luni, 20 februarie 2012

PSIHOLOGIE SOCIALĂ EXPERIMENTALĂ


Autor : Willem Doise, Jean Claude Deschamps,Gabriel Mugny
Editura Polirom
Colectia Collegium. Psihologie
An aparitie :1999
Scrisa in 1978
Traducerea :Ioana Mărăşescu
ISBN 973-9248-40-3
Nr pagini : 256
Format 160 x 235 mm
Pret estimativ de anticariat 35 lei
Anticariat . De incercat pe okazii.


Descriere:
Autorii studiaza procesele specifice care permit indivizilor sa participe la raporturile sociale si sa diferentieze efectele pe care modificarile acestor raporturi le exercita la nivelul dinamicii proceselor individuale
Willem Doise, (Flandra, 1935) doctor in psihologie sociala la Sorbona
Jean Claude Deschamps doctor în psihologie al Universităţii Paris
Gabriel Mugny este doctor in psihologie genetica si experimentala si profesor la Universitatea din Geneva

Cuprins:
PREFAŢĂ......................................................................................... 9 INTRODUCERE..................................................................................13
PARTEA ÎNTÎI: RELAŢIILE ÎNTRE GRUPURI
I. PREJUDECĂŢILE ŞI DIFERENŢIEREA CATEGORIALĂ.............19 
1. Cercul vicios al discriminării şi al prejudecăţilor...........................19
2. Sociocentrismul evoluativ..........................................................22
3. Procesul de categorizare...................................'........................25
4. Diferenţierea categorială..........................................................26
5. Apartenenţe încrucişate............................................................29
6. Individualizarea.....................................................................31
7. Complementaritatea în reprezentările intergrupuri........... .............32
II. DEFINIRE DE SINE ŞI IDENTITATE SOCIALĂ.............................................37
1. Eul, eul social şi eul psihologic.................................................37
2. Perspective psihanalitice..........................................................39
3. Măsurarea identităţii...............................................................40
4. Identitate socială, categorizare socială şi competiţie socială .............42
5. Depersonalizare şi identificare socială.........................................45
6. Covariaţia între identitatea socială şi identitatea personală ..............47
III. ANCORAREA SOCIALĂ A JUDECĂŢILOR.................................................51
1. Asimilare şi contrast ...............................................................51
2. Categorizarea în judecăţile sociale..............................................54
3. Efectul supraimpunerii de categorii............................................55
4. Efectul de ordine....................................................................58
IV. DEVIANŢA.................................................................................61
1. Două abordări ale devianţei......................................................61
2. Respingerea deviantului ...........................................................62
3. „Naturalizarea"......................................................................65
4. Reacţiile deviantului................................................................68
5. Devianţa în relaţiile dintre grupuri .............................................72
6. Producerea devianţei...............................................................74
PARTEA A DOUA: INFLUENŢA SOCIALĂ
V. NORMALIZAREA.......................................................................... 79
1. Efectul autocinetic : experimentul lui Sherif.................................79
2. Explicaţiile efectelor de convergenţă...........................................83
3. Cîţiva factori care afectează convergenţa către o valoare medie..........85
VI. DECIZIA ŞI POLARIZAREA COLECTIVĂ..................................................91
1. Lewin şi schimbarea obiceiurilor alimentare.................................91
2. Riscul în grup........................................................................92
3. Polarizarea colectivă...............................................................96
4. Angajarea în interacţiune..........................................................98
VII. CONFORMISM ŞI OBEDIENTĂ............................................................104
1. „Efectul Asch" .....................................................................104
2. De ce ne conformăm? ............................................................109
3. „Efectul Milgram" ................................................................ 111
4. Ortodoxie şi conformism.........................................................115
5. Eşecul influenţei: suportul social .............................................117
VIII. INFLUENTA MINORITĂŢILOR...........................................................120
1. Consistenţa..........................................................................121
2. Negocierea conflictului.......................................................... 123
3. Percepţia minorităţii.............................................................. 127
4. Minorităţi şi conversiune........................................................ 128
5. Minorităţi şi gîndire divergentă................................................ 130
PARTEA A TREIA : SUBIECTUL
IX. SUBIECTUL: UN INDIVID INTERPELAT ŞI IDENTIFICAT..............................137
1. Eul în teoria lui Mead........................................................... 137
2. Anonimi şi identificaţi........................................................... 138
3. Experimente asupra conştiinţei de sine...................................... 140
4. Identificare şi performanţe şcolare........................................... 144
5. Interpelarea........................................................................ 146
X. COMPARAREA SOCIALĂ................................................................. 149
1. Teoria comparării sociale....................................................... 149
2. „Conformismul superior de sine"..............................................151
3. Diferenţierea socială............................................................. 154
4. Asimetria în percepţia similitudinii şi diferenţei .......................... 157
XI. ATRIBUIREA.............................................................................160
1. Perceperea cauzelor comportamentului celuilalt.....:......................161
2. Efectul puterii şi al apartenenţei categoriale în hetero-atribuire....... 164
3. Percepţia cauzelor propriului comportament............................... 167
4. „Eroarea fundamentală"......................................................... 170
5. Diferenţe între auto- şi hetero-atribuiri.......................................171
6. Cînd au loc atribuirile? ......................................................... 173
XII. REACTANŢA PSIHOLOGICĂ............................................................... 177
1. Importanţa ameninţării............................................................ 178
2. Reactanţa: publică sau privată................................................... 180
3. Puterea şi reactanţa ................................................................ 182
4. Limitele libertăţii................................................................... 184
PARTEA A PATRA: FUNCŢIONAREA SOCIOCOGNITIVA
XIII. MODELUL ECHILIBRULUI.............................................................. 191
1. Echilibrul cognitiv la Heider ...................................................191
2. Cercetări asupra echilibrului structural...................................... 194
3. Echilibru şi context social...................................................... 197
XIV. DISONANŢA COGNITIVĂ................................................................205
1. Revelaţii asupra sfîrşitului lumii ..............................................205
2. Teoria disonanţei cognitive.....................................................206
3. Iniţierea severă.................................................................... 207
4. Jucăria interzisă...................................................................209
5. Efectele alegerii....................................................................211
6. Efecte psihologice, efecte fiziologice.........................................212
7. Acordul forţat şi interpretările sale............................................214
8. Raţionalizarea în act..............................................................220
9. Disonanţa în relaţiile între grupuri ............................................221
XV. DEFINIREA STĂRILOR EMOTIVE ŞI CORPORALE......................................225
1. Afiliere şi evaluare socială a eului............................................225
2. Componenta socială a stării emoţionale.....................................227
3. Aplicaţii medicale ................................................................230
4. Studii asupra obezităţii ..........................................................232
5. Dubla componentă a agresiunii................................................234
6. Procesele constitutive ale emoţiei: un nou model ........................236
7. General şi particular în starea emoţională...................................237
XVI. CONSTRUIREA SOCIALĂ A INTELIGENŢEI.............................................241
1. Interacţiunea structurantă........................................................241
2. Restructurările individuale consecutive interacţiunii.....................245
3. Conflictul socio-cognitiv........................................................247
4. Marcajul social.....................................................................251


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu