vineri, 10 februarie 2012

PSIHOLOGIA PERSONALITATII


Autor : Mihaela Corina Tutu
Editura Fundatiei Romania de Maine
An aparitie 2007
Editia a IV-a
ISBN 978-973-725-932-5
Nr pagini 180
Anticariat. 10 pe okazii
Download pdf aici
Descriere:
Lucrarea analizează noţiunile fundamentale ale conceptului de personalitate, fiind structurată în şapte capitole: Conceptul de personalitate, Teorii şi perspective de abordare a personalităţii, Temperamentul, Aptitudinile, Inteligenţa, Caracterul, Eul.
La sfârşitul fiecărui capitol se găsesc un rezumat, concepte-cheie şi teste de autoevaluare.

Cuprins:

1. Conceptul de personalitate  9
1.1. Conceptul de personalitate în perspectivă mutidisciplinară  9
1.2. Aspecte teoretice şi metodologice în psihologia personalităţii  10
1.3. Precizări conceptuale  19
     1.3.1. Individul  19
     1.3.2. Individualitatea  20
     1.3.3. Persoana  20
     1.3.4. Personalitatea  23
     1.3.5. Personajul  24
     1.3.6. Statutul şi rolul social  25
1.4. Accepţiuni ale conceptului de personalitate  30
     1.4.1. Accepţiunea antropologică  30
     1.4.2. Accepţiunea psihologică  31
     1.4.3. Accepţiunea axiologică  32
1.5. Tipuri de definiţii ale personalităţii – sinteza definiţiilor  33
Rezumat  38
Concepte-cheie  39
Autoevaluare  40

2. Teorii şi perspective de abordare a personalităţii  41
2.1. Clasificarea teoriilor personalităţii  41
     2.1.1. Psihologia analitică (C.G. Jung)  43
     2.1.2. Psihologia individuală (A. Adler)  53
     2.1.3. Psihanaliza interpersonală (K. Horney)  56
     2.1.4. Teoria trăsăturilor de personalitate (G. Allport)  59
     2.1.5. Teoria constructelor personale (G. Kelly)  62
     2.1.6. Analiza factorială a personalităţii (H.J. Eysenck)  64
     2.1.7. Analiza factorială a personalităţii (R. B. Cattell)  67
2.2. Perspectiva structural-sistemică a personalităţii 70
Rezumat  76
Concepte-cheie  78
Autoevaluare 79

3. Temperamentul – ca subsistem dinamico-energetic al personalităţii 80
3.1. Definiţie şi caracterizare generală  89
3.2. Tipologii temperamentale  85
     3.2.1. Tipologii bioconstituţionale  85
     3.2.2. Tipologii psihofiziologice  90
     3.2.3. Tipologii psihologice  95
     3.2.4. Tipologii psihosociologice  99
     3.2.5. Tipologii psihopatologice  100
Rezumat  101
Concepte-cheie  102
Autoevaluare 103

4. Aptitudinile – ca subsistem instrumental–operaţional al personalităţii 104
4.1. Definiţie şi caracterizare generală  104
4.2. Structura psihologică a aptitudinilor  108
4.3. Raportul ereditate-mediu în determinarea aptitudinilor  111
4.4. Aptitudinile în structura personalităţii  115
     4.4.1. Relaţia aptitudini – procese psihice  115
     4.4.2. Relaţia aptitudini – cunoştinţe, deprinderi, priceperi  116
     4.4.3. Relaţia aptitudini – dimensiunea afectiv-motivaţională  117
     4.4.4. Relaţia aptitudini – caracter (atitudini)  118
     4.4.5. Relaţia aptitudini – temperament  119
4.5. Clasificarea aptitudinilor  119
Rezumat  126
Concepte-cheie  126
Autoevaluare  128

5. Inteligenţa – ca subsistem rezolutiv-productiv al personalităţii  129
5.1. Conceptul de inteligenţă  129
5.2. Teorii asupra inteligenţei  131
     5.2.1. Abordarea analitică factorială  131
     5.2.2. Abordarea genetică  137
     5.2.3. Abordarea sistemică  139
5.3. Tipuri de inteligenţă 143
Rezumat  145
Concepte-cheie  146
Autoevaluare  147

6. Caracterul – ca subsistem relaţional-valoric şi de autoreglaj al personalităţii  148
6.1. Definiţie şi caracterizare generală  148
6.2. Structura psihologică a caracterului  151
     6.2.1. Atitudinile caracteriale  151
     6.2.2. Trăsăturile caracteriale  155
6.3. Devenirea caracterului  161
Rezumat  163
Concepte-cheie  164
Autoevaluare 165

7. Eul în structura personalităţii  166
7.1. Modalităţi de definire a Eului  166
7.2. Structura psihologică a Eului  168
7.3. Relaţia Eu – conştiinţă 170
7.4. Relaţia Eu – personalitate  172
Rezumat 173
Concepte-cheie  174
Autoevaluare174

Bibliografie selectivă 175

CONCEPTE-CHEIE
1.
Individ; individualitate; persoană; personalitate; personaj; statut (status) social; rol social; psihologie diferenţială; cercetare idiografică; cercetare nomotetică; însuşiri psihice.
2.
Arhetip; construct personal; tip de personalitate; dimensiune a personalităţii; trăsătură de personalitate; factor de personalitate; structură; sistem.
3.
Emergenţă; temperament; comportament; conduită; forţa sistemului nervos; mobilitatea sistemului nervos; inerţia sistemului nervos; extraversiune; introversiune; gândirea şi sentimentul; senzaţia şi intuiţia.
4.
Aptitudine; aptitudine generală; aptitudine specială; talent; geniu; capacitate; abilitate; deprindere; activitate; performanţă; calitate; instrumental; compensare.
5.
Inteligenţă; gândire; inteligenţă multiplă; inteligenţă fluidă; inteligenţă cristalizată; inteligenţă socială; inteligenţă emoţională; coeficient de inteligenţă; inteligenţă artificială.
6.
Caracter; atitudine; opinie; normă socială; valoare; atitudine-valoare; trăsătură de caracter; trăsătură cardinală; trăsătură centrală; caracteropatie.
7.
Eu; Eu fizic; Eu psihic; Eu social; conştiinţă; conştiinţă reflexivă; imagine de sine; autocunoaştere.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu