sâmbătă, 17 martie 2012

PSIHOLOGIA TREZIRII. Pasi pe calea trezirii personale si spirituale


Autor : John Welwood              
Editura Elena Francisc Publishing 
Colectia Transpersonal 
Editia a II-a
An aparitie : 2006,2015
Traducerea Raluca Todor 
ISBN  978-973-1812-71-7
Nr pagini : 404
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 53 lei la Editura, 53 lei la eusunt


Descriere:

Cuprinsul (editiei anterioare):

Introducere ... 11

PARTEA ÎNTÎI - Integrarea psihologiei şi spiritualităţii
Introducere ... 23

1. Între Cer şi Pămînt ... 29
Principiile lucrului interior ... 29
Şuntarea spirituală ... 30
Cramponare, respingere, desensibilizare ... 31
Cer, Pămînt şi Om ... 32
Fundamentarea şi transpunerea în formă: principiul Pămîntului ... 33
Desprinderea: principiul Cerului ... 34
Trezirea inimii: principiul Omului ... 36
Lucrul cu suferinţa ... 37

2. Personalitatea ... 39
Cale sau patologie? ... 39
Agresiunea terapeutică ... 39
Formarea identităţii ... 41
Coemergenţa ... 44
Criza de identitate şi alegerea existenţială ... 45
Lucrul cu noi înşine aşa cum sîntem ... 47
Transformarea nevrozei ... 48

3. Forţa eului şi absenţa eului ... 51
Natura şi funcţionarea eului ... 51
Eul funcţional, de conducere ... 52
Eul reprezentării de sine ... 55
Eul din perspectiva cramponării ... 57
O viziune budistă a dezvoltării eului ... 58
Eul şi absenţa eului ... 60

4. Jocul minţii ... 62
Formă, vid şi dincolo de ele ... 62
Forma şi vidul în fluxul conştiinţei ... 64
Semnificaţia simţită ... 66
Vidul absolut: fondul mai vast al conştienţei ... 68
Mintea cea mare ... 70

5. Meditaţia şi inconştientul ... 70
Modelul tradiţional al inconştientului ... 71
Interpretarea meditaţiei în psihologia abisală ... 73
Către o nouă înţelegere a procesului inconştient ... 75
Sumar şi concluzii ... 84

6. Spaţiul psihologic ... 87
Spaţiul trăit ... 88
Spaţiul emoţional ... 88
Spaţiul deschis ... 89
Trăind în spaţiu ... 92

7. Desfăşurarea experienţei ... 95
Structura multistratificată a experienţei ... 96
Natura holografică a experienţei simţite ... 97
Procesul de desfăşurare ... 98
Emergenţa spirituală ... 103

8. Reflectarea şi prezenţa ... 105
Dialectica trezirii ... 105
Reflectarea psihologică ... 106
Conştiinţa divizată şi nedivizată ... 108
Problema de bază: identificarea prereflexivă ... 112
Reflecţia: să ne îndepărtăm de identificare ... 113
Prezenţa pură: trezirea înlăuntrul experienţei ... 117
Rezumat şi concluzie ... 131

PARTEA A DOUA - Psihoterapia în context spiritual
Introducere ... 137

9. Puterea vindecătoare a prezenţei necondiţionate ... 140
Tulburarea de bază ... 141
Crearea unei identităţi bazate pe contractare ... 141
Prezenţa necondiţionată şi vindecarea ... 143
Compasiune autentică ... 149

10. Vulnerabilitate, putere şi relaţia terapeutică ... 150
Eroismul existenţial ... 151
Vacuitatea şi sinele construit ... 153
Meditaţia şi calea ce trec dincolo de angoasă ... 156
Puterea şi vulnerabilitatea ... 159

11. Psihoterapia ca practică a iubirii ... 163
Inima şi bunătatea fundamentală ... 163
Meditaţia, psihoterapia şi prietenia necondiţionată ... 165
Aikido în terapie ... 169

12. Depresia ca pierdere a inimii ... 171
Geneza depresiilor: amărăciunea faţă de ceea ce este ... 171
Fuga de gol ... 172
Poveştile şi sentimentele ... 175
Un exemplu de caz ... 176
Invitaţie la dans ... 178

13. Să ne împrietenim cu emoţiile ... 179
Emoţia în psihologia occidentală ... 179
Spectrul experienţei simţite ... 180
Naşterea complicaţiilor emoţionale ... 182
Abordarea terapeutică a emoţiilor ... 183
Abordarea emoţiilor prin meditaţie ... 184
Transmutaţia ... 185

14. Încorporarea realizării ... 189
Lucrul psihologic în serviciul dezvoltării spirituale ... 189
Realizarea şi transformarea ... 190
Provocarea integrării psihospirituale ... 193
Factorii culturali în Orient şi Occident ... 195
Şuntarea spirituală ... 202
Supraeul spiritual ... 207
Depăşirea laudei şi a vinii: un studiu de caz ... 208
Fiinţă diferenţiată şi fiinţă nediferenţiată ... 213
Identitate conştientă şi identitate inconştientă ... 215
Către un dialog mai aprofundat între Orient şi Occident ... 218

PARTEA A TREIA - Puterea iluminatoare a relaţiilor
Introducere ... 223

15. Relaţia intimă drept cale transformatoare ... 226
Către o nouă viziune asupra relaţiei ... 228
Natura căii ... 229
Valorificarea unor calităţi mai vaste ale fiinţei ... 231
Trei niveluri ale căii: evolutiv, personal şi sacru ... 232

16. Dansînd pe muchie de cuţit ... 233

17. Rafinarea aurului ... 238

18. Iubirea, condiţionată şi necondiţionată ... 241
Iubirea, condiţionată şi necondiţionată ... 242
Confundarea celor două categorii de iubire ... 243
Încrederea în bunătatea inimii ... 246
Deschiderea inimii ... 247

19. Calea pasiunii ... 249
Pasiunea necondiţionată: rezonanţă pură cu viaţa ... 251
Pasiunea condiţionată: obsesie şi sclavie ... 251
Pasiune şi transformare ... 253
Experienţa iubirii care frînge inima ... 254
Pasiunea şi abandonul ... 256

20. Autoritate spirituală autentică şi falsă ... 257
Caracteristicile grupurilor spirituale patologice ... 258
Autoritatea spirituală relativă ... 263
Autoritatea absolută ... 265
Cedare şi supunere ... 266
În căutarea unei maestru autentic ... 268

21. Iubirea conştientă şi comunitatea sacră. 
O conversaţie cu Paul Shippee ... 270

Note ... 281
Glosar ... 286
Surse ... 296
Bibliografie ... 302
Recunoştinţe şi mulţumiri ... 308
Index ... 310
Despre autor ... 312

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu