vineri, 30 martie 2012

ELEMENTE DE PSIHOLOGIE PROIECTIVAAutor :  Constantin Enachescu             
Editura Stiintifica 
Colectia Psyche 
An aparitie : 1973
ISBN 4131973IPCLUEL 
Nr pagini : 203 
Format 120 x 200
Pret : 22 lei la anticariatsophia
Anticariat.


Cuprins:

Introducere

CAPITOLUL 1 - Obiectul psihologiei proiective ... 11
Obiectul şi domeniul psihologiei proiective. Istoric. Raporturile psihologiei proiective cu alte ramuri ale psihologiei. Psihologia proiectivă ca formă specializată de psihodiagnostic al personalităţii. Psihologia proiectivă în psihologia normală şi patologică.
CAPITOLUL 2 -  Personalitatea   ...17
Definirea conceptului de personalitate. Cpncepţii asupra personalităţii. Corelaţii somato-psihice şi caracteristicile personalităţii.Trăsăturile personalităţii. Tipurile de personalitate. Organizarea instan ţelor personalităţii. Structură şi dinamică. Personalitatea ca sistem şi abordarea ei prin tehnicile proiective.
CAPITOLUL 3 - Proiecţia  ... 32
Definirea fenomenului proiectiv. Tipurile de proiecţie. Factorii proiecţiei. Mecanismele proiecţiei. Relaţiile dintre proiecţie si personalitate. Testele proiective.
CAPITOLUL 4 - Expresia  ... 46
Definirea expresiei. Tipurile de expresie. Factorii expresiei. Mecanismele expresiei. Rela ţiile dintre expresie şi personalitate. Valoare expresiei pentru testele proiective.
CAPITOLUL 5 - Creaţia  ... 56
Procesul de creaţie ca act psihologic. Etapele procesului creaţie şi factorii determinanţi. Legile creaţiei. Relaţiile dintre proiecţie şi expresie în procesul de creaţie. Creaţia şi mecanismele simbolice cerebrale. Formarea şi semnificaţia imaginii mentale şi a imaginii plastice. Interpretarea şi metodele de analiză a procesului de creaţie în psihodiagnosticul proiectiv.
CAPITOLUL 6 - Principiile psihodiagnosticului proiectiv  ... 68
Psihodiagnosticul în general, şi valoarea sa. Metodele de investigare psihodiagnostică a personalităţii. Principiile psihodiagnosticului proiectiv. Indicaţiile, contraindicaţiile, abuzurile şi rezultatele psihodiagnosticului proiectiv. Diferenţe în psihodiagnosticul proiectiv al personalităţii la subiecţii normali şi la cei cu tulburări psihice.
CAPITOLUL 7 - Metodele proiective  ... 85
Definirea, clasificarea şi descrierea metodelor proiective curente. Testul proiectiv ideal: situaţia test, răspunsurile şi conduita subiecţilor, interpretarea rezultatelor la test. Aprecieri generale.
CAPITOLUL 8 - Aspecte particulare ale psihodiagnosticului proiectiv în psihopatologie ............117
Raportul „norma -patologic" şi valoarea lui în structura şi dinamica personaltăţii. Psihodiagnosticul proiectiv al personalităţii în condiţii normale şi patologice: obiectivul cercetării, căile metodologice, rezultatele. Variaţii ale metodelor proiective standard în psihodiagnosticul psihopatologic: neomorfizarea testelor proiective, crearea de teste proiective, autotestele. Creaţia artisitică psihopatologică liberă şi valoarea sa proiectivă. Aspecte comparate ale psihodiagnosticului proiectiv în psihologie şi psihopatologie: valoarea experimental-psihodiagnostică, rolul psihoterapeutic, formă dirijată de comunicare interpersonală,
reabilitarea şi testele proiective.

Concluzii .............188

Bibliografie.............191
Listă de termeni............199

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu