marți, 27 martie 2012

ORIENTAREA EXPERIENTIALA IN PSIHOTERAPIE. Dezvoltare personala, interpersonala, transpersonala


Autor : Iolanda Mitrofan (coord)
Editura SPER
Colectia Alma Mater
An aparitie :2000, 2005
Editia a II-a
ISBN 973-99221-4-7
Nr pagini : 374
Format 170 x 240
Pretul la data postarii :60 lei la Editura, 59 lei la psihoshop, 60 lei la librariaeminescu
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe slideshare

Descriere:

In ultimii 50 – 60 de ani, orientarea umanist – experienţială în psihoterapie s-a cristalizat ca o alternativă credibilă şi fertilă la psihanaliza clasică precum şi la orientarea comportamental-cognitivistă, chiar dacă interferenţele teoretico – metodologice sunt o realitate, psihoterapia actuală aspirând la integrativitate şi abordare holistică. Centrată mai curând pe dezvoltarea personală, interpersonală (de grup) şi mai nou, transpersonală, orientarea experienţială grupează mai multe şcoli (metode), care integrând creator reperele fundamentale ale gândirii psihanalitice şi fără a ignora contribuţiile valoroase ale abordărilor cognitiv-comportamentale, schimbă perspectiva abordării clienţilor (pacienţilor) într-un efort de operare transformativă asupra calităţii şi mecanismelor procesului de autocompensare şi restructurare internă. Accentul se comută de la cauze (v. psihanaliza) şi efecte (v. comportamentalismul) la dinamica procesuală ce se desfăşoară între aceste două „centre de interes“ pentru terapeut. Inevitabil, experienţa trăită, „aici şi acum“, „spaţiul“ fenomenologic individual, intragrupal şi transpersonal, constituie miezul acestei orientări, fertilizate semnificativ de teoriile câmpului şi de cele sistemic – holistice, dar valorificând deopotrivă metode şi tehnici occidental – orientale, multe dintre ele preluate din disciplinele sapienţiale tradiţionale.

Fundamentul teoretic îl constituie psihologia umanistă şi gândirea existenţialistă şi fenomenologică. Toate psihoterapiile experienţiale sunt preocupate de dinamica transformărilor şi restructurărilor intrapsihice şi interpersonale, lansând persoana pe o traiectorie de maturizare, participare şi decizie responsabilă în procesul propriei deveniri, pe stimularea potenţialului de autoactualizare şi autodezvoltare, de integrare armonioasă în raport cu sine, cu alţii şi cu lumea. Aceasta presupune un efort constant, progresiv, de extensie a conştienţei de sine, de autocunoaştere şi de unificare bio-psiho-socio-spirituală. În mod firesc, aceste terapii şi-au creat şi o nouă metodologie centrată pe activarea resurselor, creativităţii şi redescoperirii spontaneităţii şi autenticităţii. Metodele şi tehnicile experienţiale redeschid fiinţa umană către latura sa pozitivă şi autotransformativă, prin cunoaşterea şi acceptarea matură şi responsabilă a semnificaţiilor laturii sale negative, reconectând-o cu Sinele şi cu potenţialul ei de dezvoltare creatoare şi de evoluţie spirituală.

În opinia noastră, abordarea holistică, unificatoare, reintegratoare şi transformativă ni se pare cea mai potrivită pentru omul mileniului trei. Anticipăm o dezvoltare semnificativă a psihoterapiilor holistice, sistemice, centrate pe optimizarea şi transformarea creativă a fiinţei umane, în sensul unei re-naturalizări şi extensii a capacităţilor sale de cunoaştere şi acţiune, având în vedere criza complexă de ecosistem cu care se confruntă societatea actuală la cumpăna dintre milenii. Ca rod al preocupărilor noastre practice, teoretice şi formative din ultimii ani, propunem în finalul acestei cărţi o nouă terapie experienţială – pe care am convenit s-o numim Terapia Unificării. Ea este structurată pe baza experienţei noastre relativ îndelungate în practica asistării psihoterapeutice a bolnavilor psihici şi psihosomatici, a persoanelor, cuplurilor şi familiilor în impas existenţial, integrând însă şi o semnificativă experienţă didactică de analiză experienţială şi formare a specialiştilor în psihoterapie, desfăşurată în cadrul Universităţii Bucureşti împreună cu membrii Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română (SPER), dintre care o parte sunt şi autorii acestui tratat. Mişcarea SPER, declanşată în 1997, a desfăşurat până în prezent numeroase programe de dezvoltare personală şi interpersonală (peste 12oo de beneficiari, studenţi, specialişti, persoane cu tulburări nevrotice şi de adaptare etc, adulţi, adolescenţi, copii, familii), conferind o bază de validare reală acestei noi terapii experienţiale, care asimilează şi adaptează metode şi tehnici valoroase din cadrul orientării de bază, dar creează şi validează modalităţi proprii de intervenţie (metafora revelatorie şi transfiguratoare, experimentul creativ şi unificator, meditaţia creativă de grup, etc).
Iolanda Mitrofan
 
Cuprins:

Preambul (Iolanda Mitrofan) …  5

Etica si conduita in psihoterapie (Ovidiu Alexandru Pop) … 13
1. In loc de moto  …13
2. Un alt fel de a privi etica  13
3. Practici gre§ite din perspectiva etica  15
4. Criterii pentru determinarea competentei profesionale …16
5. Cateva directii calauzitoare pentru o praca etica utile terapeutului si consilierului … 17
6. Si inca un fel de a privi … 18
7. Dreptul clientilor la consimtamant informat  … 18
8. Despre unele capcane intinse psihoterapeutului … 19
9. Psihoterapeutul si relatia sa cu clientii … 20
10. Autenticitatea practicianului … 23

Partea 1- ABORDAREA EXPERIENTIALA, CLASICA
CAPITOLUL I
Carl Rogers §i Terapia Centrata pe Persoana (Adrian Luca) …  24
1. Carl Rogers si periplul sau existential … 24
2. Premise teoretice in psihoterapia rogersiana  … 25
  2.1. Non-directivitate sau centrare pe client  … 25
  2.2. Conceptia rogersiana privind dezvoltarea umana  … 28
3. Relatia terapeutiea rogersiana si tehnici de dialog  … 32
4. Personalitatea terapeutului si atributele sale  … 38
5. Teoria concisa a terapiei centrate pe persoana  … 42
  5.1. Conditiile procesului terapeutic  … .42
  5.2. Procesul terapeutic  … 44
  5.3. Efectele terapiei asupra personalitatii si comportamentului  ….45
6. Exemplificari cazuistice  … 47
  6.1. Strategia lui Rogers in cazul M.J. Tilden  … 47
  6.2. Exteriorizarea sentimentelor si trairilor pe o baza reala in relatiile de familie  … 50
7. Terapia rogersiana de grup (grupul de intalnire) … 56
  7.1. Caracteristicile comportamentului clientilor in cele 7 stadii ale proceselor de grup….57
CAPITOLUL II
Frederick Perls si Gestalt Terapia (Iolanda Mitrofan) … 60
1. Frederick Perls - un terapeut charismatic pentru o terapie holista  … 60
2. Fundamentele teoretice ale scolii terapeutice gestaltiste - inceputuri si schimbari actuale… 61
  2.1. Psihologia gestaltista  … 61
  2.2. Perspectiva fenomenologica si teoria campului  … 62
  2.3. Perspectiva existentialista in dialogul gestalt-terapeutic… 63
  2.4. Caracteristicile relatiei terapeutice  … 64
  2.5. Terapia gestaltista versus alte forme de terapie … 65
  2.6. Gestalt-terapia in actualitate  … 67
3. Abordarea personalitatii in terapia gestaltista  … 69
4. Ciclul experientei gestalt si teoria schimbarii personale in terapia gestaltista … 77
5. Procesul psihoterapeutic gestaltist (obiective, principii de desfasurare, modalitati metodologice)..83
  5.1. Obiectivul gestalt-terapiei  … 83
  5.2. Indicatii terapeutice  … 83
  5.3. Principiile practicarii terapiei gestaltiste   84
  5.4. Stiluri, modalitati si tehnici de lucru in terapia gestaltista  … 87
6. Rezultatele unui model recuperator neconventional, bazat pe analiza bioenergetica si gestalt-terapie, in cazurile cu torticolis de etiologie si expresie psihogena  … 95
  6.1. Cine si cum este bolnavul de torticolis psihogen? Profilul personalitatii  … 96
  6.2. Simptomul-tinta din perspectiva obiectivelor si modelului terapeutic aplicat  … 97
  6.3. Desfasurarea procesului terapeutic  … 99


CAPITOLUL III
Introducere in psihodrama clasica (Anca Nicolae) …  102
1. Definitia psihodramei …102
  1.1. Despre Jacob LevyMoreno …102
2. Caracteristicile metodei psihodramatice …103
3. Punctele de plecare ale sistemului filosofic morenian …106
4. Aspecte tehnice si metodologice …110
  4.1. Instrumente metodologice… 110
  4.2. Momentele sediniei psihodramatice …114
  4.3. Mecanisme mentale …117
  4.4. Tehnici psihodramatice… 123
5. O Sedinta psihodramatica… 126
6. Aplicatii practice ale psihodramei… 130
Partea a II-a - ABORDAREA EXPERIENT,IAlA MODERNA
CAPITOLUL IV
Analiza Existentiala sau Drumul catre sens (Iolanda Mitrofan, Doru Buzducea)…  132
1. Fundamente filosofice 132
2. Experienta anxietatii existentiale - o "rampa de lansare" pentru un nou "modus vivendi" …133
3. Impasul existential si consecintele sale… 135
4. Analiza existentiala …137
5. Un caz paradigmatic - abordare din perspectiva existentialista … 143
6. Alte studii de caz exemplificative …148
7. Sugestii pentru antrenamentul formativ al terapeutului existentiali - autoanaliza si clarificarea valorilor ... 151
CAPITOLUL V
Analiza Bioenergetica - Incursiune in universul psiho-corporal  (Ana-Maria Dinisoae)…155
1. Ce este Analiza Bioenergetica? … 155
  1.1. Cine este Alexander Lowen? … 155
  1.2. Aparitia si evolutia bioenergeticii … 155
2. Principalele concepte si principii bioenergetice…  156
  2.1. Energia - incarcare, descarcare, flux, mi§care  … 156
  2.2. Tu esti corpul tau … 157
  2.3. Inima vietii - inima materiei …157
  2.4. Placerea - o orientare primara. Principiul placerii …161
  2.5. Realitatea - o orientare secundara. Realitate si iluzie… 163
  2.6. Suspendarile… 165
  2.7. Anxietatea de cadere …166
  2.8. Stres si sex – Stresul… 168
  2.9. Eliberarea sexuala …170
  2.10. Exprimarea de sine si spontaneitatea … 170
3 Declaratia drepturilor omului din perspectiva bioenergetica …172
4. Mini - ghid de expresii si semnificatii bioenergetice …172
CAPITOLUL VI
Analiza Tranzactionala. Jocul si dezvoltare interpersonala (Adrian Nuta) … 175
1. Introducere … 175
  1.1. Ce este AT? … 175
  1.2. Filosofia AT…  176
  1.3. Cine a fost Eric Berne? … 176
2. Viziunea asupra personalitatii … 177
  2.1. Modelul starilor Eului … 177
  2.2. Analiza functionala a starilor Eului … 179
     2.2.1. Egogramele…  181
  2.3. Structura de ordinul doi a starilor Eului … 183
3. Viziunea asupra patologiei … 184
  3.1. Patologia structurala … 184
  3.2. Patologia functionala … 187
4. Tranzaciiile … 187
5. Stroke … 190
  5.1. Tipuri de stroke … 190
  5.2. Economia stroke … 191
6. Structurarea timpului … 192
  6.1. Izolarea…  193
  6.2. Ritualurile … 193
  6.3. Discutiile tematice … 193
  6.4. Activitatile … 194
  6.5. Jocurile … 194
  6.6. Intimitatea … 194
7. Scenariul de viata … 195
  7.1. Natura si definirea scenariului … 195
  7.2. Radacinile scenariului … 196
  7.3. Invingatori sau invinsi? … 196
  7.4. Scenariul de viata adulta … 197
8. Pozitiile de viata … 198
  8.1. Originile pozitiilor … 198
  8.2. Coralul … 198
  8.3. Injonctiunile … 200
  8.4. Relatia injonctiuni - decizii … 203

Partea a III-a ABORDAREA EXPERIENTIALA POSTMODERNA
CAPITOLUL VII
Programarea neuro-Iingvistica - psihoterapia eficientei personale (Catalin Nedelcea) … 205
1. Scurta incursiune istorica … 205
2. Ce este NLP? … 206
3. Repere teoretice fundamentale … 207
  3.1. Presupozitii fundamentale ale NLP … 207
  3.2. Constient si inconstient … 212
  3.3. Despre structura experientei subiective … 214
    3.3.1. Sisteme reprezentationale … 214
    3.3.2. Indicatori de aeees …217
    3.3.3. Submodalitati …218
4. NLP si psihoterapia… 219
  4.1. Argumente pentru o psihoterapie experientiala …220
  4.2. Abordarea terapeulica NLP : principii, modele si tehnici …224
    4.2.1. O privire de ansamblu asupra procesului terapeutic… 224
    4.2.2. Pacing si Leading …227
    4.2.3. Stari emotionale - Elicitation si Calibration …228
    4.2.4. Semnificatia terapeutica a sistemelor reprezentationale si a indicatorilor de acces… 230
    4.2.5. Utilizarea terapeutica a submodalitatilor …231
    4.2.6. Ancore si tehnici de ancorare …234
    4.2.7. Intrebari terapeutice - Modelul Meta …239
    4.2.8. Utilizarea terapeutiea a limbajului - Modelul Milton …244
    4.2.9. Metafora in NLP …250
    4.2.10. Redefinirea problemelor si transformarea sensurilor… 251
    4.2.11. Conflictul intern …255
    4.2.12. Un model de terapie a fobiilor …256
CAPITOLUL VIII
Dezvoltarea si terapia transpersonala (Laurentiu Mitrofan) … 258
1. Perspectiva umanista asupra dezvoltarii persoanei … 258
2. Dezvoltarea transpersonala si psihoterapiile spirituale … 261
3. Principale contributii teoretice si aplicative in domeniul dezvoltarii transpersonale …263
  3.1. Psihosinteza si dezvoltarea transpersonala … 263
  3.2. Stanislav Grof - de la perspectiva psihanalitica la cea lranspersonala … 264
  3.3. Institutul de Psihologie Transpersonala de la Palo Alto – preocupari si  principali reprezentanti...269
  3.4. Ken Wilber - o altfel de paradigma a dezvoltarii constientei…271
    3.4.1. Un exercitiu de revelare a sinelui transcendent …273
CAPITOLUL IX
Terapia Unificarii - o noua psihoterapie experientiala (Iolanda Mitrofan)  276
1. Premise si clarificari conceptuale … 276
2. E.U. si T.U. sau de la Experienta Unificarii la Terapia Unificarii … 278
3. Aspectul holistic si diferential al psihoterapiei experientiale a unificarii … 282
4. Speeifieul metodologie in Terapia Unifiearii. Metode si tehnici de explorare (analiza experientiala) si restructurare (personala, interpersonala si transpersonala) … 284
  4.1. Indicatiile si posibilitatilede interventieale terapiei unificarii … 284
  4.2. Conceptia,cadrul metodologic si relatia terapeutica in T.U.   … 285
  4.3. Structura si dinamica procesului terapeutic sau "Laboratorul experiential"- mica"alchimie"cu scop de unificare personala si interpersonala  … 287
  4.4. Strategia de lucru in T.U. (metode si tehnici)  … 291
5. Exercitii si scenarii metaforice individuale si de grup - exemplificari  … 297
  5.1. Lucrul cu visul (de la terapia gestalt la T.U.) …  297
  5.2. Zidul – metafora obstacolul din  interior  … 301
  5.3. Lucrul cu teama de autoritate in T.U. … 306
  5.4. Metafora in terapia durerii … 309
  5.5. Metafora sertarului memoriei sau "lucrul cu anxietatea" … 311
  5.6. O fetita care cauta lumina - studiude caz  … 313
  5.7. "Sala oglinzilor"- exercitiu metaforic de constientizare si restructurarea eu-lui … 318
  5.8. Oceanul- scenariu metaforic cu suport muzical … 322
  5.9. Imaginarul stimulat, o cale spre transcunoastere - colajul din frunze … 330
  5.10. Scenarii metaforice centrate pe dezvoltarea personala si transpersonala … 333
6. Experimentul non-verbal de grup. Improvizatia creatoare. Constructia simbolica a "Locului sacru" … 337
7. Terapia prin Iimbaje universale - experienia de a fi sunet, ritm, miscare … 340
8. Exercitii de meditatie creatoare, individuale si de grup (metafora transfiguratoare si stari modificate ale constiiniei) … 349
  8.1. Invitatie la o calatorie intr-o frunza - un exercitiu de extinderea capacitatilor perceptive de tip sinestezic … 349
  8.2. Umbra si lumina - doua scurte meditatii pentru integrarea polaritatilor si armonizarea eu-lui.351
  8.3. Exercitiu de tacere … 353
  8.4. Explorarea chipului - o meditatie asupra fiintei iubite … 354
  8.5. Scurta meditatie cu obiect - un exercitiu de dezvoltarea empatiei … 355
  8.6. Despre vulnerabilitatea puterii si puterea vulnerabilitatii … 356
  8.7. Arta mersului pe sarma - de la frica la curaj. Un exercitiu de autorestructurare… 357
  8.8. Intamplari marunte sau despre dependenta si abandon … 358
  8.9. Arta rabdarii … 360
  8.10. Marea si tarmul sau despre Arta convietuirii creatoare… 361
  8.11. Jocul de sah - o meditatie asupra schimbarii perspectivei …363
  8.12. Tanarul maestru si batranul discipol .Jocurile de invatare. Transfigurari mutuale si tranzactii cosmice. …365

BIBLIOGRAFIE … 369Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu