marți, 24 aprilie 2012

CONFLICTUL IN ADOLESCENTAAutor : Delia Stratilescu, Ruxandra Gherghinescu                 
Editura Academiei Române  
An aparitie : 2007  
ISBN  978-973-27-1560-4
Nr pagini :143 
Format 140 x 210
Pret : 14 lei la infocarte
Descriere:
Prin modul de structurare şi de tratare a problemelor puse în discuţie, lucrarea de faţă nu dublează apariţiile editoriale anterioare din domeniul psihologiei. Atât prin problematica prezentată cât şi prin modul de abordare, care îmbină rigurozitatea ştiinţifică cu un stil accesibil, lucrarea poate prezenta interes un numai pentru psihologi şi viitorii psihologi, ci şi pentru o gamă mai largă de cititori interesaţi de problemele socio-umanului cum ar fi profesorii, părinţii şi adolescenţii înşişi.(Sursă: Manpres)


Cuprins:


1. Puncte de vedere asupra conflictului 9
1.1. Note definitorii ale conflictului 9
1.2. Multiplele înfăţişări ale conflictelor 13
1.3. Momentele episoadelor conflictuale 21
2. Confruntarea - conflictul 25
2.1. Stiluri de management al conflictelor 26
2.2. Virtuţile cuvântului - managementul conflictului prin negociere 35
2.3. Comunicarea - sursă şi cale de rezolvare a conflictului 44
3. Natura ambivalenţă a conflictelor 56
4. Reacţii şi abreacţii în perceperea evenimentelor nedrepte 61
4.1. Introducere 61
4.2. Cercetări centrate pe mediul psihologic şi psiho-social al adolescentului 62
4.2.1. Climat familial şi atitudini educative 62
4.2.2. Indicatori ai vieţii de relaţie a adolescentului 65
4.3. Investigarea evenimentelor percepute ca nedrepte 67
4.3.1. Tipuri de evenimente 70
4.4. Emoţii şi manifestări emoţionale 72
4.5. Dimensiuni ale definirii conceptului de identitate 74
4.6. Cadrul interrelaţional 87
4.6.1. Corectitudinea în relaţiile interpersonale 90
4.6.2. Procesul de rezoluţie a conflictului 90
4.7. Evenimentele percepute ca nedrepte - posibile surse de conflict 92
4.7.1. Comportamentul interpersonal 93
4.7.2. Perceperea evenimentelor nedrepte 95
4.7.2.1. Analiza rezultatelor 98
4.7.2.2. Date statistice globale 98
4.7.2.3. Către o analiză de conţinut 104
4.7.2.3.1. Supradotaţii în ipostaza de victimă 106
4.7.2.3.2. Supradotaţii în ipostaza de persecutant 107
4.7.2.3.3. Subiecţii obişnuiţii în ipostaza de victimă 107
4.7.2.4. Incidenţa evenimentelor nedrepte 109
Concluzii 112
5. Factori de personalitate în adolescenţă 113
6. Concluzii  131
Bibliografie 136

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu