duminică, 22 aprilie 2012

ABORDAREA CALITATIVA A SOCIOUMANULUI
Autor :  Petru Ilut               
Colectia  COLLEGIUM.Sociologie
An aparitie :1998 
ISBN   973-683-028-4
Nr pagini : 184
Format 147x205
Anticariat. Descriere:


          Lucrarea, care relanseaza discutia asupra orientarilor calitativista si cantitativista, pe linga faptul ca prezinta sintetic metodologia si conceptele cu care opereaza calitativistii, are meritul de a acoperi golul de informatie teoretico-metodologica privitoare la conceptia calitativista.

       Petru Ilut este profesor la Catedra de Sociologie a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, licentiat in filosofie, doctor in psihologie (sociala), cu stagii de specializare in SUA si, de mai scurta durata, in Franta, Germania si Suedia, implicat in prezent in mai multe programe de cercetare, masterat si doctorat, unele internationale.

Cuprins:


Prefata ........................................................ 7

1. FUNDALUL EPISTEMOLOGIC .................................................. 9
1.1 Retorica cotidianului si retorica stiintei despre sociouman ................ 9
1.2 Sistemul disciplinelor socioumane ........................................... 18
1.3 Natura socioumanului si a cunoasterii sale; dublete conceptuale ...... 24
1.3.1 Obiectiv . subiectiv (simbolic). ....................................... 24
1.3.2 Macro . micro; global . local ........................................ 26
1.3.3 Universalism . contextualism; nomotetic . idiografic ............ 29
1.3.4 Teoretic (reflexiv) . empiric (concret)................................ 31
1.3.5 Natural . provocat (artificial) .......................................... 35
1.3.6 Emic (.interior.) . etic (.exterior.) ................................. 38
1.3.7 Cantitativ . calitativ ; explicatie . comprehensiune ............... 40
1.4 Orientarea calitativista ......................................................... 42
1.4.1 Consideratii generale .................................................... 42
1.4.2 Repere istorice si traditie ............................................... 42
1.4.3 Termeni si asumptii principale ......................................... 49
1.4.4 Constructivismul radical ................................................ 60
1.4.5 Limite si valente ale orientarii calitativiste .......................... 62
1.5 Nevoia si dificultatile integralitatii ........................................... 67

2. METODE CALITATIVE ........................................................... 74
2.1 Consideratii generale ........................................................... 74
2.2 Observatia ........................................................................ 76
2.2.1 Taxonomie si caracteristici; observatia de tip cantitativ .......... 76
2.2.2 Observatia de tip calitativ (participativa)............................. 79
2.3 Interviul .......................................................................... 86
2.3.1 Tipuri de interviu; interviul structurat ............................... 86
2.3.2 Interviul calitativ (nestructurat) ........................................ 88
2.3.2.1 Consideratii generale: doua tipuri de adevar ................ 88
2.3.2.2 Interviul individual ................................................ 90
2.3.2.3 Interviul de grup si focus-group ................................ 92
2.4 Metoda biografica............................................................... 98
2.5 Studiul de caz ................................................................... 105

3. METODE DE INTERSECTIE .................................................. 113
3.1 Analiza retelelor sociale (cu Irina Culic) .................................. 113
3.1.1 Caracterizare generala .................................................. 113
3.1.2 Datele relationale si cuantificarea lor ................................ 119
3.1.3 Niveluri de analiza ...................................................... 123
3.1.4 Delimitarea frontierelor si esantionarea subiectilor unei retele ..... 130
3.1.5 Deschideri calitative .................................................... 132
3.2 Analiza documentelor ......................................................... 134
3.2.1 Tipuri de documente .................................................... 134
3.2.2 Analiza de continut ..................................................... 135
3.2.3 Analiza calitativa ........................................................ 139
3.2.3.1 Consideratii generale ............................................ 139
3.2.3.2 Producerea si organizarea sociala a documentelor.......... 141
3.2.3.3 Analiza interna a textului ....................................... 143
3.2.3.4 Transcriptia si analiza conversatiilor cotidiene .............. 146
3.2.4 Analiza si interpretarea urmelor si a documentelor materiale ... 153
3.3 Alte metode ..................................................................... 156

4. PRELUCRAREA SI INTERPRETAREA DATELOR...................... 162
4.1 Prelucrarea, analiza si interpretarea datelor calitative
ca proces iterativ .................................................................... 162
4.2 Problema validitatii (si fidelitatii) în abordarea calitativa ............... 167

Referinte bibliografice .................................................................. 172
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu