luni, 26 martie 2012

PSIHOLOGIA RELATIEI DE CUPLU. Abordare teoretică şi aplicativă

Autor : Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă              
Editura SPER 
Colectia Alma Mater
Editia a II-a
An aparitie : 2009
Prima editie “Psihologia vietii de cuplu - între iluzie si realitate" (2002)
ISBN 978-973-8383-45-6
Nr pagini : 494
Format 145 x 200
Pret : 40 lei la Editura


Descriere:
Bazându-ne pe două perspective complementare asupra vieţii de cuplu psihologică şi sociologică, ne propunem să vă reintroducem în peisajul mereu în schimbare al cuplului şi familiei actuale.
Dincolo de aparenţe şi ipocrizii liniştitoare vom pătrunde în "culisele psihologice" ale noilor motivaţii, aşteptări şi comportamente generate de relaţia de parteneriat erotic şi marital.
De la sublim la abject, dincolo de prejudecăţi şi standarde mediatizate, se dezvăluie universul actual al metamorfozelor rolurilor de sex, alternativele şi mutaţiile uneori şocante ale relaţiilor dintre bărbat şi femeie.
Dragoste, sexualitate, căsătorie deschisă şi pseudocăsătorie, coabitare şi singurătate, experimente neofamiliale, opţiuni, explicaţii şi confuzii, dilemele cuplului şi prognoze pentru evoluţia sa în lume...
O realitate incitantă dar nu mai puţin neliniştitoare, extrasă cu greu dintr-o copleşitoare iluzie cu care ne-am obişnuit să trăim. Cum, de ce şi încotro se îndreaptă relaţiile dintre sexe? încercăm să vă oferim unele răspunsuri, dar mai ales să vă stârnim noi întrebări.

Cuprins :
Argument ... 9

Capitolul I.
Relaţiile dintresexe - laboratorul subiectiv al deveniţii noastre ... 11
1. Cuplul - sens şi semnificaţie ... 11
2. Căsătoria - o experienţă de maturizare a personalităţii ... 21

Capitolul II.
Familia - încotro? Structuri şi metamorfoze contemporane. Translaţii şi alternative ... 27
1. "Criza familiei" - aparenţă şi realitate ... 27
2. Cele şapte tipuri de relaţii între sexe şi mutaţiile lor actuale ... 36
2.1. Promiscuitatea ... 37
2.2. Căsătoria în grup şi grupurile comunitare ... 38
2.3. Poliandria ... 41
2.4. Poliginia ... 42
2.5. Monogamia şi formele ei ... 44
2.5.1. Familia extinsă ... 44
2.5.2. Familia nucleară ... 46
2.5.3. Formele derivate ... 48
2.6. Forme alternative ale mariajului modern sau translaţia stilurilor de viaţă familială ... 60
2.6.1. Singurătatea ... 74
2.6.2. Coabitarea ... 77
2.6.3. Părinţi-adolescenţi ... 87
2.7. Experimentele "neo-familiale" şi "simulacrele" familiei actuale ... 99
2.7.1. Căsătoria deschisă - între dezirabil şi posibil ... 101
2.7.2. Semicăsnicia sau falsele soluţii ... 103
2.7.3. Pseudocăsnicia - un simulacru uzual ... 106
2.7.4. "Swinging" - un parteneriat sexual tranzitor între cupluri. Avangardă sau anormalitate? ... 107
2.7.5. Comunităţile şi mariajele de homosexuali - permisivitate sau decadenţă ... 110

Capitolul III
In căutarea explicaţiilor ... 117
3.1. De la identitatea sexuală la metamorfozele actuale ale sex-rolurilor ... 118
3.1.1. Identitatea sexuală - o constelaţie plurifactorială ... 120
3.1.2. "Eternul feminin - eternul masculin" sau diferenţele de roluri ... 125
3.2. Câteva cercetări cruciale asupra comportamentului sexual ... 135
3.3. Sexualitatea premaritală şi relaţiile erotice iniţiatice ... 144
3.4. Parteneriatul erotic - un proces complex de interdezvoltare a rolurilor ... 161
3.4.1. Iubirea - o întrebare cu răspuns deschis ... 161
3.4.2. Tipuri de iubire - tipuri de parteneri erotici ... 166
3.4.3. Forme de manifestare a iubirii şi tipuri de îndrăgostiţi ... 178
3.4.4. Modelul cultural al iubirii - prefaceri actuale ... 186
3.4.5. Diferenţele între femei şi bărbaţi în modul de a-şi manifesta iubirea ... 190
3.4.6. Dezvoltarea iubirii şi funcţiile ei ... 192
3.4.7. Paradoxuri, bariere şi blocaje în atracţia erotică ... 197
3.4.8. De ce şi cum se încheie un parteneriat erotic ... 200
3.5. Alegerea partenerului conjugal - motivaţii şi "filtre" ... 202
3.5.1. Cum, de ce şi cu cine decid oamenii să se căsătorească ... 202
3.5.2. Ca să poţi alege trebuie să ştii ce doreşti ... 207
3.5.3. Stadii, criterii şi "filtre" în alegerea partenerului ... 208
3.6. Căsătoria modernă - între imitaţie, constrângere şi autenticitate ... 219

Capitolul IV.
Metamorfozele structurii de rol în cuplul modern ... 235
4.1. Precizări conceptuale ... 235
4.2. Evoluţia structurii de gen-rol ... 242
4.3. Inegalitatea dintre sexe - teorii explicative ... 250
4.4. Socializarea diferenţiată - modalităţi şi consecinţe ... 260
4.5. Stereotipurile de gen : sursă a discriminării sexuale ... 281
4.6. Cauzele modificării structurii tradiţionale de rol conjugal ... 289
4.7. Cercetări contemporane privind dinamica structurii de rol conjugal ... 310
4.8. Dificultăţile asimilării modelului egalitar ... 318
4.9. Implicaţii psihosociale generate de schimbarea rolurilor în cuplul contemporan ... 335

Capitolul V.
Evoluţia relaţiilor dintre sexe. Estimări şi prognoze ... 359
5.1. Calitatea vieţii familiale. Estimări, predicţii şi soluţii ... 359
5.2. Terapia familiei patogene - între realism şi utopie ... 363
5.3. Evoluţia relaţiilor dintre sexe. Estimări şi prognoze ... 368

Anexe ... 379
Bibliografie ... 463

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu