sâmbătă, 25 februarie 2012

TEORIE SI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ . Fundamente in masurarea psihologica. Testarea intelectului

Autor : Mihaela Minulescu
Editura Fundatiei Romania de Maine
An aparitie : 2006
Editia a III-a
ISBN 978-973-725-871-7
Nr pagini : 252
Format 145x200
Pret : 22 lei

Download pdf
Anticariat


Cuprins:
1. LOCUL SI ROLUL PSIHODIAGNOZEI ÎN CADRUL STIINłEI SI PRACTICII PSIHOLOGICE;
FUNCłIILE PSIHODIAGNOZEI
1.1. Psihodiagnoză si evaluare psihologică ……………………. 9
1.2. Concepte-cheie: examen psihologic, instrument psihologic,
observatia în examenul psihologic, conduita examinatorului 13
1.3. Procesul decizional în evaluarea psihologică. ……………… 19
1.4. Psihodiagnoza formativă – tendintă contemporană ………… 24
1.5. Functiile psihodiagnozei …………………………………... 26
1.6. ConsecinŃe negative ale testării psihologice ……………….. 29
1.7. Conceptul de normalitate psihică …………………………... 31
2. PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ASUPRA PSIHODIAGNOZEI
2.1. Repere privind preocupările dinaintea construirii testelor …... 40
2.2. Evolutia psihodiagnozei în secolul XX …………………….. 42
2.3. Continuitate si discontinuitate în evoluŃia psihodiagnosticului în România …... 45
3. CODUL DEONTOLOGIC AL PRACTICĂRII PSIHODIAGNOZEI
3.1. Legi, standarde si reglementări privind testarea educatională si psihologică …………… 49
3.1.1. Tipuri de standarde …………………………………. 50
3.2. ResponsabilităŃi în construirea testelor si publicarea acestora .. 53
3.3. Responsabilităti în aplicarea testelor si utilizarea rezultatelor .. 55
4. TESTUL PSIHOLOGIC CA MIJLOC PRINCIPAL ÎN EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
4.1. Definitii ale testului psihologic din diferite perspective …….. 58
4.2. Taxonomii ………………………………………………… 60
4.3. Calitătile generale ale testului si aparatura testului psihologic 61
4.4. Cum selectăm un test ……………………………………… 65
4.5. Uzul si abuzul de teste ……………………………………... 67
5. ABORDAREA MĂSURĂRII ÎN PSIHODIAGNOZĂ
5.1. Măsurarea în psihologie si tipuri de scale de măsurare …….. 71
5.2. Calităti metrologice ale testelor psihologice ………………... 73
5.3. Concepte-cheie implicate în metrologie: construct, domeniu de continut, grupe contrastante, criteriu, validitatea de aspect, variabilă moderatoare si variabilă mediatoare ………… 76
6. CARACTERISTICI METROLOGICE: FIDELITATEA
6.1. Definitia fidelitătii …………………………………………. 90
6.2. Rolul coeficientului de fidelitate si eroarea standard de măsură 92
6.3. Metode pentru evaluarea fidelitătii testelor ………………… 93
6.4. Observatii asupra metodelor folosite pentru estimarea fidelitătii 100
6.5. Factori care intervin în estimarea coeficienŃilor de fidelitate 101
6.6. Interpretarea coeficientilor de fidelitate ……………………. 102
7. CARACTERISTICI METROLOGICE:
VALIDITATEA
7.1. Definitia validitătii ………………………………………… 105
7.2. Fatetele validitătii: relativă la constructul măsurat; relativă la continutul său; relativă la criteriu.110
7.3. Eroarea standard a estimării, SEE …………………………. 122
7.4. Aspecte privind interpretarea validitătii; matricea progresivă Messick ……… 122
8. CONSTRUIREA SI EXPERIMENTAREA TESTELOR
8.1. Cerinte: pasii standard în construirea unui test psihologic …. 127
8.2. Analiza de item ……………………………………………. 128
8.2.1. Analiza gradului de dificultate si a capacitătii de discriminare a itemului …... 128
8.2.2. Teoria răspunsului la item (T.R.I.) …………………. 134
9. ETALONAREA SI REETALONAREA TESTULUI
9.1. Norme: definitii …………………………………………… 137
9.2. Esantionul normativ, cerinte privind esantionarea …………. 138
9.3. Tehnici de normare ………………………………………... 140
10. APLICAREA TESTULUI SI INTERPRETAREA REZULTATELOR
10.1. Relatia test – obiective investigate; factori ce intervin în testarea psihologică .. 147
10.2. Testarea si sursele variatiei erorii …………………………. 149
10.3. Cerinte privind conduita utilizatorului de teste ……………. 151
10.4. Raportul – caracterizarea finală …………………………... 152
11. TESTAREA INTELECTULUI: PRINCIPII DE INTERPRETARE; PROBE DE CAPACITĂTI COGNITIVE
11.1. Moduri de abordare a intelectului si definirea abilitătilor intelectuale; consecinte pentru măsurarea psihologică si construirea de teste. Aspecte privind interpretarea testelor de inteligentă..154
11.2. Scalele Wechsler: W.A.I.S. – R. si W.I.S.C. ……………… 165
11.3. Testele Cattell, testele Domino, testele tip vocabular, Bateria factorială P.M.A., Bateria factorială standard – Bonnardel, Testul I. 3, Matrici progresive, Testul de aptitudini mecanice
MacQuarrie ……………………………… 184
12. PSIHODIAGNOZA LA VÂRSTELE MICI SI FOARTE MICI
12.1. Notiuni generale …………………………………………. 202
12.2. Testele tip screening (triere): Testul screening Denver …… 203
12.3. Scale de dezvoltare: Scalele Bayley pentru dezvoltarea copilului, Scala de dezvoltare psihomotorie în prima copilărie, Brunet – Lezine ………………………………... 205
12.4. Testele de inteligentă pentru prescolari si scolari mici: Scala de dezvoltare intelectuală Binet-Simon, Scala de inteligentă Stanford-Binet, Scala de inteligentă pentru copiii prescolari
si scolarii mici, W.P.P.S.I., Testul nonverbal de inteligentă generală Dearborn, Noua Scală metrică de inteligentă ……. 209
13. TESTELE DE ATENTIE, MEMORIE SI CREATIVITATE
13.1. Testele de atentie ………………………………………… 225
13.2. Testele de memorie ………………………………………. 227
13.3. Testele de creativitate …………………………………….. 234
14. ASPECTE PRIVIND INTERVIUL CA METODĂ CALITATIVĂ DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ
14.1. Tehnica interviului ……………………………………….. 240
14.2. Aspecte cognitive ale metodologiei de intervievare ………. 246
Bibliografie selectivă …………………………………………... 251

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu