marți, 21 februarie 2012

TRATAT DE PSIHOTERAPII cognitive şi comportamentale

Autor : Daniel David
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie : 2006
ISBN 973-46-0491-0
Nr pagini : 424
Format  160x235
Pret : 46,95 lei


Descriere:
Psihoterapiile cognitive si comportamentale sint prototipul demersului stiintific in psihoterapie, beneficiind de teorii fundamentate stiintific si strategii terapeutice complexe pentru promovarea sanatatii si tratamentul patologiei, validate prin studii clinice controlate. Este si motivul pentru care sint psihoterapiile cel mai bine reprezentate la nivelul comunitatii stiintifice, cele mai raspindite in practica si preferate de casele de asigurari de sanatate. Adresat specialistilor clinicieni, cercetatorilor, studentilor de la facultatile de profil si profesionistilor in politicile publice de sanatate, volumul expune teorii si proceduri terapeutice cognitiv-comportamentale, argumentind in favoarea utilizarii acestora ca platforma de integrare in psihoterapie si de promovare a psihoterapiei ca stiinta.

Cuprins:
Introducere................................................ 13
Mulţumiri................................................. 19
Capitolul 1
Terapia cognitiv-comportamentală. Delimitări conceptuale şi evoluţie ...... 21
1.1. Delimitări conceptuale .................................. 21
1.2. Istoric şi evoluţie...................................... 24
1.2.1. Evoluţia terapiei cognitiv-comportamentale................24
1.2.1.1. Terapia comportamentală - prima paradigmă ştiinţifică
în psihoterapie ............................25
1.2.1.2. Noua cale: terapia cognitivă (anii '60) ............42
1.2.1.3. Sinteza: apariţia terapiei cognitiv-comportamentale
(anii '70-) ...............................44
1.2.2. Istoricul terapiei cognitiv-comportamentale
din perspectivă epistemologică........................50
1.3. Terapia cognitiv-comportamentală în România...................54
Capitolul 2Sănătate şi boală .................. ........................ 60
2.1. Aspecte generale ...................................... 60
2.2. Paradigma cognitiv-comportamentală......................... 69
2.2.1. Fundamente ....................................69
2.2.2. Modelul ABC cognitiv .............................70
2.2.2.1. Evenimentul activator (A)..................... 71
2.2.2.2. Prelucrările informaţionale/cogniţiile (B)...........72
2.2.2.3. Prelucrări informaţionale inconştiente.............89
2.2.2.4. Funcţiile prelucrărilor informaţionale .............90
2.2.2.5. Consecinţe (C)............................93
2.2.3. Modelul ABC comportamental........................105
2.2.3.1. Antecedente (A) ...........................105
2.2.3.2. Comportament (behavior) (B) ..................106
2.2.3.3. Consecinţe (C) ............................106
2.2.4. Implicaţii ale modelelor ABC cognitiv şi ABC comportamental ..............107
2.2.5. Frontiere în abordarea cognitiv-comportamentală a sănătăţii şi bolii................113
2.2.5.1. Limite ale terapiei cognitiv-comportamentale........113
2.2.5.2. Mituri referitoare la terapia cognitiv-comportamentală . . 114
Capitolul 3

Anatomia actului psihoterapeutic    119

Capitolul 4

Psihodiagnostic si evaluare clinica cognitiv-comportamentala   ....122
4.1. Fundamente .....122
Capitolul 5

Conceptualizarea clinica cognitiv-comportamentala ....133
5.1. Aspecte generale ....133
5.2. Modele etiopatogenetice in conceptualizarea specifica ...135

5.3. Modele etiopatogenetice in conceptualizarea generala ...137
5.3.1.  Modelul stres-vulnerabilitate ...137
5.3.2 . Modelul factorilor comuni ...139

5.3.3.  Modelul mecanismului de coping succesiv ...140

5.3.4 . Modelul cvadrinivelar al subiectului uman ...141

5.3.5 . Modelul triarhic al dinamicii terapeutice .....144

5.4. Implicatii clinice ale conceptualizarii specifice si generale ....146

Capitolul 6

Relatia terapeutica  cognitiv-comportamentala ...148

6.1. Aspecte generale ...148

6.2. Empatia ...   148

6.3. Acceptarea neconditionata ......150

6.4. Congruenta ........150

6.5. Colaborarea .......152
6.6. Rolul transferului si contratransferului in terapia cognitiv-comportamentala ........152

Capitolul 7

Proceduri si tehnici de terapie  cognitiv-comportamentala .....154

7.1. Fundamente .........154

7.2. Proceduri de interventie la nivel cognitiv ...156
7.2.1. Proceduri de restructurare cognitiva ...158
7.2.1.1. Etapa 1 : Tehnicide identificare a structurilor cognitive locale (ganduri automate) disfunctionale si/sau                             irationale ...161
7.2.1.2. Etapa 2: Tehnici de modificare a  structurilor cognitive locale (ganduri automate) disfunctionale si/sau                           irationale   165

7.2.1.3. Etapa 3: Tehnici de control al contaminarii psihologice ....187

7.2.1.4. Etapa 4 : Tehnicide identificare si modificare a structurilor cognitive generale  disfunctionale si/sau                                irationale ....190
7.2.1.5. Etapa 5 : Tehnicide identificare si modificare a structurilor  inconstiente ...191
7.2.2. Procedura rezolvării de probleme şi a antrenamentului asertiv . . 192
7.2.3. Proceduri de inoculare a stresului (Stress Innoculation Training - SIT) ............. 196
7.3. Proceduri de intervenţie la nivel comportamental................ 197
7.3.1. Tehnici de accelerare a comportamentului ............... 199
7.3.1.1. Prin modificarea consecinţelor................. 199
7.3.1.2. Prin modificarea antecedentelor................ 206
7.3.2. Tehnici de decelerare a comportamentului ............... 208
7.3.2.1. Prin modificarea antecedentelor................ 208
7.3.2.2. Prin modificarea consecinţelor................. 208
7.4. Proceduri de intervenţie la nivel biologic..................... 213
7.4.1. Proceduri de relaxare ............................. 214
7.4.1.1. Antrenamentul autogen...................... 214
7.4.1.2. Relaxarea progresivă Jacobson................. 217
7.4.1.3. Tehnica biofeedback........................ 219
7.4.1.4. Tehnica de control al respiraţiei................ 222
7.4.2. Proceduri de activare fiziologică...................... 223
7.4.2.1. Tehnica expunerii interoceptive/hiperventilaţiei...... 223
7.4.2.2. Tehnica aplicării tensiunii {applied tensiori) ........ 223
7.4.3. Tehnici de modificare a comportamentelor respondente ...... 223
7.4.3.1. Tehnica expunerii (flooding) .................. 224
7.4.3.2. Tehnica implozivă ......................... 224
7.4.3.3. Tehnica desensibilizării progresive .............. 225
7.4.3.4. Tehnica expunerii gradate .................... 226
7.5. Proceduri cognitiv-comportamentale multimodale ............... 226
7.5.1. Sugestia, hipnoza şi hipnoterapia ..................... 227
7.5.2. Proceduri meditative (concentrative versus mindfulness) ...... 233
7.6. Proceduri eclectice.................................... 236
7.6.1. Tehnica interpretării viselor (din tradiţia dinamic-psihanalitică) .................... 236
7.6.2. Tehnica jocului de rol în condiţii ecologice (din tradiţia umanist-existenţial-experienţială) ....... 237
7.7. Prescripţiile cognitiv-comportamentale („temele pentru acasă")...... 238
7.8. Particularităţi ale procedurilor cognitiv-comportamentale .......... 240
7.8.1. Tehnici cognitiv-comportamentale de grup/în grup.......... 240
7.8.2. Tehnici cognitiv-comportamentale autoadministrate (self-help).......................... 241
7.8.3. Prescripţii/sfaturi pentru viaţă ....................... 242
7.8.4. Adaptări la sugar, copil, adolescent şi vârsta a treia......... 243
7.8.5. Variaţii culturale ................................ 244
7.8.6. Promovarea sănătăţii.............................. 245
7.8.7. Intervenţii în situaţii de criză........................ 247
7.9. Noi dezvoltări în procedurile cognitiv-comportamentale ........... 248
7.9.1. Bombardamentul subliminal......................... 248
7.9.2. Proceduri de realitate virtuală şi aplicaţii on-line........... 254
7.9.3. Proceduri de abordare a prelucrărilor inconştiente
de informaţie................................... 255
7.9.4. Consiliere genetică şi psihologie evoluţionistă............. 256
7.9.5. Ştiinţe cognitive................................. 256
7.10.Concluzii şi discuţii ................................... 257
Capitolul 8
Prototipul unui demers terapeutic cognitiv-comportamental ............ 259
8.1. Fundamente ........................................ 259
8.2. Secvenţele de derulare a terapiei cognitiv-comportamentale......... 260
8.3. Exemplificarea unei şedinţe terapeutice cu focalizare pe modelul ABC cognitiv ........... 263
8.4. Studiu de caz (cazul Dana) - exemplificarea unui demers cognitiv-comportamental ....... . . 270
8.4.1. Conceptualizarea cazului. O abordare din perspectiva terapiei cognitiv-comportamentale .... 274
8.4.2. Tratament/planul de intervenţie. O abordare din perspectiva terapiei cognitive ............ 276
8.5. Blocaje şi erori în terapia cognitiv-comportamentală ............. 278
Capitolul 9
Cercetare şi eficienţă în terapia cognitiv-comportamentală.............. 281
9.1. Aspecte generale ......................................281
9.2. Suport ştiinţific şi psihoterapie............................ 282
9.3. Suportul teoretico-experimental şi clinic al terapiei cognitiv-comportamentale............. 287
9.3.1. Eficienţa/eficacitatea terapiei cognitiv-comportamentale în tratamentul bolilor şi promovarea sănătăţii

9.3.2. Eficienţa/eficacitatea terapiei cognitiv-comportamentale faţă de alte forme de terapie......... 289
9.4. Factori comuni versus factori specifici în eficienţa psihoterapiei...... 291
9.5. Psihoterapie versus farmacoterapie ......................... 293
9.6. Noi dezvoltări în cercetarea din terapia cognitiv-comportamentală .......... 295
Capitolul 10
Educaţie şi formare în terapia cognitiv-comportamentală .............. 301
10.1. Aspecte generale ..................................... 301
10.2. Aspecte specifice..................................... 303
10.2.1.Psihologia pozitivă............................... 303
10.2.2.Provocarea paraprofesioniştilor....................... 305
10.2.3.Provocarea terapiilor autoadministrate şi on-line ........... 307
10.2.4. Rolul factorilor comuni în procesul de formare ............ 308
10.3. Noi dezvoltări şi tendinţe în formarea în terapia cognitiv-comportamentală ......... 308
Capitolul 11
Noi direcţii şi frontiere în terapia cognitiv-comportamentală.............311
Remarci finale ............................................ 315
Resurse clinice, de formare şi de cercetare în terapia cognitiv-comportamentală............ 317
Glosar.................................................. 323
Bibliografie .............................................. 331
ANEXE


Anexa 1
Scale/teste clinice utilizate în terapia cognitiv-comportamentală .........343
1.1. Profilul distresului emoţional (PDE; autori: David Opriş, MA, şi Bianca Macavei, MA) ........343
1.2. Chestionarul gândurilor automate (ATQ - Automatic Thoughts Questionnaire ; autori: dr. Steve Hollon şi dr. Phillip Kendall) adaptat de Ramona Moldovan, MA ......................... 346
1.2.A. Chestionarul Young de scheme cognitive (YSQ - Young Schema Questionnaire ; autor: dr. Jeffrey Young) adaptat de Simona Trip, MA ........................ 348
I.2.B. Scala de atitudini disfuncţionale, formele A şi B (DAS - Disfunctional Attitudes Scale, Versions A and B; autori: dr. Aaron Beck et al.) adaptată de Bianca Macavei, MA ........................... 356
1.3. Scala de cogniţii raţionale şi iraţionale (GABS-SF - General Attitude and Beliefs Scale-Short Form ; autori: dr. Raymond DiGiuseppe et al.) adaptată de Bianca Macavei, MA .......................... 362
1.4. Scala de evaluare a intervenţei în terapia cognitivă (CTRS -Cognitive Therapy Rating Scale, Academy of Cognitive Therapy; autori: dr. Jeffrey Young şi dr. Aaron Beck) adaptată de Bianca Macavei, MA...366


Anexa 2
2.1. Fişa sintetică pentru modelul ABC cognitiv ................... 372
2.2. Decalogul iraţionalităţii................................. 374
2.3. Decalogul raţionalităţii ................................. 375
2.4. Sfaturi pentru o viaţă raţională şi fericită..................... 377
2.5. Automonitorizarea demersului terapeutic..................... 378
2.6. Prescripţii psihologice - pastile psihologice ................... 379Anexa 3
Componente validate stiintific din relatia psihoterapeutica (American Psyhological Association - APA) ...380


Anexa 4

Lista tratamentelor psihoterapeutice validate stiintific si instructiuni de utilizare a lor (American Psyhological Association - APA) ............382
Tratamente validate empiric pentru diferite tulburari psihice ....382
I.    Tulburarile de anxietate si stresul ...384
II.   Tulburarea de personalitate de tip Borderline ...390
III.  Tulburarile depresive ....390

IV.  Tulburarile legate de sanatate ....392
V.   Tuburarile alimentare ....395
VI.  Dependenta de substante ...396
VII. Tricotilomania .....398
VIII. Probleme maritale ...398
IX.   Disfunctii sexuale ......398
X.    Schizofrenia si alte tulburari psihice severe ...399
XI.   Tulburarile diagnosticate de regula pentru prima data in copilarie si adolescenta ...400


Anexa 5
Regulament de Organizare a Programelor Formative ale Asociatiei de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania (APCCR) ....402
5.1. Prezentarea programelor de formare profesionala initiala si continua in psihoterapii cognitive si comportamentale ...402
5.2. Modelul contractului de formare ....413
5.3. Bibliografia obligatorie   ...416
5.4. Lista probelor psihologice utilizate in evaluarea cursantilor ca parte a autocunoasterii si si dezvoltarii personale ......418

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu