sâmbătă, 17 martie 2012

TERAPIA UNIFICARII - abordare holistic a dezvoltarii si a transformarii umane (Vol I din seria Terapia unificatoare - Iolanda Mitrofan)


Autor : Iolanda Mitrofan              
Colectia Anim 
An aparitie : 2004  
ISBN  973-8383-08-0
Nr pagini : 290 
Format 170 x 235
Pretul la data postarii : 45 lei la psihoshop

Într-un moment al istoriei umanităţii în care oamenii au uitat să se roage autentic, sunt incapabili sau se jenează s-o facă, ori se roagă formal, demonstrativ, mai mult ca un ritual de autodetensionare sau manipulare, lucrul terapeutic cu metafora revelatorie, abordările în cheie simbolică multiplă şi meditaţia creatoare pot produce reconectări benefice cu Sinele, recentrări în Prezent şi deblocări care departe de a fi miraculoase nu fac decât să folosească un limbaj alternativ capabil să retrezescă în fiinţa umană acele Softuri şi resorturi autotransformative pe care le conţine de când lumea.

Cuprins:
Capitolul I ... 11
Arta Jocului de-a Transformarea (Introducere în Psihologia şi Terapia Unificării) ... 11
*Roluri şi defazaje în axa Timpului. Despre Prezentul autocreator ... 11
*Către o teorie alternativă a dezvoltării personalităţii. Câteva premise conceptuale ale Terapiei
Unificării ...22
*Câte ceva despre modelul "ghemului" perpetuu în funcţionarea psihicului uman ... 23
*Despre Spaţiul Transformator Ego-Sine (STES) - repere şi sorturi ... 24
*Planuri sincrone de evoluţie şi transformare personală ... 40
*Meditaţia şi metafora revelatoare - două chei ale autotransformării ... 44
*Constelaţia funcţională a "minţii creatoare" - de la repere la softuri ... 47
*Schimbarea - singura permanenţă a psihicului uman ... 55
*Către un nou mod de a profesa psihologia şi terapia. Accesarea "minţii creatoare" holistic, în cheie simbolică multiplă ... 59
*Către o redefinire a conceptelor (lucru în care deşi cred cel mai puţin, îl consider totuşi necesar aici) ... 63
*Mecanismele schimbării - reconversii, reciclări, repolarizări. Despre roluri de bază şi derivate, "ghizi" şi "chiriaşi" interiori ... 65
*Consonanţe spirituale creştine şi integrare cosmică ... 69
*Etapele metodologice ale procesului terapeutic în Terapia Unificării ... 77
*Mică pledoarie pentru "întâlnirile fundamentale" ... 79

Capitolul II ... 81
Dramaterapia ca parte integrantă a procesului unificator (individual şi grupal)... 81
*Câteva premise, autodezvăluiri, lămuriri de intenţie şi opţiune teoretico-metodologică ... 81
*Câteva detalii "tehnice" în improvizaţia dramaterapeutică. Cum, ce şi în ce scop? ... 85
*Câte ceva depre obiectivele terapeutice şi "tehnologia psihotransformaţională" a dramaterapiei ... 88
*De ce procedez astfel? Concepte, specific, intenţii, resorturi şi efecte ale dramaterapiei ... 91
*De la rol şi recuzită, la schimbarea perspectivei faţă de Sine. Pe drumul lung al Unificării instantanee ... 92
*Dramaterapia - o cale de formare a psihoterapeutului ... 99

Capitolulul III ... 101
"Exilul" - un scenariu dintr-un ciclu al cunoaşterii de sine ... 101
*Te invit să experimentezi ... 101
*Actul 1. Cine sunt eroii? Roluri polare (asumate şi respinse), contaminate şi confuze ... 105
*Actul 2. Interacţiunea ... 119
*Actul 3. Unificarea şi restructurarea ... 133
*Actul 4. Autoanaliza, resemnificarea şi integrarea experienţei ... 144

Capitolul IV ... 155
"Dansul Elementelor Fundamentale". Dramaterapie centrată pe matricea ontologică arhetipală (Foc-Pămînt, Aer-Apă). Analiză de simbol în manieră holistică ... 155
*Actul 1. Provocarea simbolică. Meditaţie creatoare dinamică (travaliu nonverbal de grup) ... 156
*Actul 2. Experimentarea "Stării de Martor". Travaliu analitic în grup, centrat pe consonanţe simbolice ... 161
*Actul 3. Contactul cu necunoscutul sau cu cel diferit de noi. Provocarea sau agentul perturbator (De la dramaterapie nonverbală la dinamica verbală de grup) ... 165
*Actul 4. Focus analitic experienţial. Acord final ... 171
*Actul 5. Repere în analiza de simbol (Premise pentru o teorie alternativă, holistică, a dezvoltării personale centrate pe Unificare) ... 204

Capitolul V ... 223
"Născuţi şi nenăscuţi" sau "Podul dintre lumi". O dramaterapie existenţială centrată pe unificarea polarităţilor, din perspectivă transgeneraţională ... 223
*Provocarea (ghid de instructaj pentru uzul terapeutului în formare) ... 224
*Despre relaţia fuzională, dependenţă şi frica de a fi exclus. "A lua forma vasului este ca şi cum nu ţi-ai aparţine". Blocajul maturităţii emoţionale sau refuzul individuării ... 225
*Mi-am greşit... mama" sau despre maternitatea neintegrată ... 229
*O soră "perfectă" sub povara unui frate "ratat" ... 232
*Maternitatea sau "puterea de a da putere vieţii" cuiva ... 235
*Nenăscutul din pântecul virtual sau "afacerea nefinalizată" a Ioanei - Tricoul-Marsupiu ... 238
*O sarcină secretă sau o inimă care nu se face auzită ... 246

Capitolul VI ... 255
"Salvarea Planetei". Un scenariu dramaterapeutic centrat pe criza existenţială colectivă. Despre conştientizare de sine, participare şi responsabilitate în experienţele limită ... 255
*Provocarea (Instructaj pentru uzul terapeutului suficient de curios pentru a experimenta) ... 256
*Un proiect colectiv - negociere, dinamică de grup şi autoanaliză ... 258
*O nouă provocare - paradoxul dramaterapeutic ... 264
*În loc de concluzii ... 280

PREFAŢĂ LA VOL. II din T.U. care nu s-a scris încă ... 281
Măşti, confuzii, întâlniri, realităţi ... 281

BIBLIOGRAFIE SUMARĂ ... 283


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu