marți, 21 februarie 2012

PATOLOGIE OBSESIVA


Autor : Mircea Lazarescu, Ovidiu Bumbea
An aparitie : 2008
ISBN 9789732716953
Nr pagini : 328
Pret :  49.99 lei la librarie.net
AnticariatDescriere:
Monografia „Patologie obsesivă” reprezintă un eveniment editorial pentru literatura medicală din România, ce umple un gol de 35 de ani de la publicarea de către unul din autori (Mircea Lăzărescu) a primei monografii din literatura medicală românească despre patologia obsesivă.
Autorii Mircea Lăzărescu şi Ovidiu Bumbea ne prezintă o lucrare cu caracter exhaustiv, despre patologia obsesivă, o lucrare de înaltă ţinută ştiinţifică, ce ţine pasul cu literatura psihiatrică internaţională.

Cuprins:
Cap 1
Istoric :
Introducere. Obsesionalitate în context religios. Terminologia obsesionalităţii în sec. XIX. Cazuistică şi concepţii psihiatrice în sec.XIX. Comentatori ai obsesionalităţii în sec. XIX. Psihastenia lui Janet.
Nevroza obsesională a lui Freud. Obsesionalitate în psihopatologia germană a sec. XX şi în România. Epoca definiţiilor operaţionale şi a criteriilor de diagnostic. Obsesionalitatea, psihopatologia developmentală şi cognitivismul. Dimensiunea antropologică a obsesionalităţii.
Cap 2
Circumscrierea clinică şi psihopatologică a tulburării obsesiv-compulsive .
Introducere. Caracterizarea generală a simptomelor OC. Obsesii şi compulsii : variante, denumiri, diferenţe. Sistematizarea şi descrierea principalelor simptome OC. Criterii de diagnostic a TOC . TOC standard şi subtipuri.
Cap 3

Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă (TPOC)
Introducere. Caracterizarea descripitivă a TPOC prin 3 domenii principale şi altele secundare. Subtipuri de TPOC. Criterii de diagnostic a TPOC. Evidenţierea unor trăsături prezente de TPOC în caracteriologiile generale, tradiţionale şi actuale. Similarităţi şi corelaţii între TPOC şi TOC. Raporturile TPOC faţă de alte tulburări de personalitate.

Cap 4

Diagnosticul şi evaluarea tulburării obsesiv-compulsive
Investigarea clinică şi evaluarea tulburării obsesiv-compulsive. Inventare de evaluare a TOC. Interviuri clinice. Y-BOCS. Instrumente complementare. Anexă

Cap 5
Tulburarea obsesiv-compulsivă la vârsta infanto-juvenilă şi de-a lungul ciclurilor vieţii
Repere istorice. Simptomatologie. Diagnosticul TOC în pedopsihiatrie. Ritualurile infantile şi superstiţiile în perspectiva developmentală. Epidemiologie. Debutul. Comorbiditatea, tranziţia spre normalitate şi tulburările de spectru în TOC a copilului. Studierea longitudinală a TOC copilului şi adolescentului. TOC a copilului şi
familia. Perioade speciale ale vieţii; graviditatea şi post-partum. Obsesionalitatea şi vârsta a treia.
Cap 6.

Epidemiologia şi consecinţele sociale ale tulburării obsesiv-compulsive
Prevalenţa. Factorii demografici. Debutul.
Cap 7.

Evoluţia şi prognosticul tulburării obsesivcompulsive
Evoluţie. Factori prognostici.
Cap 8.

Aspectele etiopatogenice ale tulburării obsesiv-compulsive
Modele biologice:
- factorii genetici;
- ipotezele neurochimice;
- markerii neuroanatomici şi de funcţionare cerebrală;
- studiile neuropsihologice; - teoria autoimună.
Modele psihologice :
- modele comportamentale;
- modele cognitive;
- modelul psihanalitic.

Cap 9.
Abordări terapeutice în tulburarea obsesiv-compulsivă
Introducere. Farmacoterapie de primă intenţie. Farmacoterapie de linia a doua. Terapii biologice non-farmacologice. Psihoterapie. Terapie combinată farmaco-psihologică.
Cap 10.

Comorbidităţile tulburării obsesiv-compulsive
 Cadru conceptual. Comorbiditatea TOC cu tulburările mentale non-psihotice şi non-organice. Comorbiditatea TOC cu tulburările psihotice non-organice. Simptome obsesionale în patologia organică.
Cap 11.

Tulburările spectrului obsesiv–compulsiv
Consideraţii generale. Aspectele dimensionale ale spectrului obsesiv-compulsiv. Sectoare de suprapunere cu TOC. Tulburări specifice.Cap 12
Dimensiunea antropologică a obsesionalităţii
Introducere. Axa nehotărâre, nesiguranţă, îndoială, problematizare. Relaţiile de ordine şi obsesionalitatea. Acţiunea, comportamentul, munca şi patologia obsesivă. Obsesionalitate, viaţa intimă şi cea oficială. Obsesionalitatea, scrupulozitatea şi duplicitatea. Obsesionalitatea, delimitarea şi centralitatea persoanei.
Obsesionalitatea şi timpul trăit.

Cap 13


Anexă. Obsesionalitate şi cultură
1. O poveste mitologică grecească
2. Filozofii greci despre virtuţi şi caractere Aristotel, Etica Nicomahică2; despre avariţie şi meschinărie
3. O stranie civilizaţie ce ne este familiară
4. Ponderaţia şi pacea lui August
5. Sfidarea sceptică
6. Spălarea mâinilor
7. Îndoială, ordine şi datorie în vremea raţiunii Descartes şi Kant
8. Omul serios, muncitor şi zgârcit ca tip ideal .Etosul protestant şi spiritul capitalismului în viziunea lui Max Weber
9. Leibniz despre spaţiu şi timp
10. Împăratul funcţionar
11. Personaje ale sec. XIX, după Bompiani
12. Indecizia . Conflictul intrapsihic şi ambivalenţa
13. Semantica expresiei ordine, după un dicţionar
. Despre „jocul lingvistic” al noţiunii de ordine
Încercare de sinteză

Bibliografie


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu