vineri, 17 februarie 2012

PSIHOLOGIA EDUCATIEI


Autor : Dorina Sălăvăstru
Colectia Collegium
An aparitie : 2004
ISBN 973-681-553-6
Nr pagini : 288
Format     160x235
Pret : 29.95 lei


Descriere:
Cuvint inainte de Constantin Cucos
Profesorul trebuie sa gaseasca cele mai potrivite cai de comunicare si de influentare a personalitatii elevilor. Va putea el sa-i atraga si sa-i faca intr-adevar interesati de domeniul disciplinei sale? Cum va rezolva cazurile dificile de inadaptare scolara sau de esec scolar? Cum va colabora cu clasa la care este profesor-diriginte? Iata doar citeva intrebari la care Dorina Salavastru raspunde explicit, cu argumente si solutii, oferind studentilor si cadrelor didactice o teorie structurata pe un fundament practic, aliniata ultimelor noutati in materie de politica educationala. „Psihologia educatiei” completeaza in mod fericit volumul realizat anterior de Catedra de Psihologie a Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi („Psihologie scolara”, A. Cosmovici si L. Iacob, coordonatori), ambele constituind instrumente de lucru ce nu trebuie sa lipseasca din biblioteca unui specialist.


Cuprins:

Capitolul 1 - Modele ale învăţării şi implicaţiile lor în actul educaţional........ 13
1. invăţarea: definiţii, forme, condiţii................................ 13
1.1. Conceptul de invăţare.............................................. 13
1.2. Forme ale invăţării................................................ 15
1.3. Condiţiile invăţării.......................................... 18
2. Modele ale invăţării................................................... 19
2.1. Modele asociaţioniste ale invăţării...............................20
2.1.1. Condiţionarea clasică.................................................20
2.1.2. Conexionismul sau invăţarea prin incercare şi eroare..................23
2.1.3. Condiţionarea instrumentală...............................................24
2.1.4. Aplicaţii pedagogice ale condiţionării..................................26
2.1.4.1. invăţămantul programat.........................................26
2.1.4.2. Tehnicile de modificare a comportamentului........................28
2.1.4.3. Recompensa şi pedeapsa in mediul şcolar............................30
2.1.5. Critica modelelor asociaţioniste ale invăţării...................................33
2.1.6. Modelul invăţării sociale...........................................................34
2.2. Modele constructiviste ale invăţării......................................................38
2.2.1. Constructivismul piagetian.........................................................38
2.2.1.1. Stadiile dezvoltării inteligenţei.........................................39
2.2.1.2. Critica teoriei piagetiene................................................42
2.2.1.3. Implicaţii ale teoriei piagetiene in actul educaţional................44
2.2.2.Constructivismul social: L.S. Vigotski.........................................46
2.2.3.Constructivismul sociocultural: J.S. Bruner...................................48
2.2.4. Modelul interacţionalist al şcolii de psihologie socială genetică...........50
2.3. Modelul invăţării ca procesare a informaţiilor..........................................54
2.3.1. Psihologia cognitivă şi analiza invăţării......................................... 54
2.3.2. Sistemele mnezice şi organizarea invăţării...................................... 55
2.3.3. Organizarea cunoştinţelor in memorie şi invăţarea............................ 59
2.3.4. Principiile achiziţiei de cunoştinţe in psihologia cognitivă................... 61
2.3.5. Metacogniţia - o provocare a psihologiei cognitive. la adresa practicii  educaţionale............64
Referinţe bibliografice........................................ 67
Capitolul 2 - Motivaţia în activitatea de învăţare....................................69
1. Motivaţia - definiţie şi caracterizare generală..........................69
2. Perspective teoretice asupra motivaţiei.................................70
2.1. Modelul ierarhic al trebuinţelor umane (A. Maslow).................................. 70
2.2. Teoria motivaţiei de realizare...............................72
2.3. Abordări cognitive ale motivaţiei.............................74
2.3.1. Nevoia de coerenţă.................................................74
2.3.2. Atribuire şi motivaţie.........................................76
3. Motivaţie şi performanţă.......................................... 81
3.1. Nivelul de aspiraţie.................................... 81
3.2. Optimum motivaţional............................................83
4. Motivaţia in context şcolar...................................... 84
4.1. Motivaţia intrinsecă şi motivaţia extrinsecă.............................84
4.2. Dinamica motivaţională in concepţia lui E.L. Deci...............................85
4.3. Motivaţia realizărilor in mediul şcolar: D. Ausubel, F. Robinson..................87
4.4. Un model sociocognitiv al motivaţiei in context şcolar: Rolland Viau.........
5. Strategii de stimulare a motivaţiei elevilor.....................................................90
Referinţe bibliografice......................................................... 95
Capitolul 3 - Creativitatea elevilor........................................'............................97
1. Creativitatea: definiţii, niveluri.................................................................97
2. Dimensiunile creativităţii.........................................................................99
2.1. Procesul creaţiei..............................................................................99
2.2. Personalitatea creativă......................................................................105
2.3. Performanţa creativă........................................................................108
2.4. Contextul creaţiei............................................................................109
3. Blocajele creativităţii..............................................................................111
4. Dezvoltarea creativităţii elevilor........................................................... 112
5. Metode de cultivare a creativităţii.............................................. 116
Referinţe bibliografice.............................................................................. 122
Capitolul 4 - Elemente de psihosociologie a grupurilor şcolare.............123
1. Noţiunea de grup. Tipologia grupului.........................................................123
2. Particularităţile clasei de elevi ca grup social................................................127
3. Activitatea in grup: virtuţi şi limite........................................................... 131
4. Cooperare şi competiţie in clasa şcolară......................................................133
5. Influenţa socială şi mizele ei in mediul şcolar...............................................'. 136
5.1. Formarea normelor de grup. Implicaţii educaţionale.................................138
5.2. Conformismul in clasa de elevi...........................................................142
5.3. Influenţa minoritară.........................................................................146
Referinţe bibliografice.............................................................................. 148
Capitolul 5 - Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului....................151
1. A fi profesor.......................................................................................151
2. Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică....................................................152
3. Stiluri educaţionale................................................................................156
4. Aspecte psihologice ale evaluării rezultatelor şcolare.......................................162
4.1. Factorii subiectivi in evaluarea şcolară..................................................163
4.2. Pygmalion in clasă. Cercul vicios al evaluării.........................................165
4.3. Compararea socială şi efectele ei asupra performanţelor şcolare...................168
Referinţe bibliografice............................................170
Capitolul 6 - Comunicarea didactică........................................................173
1. Conceptul de comunicare.......................................................................173
2. Două modele ale comunicării: modelul matematic şi modelul psihosociologic...........................175
3. Tipuri de comunicare umană....................................................................182
4. Funcţiile şi finalităţile comunicării.............................................................188
5. Comunicarea didactică...........................................................................190
5.1. Delimitări conceptuale: comunicare didactică - comunicare educaţională.......190
5.2. Convingere şi persuasiune in comunicarea didactică.................................. 191
5.2.1. Convingerea in comunicarea didactică..........................................192
5.2.1.1. Ce este convingerea?...................................................192
5.2.1.2. Conflictul de opinie ca exerciţiu de convingere....................194
5.2.1.3. Modelul soluţionării negociate a conflictelor de opinie..........195
5.2.1.4. Particularităţi ale modelului soluţionării negociate a conflictelor de opinie in comunicarea didactică..................196
5.2.2. Dimensiunea persuasivă a comunicării didactice.............................199
5.2.2.1. Ce este persuasiunea?..................................................200
5.2.2.2. Mecanismele discursiv-comunicaţionale ale persuasiunii........201
5.2.2.3. Persuasiune, seducţie şi manipulare in comunicarea didactică...........................205
5.3. Blocaje ale comunicării didactice......................................................... 210
5.3.1. Caracteristicile persoanei şi comunicarea didactică.......................... 210
5.3.2. Relaţiile social-valorice in comunicarea didactică............................212
5.3.3. Blocaje determinate de canalele de transmisie.................................214
5.3.4. Blocajele comunicării determinate de natura domeniului, cognitiv.........................216
5.4. Reguli utile şi clare de eficientizare a comunicării didactice........................217
Referinţe bibliografice............................................................227
Capitolul 7 - Insuccesul şcolar........................................................................229
1. Insuccesul şcolar: definiţii, forme de manifestare, criterii de apreciere....................229
2. Dimensiunea subiectivă a insuccesului şcolar...............................................233
3. Factorii insuccesului şcolar.....................................................................236
3.1. Factorii individuali ai insuccesului şcolar...............................................236
3.2. Factorii familiali ai insuccesului şcolar..................................................241
3.3. Factorii de ordin şcolar ai insuccesului..................................................247
4. Prevenirea şi inlăturarea insucceselor şcolare..............................................253
Referinţe bibliografice.............................................................................. 255
Capitolul 8 - Violenţa in mediul şcolar..............................................................257
1. Ce este violenţa? Violenţă şi agresivitate.....................................................257
2. Tipologia violenţei................................................................................261
3. Violenţa in mediul şcolar............................................262
3.1. Ce numim violenţă şcolară?..............................................................263
3.2. Cauzele violenţei in mediul şcolar.......................................................265
3.3. Şcoala ca sursă a violenţei.................................................................267
3.4. Prevenirea şi stăpanirea violenţei in mediul şcolar....................................269
Referinţe bibliografice...............................................................................277
Bibliografie................................................................................................279


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu