miercuri, 29 februarie 2012

PSIHOTERAPIE (repere teoretice, metodologice şi aplicative)


Autor : Iolanda Mitrofan
Colectia Alma Mater
An aparitie : 2008
ISBN 973-8383-38-8
Nr pagini : 517
Pret : 80 lei

Descriere:

Material bibliografic pt. admitere studii master specializarea psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică (Univ Bucuresti)

Cuprins:
Introducere ..................................................................................11
CAPITOLUL I
Concepte-cheie: Psihoterapie, Consiliere, Dezvoltare personală 

• Cui se adresează şi cine sunt beneficiarii celor trei tipuri de activităţi înrudite? ............
• Puncte comune şi diferenţiatoare între psihoterapie, consiliere şi dezvoltare personală
• Etapele metodologice ale procesului psihoterapeutic ........................
• Etapele metodologice ale procesului de consiliere ............................
• Cadrul terapeutic, specificul practicării şi derulării programului de asistare psihologică diferenţiat pe forme de intervenţie ....................
• Durata programelor terapeutice şi de consiliere ................................
CAPITOLUL II
Obiective, specific, tipuri şi domenii aplicative ale consilierii şi psihoterapiei
• Obiective ........
• Specificul activităţilor şi proceselor terapeutice ................................
• Spaţiul terapeutic, relaţia terapeutică şi sarcinile (competenţele) terapeutului
• Fluiditatea şi conţinutul travaliului terapeutic reconstitutiv, clarificator şi restructurativ – către o paradigmă unificatoare ..............
• Lucrul terapeutic în echipă ......
• Diferenţe şi interferenţe între consiliere psihologică şi psihoterapie, ca alternative specializate de ajutor psihologic .......
• Scurt istoric şi câteva domenii de aplicaţie ale consilierii şi psihoterapiei
• Evaluarea muncii de consiliere/ psihoterapie ....................................
• Condiţii facilitatoare ale consilierii şi psihoterapiei ..........................
CAPITOLUL III
Formarea terapeuţilor – precondiţii, cunoştinţe teoretice, abilităţi, competenţe 
• Precondiţii şi cunoştinţe teoretice în relaţia de ajutor terapeutic .......
• Nivelul de competenţă (abilitare şi deprinderi) .......................................
• Competenţa autocunoaşterii şi personalitatea psihoterapeutului .......
• Dimensiuni ale personalităţii consilierului. Cât de autentic este? .....
• Există un set obligatoriu de calităţi personale? .................................
• Ce se întâmplă cu valorile personale? ...............................................
• Formarea consilierului şi psihoterapeutului în grupul experienţial ...
CAPITOLUL IV
Terapeutul ca persoană şi „prezenţă” terapeutică – eficienţă şi profesionalism
• Ce calităţi personale necesită practicarea unei consilieri şi psihoterapii eficiente? ..........
• Evitarea perfecţionismului în exercitarea activităţii de consiliere şi psihoterapie
• Onestitatea faţă de propriile limite ....................................................
• Relaţia cu clienţii dificili sau pretenţioşi ...........................................
• Să înţelegem tăcerea clientului ..........................................................
• Relaţia cu clienţii neimplicaţi ............................................................
• Să acceptăm rezultatele lente .............................................................
• Cum să evităm autoamăgirea în munca terapeutică ..........................
• Să evităm să ne rătăcim printre problemele pacienţilor (clienţilor) ..
• Să ne dezvoltăm simţul umorului ......................................................
• Stabilirea de scopuri realiste ..............................................................
• Refuzul de a da sfaturi .......................................................................
• Dezvoltarea propriului stil în consiliere ............................................
• Cum poţi face faţă epuizării profesionale în munca de consiliere şi psihoterapie
CAPITOLUL V
Câteva repere etice în practica de consiliere şi psihoterapie ..............
CAPITOLUL VI
Orientări şi metode în psihoterapie .......................................................
MODUL I.
Abordările psihodinamice ...............................................
1. Abordarea psihodinamică clasică .........................................................
2. Abordările psihodinamice postfreudiene .............................................
MODUL II
A. Abordările umaniste – experienţiale şi holiste .....................................
1. Abordarea existenţială ..........................................................................
2. Abordarea nondirectivă sau consilierea centrată pe persoană ................
3. Abordările holiste: psihoterapia gestalt (PG) şi psihoterapia experienţială unificatoare (PEU).
4. Abordarea tranzacţională. Concepţia lui E. Berne asupra personalităţii umane
5. Psihodrama clasică ........
B. Tehnici sugestive şi de meditaţie creatoare ..........................................
1. Relaxarea bazată pe destinderea musculară .........................................
2. Relaxarea prin conştientizarea tensiunilor fizice .................................
3. Meditaţia experienţială cu suport imagistic .........................................
4. Meditaţia creatoare transfiguratoare în PEU ........................................
MODUL III.
Abordările comportamentale ...............................................
1. Abordarea comportamentală clasică ....................................................
2. Abordarea cognitiv-comportamentală ..................................................
3. Abordarea raţional-emotivă .................................................................
4. Consilierea/ psihoterapia centrată pe realitate ......................................
CAPITOLUL VII
Psihoterapiile de familie .........................................................................
• Terapia de familie a lui M. Bowen ....................................................
• Terapia structurală de familie ............................................................
• Terapia experienţială a comunicării ..................................................
• Terapia strategică de familie ..............................................................
• Terapia sistemică de familie (TSF) ...................................................
• Terapia narativă de familie ................................................................
CAPITOLUL VIII
Psihoterapia cuplului ....................................
• Obiectivele şi sarcinile terapeutului de cuplu ....................................
• De ce mergem la terapeut? ................................................................
• Terapia centrată pe problemă ............................................................
• Cum abordează terapeutul problema? ...............................................
• Problema puterii în cuplu ..................................................................
• Problemele de ordin sexual ................................................................
• Cum rezolvăm o problemă de cuplu? ................................................
• Comportamentele reciproc negative ..................................................
• Terapia centrată pe comunicare .........................................................
• Cum să fim sinceri cu partenerul .......................................................
• Rolul politeţii în comunicare .............................................................
• Bariere în comunicare ........................................................................
• Agenda ascunsă .................................................................................
• Jocul comunicaţional .........................................................................
• Identificarea şi negocierea regulilor ..................................................
• Mecanismul familial ..........................................................................
• Cum să depăşim monotonia? .............................................................
• Terapia psihanalitică de cuplu ...........................................................
• Terapia cu grup de cupluri .................................................................
CAPITOLUL IX
Psihoterapia copilului cu tulburări emoţionale şi de comportament ...
• Ce este psihoterapia copilului? ..........................................................
• Obiectivele şi desfăşurarea procesului psihoterapeutic .....................
• Cum abordăm copiii prin metode şi tehnici experienţiale şi analitice (expresiv-creative, unificatoare şi gestalt-creative) ...........................
• Alte mijloace expresive în psihoterapia copilului .............................
• Gestalt–terapia şi terapia unificării la copii .......................................
• Specificul relaţiei terapeutice în psihoterapia copilului ..................
CAPITOLUL X
Consilierea şi psihoterapia copilului în situaţii familiale de risc - Ioana Stancu
• Consilierea copiilor cu părinţi divorţaţi .............................................
• Consilierea copiilor cu unul sau ambii părinţi alcoolici ....................
• Consilierea copiilor cu deficit de atenţie ...........................................
• Consilierea la distanţă ........................................................................
• Elemente de deontologie a consilierii psihologice şi şcolare ............
CAPITOLUL XI
Experienţa pierderii şi a durerii la copii. Repere în consiliere şi psihoterapie 
• Pierderi aşteptate versus pierderi neaşteptate ....................................
• Fazele durerii şi reacţiile comportamentale caracteristice la copii ....
• Consilierea copiilor cu pierderi semnificative şi a familiilor acestora
• Câteva tehnici specifice de lucru .......................................................
• Copiii şi veştile rele. Durerea şi comunicarea terapeutică. Repere în consiliere şi psihoterapie
• Abilitatea profesională de a comunica veştile rele copiilor ...............
• Structura procesului dezvăluirii – un model pentru părinţi, consilieri şi psihoterapeuţi
CAPITOLUL XII
Psihoterapia durerii la adulţi – elemente de psihotraumatologie ......
• Pierderea speranţei de viaţă – terapia persoanelor cu tentativă suicidară sau care ameninţă cu suicidul ...
• Abordări teoretice majore ale problemelor comportamentului suicidar ...
• Structura unui program de terapie scurtă contextual-modulară la pacienţii cu risc suicidar
• Psihoterapia centrată pe trauma violului –intervenţia în situaţie de criză şi durere multiplă
• Derularea procesului terapeutic al traumei produsă de abuzul fizic şi/sau sexual
• Psihoterapia în situaţii de mutilare prin combustie ...........................
• Structura şi rezultatele unui program psihoterapeutic recuperator centrat pe psihotrauma post-arsură
• Psihoterapia bolnavilor hemodializaţi ...............................................
CAPITOLUL XIII
Psihosocioterapia pierderilor multiple. Transmutarea suferinţei şi tehnici de supravieţuire – abordare existenţială şi spirituală - Doru Buzducea
• Provocările vieţii actuale. O lume în transformare ............................
• Înspre ce ne îndreptăm? .................................................................
• Durerea – o experienţă personală şi comunitară ................................
• Forme şi posibilităţi de ajutorare: atenuare – ameliorare – aplanare. Psihosocioterapia durerii dintr-o perspectivă existenţială şi spirituală ......
• Repere în consiliere şi terapie ...............
CAPITOLUL XIV
Psihoterapia în toxicodependenţă ................................................................
MODUL 1. Abordarea individuală a toxicomanilor - Ioana Stancu
1. Fără motivaţie, nu există transformare .......................................................
• Introducere .........................................................................................
• Motivaţia – o perspectivă psihoterapeutică .......................................
• Motivaţia toxicodependentului ..........................................................
• Un model teoretic asupra schimbării umane .....................................
2. Terapeutul faţă în faţă cu toxicodependentul ............................................
• Introducere ........................................................................................
• Personalitatea toxicodependentului ...................................................
• Modificările produse de toxicodependenţă în structura personalităţii
• Evaluarea psihologică individuală a toxicodependentului ................
• Interviul motivaţional (de complianţă la tratament) ..........................
• Capcanele psihoterapeutului în lucrul cu toxicodependenţii .............
• Strategii de explorare şi susţinere a clientului ...................................
• Strategii de lucru cu ambivalenţa ......................................................
• Strategii de lucru cu rezistenţa ...........................................................
• Consolidarea angajării în schimbare ..................................................
• Etapa menţinerii şi prevenirea recăderilor .........................................
• Modalităţi de a face faţă situaţiilor cu risc crescut pentru recădere .....
• Modificarea stilului de viaţă, element central pentru menţinerea abstinenţei
• O intervenţie de scurtă durată în toxiocodependenţă .........................
• Psihoterapia experienţială şi toxicodependenţa .................................
MODUL 2. Psihoterapia de grup în toxicodependenţă - Seramis Sas
• Consideraţii generale .........................................................................
• Structura şi metodologia procesului psihoterapeutic de grup cu toxicomani
• Procesul terapeutic în cadrul grupului cu toxicomani (factori curativi şi dinamică) ..........................................................................
• Transferul în grup ..............................................................................
• Rezistenţa în grup ..............................................................................
• Profilul terapeutului ...........................................................................
MODUL III. Relaţii-capcană în familia toxicomanului - Cristina Denisa Godeanu (Stoica) 
• Introducere .........................................................................................
1. Relaţii şi scenarii-capcană în familia toxicomanului .........................
2. Identificarea şi evaluarea relaţiilor-capcană în familie ......................
3. Toxicomanul şi familia sa în scenariul terapeutului ..........................
4. Abordarea psihoterapeutică a familiei toxicomanului .......................
Postfaţă ....
Bibliografie selectivă ........

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu