
3.3. Experienţa …………………………………………………148
3.4. Predispoziţiile personalităţii …………………………………149
3.5. Valorile personale ……………………………………………….151
3.6. Aşteptări …………………………………………………154
3.7. Anticipări …………………………………………………154
3.8. Atribuirile …………………………………………………155
3.9. Relaţia dintre predispoziţii şi atribuiri ……………………156
3.10. Identificarea cu grupul sau cu organizaţia ……… 157  
4. Mecanisme implicate în menţinerea încrederii
4.1. Similaritatea unor atitudini şi valori ……………………… 159
4.2. Confirmarea rezultatelor schimbului ...............159
4.3. Implicarea cognitivă şi afectivă …………………………… 160
4.4. Reciprocitatea ………………………………………………160
4.5. Vulnerabilitatea ……………………………………………161
4.6. Riscul ……………………………………………………………162
5. Mecanisme asociate consecinţelor investiţiei în încredere ………165
6. Concluzii …… 166
Bibliografie …… 167

CAPITOLUL 6

Eugen Avram
ÎNCREDEREA ÎN CONTRACTELE PSIHOLOGICE

1. Introducere …173
2. Încrederea în cadrul contactelor psihologice dintre om şi organizaţie
2.1. Modelul integrat al relaţiilor dintre om şi organizaţie ……………..174
2.2. Modelul contractului psihologic …………………………………...177
2.3. Modelul tipologic al contractelor psihologice dintre om şi organizaţie…178
2.4. Contractele psihologice „vechi” şi „noi” …………………………..179
2.5. Modelul general al relaţiei om-organizaţie ………………………...181
2.6. Modelul sintetic al congruenţei om-organizaţie ……………………187
2.7. Modelul dinamic al relaţiilor dintre angajat şi angajator.......……… 190
3. Încălcarea contractelor psihologice …………………………………….193
4. Discuţii ………………….. 195
Bibliografie ……199

CAPITOLUL 7

Eugen Avram
LEADERSHIP-UL DE ÎNCREDERE

1. Introducere … 201
2. Dimensiunile leadership-ului de încredere
2.1. Competenţa
2.1.1. Lansarea unei viziuni ....…..204
2.1.2. Îndeplinirea excelentă a rolului managerial .............. 205
2.1.3. Capacitatea de utilizare a puterii .........206
2.1.4. Realizarea unor schimbări controlate .. …209
2.2. Deschiderea / Onestitatea
2.2.1. Comunicarea strategiei ........................211
2.2.2. Explicarea deciziilor şi managementul participativ ............212
2.2.3. Onestitatea în comunicare .....…………………….......213
2.2.4. A fi disponibil, abordabil ....................214
2.3. Preocuparea/ grija
2.3.1. Ascultarea preocupărilor angajaţilor .....216
2.3.2. Preocuparea pentru “starea de bine” a salariaţilor ................217
2.3.3. Respectul şi corectitudinea ..................219
2.3.4. Recunoşterea contribuţiilor angajaţilor ................220
2.4. Siguranţa
2.4.1. Predictibilitatea ……………………………222
2.4.2. Coerenţa ……………………………………223
2.4.3. Menţinerea echilibrului personal şi al sistemului ..........224
2.4.4. Imparţialitatea .............226
2.5. Identificarea
2.5.1. Credibilitatea ………………………………228
2.5.2. Antrenarea valorilor etice ....................230
2.5.3. Producerea unor “transformări” la nivelul angajaţilor .........231
2.5.4. Crearea unui sens ........ 232
3. Încrederea liderilor în subordonaţi ……………234
4. Concluzii .......... 235
Bibliografie …… 237

CAPITOLUL 8

Eugen Avram
ÎNCREDEREA ÎN ECHIPĂ

1. Introducere …241
2. Încrederea şi eficacitatea echipei …………………….242
3. Dezvoltarea echipelor de încredere …………………244
4. Factori care contribuie la construirea încrederii în echipă
4.1. Caracteristicile membrilor echipei ……………………246
4.2. Normele de grup ………………………………………249
4.3. Atitudinile şi comportamentele pozitive ……………251
4.4. Spiritul de echipă …253
4.5. Deschiderea pentru colaborare ..............256
5. Principii ale dezvoltării încrederii în relaţiile interpersonale/ de grup …258
6. Practici de promovare a încrederii echipelor
6.1. Cercetarea grupurilor ………………………262
6.2. Aplicaţii curente
6.2.1. Contractul de muncă ………………………264
6.2.2. Practici de soluţionare a problemelor ………265
6.2.3. Grupurile autodirijate ………………………267
6.2.4. Practici de coordonare …………………….267
6.2.5. Practici de comunicare ………………………269
6.2.6. Manualul echipei ........271
7. Concluzii ……274
Bibliografie ……275

PARTEA III
APLCAŢII LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL

CAPITOLUL 9

Pamela Shockley-Zalabak, Eugen Avram
CONSTRUIREA ÎNCREDERII ÎN ORGANIZAŢIE

1. Cadre …………………….279
2. Factori organizaţionali determinanţi ai încrederii organizaţionale
2.1. Competenţa organizaţiei ……………………………280
2.2. Politicile de resurse umane .................282
2.3. Structura ……………………………289
2.4. Managementul relaţiilor ierarhice ...................295
2.5. Managementul comunicării …………………296
2.6. Managementul deciziilor ………………………298
2.7. Împuternicirea la locul de muncă ………………300
2.8. Relaţiile de parteneriat cu salariaţii ………………301
2.9.. Cultura organizaţională ………………………302
2.10. Managementul schimbării organizaţionale …………303
3. Concluzii ..........308
Bibliografie ……312

CAPITOLUL 10

Eugen Avram, Simona M. Glăveanu, Anca G. Bucur
ÎNCREDEREA ÎN ALIANŢELE DINTRE ORGANIZAŢII

1. Premise ……………………………………319
2. Specificul încrederii inter-organizaţionale ……………320
3. Locul şi rolul încrederii în relaţiile dintre organizaţii
3.1. Teoria dominării organizaţionale ……………………322
3.2. Teoria economiei organizaţionale ……………………323
3.3. Teoria pozitivă a încrederii ……………………………324
4. Încrederea în diferite tipuri de alianţe strategice …………325
5. Strategii de stimulare a încrederii în parteneriate
5.1. Culegerea de informaţii despre partener ……………333
5.2. Calculul costurilor şi beneficiilor …………………333
5.3. Negocierea de tip “win-win” ...334
5.4. Angajamentul comun ..............336
5.5. Corectitudinea …….337
5.6. Tradiţia relaţiilor …….338
5.7. Comunicarea ……………………………338
5.8. Asumarea graduală a riscului ……………339
5.9. Controlul ………….338
6. Consecinţe ……………….342
7. Concluzii ……343
Bibliografie 347

CAPITOLUL 11

Eugen Avram, Raluca Smarandache, Mihaela Joiţa
ÎNCREDEREA ÎN DIFERITE SISTEME DE MANAGEMENT

1. Încrederea şi capitalul social
1.1. Dimensiunile capitalului social …………………………………….353
1.2. Funcţiile încrederii în cadrul capitalului social …………………….355
2. Încrederea în diferite sisteme sociale şi organizaţionale
2.1. Diferenţe sociale, culturale …………………………………………357
2.2. Managementul american şi încrederea ……………………………..361
2.3. Managementul japonez şi încrederea ………………………………363
2.4. Alternative ………...363
2.5. Managementul european şi încrederea .............367
2.6. Managementul românesc şi încrederea …………………………….369
3. Discuţii………372
Bibliografie ………….373

CAPITOLUL 12

Eugen Avram
PROVOCĂRILE ÎNCREDERII ORGANIZAŢIONALE

1. Limitele construirii încrederii organizaţionale
1.1. Vulnerabilitatea încrederii .......377
1.2. Limite ale construirii încrederii în lideri …………………………...377
1.3. Limitările construirii încrederii la nivelul grupurilor ……………...387
2. Cinismul organizaţional …………………………………………………389
3. Neîncrederea în şi între organizaţii
3.1. Raţiunea studiilor …….393
3.2. Specificul psihologic al neîncrederii ……………………………….394
3.3. Factori interni favorizanţi ai neîncrederii
3.3.1. Restabilirea relaţiilor de încredere afectate ............397
3.3.2. Mecanisme de prevenţie a încălcărilor încrederii ………..398
3.4. Factori exteriori organizaţiei care afectează încrederea
3.4.1. Schimbările sociale şi organizaţionale …………………….399
3.4.2. Globalizarea ….. 402
4. Viitorul încrederii în sistemele organizaţionale!? …..403
5. Concluzii ..........404
Bibliografie ….405

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu