marți, 28 februarie 2012

TEHNICI PROIECTIVE IN EVALUAREA PERSONALITATII
Autor :  Nicolae Dumitrascu  
Colectia Psihologie-Psihoterapie                                                        Editura Trei
Colectia
An aparitie : 2005
ISBN 973-707-015-1
Nr pagini : 336
Pret : 39 lei


Anticariat . Se gaseste la metropolis

Descriere:
Tehnicile proiective, ca instrumente de evaluare psihologică, constituie un domeniu fascinant şi controversat al psihodiagnosticului. Printre altele, ele fac posibilă cunoaşterea personalităţii omului la nivelul profund al fantasmelor şi tendinţelor inconştiente care se reflectă în comportament. Lucrarea de faţă, destinată studenţilor şi practicanţilor în Psihologie, este o abordare a unor tehnici proiective clasice şi conţine descrieri şi aplicaţii practice ale acestora.

Cuprins:


Capitolul 1. Proiecţia
1. Ce este proiecţia?
2. Cum se manifestă proiecţia?

2. b) În alegerea profesiei
2. c) În joc
2. d) În boala mentală
2. e) În plan macro-social
2. f) În artă
3. Când proiectăm?
4. Ce este un test proiectiv?
5. Distincţia test obiectiv-test proiectiv
6. Clasificarea testelor proiective
7. Avantaje şidezavantaje ale tehnicilor proiective
8. Unde se folosesc?


Capitolul 2. Testul de asociere verbală (T.A.V.)
1. Conceptul de schizofrenieşi experimentele lui Jung
2. De la schizofrenie la complex
3. Natura testului de asociere verbală
4. Materialul testului
5. Procedura de aplicare

I. Faza de asociere:
II. Faza de reproducere
III. Faza de anchetă
6. Indicatorii de complexe
7. Interpretarea
8. Avantaje şi limite
9. Studiu de caz


Capitolul 3. Testul petelor de cerneală (Rorschach)
1. Scurt istoric al testului
2. Natura testului Rorschach
3. Aplicarea

3. a) Poziţia examinator–subiect.
3. b) Prezentarea testului şi instructajul.
3. c) Faza de răspuns
3. d) Faza de anchetă
4. Scorarea: limbajul Rorschach
4. a) Prezentarea generală a categoriilor de scorare şi a semnificaţiei lor
4. b) Locaţia
4. c) Determinanţii
4. d) Calitatea formală (FQ)
4. e) Conţinutul
4. f) Răspunsurile banale (P)
4. g) Scorurile Speciale
5. Sinteza scorurilor
6. Interpretarea

6. a) Variabilele-cheie: L şi EB.
6. b) Clusterul cognitiv
6. c) Clusterul Afectivitate
6. d) Clusterul imaginii de sine
6. e) Clusterul interpersonal
6. f) Interpretarea finală
7. Avantaje şi limite ale testului Rorschach

Capitolul 4. Testul pulsiunilor (Szondi)
1. Leopold Szondi şi „analiza destinului"
2. Pulsiunea ca vehicol al destinului: sistemul pulsional
4. Natura testului Szondi
5. Materialul testului
6. Aplicarea testului şi înregistrarea datelor
7. Profilele pulsionale şi codificarea reacţiilor

7. a) Elaborarea profilelor pulsionale
7. b) Codificarea şi semnificaţia alegerilor
8. Interpretarea generalăa celor opt factori pulsionali
8. a) Prezentarea generală a sistemului pulsional
8. b) Interpretarea vectorului Sexual (S)
8. c) Interpretarea vectorului Paroxismal (P)
8. d) Interpretarea vectorului de Contact
8. e) Interpretarea vectorului Sch (al Eului)
9. Analiza liberă a unui profil şi a unei serii de profile
10. Metode cantitative de analiză a unei serii de profile
11. Avantaje şi limite ale testului Szondi
12. Studiu de caz


Capitolul 5. Testul de apercepţie tematică (T.A.T.)
1. Istoricul T.A.T
2. Natura T.A.T: ce înseamnă apercepţie?
3. Materialul testului şi conţinutul latent al planşelor
4. Aplicarea testului

5. Interpretarea conţinutului povestirilor
5. a) Principiile interpretării conţinutului
5. b) Paşii de interpretare
6. Analiza formală
7. Avantaje şi limite ale Testului de Apercepţie Tematică
8. Studiu de caz


Capitolul 6. Testul Arborelui
1. Ce proiectăm într-un arbore?
2. Aplicarea testului

3. Interpretarea
3. a) Impresia de ansamblu
3. b) Analiza trăsăturilor grafice
3. c) Simbolismul spaţiului grafic
3. d) Semnificaţia componentelor desenului
4. Avantaje şi limite ale testului
5. Exemplificări


Capitolul 7. Testul Omului („Desenează o persoană")
1. Natura testului
2. Aplicarea
3. Interpretarea

3. a) Criterii generale
3. b) Analiza formală
3. c) Analiza de conţinut
4. Utilitatea Testului Omului
5. Exemplificări


Capitolul 8. Testul culorilor (Lüscher)
1. Limbajul culorilor şi personalitatea
2. Natura testului Lüscher şi semnificaţia celor opt culori
3. Aplicarea testului
4. Regulile de codificare a reacţiilor
5. Anxietatea şi compensarea ei
6. Interpretarea generală a alegerilor cromatice
7. Probleme speciale de interpretare (instabilitatea auto-reglării, grupul „muncă")
8. Utilitatea testului Lüscher
9. Studiu de caz


Capitolul 9. Probleme speciale în evaluarea proiectivă
1. Bateria de tehnici proiective
2. Precauţii în utilizarea tehnicilor proiective
3. Relaţia de testare şi impactul ei asupra
performanţei la test
4. Patternuri proiective în evaluarea afectivităţii

4. a) Depresia. 290
4. b) Anxietatea. 296
4. c) Impulsivitatea. 299
5. Patternuri proiective în evaluarea tulburărilor de gândire şi a potenţialului creativ
5. a) Tulburările de gândire
5. b) Potenţialul creativ

Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu