luni, 26 martie 2012

PSIHOPATOLOGIA, PSIHOTERAPIA SI CONSILIEREA COPILULUI . Abordare experienţială


Autor : Iolanda Mitrofan (coord)               
Colectia Alma Mater 
An aparitie : 2001  
ISBN  973-99221-9-8
Nr pagini : 373 
Format 145 x 240
Anticariat
Download pdf pe scribd
Descriere:
Copilul are cadrul sau , lumea sa, universul sau in care el a investit si care este valoros pentru el . Schimbarea in terapia copilului trebuie initiata si pregatita din interiorul cadrului copilului. Acesta este primul pas .

Cuprins:

Prefaţă ... 13

Partea I
ELEMENTE DE PSIHOPATOLOGIE A COPILULUI ... 16
Cap. I Ce este psihopatologia şi psihiatria copilului? Câteva precizări conceptuale şi repere de analiză ale tulburărilor psihice la vârsta copilăriei (Iolanda Mitrofan) ... 16
I.1. Concepte-cheie ... 16
I.2. Aspecte diferenţiale între psihopatologia copilului şi a adultului ... 17
I.3. Criterii ale dezvoltării psihice normale – câteva elemente de bază pentru un psihodiagnostic diferenţial al normalităţii/anormalităţii în dezvoltarea psihică a copilului ... 19
Cap. II Elemente de nozografie, evaluare psihopatologică şi psihodiagnostică a copilului (Iolanda Mitrofan) ... 23
II.1. Clasificarea tulburărilor psihice din perioada copilăriei şi adolescenţei ... 23
II.2. Etiologia, prognosticul şi epidemiologia tulburărilor psihice ale copilăriei ... 26
II.3. Metode de evaluare psihologică şi psihodiagnostică a copiilor şi a sistemului lor familial ... 30
Cap. III Psihogeniile la vârsta copilăriei (Geanina Cucu Ciuhan) ... 43
III.1. Clasificarea psihogeniilor la copil ... 43
III.2. Reacţiile psihogene la copil ... 44
III.3. Nevrozele copilăriei ... 48
III.4. Dezvoltările prevalente de personalitate la copil ... 56
Cap. IV Devierile comportamentale la copil (Geanina Cucu Ciuhan) ... 58
IV.1. Clasificarea tulburărilor de comportament ... 58
IV.2. Tulburările de conduită şi opoziţionismul provocator ... 66
IV.3. Hiperactivitatea cu deficit de atenţie ... 67
IV.4. Modalităţi de abordare a copiilor cu devieri comportamentale ... 82
Cap. V Endogeniile şi insuficienţele psihice la copil (Geanina Cucu Ciuhan) ... 89
V.1. Clasificarea endogeniilor la copil ... 89
V.2. Psihozele endogene ... 89
V.3. Insuficienţele psihice ... 97
V.4. Modalităţi de abordare a cazurilor cu tulburări psihotice ... 100

Partea a II-a
ELEMENTE DE PSIHOTERAPIE, CONSILIERE ŞI OPTIMIZARE COMPORTAMENTALĂ A COPIILOR ... 102
Cap. I Concepte de bază, metode şi tehnici de orientare experienţială (Elena O.Vladislav) ... 102
I.1. Ce este psihoterapia copilului? ... 102
I.2. Obiectivele şi desfăşurarea procesului terapeutic ... 104
I.3. Cum abordăm copiii prin metode şi tehnici experienţile (expresive şi gestalt-creative) ... 111
I.3.1. Desenul ca abordare diagnostică şi terapeutică a copilului ... 111
I.3.2. Alte mijloace expresive în psihoterapia copilului ... 123
I.3.3. Gestalt-terapia la copii (Marina Badea) ... 141
Cap. II Incursiune în universul simptomatologic şi terapeutic al copilului. Studii de caz (Elena O.Vladislav) ... 147
II.1. Andrei – un tic vocal sau tuse psihogenă ... 149
II.2. George – un caz de balbism ... 153
II.3. Dana – clipitul buclucaş şi gelozia fraterna ... 160
II.4. Ana – o casă în care te poţi rătăci sau criza de protest ... 169
II.5. Claudiu – blocajul autoapărării sau despre tendinţele contrarii şi unificarea interioară ... 173
II.6. Anca – o fetiţă cu capul în nori sau despre Familia Plăntuca ... 177
II.7. Diana – o terapie centrată pe maturizarea emoţională ... 182
II.8. Cosmin – „Sunt furios pe tine, tată!” ... 192
II.9. Gabriel – copilul divorţului şi controlul durerii ... 199
II.10. Cristina – o fetiţă care l-a luat pe „Nu vreau” în braţe ... 208
II.11. Robert – cel neastâmpărat (Geanina Cucu Ciuhan) ... 214
Cap. III Experienţa pierderii şi a durerii la copii. Repere în consiliere. (Doru Buzducea) ... 220
III.1. Pierderi aşteptate versus pierderi neaşteptate ... 220
III.2. Fazele durerii şi reacţiile comportamentale specifice la copii ... 223
III.3. Refacere şi reaşezare. Consilierea copiilor (trişti, depresivi, anxioşi şi agresivi) şi a familiilor lor ....228
III.4. Câteva tehnici specifice de lucru ... 231
III.5. Copiii şi veştile rele. Durerea şi comunicarea terapeutică. Repere în consiliere ... 234
III.6. Structura procesului dezvăluirii – un model pentru părinţi, consilieri şi psihoterapeuţi ... 241
Cap. IV Psihoterapia experienţială de grup a copilului în contextul sistemului familial - Un model experimental de optimizare a relaţiei părinţi – copii (Elena Anghel, Codruţa Lăuneanu) ... 248
IV.1. Prezentarea cadrului metodologic al modelului de optimizare ... 248
IV.2. Lucrul cu grupul de familii (grupul părinţilor) ... 250
Caz 1. Problematica familiei în destrămare. Laura – o mamă potenţial singură ... 251
Caz 2. Problematica familiei care se reîntregeşte. Gabi – o mamă în căutarea unui rol adecvat ... 256
Caz 3. Problematica familiei complete cu tată demisionar. Ema – o mamă supraresponsabilă ... 260
Caz 4. „Decontaminarea” de trecut a relaţiei familiale prezente. Sanda – o soţie-copil ... 265
IV.3. Lucrul cu grupul copiilor din perspectiva contextului familial ... 275
IV.3.1. Psihodrama – context terapeutic de developare a problematicii copilului monoparental ... 275
IV.3.2. Dileme ale relaţiei copilului monoparental cu părinţii ... 283
IV.4. Grupul mixt – context de transformare psihoterapeutică „împreună” a părinţilor şi copiilor..292
IV.5. Evaluare, concluzii şi implicaţii ale modului de optimizare a relaţiei părinţi – copii ... 302
Cap. V Grupul experienţial de dezvoltare personală cu copii – ghid metodologic (Elena Anghel)  ..305

Note ... 345

Bibliografie ... 357Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu