sâmbătă, 31 martie 2012

PRELUCRARI INCONSTIENTE DE INFORMATIE.Contaminarea psihologică în mass- media, practica clinică şi juridică


Autor :  Daniel David                
Editura Tritonic 
Colectia Psihologie 
An aparitie : 2000(ed Dacia), 2004,2014
Editia a III-a      
ISBN  978-606-8571-32-4
Nr pagini :328
Format 130 x 200
Pretul la data postarii:26 lei la Editura, 33 lei la carturesti, 28,80 la librarie.net
La lumeacartii gasiti editia din 2000 a editurii Dacia la pretul de 29 lei
Disponibilitate BCU
Download pdf (editia 2004)pe scribd


Descriere:
          In prima parte a lucrarii, autorul face o analiza riguroasa a conceptului de inconstient din perspective multiple: filosofico-literara, psihanalitica si cognitiva. O atentie speciala este acordata abordarii cognitive unde inconstientul este descris ca referindu-se la perceptia implicita, invatarea implicita si memoria implicita. Relatia inconstientului cu uitarea intentionata aduce in discutie un concept relativ nou in cercetarile de psihologie si anume: contaminarea psihologica.
           In partea a doua a lucrarii, autorul prezinta metodologia care va fi utilizata in demersul sau experimental. Prezentarea si utilizarea metodologiei experimentului cu un singur subiect arata din nou conectarea autorului la cele mai recente evolutii in domeniile de interes.
          Partea a treia a lucrarii este structurata in mai multe etape, logic legate intre ele. in prima etapa, autorul investigheaza mecanismele implicate in contaminarea psihologica, intr-un demers de cercetare fundamentala realizata pe parcursul a 4 experimente riguroase, bine elaborate. in a doua etapa, pe baza rezultatelor obtinute in cercetarea fundamentala a primei etape, se elaboreaza si se testeaza mai multe tehnici de control al contaminarii psihologice. Aceste experimente aproximeaza contaminarea psihologica asa cum apare ea in viata cotidiana, in special contaminarea psihologica indusa prin mass-media. in etapa a treia, tehnicile cognitiv-comportamentale care s-au dovedit eficace in controlul contaminarii psihologice sunt adaptate si testate in domeniile de expertiza ale autorului: clinic si juridic.
         Volumul ofera asadar atat rezultate teoretico-experimentale obtinute in studii ingenioase si riguroase cat si tehnici de interventie psihologica implementate intr-un mod profesionist, atat pentru controlul contaminarii psihologice induse prin mass-media cat si in practica clinica si juridica.

Cuprins:


Prefaţă la ediţia a treia  11
Prefaţă la ediţia a doua  13
Cuvânt înainte (editia intai) 17
Prefaţă (editia intai) 21
Cuvânt către cititor (editia intai) 27

Partea Teoretica

CAPITOLUL 1
Prelucrări conştiente şi prelucrări inconştiente de informaţie  33
1.1. Consideraţii introductive  33
1.2. Clarificări conceptuale  36
1. 3. Conştient şi inconştient  39
1.4. Prelucrări şi conţinuturi informaţionale conştiente şi inconştiente  51
1.5. Relaţia dintre prelucrările conştiente şi inconştiente de informaţie  54
1.6. Inconştientul din perspectivă filosofico - literară  56
1.7. Inconştientul psihanalitic; freud şi descendenţa freudiana  58
1.8. Janet şi inconştientul disociat  66
1.9. Inconştientul abordat experimental  67
1.9.1. Demersul experimental tradiţional  68
1.9.2. Inconştientul cognitiv - abordare modernă  74
1.9.2.1.Perceptia implicita (inconstienta)  76
1.9.2.2.Invatarea implicita (inconstienta)  89
1.9.2.3.Memoria implicita (inconstienta)  96
1.10. Inconştientul abordat experimental şi reevaluarea moştenirii şi tradiţiei psihanalitice  127
1.11. Contribuţii româneşti la studiul inconştientului  129
1.12. Prelucrări inconştiente de informaţie; o perspectivă integrativa şi o sistematizare posibilă  132

CAPITOLUL 2
Uitarea intenţionată  141
2.1. Clarificări conceptuale  141
2.1.1. Uitarea intenţionată globală  142
2.1.2. Uitarea intenţionată item cu item  143
2.1.3. Uitarea intenţionată specifică  145
2.2. Concluzii asupra mecanismelor uitării intenţionate  147
2.3. Dezvoltări recente privind uitarea intenţionată  149
2.3.1. Uitarea intenţionată şi amnezia posthipnotică  149
2.3.2. Uitarea intenţionată specifică şi ignorarea cognitivă 151

CAPITOLUL 3
Impactul uitării intenţionate specifice asupra reactualizării inferenţiale inconştiente în sarcini explicite  153
3.1. Aspecte generale  153
3.1. O metaanaliză calitativă şi cantitativă  153

Partea metodologica

CAPITOLUL 4
Consideraţii metodologice generale în studiul inconştientului şi al contaminării psihologice  161
4.1. Obiective generale şi specifice ale lucrării  161
4.2. Aspecte de design ale demersurilor experimentale  172

Partea de cercetari originale
CAPITOLUL 5
Experimente preliminare  181
5.1. Aspecte generale  181
5.2. Experimentul 1. Impactul uitării intenţionate asupra reactualizării directe de informaţie, conştiente respectiv inconştiente  183
5.3. Experimentul 2. Impactul uitării intenţionate asupra reactualizării inferenţiale conştiente  191
5.4. Experimentul 3. Impactul uitării intenţionate asupra reactualizării inferenţiale inconştiente  196
5.5. Experimentul 4.Impactul uitării intenţionate specifice şi al ignorării cognitive asupra reactualizării inferenţiale inconştiente în funcţie de tipul informaţiei: falsă versus nerelevantă  200
5.6. Concluzii şi discuţii generale asupra experimentelor preliminare  206

CAPITOLUL 6
Tehnici cognitive de control al contaminării psihologice  209
6.1. Aspecte generale  209
6.2. Elaborare şi studiul impactului tehnicilor cognitive de control al contaminării psihologice  210
6.2.1. Contaminarea psihologică prin mass-media; mecanisme implicate şi tehnici de control  210
6.2.2. Experimentul 5 tehnici cognitive de blocaj al contaminării psihologice indusă prin mass-media  226

CAPITOLUL 7
Impactul tehnicilor cognitive de control al contaminării psihologice în practica clinică. Cercetare aplicată  241
7.1. Intervenţie cognitiv-comportamentală în practica clinică  241
7.1.1. Aspecte generale  241
7.1.2. Fobiile simple. Prezentare clinică, mecanisme etiopatogenetice şi tratament  243
7.1.3. Tehnici cognitive de control al contaminării psihologice în practica clinică  246
7.2. Demersul experimental .Abordarea eficienţei clinice a tehnicilor de control al contaminării psihologice în sase designuri clinico-experimentale cu un singur subiect  256
7.3. Experimentul 6.1. - Subiectul de control (SI)  257
7.4. Experimentul 6.2. - Tratamentul clasic al fobiilor simple (S2)  259
7.5. Experimentul 6.3. - Tehnica anticipării raţionale în practica psihoterapeutică (S3)  261
7.6. Experimentul 6.4. Tehnica restructurării globale, a anticipării raţionale şi a informaţiilor alternative şi incompatibile în practica psihoterapeutică (S4)  264
7.7. Experimentul 6.5. Tehnica informaţiilor alternative şi incompatibile în practica psihoterapeutică (S5)  266
7.8. Analiza intersubiecţi a rezultatelor experimentelor cu un singur subiect şi concluzii preliminare la demersul clinico-experimental  268
7.9. Experimentul 6.6. Tehnica restructurării globale în stare de veghe versus hipnoză (S6)  271
7.10. Concluzii şi discuţii generale asupra demersurilor clinico-experimentale  278

CAPITOLUL 8
Impactul tehnicilor cognitive de control al contaminării psihologice în practica juridică. Cercetare aplicată  281
8.1. Aspecte generale  281
8.2. Tehnici cognitive de blocaj al contaminării psihologice în practica juridică  283
8.3. Experimentul 7. Blocarea contaminării psihologice în practica juridică  283
Discuţii generale. Concluzii şi noi prefigurări teoretico-aplicative  286

Anexe  303
Anexa 1. Instrucţiile paradigmelor de evaluare a memoriei implicite şi explicite  303
(A). Paradigma criteriului reactualizării intenţionate; exemplificare pentru testul de completare a rădăcinilor de cuvinte  303270
(B). Paradigma dublei disocieri a proceselor; exemplificare pentru testul de completare a rădăcinilor de cuvinte  304270
(C). Paradigma triplei disocieri a proceselor; exemplificare pentru testul de completare a rădăcinilor de cuvinte  304271
Anexa 2. Instrucţiile sarcinilor de uitare intenţionată şi de ignorare
cognitivă  305
(A). Sarcina dc uitare intenţionată globală  305
(B). Sarcina de uitare intenţionată item cu item  305
(C). Sarcina de uitare intenţionată specifică  305
(D). Sarcina de ignorare cognitivă  306
Anexa 3. Materialele utilizate   307
(A). Descrierea evenimentului de memorat  307
(B). Volum scăzut de informaţie cu conotaţie negativă asociată descrierii evenimentului şi instrucţiile de utilizare a acesteia  308
(B1). Instructia de uitare intentionata specifica  308
(B2). Instructia de ignorare cognitiva  308
(B3). Instructia de negare directa  308
(C). Volum mare de informaţie cu conotaţie negativă asociată descrierii evenimentului şi instrucţiile de utilizare a acesteia   309
(C1). Instructia de uitare intentionata specifica  309
(C2). Instructia de ignorare cognitiva  309
(C3). Instructia de negare directa  309
(D). Volum scăzut de informaţie cu conotaţie pozitivă asociată descrierii evenimentului  310
(E). Volum mare de informaţie cu conotaţie pozitivă asociată descrierii evenimentului  310

Bibliografie  313

STUDIUL DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE - Aspecte formative structura si dezvoltarea competentelor
Autor :   Mirela Albulescu , Ion Albulescu                 
Colectia Dacia Educational 
An aparitie : 2002  
ISBN 973-35-1325-3 
Nr pagini : 124 
Format 145 x 205
Pret : 14 lei


Descriere:
Lucrarea de fata, adresata studentilor si profesorilor preocupati de perfectionarea lor continua, se constituie intr-o pledoarie pentru abordarea in maniera formativa a predarii disciplinelor socio-umane.
Cuprins:
CUVÂNT ÎNAINTE...................................................................................... 5


I. EDUCAŢIA ŞI FINALITĂŢILE SALE..................................7
1.O SCHIMBARE A PRIORITĂŢILOR......................................................., 7
2. DEFINIREA OBIECTIVELOR EDUCAŢIONALE..................................22
3. FORMULAREA OBIECTIVELOR STUDIERII DISCIPLINELOR SOCIO UMANE ÎN TERMENI      DE COMPETENŢE................................................28

II. ÎNVĂŢAREA CONCEPTELOR...........................................36
l.FUNDAMENTUL CUNOAŞTERII: CONCEPTELE..................................36
2. STATUTUL CONCEPTELOR IN FILOSOFIE.........................................37
3. ÎNVĂŢAREA CONCEPTELOR IN PROCESUL INSTRUCTIV...............41

III. COMPETENŢE DE OBŢINERE A CUNOŞTINŢELOR ... 53
1. LECTURA INDIVIDUALĂ.........................................................................53
2. EXPLORAREA SPAŢIULUI SOCIAL...................................................... 63
3. INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR.........................................66

IV.COMPETENŢE DE PRELUCRARE ŞI ORGANIZARE A CUNOŞTINŢELOR..........68
l.  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR OPERAŢIONALE............................68
2. ORGANIZAREA CUNOŞTINŢELOR........................................................71
3. EXPLICAŢIA CA PROCEDEU LOGICO-DISCURSIV.............................72

V. COMPETENŢE DE COMUNICARE...................................76
1. EDUCAŢIA PENTRU COMUNICARE......................................................76
2. DIALOGUL DIDACTIC ŞI PROBLEMA ÎNTEMEIERII SUSŢINERILOR 79
3. DISCURSUL ARGUMENTATIV................................................................86

VI. COMPETENŢE DE RELAŢIONARE...............................91
1 EDUCAŢIA PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ ..............................91
2 VALENŢELE FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR DE GRUP ..........92
3 DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL................... 97

VII. COMPETENŢE DE UTILIZARE A CUNOŞTINŢELOR .. 101
1 UTILIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN MANIERĂ CREATIVĂ...............101
2.EDUCAREA CREATIVITĂŢII................................................................ 103
3.UN CAZ PARTICULAR: DISERTAŢIA FILOSOFICĂ............................105

BIBLIOGRAFIE..............................................................................113

vineri, 30 martie 2012

ELEMENTE DE PSIHOLOGIE SOCIALAAutor : Laurentiu Mitrofan            
Colectia Alma Mater 
An aparitie : 2004  
ISBN  973-8383-22-6
Nr pagini : 274 
Format 145 x 200
Pret : 35 lei
Cuprins:

CAPITOLUL I
PSIHOLOGIA SOCIALA - UN DOMENIU IN CONTINUA TRANSFORMARE

CAPITOLUL II
INTERACTIUNEA PSIHOLOGIC-SOCIAL IN FORMAREA SI CRISTALIZAREA PERSONALITATII - EUL SOCIAL
2.1.Constelatia identitara - persoana,personaj, personalitate, interpersonalitate
2.2.Eul si Sinele - structura si dinamicitate in dezvoltarea personala si interpersonala

CAPITOLUL III
CONSTRUCTIA SI DINAMICA UNIVERSULUI SOCIAL
3.1.Mediatori implicati in constructia universului social
  3.1.1.Stereotipuri si categorizari
  3.1.2. Scena interactiunilor umane - reprezentarile sociale
    *Reprezentarile sociale - caracteristici, componente, functii
    *Ce functii indeplinesc reprezentarile sociale
    *Semnificatia si structura reprezentarii sociale
    *Un exercitiu de insertie in cotidian - reprezentarea sociala a persoanei adulte fara adapost
    *Persoana adulta fara adapost - delimitari conceptuale
    *Prezentarea unei cercetari de teren
    *"Oamenii strazii" intre mit si realitate
  3.1.3. Fenomenul atribuirii
    *Caracteristici si modele explicative ale atribuirii
    *Erorile de atribuire
3.2.Comunicarea - cateva modele teoretice
    *Delimitari conceptuale
    *Modele ale comunicarii

CAPITOLUL IV
ATRACTIA IN UNIVERSUL RELATIILOR INTERUMANE
4.1.De ce ne simtim atrasi de ceilalti?
4.2.Cateva modele explicative ale atractiei si dinamicii ei
    *Oscilatiile atractiei  si teoria echilibrului - o viziune cognitivista
    *Atractia - un model al recompensei
    *Modelul echitatii - costuri si profituri pentru parteneri
4.3.Blocajele atractiei - cum poate genera conflict perceptia gresita a recompenselor mutuale
4.4.Catalizatorii atractiei interumane : similaritate, proximitate, si atractivitate personala
     *Similaritate si atractie - "te plac daca esti ca mine"
     *Similaritate reala sau imaginara?
     *Reciprocitatea atractiei - "te plac daca ma placi"
     *Proximitatea fizica si atractia interumana
     *Cum faciliteaza proximitatea atractia - despre recompense, expectatii si simpla expunere repetata
     *Atractivitatea fizica si simpatia
     *Frumusete si performanta - cum ne modificam perceptiile asupra unei persoane
     *De ce conduce activitatea fizica la simpatie ?
     *Rolul complimentelor in relatiile interpersonale
     *Neindemanarea este atragatoare?
4.5.Comunicarea verbala si nonverbala - liantul atractiei interumane
    *Comunicarea verbala - "cartea noastra de vizita"
    *Comunicarea nonverbala si puterile ei secrete in atractia mutuala
    *Esecul comunicarii in relatia de cuplu
    *Optimizarea comunicarii

CAPITOLUL V
PRIETENIA - O RELATIE DE ATRACTIE STABILA
5.1.Ce este prietenia ?Caracteristici si evaluare
5.2.Prietenia din perspectiva dezvoltarii umane - origini si metamorfoze
     *Analiza sociometrica a prieteniei
     * Relatiile de prietenie in primii ani de viata - specific si dezvoltare
     *Despartirea de prieteni - o provocare in dezvoltare
     *Limbajul prieteniei de la o etapa la alta
5.3.Posibile repere teoretice in abordarea si evaluarea relatiei de prietenie
   5.3.1.Relatia inteligenta-emotivitate
   5.3.2.Dinamica identitatii de sine
   5.3.3.Alegerea vocationala
5.4.Mecanisme si factori explicativi ai relatiei de prietenie la tineri - sinteza rezultatelor unei cercetari

CAPITOLUL VI
DRAGOSTEA SI RELATIA DE CUPLU
     *Ce s-a intamplat cu dragostea in Psihologia Sociala ?
     *Sentimentul iubirii
     *Despre natura iubirii si a  relatiilor parteneriale de durata - cele mai noi cercetari
     *Efectul "Romeo si Julieta" sau despre obstacolul care construieste o iubire
     *Drumul lung catre intimitate
     *Este intimitatea conditia stabilitatii cuplului?
     *Metodele utilizate in studiul atractiei sexuale si emotionale
     *Factorii de previziune in atractia erotica
     *Relatia maritala - atractia si alegerea partenerului marital - factori explicativi
     *Adaptarea maritala - un proces interactional creator
     *Gelozia - o incercare pentru atractia interpersonala
     *Singuratatea - o alternativa?

Bibliografie

PSIHOLOGIA LA RASPANTIA MILENIILOR


Autor : Mielu Zlate (coord)        
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2001  
ISBN  973-683-697-5
Nr pagini : 432 
Format 160 x 235
Pret : 18,52 lei la ishop
Anticariat 
Download pdf pe slideshare


Cuprins:

Prezentarea autorilor 21
Nevoia de sinteză sau in loc de prefaţă 23


I. CONCEPŢIE ŞI METODĂ ÎN PSIHOLOGIE 

TREI PSIHOLOGII ? - Mielu Zlate 33
1. Psihologia evoluţionistă 33
1.1. Inceputuri 33
1.2. Ce este psihologia evoluţionistă ? 35
1.3. Câteva repere istorice 36
1.4. Postulate de bază 39
1.5. Îndoieli, controverse, riposte 42
2. Psihologia ecologică 44
2.1. Delimitări conceptuale 44
2.2. Debutul psihologiei ecologice 46
2.3. Evoluţii ulterioare 48
2.4. Reacţii faţă de psihologia ecologică 50
3. Psihologia pozitivă 51
3.1. Premise 51
3.2. Ce este şi ce urmăreşte psihologia pozitivă ? 52
3.3. Continuităţi şi diferenţieri 55
3.4. La ce ne putem aştepta? 57
4. Scurte concluzii 58
Bibliografie selectiva 60

PSIHOMETRIA ŞI DIRECŢIILE EI DE DEZVOLTARE LA ÎNCEPUT DE MILENIU - Nicolae Mitrofan 63
1. Scurtă privire către începuturi.. 63
2. Marile achiziţii ale psihometriei in secolul XX 65
2.1. Testele de inteligentă 65
2.2. Testele de personalitate 66
2.3. Testele de aptitudini 67
2.4. Testele de achiziţii 68
2.5. Modele de testare clinică 69
2.6. „Bilanţul" realizărilor din domeniul psihodiagnosticului 70
3. Tendinţe şi direcţii de dezvoltare a psihometriei odată cu „predarea ştafetei" dintre milenii 72
3.1. Teoria testelor 72
3.2. Construcţia şi dezvoltarea unor noi teste 75
3.3. Standarde cât mai înalte pentru testarea psihologică 76
3.4. Interes şi preocupări pentru respectarea drepturilor subiecţilor supuşi testării psihologice 78
3.5. Computerizarea testelor 78
3.6. Predicţii pentru viitorul apropiat 81
4. Dar in ţara noastră ? 82
5. Puţin optimism nu strică 84
Bibliografie selectivă 85

MEMORIA AUTOBIOGRAFICĂ: TENDINŢĂ MODERNĂ ÎN PSIHOLOGIA COGNITIVĂ - Violeta Ciobanu 87
1. Scurtă introducere 87
2. Evoluţia conceptului 88
2.1. Definiţie 88
2.2. începuturile cercetării experimentale 88
2.3. Mijlocul secolului trecut 89
2.4. Revenirea la tradiţie 89
3. Organizarea generală a memoriei autobiografice 91
3.1. Concepţia lui Neisser 91
3.2. Teoria lui Barclay 91
3.3. Alţi autori: Reiser, Black şi Kalamarides 92
3.4. Teoria lui Fitzgerald 92
3.5. David Rubin şi organizarea memoriei autobiografice; teoria lui Kintsch 93
4. Metode de studiu 96
4.1. Metodele lui Galton 96
4.2. Crovitz şi Schiffman 96
4.3. Probleme metodologice 97
4.4. Centrarea pe diferenţele individuale 97
5. Concluzie 98
Bibliografie selectivă 99

II. DEZVOLTARE PSIHICĂ, ÎNVĂŢARE, CREATIVITATE

ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE ÎN PROBLEMATICA DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE - Tinca Creţu 107
1. Coordonatele principale ale dezvoltării psihice 107
1.1. Referiri la durata dezvoltării psihice 107
1.2. Factori determinanţi şi relaţiile dintre ei 108
1.3. Cu privire la mecanismele dezvoltării psihice 109
2. Deplasări de accente în cercetarea dezvoltării psihice 110
2.1. De la abordarea globală la cercetarea de profunzime a acţiunii factorilor fundamentali 110
2.2. De la accentul pus mai ales pe factorii externi la relevarea factorilor interni ai dezvoltării psihice 114
2.3. De la viziunea adiţională la cea structural-sistemică asupra dezvoltării psihice 117
2.4. De la reducţionism la înţelegerea unităţii dintre continuitate şi discontinuitate 118
2.5. Înţelegerea modificării ce se produce în ponderea influenţelor factorilor fundamentali de-a lungul vieţii 119
3. Probleme în dezbatere 120
3.1. Care sunt începuturile vieţii psihice umane? 120
3.2. Vârsta a treia - un declin total? 122
3.3. „Stadiu" sau „perioadă" de dezvoltare psihică 124
Bibliografie selectivă 128

TENDINŢE DE RECONFIGURARE A MODELELOR DE INSTRUIRE ÎN ACORD CU EVOLUŢIA CUNOAŞTERII DESPRE ÎNVĂŢARE - Valeria Negovan 129
1. Paradigme ale învăţării în psihologia educaţională 130
1.1. Metafora asociaţionistă a învăţării 130
1.2. Metafora învăţării ca procesare de informaţie 131
1.3. Metafora învăţării ca o construcţie a cunoaşterii 132
1.4. Metafora învăţării ca negociere socială... 133
2. Optimizarea cognitiei şi dezvoltarea personalităţii în învătarea şcolară 134
2.1. Învăţarea autonomă - de la optimizarea structurilor cognitive
la eficienţa personală 135
2.2. Strategiile de învăţare - condiţii ale învăţării autonome 136
2.3. Stilul de învăţare - expresie a învăţării strategice... 139
2.4. Instrumente de investigare a stilului de învăţare 141
3. De la regândirea învăţării şcolare Ia reconfigurarea modelelor de instruire 142
3.1. Modelarea instruirii în acord cu paradigmele învăţării 143
3.2. Spre o nouă imagine a profesorului 145
3.3. Restructurări ale atitudinii faţă de obiectivele instruirii 146
3.4. Spre o nouă imagine a elevului în şcoală 148
3.5. Experienţe şi sugestii privind optimizarea învăţării în şcoală 150
Bibliografie selectivă 153

ABORDĂRI PSIHOLOGICE DESPRE CREATIVITATE ÎN PREAJMA MILENIULUI III - Mihaela Roco 155
1. Insemnătatea creativităţii 155
2. Noţiunea de creativitate 157
2.1. Inspiraţie 158
2.2. Talent 158
2.3. Geniu 158
3. Caracterizarea creativităţii 162
3.1. Definiţii 162
3.2. Calităţi 163
3.3. Criterii 163
4. Interpretări recente ale creativităţii 164
4.1. Teresa Amabile 164
4.1.1. Abilităţi relevante într-un anumit domeniu 165
4.1.2. Abilităţi creative 165
4.1.3. Motivaţia intrinsecă 166
4.2. Robert W. Weisberg 166
4.3. H. Gardner 167
4.3.1. Nivelul subpersonal 167
4.3.2. Nivelul personal 167
4.3.3. Nivelul intrapersonal 168
4.3.4. Nivelul multipersonal 169
4.4. Csikszentmihalyi 170
4.4.1. Câmpuri de producţie culturală 170
4.4.2. Contribuţia persoanei 173
4.4.3. Asimilarea sistemului 174
4.5. Michel şi Bernadette Fustier 175
4.5.1. Curentul clasificator sau logic 175
4.5.2. Curentul experimental 176
4.5.3. Curentul funcţional 176
4.5.4. Curentul combinatorie 177
4.5.5. Curentul intuitiv si descoperirea rolului inconştientului 177
4.6. Insight şi creativitate 178
4.7. Motivaţie şi creativitate 178
4.8. Dezorganizarea creativă 180
4.8.1. Stadiul formativ 180
4.8.2. Stadiul normativ 180
4.8.3. Stadiul integrativ 180
4.8.4. Stadiul transformational 180
4.9. Teoria neurobiopsihologică sau psihobiologică a creativităţii 181
4.9.1. Sectorul cortical stâng 183
4.9.2. Sectorul limbic stâng 183
4.9.3. Sectorul cortical drept 184
4.9.4. Sectorul limbic drept 184
5. Concluzii cu privire la teoriile şi interpretările creativităţii 185
5.1. Interpretări cu dominanţă mistică 186
5.2. Abordări pragmatice 186
5.3. Interpretarea psihanalitică 187
5.4. Abordarea psihometrică 188
Bibliografie selectivă 190

III. SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII: DE LA CREDINŢE ŞI EXPLICAŢII LA SISTEME DE PROMOVARE A EI - Ruxandra Răşcanu 199
1. Psihologia sănătăţii - domeniu interdisciplinar 199
2. Comportamentul sănătos - obiectul de studiu al psihologiei sănătăţii 201
2.1. Ce este un comportament „sănătos"? 201
2.2. Cincisprezece moduri de a-ţi îmbunătăţi sănătatea 202
2.3. Comportamente şi atitudini faţă de sănătate ..203
2.4. Schimbarea atitudinilor faţă de sănătate 205
3. Tehnici şi imjloace de modificare a conduitelor pro-sănătate 206
4. Stresul - un exemplu de problemă in psihologia sănătăţii 208
5. Balanţa sănătate - boală: modele explicativ-interpretative 214
5.1. Perspectiva cognitivă 215
5.2. Perspectiva psihosocială 218
5.3. Puncte de vedere comune 220
6. Cultura şi credinţele privind starea de sănătate 221
6.1. Comunicarea în psihologia sănătăţii  222
6.2. Habitudini alimentare şi experienţă 223
6.3. Alcoolul şi dependenţa 224
6.4. Tutunul şi obişnuinţa de a fuma.... 225
7. Promovarea sănătăţii 226
8. Scurte concluzii 228
Bibliografie selectivă 229

TERAPIA GESTALTISTĂ - MOMENTE SEMNIFICATIVE - Daniela Constantinescu 231
1. Şcoala gestaltistă timpurie 231
1.1. Wertheimer, Kohler şi Koffka 231
1.2. Modelul lewinian 232
1.3. Modelul ierarhic al lui Goldstein 233
2. Schimbarea comportamentului din perspectiva gestaltistă 234
3. Opera timpurie a lui Frederick Perls 235
4. Modelul Goodman-Perls 238
5. Şcoala de la Cleveland 240
5.1. Ciclul experienţei 240
5.2. Accentuarea perspectivei interpersonaie 242
5.3. Dinamica grupului 242
5.4. Revizuirea concepţiei cu privire la rezistenţe : contribuţia lui G. Wheeler 243
Bibliografie selectivă 245

PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICĂ SAU „PSIHOLOGIA EFICIENŢEI PERSONALE" - Cătălin Nedelcea 246
1. O perspectivă istorică. De la gestalt-terapie la ştiinţa eficienţei umane 246
1.1. Rădăcini teoretice 248
1.2. Modelarea şi programarea 250
2. O încercare de definire 251
2.1. Ştiinţa şi arta eficienţei personale 252
2.2. Studiul experienţei subiective 253
2.3. Repere conceptuale fundamentale 260
3. Programarea neuro-lingvistică in actualitate 268
3.1. Direcţii de aplicabilitate NLP 269
3.2. Dintre preocupările actuale ale iniţiatorilor NLP 269
3.3. Publicaţii, organizaţii şi răspândirea în lume a NLP 270
Bibliografie selectivă 272

IV. GRUP, ORGANIZAŢII, CARIERĂ PROFESIONALĂ

PERSPECTIVE NOI ASUPRA PSIHOLOGIEI GRUPURILOR SOCIALE - Pantelimon Golu 279
1. O perspectivă ecologică asupra problematicii grupului 279
1.1. Ce este grupul? 281
1.2. De ce se formează grupurile? 282
2. Individul şi grupul..... 284
2.1. Diverse puncte de vedere 284
2.2. Interacţiunea selectivă 286
3. Realitatea grupului ca obiect al dezbaterilor contemporane 289
3.1. Grupul - o realitate evidentă , 289
3.2. Rolul diferenţelor de sex în funcţionarea grupului mic 290
3.3. Ciclul de viaţă a calităţii de membru al grupului 292
4. Grupurile, organizaţiile şi societatea 293
Bibliografie selectivă 296

CULTURA ORGANIZATIONALĂ - EXPANSIUNEA CERCETĂRII ÎN PERIMETRUL ŞTIINŢELOR PSIHOMANAGERIALE - Marius Gheorghe 300
1. Evoluţia preocupărilor cu privire la cultura din organizaţii 300
1.1. Mişcarea „umanizării organizaţiilor", precursoare a studiilor
cu privire la cultura din organizaţii 301
1.2. Etapa primelor abordări explicite ale fenomenelor culturale
din organizaţii 301
1.3. Etapa lansării curentului culturalist în ştiinţele organizaţiilor 305-
1.4. Curentul culturalist la sfârşit de mileniu 308
2. Tendintele manifestate in studiul culturii organizationale 313
3. Abordarea sistemică a culturii organizationale 314
4. Diversitatea concepţiilor si definiţiilor culturii organizationale 316
4.1. încercări de sintetizare a concepţiilor
cu privire la cultura organizaţională 317
4.2. Cauzele diversităţii concepţiilor 318
5. Cultura ca fenomen universal, cu conţinuturi diferite de la comunitate la comunitate 319
5.1. Conţinutul culturii 320
5.2. Geneza şi funcţiile culturii 324
5.3. Valorile - un prim pol al culturii 326
5.4. Credinţele : al doilea pol al culturii 329
6. Noua lume organizaţională si valorile ei: informaţia, viteza, comunicarea, flexibilitatea, microtehnologia 333
Bibliografie selectivă 337

ORIENTAREA CARIEREI: ÎNCOTRO ? - Maria Magdalena Klein 339
1. Preambul 339
2. Delimitări conceptuale 342
3. Modele explicativ-interpretative privind orientarea carierei 344
3.1. Alegerea carierei în concepţia Armei Roe 344
3.2. Perioade şi stadii în alegerea vocaţională după Ginzberg, Ginsburg, Axelrad şi Helma 347
3.3. Modelul lui Donald Super al dezvoltării conceptului despre sine în comportamentul vocaţional 350
3.4. Alegerea vocaţională ca expresie a personalităţii în concepţia lui John Holland 354
3.5. Analiză comparativă: constatări şi evaluări 357
4. Programul de orientare a carierei 360
5. Concluzii 365
Bibliografie selectivă 369

V. PROVOCĂRI PENTRU MILENIUL III

„MITURILE" PSIHOTERAPIEI SAU DE LA SUBIECTIV LA OBIECTIV ÎN ÎNŢELEGEREA EFICACITĂŢII INTERVENŢIEI TERAPEUTICE - O ABORDARE CRITICĂ (CONSTRUCTIVĂ) - Bogdan Cezar Ion 377
1. Obiectivitatea ştiinţifică 378
2. „Miturile psihoterapeutice" şi factorii reali ai eficientei 379
2.1. Factorii extraterapeutici, legaţi de persoana şi contextul
vieţii clientului 381
2.2. Factorii relaţionali 382
2.3. Efectul placebo 383
2.4. Modelul şi tehnica utilizată 384
2.5. Eclectismul în psihoterapie 385
3. Concluzii şi consecinţe pentru practica psihoterapeutică şi training-ul formativ 387
Bibliografie selectivă 388

TERAPIA UNIFICĂRII. O NOUĂ PSIHOTERAPIE EXPERIENŢIALĂ - Iolanda Mitrofan 390
1. Introducere 390
2. Premise şi clarificări conceptuale 394
3. E.U. şi T.U. sau de Ia Experienţa Unificării la Terapia Uniflcării 396
4. Aspectul holistic şi diferenţial al psihoterapiei experienţiale a unificării 400
5. Specificul metodologic în Terapia Unificării. Metode şi tehnici de explorare (analiză experienţială) şi restructurare (personală, interpersonaiă şi transpersonală) 401
5.1. Indicaţiile şi posibilităţile de intervenţie ale Terapiei Unificării 401
5.2. Concepţia, cadrul metodologic şi procesul terapeutic în T.U 402
5.3. Structura şi dinamica procesului terapeutic sau „laboratorul experienţial" - mici „alchimie" cu scop de unificare personală şi interpersonaiă 405
5.4. Strategia de lucru în T.U. (metode şi tehnici) 410
6. Exercijii şi scenarii metaforice individuale şi de grup - exemplificări 417
6.1. Lucrul cu visul (de la gestalt-terapie la T.U.) 417
7. Experimentul nonverbal de grup. Improvizaţia creatoare. Construcţia simbolică a Locului sacru 422
8. Terapia prin limbaje universale - experienţa de a fi sunet, ritm, mişcare 425
Bibliografie selectivă 431

EUL SI PERSONALITATEA


Autor : Mielu Zlate                 
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie 
An aparitie : 2008 
Editia a IV-a revizuita ,
Editii anterioare : 1999, 2000, 2002, 2004, 
ISBN  978-973-707-195-8
Nr pagini : 344 
Format 130x200
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 29,25  lei la Libris , 30 lei la carti de psihologieDescriere:
Volumul de faţă, aparţinând reputatului cercetător şi profesor universitar Mielu Zlate, conţine studii consacrate perspectivelor de abordare a personalităţii şi modelelor explicativ-interpretative ale caracterului, oferind interesante contribuţii teoretico-metodologice la activitatea de cercetare a personalităţii. De asemenea, o atenţie specială este acordată investigării nivelelor funcţionale ale personalităţii (interpersonal şi transpersonal), ca şi tendinţelor actuale manifestate în psihologia personalităţtii. Cartea se adresează cu precădere studenţilor şi cercetătorilor din domeniul Ştiinţelor socio-umane.

Cuprins:


Cuvânt înainte 7

Abordarea şi explicarea personalităţii /11
1. Perspective de abordare a personalităţii. Implicaţii teoretice şi practice /13
2. Valenţele perspectivei sistemico-psihosociale în abordarea personalităţii elevilor /26
3. Modele explicativ-interpretative ale caracterului şi relevanţa lor educaţională /39

Modele teoretice şi metode în investigarea personalităţii /55
1. Un model sintetic-integrativ al personalităţii /57
2. O metodologie pentru determinarea tipurilor de personalitate /79
3. Patru etape în evoluţia concepţiilor despre EU /101
4. Locul şi rolul Eului în structura personalităţii: probleme controversate /125
5. C S E („CINE SUNT EU?")   o probă de cercetare şi cunoaştere a Eului şi a personalităţii /148
6. Ipostaze ale unei probe de cercetare şi cunoaştere a personalităţii /180

Nivelurile personalităţii /195
1. Un procedeu de analiză a comportamentului interpersonal /199
2. O nouă metodă de diagnosticare a comportamentului interpersonal /221
3. Psihologia transpersonală: analiză critică /256

Tendinţe în cercetarea personalităţii /275
1. De la topografia personalităţii la personalitatea optimală /277
2. BIG-FIVE — o tendinţă accentuată în cercetarea personalităţii /299
3. Psihologia pozitivă şi concepţia ei despre personalitate /319

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI


Autor : Mielu Zlate                 
Editura Pro Humanitate 
An aparitie :2000 
ISBN ?
Nr pagini : 330 
Anticariat .
Download pdf pe slideshare
Descriere:
Lucrare esentiala in domeniul psihologiei generale , mentionata in multe bibliografii pentru studiile de licenta specializarea psihologie.Urmatoarele editii au fost revizuite si adaugite (a se vedea cuprinsul pt. fiecare)


An aparitie :2006 
ISBN  978-973-749-059-9
Nr pagini : 456 
Format 130x200
Stoc epuizat la editura
Anticariat.

55 lei lei la cartidepsihologie (cartea este in stare exelenta)
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2009
ISBN 978-973-46-1520-9
Nr pagini : 336 
Format    160x235
Pret : 36,95 lei
Indisponibila la editura

Cuprins editia 2000, Ed. Pro-Humanitate (a se citi mai jos si cuprinsul celorlalte editii revizuite):


PARTEA I
Probleme teoretico-metodologice ale psihologiei....3

CAPITOLUL l - Psihologia ca ştiinţă... 4
1.încercări de definire... 4
2.Tendinţe şi controverse în psihologie... 6
3.Locul psihologiei în sistemul ştiinţelor... 12
4.Repere privind viitorul psihologiei... 15

CAPITOLUL II - Obiectul psihologiei... 16
1.Nevoia de sinteză... 16
2.Perspective de abordare a obiectului psihologiei... 17
3.Câteva constatări concluzive... 23

CAPITOLUL III - Lege şi explicaţie în psihologie…25
1.Poziţii contestatare…25
2.Specificul legilor psihologice…27
3.Explicaţia în psihologie…30

CAPITOLUL IV - Metodele psihologiei…34
1.Specificul metodelor psihologiei…34
2.Principalele metode ale psihologiei…35
3.Strategii de cercetare psihologică…48


PARTEA a ll-a
Psihicul - domeniu de cercetare al psihologiei50

CAPITOLUL V - Natura psihicului uman…51
1.Complexitatea noţiunii de psihic…51
2.Caracteristicile psihicului uman…53
3.Perspective noi de abordare ale psihicului…58

CAPITOLUL VI - Organizarea structural-dinamica a psihicului…61
1.Scurtă incursiune, istorică…61
2.Niveluri structural-funcţonale ale psihicului…64
3.Relaţiile dintre conştient şi inconştient…69

CAPITOLUL VII - Sistemul psihic uman …71
1.Premisele abordării sistemice a psihicului…71
2.Caracteristicile sistemului psihic uman…76
3.Valoarea conceptului de "sistem psihic uman"…80


PARTEA a lll-a
Captarea şi prelucrarea Informaţilor81

CAPITOLUL VIII - Sensibilitatea…82
1.Excitabilitate, sensibilitate şi motricitate…82
2.Specificul şi mecanismele sensibilităţii…84
3.Clasificarea şi proprietăţile senzaţiilor…87
4.Legile sensibilităţii…90

CAPITOLUL IX - Percepţia…94
1.Accepţiunile noţiunii…94
2.Determinanţii percepţiei…98
3.Legile percepţiei…101

CAPITOLUL X - Reprezentarea…105
1.Delimitări conceptuale…105
2.Caracterizarea psihologică a reprezentam…108
3.Proprietăţile reprezentărilor…112
4.Clasificarea şi rolul reprezentărilor în activitatea mintatăl…113

CAPITOLUL XI - Gândirea…115
1.Specificul psihologic al gândirii…115
2.Mutaţii în psihologia gândirii…118
3.Componentele şi structura gândirii…121
4.Activităţile gândirii…124

CAPITOLUL XII-Memoria…128
1.Definire şi caracterizare generală. …128
2.Procesele şi formele memoriei…129
3.Optimizarea funcţionalităţii memoriei…132
4.Memorie şi uitare…134
5.Tendinţe actuale în psihologia memoriei…136

CAPITOLUL XIII - Imaginaţia…140
1.Specificul psihologic al imaginaţiei…140
2.Relaţiile imaginaţiei cu alte functji psihice…142
3.Formele imaginaţiei…148

PARTEA a IV-a
Stimularea şi energlzarea comportamentului150

CAPITOLUL XIV - Motivaţia…151
1.Conceptul de motivaţie…151
2.Teorii asupra motivaţiei…155
3.Trebuinţe şi motive…161
4.Motivaţie şi performanţă. Optimum motivaţional…166

Capitolul XV - Afectivitatea…169
1.Definire şi specificul proceselor afective…169
2.Proprietăţile proceselor afective…173
3.Rolul afectivităţii…177
4.Clasificarea trăirilor afective…179

PARTEA A V-A
Reglarea psihică a comportamentului183

Capitolul XVI - Comunicarea şi limbajul…185
1.Noţiuni de bază…185
2.Scopurile şi rolurile comunicării…189
3.Formele comunicării…191
4.Funcţiile comunicării şi limbajului…201

CAPITOLUL XVII - Atenţia…205
1.Specificul psihologic al atenţiei…205
2.Modele explicative ale atenţiei…209
3.Diferenţe individuale în atenţie…214

CAPITOLUL XVIII - Voinţa…215
1.Probleme controversate ale voinţei…215
2.Specificul psihologic al voinţei…218
3.Structura actului voluntar…222
4.Defectele voinţei…225

PARTEA a Vl-a
Personalitatea - ca structură integratoare a mecanismelor psihice228

CAPITOLUL XIX - Conceptul de personalitate…230
1.Ipostazele personalităţii…230
2.Delimitări conceptuale…232
3.Accepţiunile conceptului de personalitate…234
4.Tipuri de definiţii ale personalităţii…239
5.Abordarea structural-sistemică a personalităţii…241

CAPITOLUL XX - Temperamentul ca latură dinamico-energetică a personalităţii ...243
1.Definire şi criterii de identificare…243
2.Tipologii temperamentale… 244
3.Problemele generale ale temperamentului…252

CAPITOLUL XXI - Aptitudinea - ca latură instrumentală a personalităţii…256
1.Definirea aptitudinilor…256
2.Criterii de evaluare a aptitudinilor…259
3.O problemă controversată a aptitudinilor…263

CAPITOLUL XXII - Inteligenţa - ca latură rezolutiv- productivă a personalităţii…267
1.Inteligenta: delimitări conceptuale…267
2.Modele explicativ-interpretative ale  inteligenţei…270
3.Relaţia dintre inteligenţă şi personalitate…275

CAPITOLUL XXIII - Creativitatea ca latură transformativ constructivă a personalităţii…277
1.Conceptul de creativitate…277
2.Factorii creativităţii…281
3.Relaţia dintre creativitate şi inteligenţă…282

CAPITOLUL XXIV - Caracterul - ca latură relaţional valorică şi de autoreglare a personalităţii…286
1.Accepţiunile noţiunii de caracter…286
2.Atitudinile şi trăsăturile ca elemente structurale fundamentale ale caracterului…289
3.Modele explicativ-interpretative ale cparacterului şi relevanţa lor teoretico aplicativă…291

CAPITOLUL  XXV - Structura şi devenirea personalităţii ...299
1.Personalitatea - un complex structurat…299
2.Devenirea personalităţii…305
3.Tipuri de personalitate…309

BIBLIOGRAFIE…313


Cuprins editia 2006 (Ed Universitara) si 2009 (ed Polirom)
Nota, este redata paginatia editiei 2009, in rest continutul editat de Ed. Universitara si cel al editurii Polirom sunt identice !PARTEA I
Scurta introducere in psihologie

A. Probleme teoretico-metodologice ale psihologiei....15

CAPITOLUL l - Psihologia ca ştiinţă…17
1.Încercări de definire…17
2.Tendinţe şi controverse în psihologie…19
3.Locul psihologiei în sistemul ştiinţelor…23

CAPITOLUL II - Obiectul psihologiei…27
            1.Nevoia de sinteză…27
2.Perspective de abordare a obiectului psihologiei…28
3.Câteva constatări concluzive…35

CAPITOLUL III - Metodele psihologiei…37
1.Specificul metodelor psihologiei…37
2.Principalele metode ale psihologiei…38
3.Strategii de cercetare psihologică…51

CAPITOLUL IV - Lege şi explicaţie în psihologie…53
1.Poziţii contestatare…53
2.Specificul legilor psihologice…55
3.Explicaţia în psihologie…57


B. Psihicul - domeniu de cercetare al psihologiei61

CAPITOLUL V - Natura psihicului uman…63
1.Complexitatea noţiunii de psihic…63
2.Caracteristicile psihicului uman…65
3.Perspective noi de abordare ale psihicului…69

CAPITOLUL VI – Ipostazele psihicului…73
1.Scurtă incursiune, istorică…73
2.Niveluri structural-funcţonale ale psihicului…75
3.Relaţiile dintre conştient şi inconştient…80

CAPITOLUL VII – Starile de constiinta modificata …81
1.Multitudinea si varietatea starilor de constiinta…81
2.Probleme generale ale starilor de constiinta modificata…84
3. Stari de constiinta modificata …86
4. Cai de acces la starile de constiinta modificata …98


CAPITOLUL VIII – Tipuri de abordari ale psihicului …107
1. Abordarea “plana”, “orizontala” a psihicului…107
2. Abordarea structural-dinamica a psihicului …109
3. Abordarea sistemica a psihicului …112
4. Abordarea sinergetica a psihicului…119


PARTEA a ll-a
Mecanisme psihice

A.    Mecanisme psihice informational-operationale de prelucrare primara si secundara a informatiilor …125

CAPITOLUL IX - Senzatiile…127
1.Excitabilitate, sensibilitate şi motricitate…127
2.Specificul şi mecanismele sensibilităţii…129
3.Clasificarea şi proprietăţile senzaţiilor…131
4.Legile sensibilităţii…134

CAPITOLUL X - Percepţiile…137
1.Trecerea de la senzatii la perceptii …137
2.Accepţiunile noţiunii de perceptie…138
3.Determinanţii percepţiei…140
4.Legile percepţiei…143

CAPITOLUL XI - Reprezentarea…147
1.Delimitări conceptuale…147
2.Caracterizarea psihologică a reprezentarii…149
3.Proprietăţile reprezentărilor…153
4.Clasificarea şi rolul reprezentărilor în cunoastere…153

CAPITOLUL XII - Gândirea…155
1.Specificul psihologic al gândirii…155
2.Mutaţii în psihologia gândirii…157
3.Componentele şi structura gândirii…160
4.Activităţile gândirii…162

CAPITOLUL XIII-Memoria…165
1.Definire şi caracterizare generală. …165
2.Procesele şi formele memoriei…166
3.Optimizarea funcţionalităţii memoriei…168
4.Memorie şi uitare…170
5.Tendinţe actuale în psihologia memoriei…171

CAPITOLUL XIV - Imaginaţia…175
1.Specificul psihologic al imaginaţiei…175
2.Relaţiile imaginaţiei cu alte functji psihice…177
3.Formele imaginaţiei…182

B. Mecanisme psihice de stimulare şi energizare a comportamentului183

CAPITOLUL XV - Motivaţia…185
1.Conceptul de motivaţie…185
2.Teorii asupra motivaţiei…188
3.Trebuinţe şi motive…193
4.Motivaţie şi performanţă. Optimum motivaţional…197

Capitolul XVI - Afectivitatea…199
1.Definire şi specificul proceselor afective…199
2.Proprietăţile proceselor afective…202
3.Rolul afectivităţii…206
4.Clasificarea trăirilor afective…207

C. Mecanisme de reglaj psihic211

Capitolul XVII - Comunicarea şi limbajul…213
1.Noţiuni de bază…213
2.Scopurile şi rolurile comunicării…216
3.Formele comunicării…218
4.Funcţiile comunicării şi limbajului…225

CAPITOLUL XVIII - Atenţia…229
1.Specificul psihologic al atenţiei…229
2.Modele explicative ale atenţiei…232
3.Diferenţe individuale în atenţie…236

CAPITOLUL XIX - Voinţa…239
1.Probleme controversate ale voinţei…239
2.Specificul psihologic al voinţei…242
3.Structura actului voluntar…244
4.Defectele voinţei…247

PARTEA a lll-a
Personalitatea ca mecanismelor psihic integrator

A.Notiuni introductive …251

CAPITOLUL XX - Conceptul de personalitate…253
1.Ipostazele personalităţii…253
2.Delimitări conceptuale…255
3.Accepţiunile conceptului de personalitate…257
4.Tipuri de definiţii ale personalităţii…260
5.Abordarea structural-sistemică a personalităţii…262

B.Dimensiunile personalitatii …265

CAPITOLUL XXI - Temperamentul ca latură dinamico-energetică a personalităţii ...265
1.Definire şi criterii de identificare…265
2.Tipologii temperamentale… 266
3.Problemele generale ale temperamentului…272

CAPITOLUL XXII - Aptitudinea - ca latură instrumentală a personalităţii…277
1.Definirea aptitudinilor…277
2.Criterii de evaluare a aptitudinilor…279
3.O problemă controversată a aptitudinilor…282

CAPITOLUL XXIII - Caracterul - ca latură relaţional-valorică şi de autoreglj a personalităţii…287
1.Accepţiunile noţiunii de caracter…287
2.Atitudinile şi trăsăturile ca elemente structurale fundamentale ale caracterului…289
3.Modele explicativ-interpretative ale caracterului şi relevanţa lor teoretico-aplicativă…291

CAPITOLUL XXIV - Inteligenţa ca latură rezolutiv-productivă a personalităţii…297
1.Inteligenta: delimitări conceptuale…297
2.Modele explicativ-interpretative ale  inteligenţei…300
3.Relaţia dintre inteligenţă şi personalitate…303

CAPITOLUL XXV - Creativitatea ca latură transformativ-constructivă a personalităţii…305
1.Conceptul de creativitate…305
2.Factorii creativităţii…308
3.Relaţia dintre creativitate şi inteligenţă…309

C. Structura şi dezvoltarea personalităţii …313

CAPITOLUL  XXV – Personalitatea – un complex structurat...315
1.Relatii intre laturile personalitatii…315
2.Devenirea personalităţii…319
3.Tipuri de personalitate…322

BIBLIOGRAFIE…327