sâmbătă, 17 martie 2012

PSIHOLOGIA TREZIRII .budismul, psihoterapia şi calea transformării personale şi spirituale
Autor : John Welwood              
Colectia Transpersonal 
An aparitie : 2006 
Traducerea Raluca Todor 
ISBN  978-973-87574-7-9
Nr pagini : 312 
Format 170 x 240
Pret : 30 lei
Descriere:
Lucrarea lui John Welwood este cu adevărat excepţională. În ultimii ani, s-au scris multe cărţi despre relaţia dintre practica meditativă orientală şi psihoterapia occidentală, dar puţine au atins nivelul de profunzime şi limpezime a gândirii pe care-l regăsim în Psihologia trezirii.
Cum putem împleti realizările spirituale ale budismului cu descoperirile occidentale din domeniul psihologiei? Cum putem reconcilia dezvoltarea individului şi căutarea spirituală a ceea ce se află dincolo de sine? În cartea de faţă, psihologul şi psihoterapeutul John Welwood răspunde la aceste întrebări cu o extraordinară profunzime şi rigoare, dezvoltând o abordare psihospirituală inovatoare. Psihologia trezirii unifică trei dimensiuni majore ale existenţei umane – personalul, interpersonalul şi suprapersonalul – pe care nici o tradiţie orientală sau occidentală nu le-a integrat într-un cadru unic de înţelegere şi practică.
Novici, teologi şi psihoterapeuţi deopotrivă vor găsi această carte educativă, transformatoare şi înălţătoare. Welwood nu cere din partea cititorilor cunoştinţe prealabile în domeniile meditaţiei şi psihoterapiei, reuşind pe de o parte să-i familiarizeze pe începători cu ambele discipline, iar pe de alta, să dezbată chestiuni complexe ce se vor dovedi o adevărată provocare pentru profesionişti.


Cuprins:
oducere ... 11

PARTEA ÎNTÎI - Integrarea psihologiei şi spiritualităţii
Introducere ... 23
1. Între Cer şi Pămînt ... 29
Principiile lucrului interior ... 29
Şuntarea spirituală ... 30
Cramponare, respingere, desensibilizare ... 31
Cer, Pămînt şi Om ... 32
Fundamentarea şi transpunerea în formă: principiul Pămîntului ... 33
Desprinderea: principiul Cerului ... 34
Trezirea inimii: principiul Omului ... 36
Lucrul cu suferinţa ... 37
2. Personalitatea ... 39
Cale sau patologie? ... 39
Agresiunea terapeutică ... 39
Formarea identităţii ... 41
Coemergenţa ... 44
Criza de identitate şi alegerea existenţială ... 45
Lucrul cu noi înşine aşa cum sîntem ... 47
Transformarea nevrozei ... 48
3. Forţa eului şi absenţa eului ... 51
Natura şi funcţionarea eului ... 51
Eul funcţional, de conducere ... 52
Eul reprezentării de sine ... 55
Eul din perspectiva cramponării ... 57
O viziune budistă a dezvoltării eului ... 58
Eul şi absenţa eului ... 60
4. Jocul minţii ... 62
Formă, vid şi dincolo de ele ... 62
Forma şi vidul în fluxul conştiinţei ... 64
Semnificaţia simţită ... 66
Vidul absolut: fondul mai vast al conştienţei ... 68
Mintea cea mare ... 70
5. Meditaţia şi inconştientul ... 70
Modelul tradiţional al inconştientului ... 71
Interpretarea meditaţiei în psihologia abisală ... 73
Către o nouă înţelegere a procesului inconştient ... 75
Sumar şi concluzii ... 84
6. Spaţiul psihologic ... 87
Spaţiul trăit ... 88
Spaţiul emoţional ... 88
Spaţiul deschis ... 89
Trăind în spaţiu ... 92
7. Desfăşurarea experienţei ... 95
Structura multistratificată a experienţei ... 96
Natura holografică a experienţei simţite ... 97
Procesul de desfăşurare ... 98
Emergenţa spirituală ... 103
8. Reflectarea şi prezenţa ... 105
Dialectica trezirii ... 105
Reflectarea psihologică ... 106
Conştiinţa divizată şi nedivizată ... 108
Problema de bază: identificarea prereflexivă ... 112
Reflecţia: să ne îndepărtăm de identificare ... 113
Prezenţa pură: trezirea înlăuntrul experienţei ... 117
Rezumat şi concluzie ... 131

PARTEA A DOUA - Psihoterapia în context spiritual
Introducere ... 137
9. Puterea vindecătoare a prezenţei necondiţionate ... 140
Tulburarea de bază ... 141
Crearea unei identităţi bazate pe contractare ... 141
Prezenţa necondiţionată şi vindecarea ... 143
Compasiune autentică ... 149
10. Vulnerabilitate, putere şi relaţia terapeutică ... 150
Eroismul existenţial ... 151
Vacuitatea şi sinele construit ... 153
Meditaţia şi calea ce trec dincolo de angoasă ... 156
Puterea şi vulnerabilitatea ... 159
11. Psihoterapia ca practică a iubirii ... 163
Inima şi bunătatea fundamentală ... 163
Meditaţia, psihoterapia şi prietenia necondiţionată ... 165
Aikido în terapie ... 169
12. Depresia ca pierdere a inimii ... 171
Geneza depresiilor: amărăciunea faţă de ceea ce este ... 171
Fuga de gol ... 172
Poveştile şi sentimentele ... 175
Un exemplu de caz ... 176
Invitaţie la dans ... 178
13. Să ne împrietenim cu emoţiile ... 179
Emoţia în psihologia occidentală ... 179
Spectrul experienţei simţite ... 180
Naşterea complicaţiilor emoţionale ... 182
Abordarea terapeutică a emoţiilor ... 183
Abordarea emoţiilor prin meditaţie ... 184
Transmutaţia ... 185
14. Încorporarea realizării ... 189
Lucrul psihologic în serviciul dezvoltării spirituale ... 189
Realizarea şi transformarea ... 190
Provocarea integrării psihospirituale ... 193
Factorii culturali în Orient şi Occident ... 195
Şuntarea spirituală ... 202
Supraeul spiritual ... 207
Depăşirea laudei şi a vinii: un studiu de caz ... 208
Fiinţă diferenţiată şi fiinţă nediferenţiată ... 213
Identitate conştientă şi identitate inconştientă ... 215
Către un dialog mai aprofundat între Orient şi Occident ... 218

PARTEA A TREIA - Puterea iluminatoare a relaţiilor
Introducere ... 223
15. Relaţia intimă drept cale transformatoare ... 226
Către o nouă viziune asupra relaţiei ... 228
Natura căii ... 229
Valorificarea unor calităţi mai vaste ale fiinţei ... 231
Trei niveluri ale căii: evolutiv, personal şi sacru ... 232
16. Dansînd pe muchie de cuţit ... 233
17. Rafinarea aurului ... 238
18. Iubirea, condiţionată şi necondiţionată ... 241
Iubirea, condiţionată şi necondiţionată ... 242
Confundarea celor două categorii de iubire ... 243
Încrederea în bunătatea inimii ... 246
Deschiderea inimii ... 247
19. Calea pasiunii ... 249
Pasiunea necondiţionată: rezonanţă pură cu viaţa ... 251
Pasiunea condiţionată: obsesie şi sclavie ... 251
Pasiune şi transformare ... 253
Experienţa iubirii care frînge inima ... 254
Pasiunea şi abandonul ... 256
20. Autoritate spirituală autentică şi falsă ... 257
Caracteristicile grupurilor spirituale patologice ... 258
Autoritatea spirituală relativă ... 263
Autoritatea absolută ... 265
Cedare şi supunere ... 266
În căutarea unei maestru autentic ... 268
21. Iubirea conştientă şi comunitatea sacră. O conversaţie cu Paul Shippee ... 270

Note ... 281
Glosar ... 286
Surse ... 296
Bibliografie ... 302
Recunoştinţe şi mulţumiri ... 308
Index ... 310
Despre autor ... 312

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu