marți, 10 aprilie 2012

CULTURA SI DIVERSITATE. Introducere in sociologie

Autor :  Ionut Anastasiu                
Editura ASE  (click pentru a cumpara de la editura) 
An aparitie : 2011  
ISBN  978-606-505-469-1
Nr pagini : ?
Pret : 22,30 lei
Descriere:       Autorul abordeaza probleme specifice discursului sociologic contemporan, dorind sa cristalizeze ideea diversitatii modurilor de viata specific umane. Aceste teme privesc, pe de o parte, aparitia şi dezvoltarea sociologiei ca ştiinta, precum şi metodologia specific sociologica, iar, pe de alta parte, unele dintre elementele fundamentale ale structurii sociale. Interactiunile dintre oameni sunt creatoare de valori, de simboluri, dar modul de structurare şi intelegere al acestora poate fi radical diferit de la o societate la alta. Procesul de enculturatie ne arata ca orice individ asimileaza/interiorizeaza valorile, normele, comportamentele grupului in cadrul caruia traieşte, sau, intr-un limbaj sociologic, cultura acelui grup.
        Tabloul diversitatii lumii este, probabil, cea mai profunda imagine despre om. Familia, grupurile, organizatiile, societatea, urbanizarea, cultura, globalizarea etc. sunt analizate nu doar prin prisma teoretica, ci, mai ales, prin intermediul corelatiilor cu viata reala, a implicatiilor directe pe care acestea le au asupra oamenilor, in calitatea lor de fiinte sociale.Cuprins:
Capitolul 1 ÎNTEMEIEREA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ
1.1 Încercare de definire a sociologiei ............................... 9
1.2 Apariţia unei noi ştiinţe. Auguste Comte .................. 11
1.3 Karl Marx ........................................................................ 14
1.4 Émile Durkheim ............................................................. 23
1.5 Max Weber ...................................................................... 32
1.6 Charles Wright Mills şi imaginaţia sociologică ........................... 42
1.7 Perspectiva funcţionalistă în sociologie ...................... 50
1.8 Perspectiva interacţionist simbolică ............................ 56
1.9 Perspectiva conflictualistă ............................................ 60

Capitolul 2 CULTURA
2.1 Definiţia noţiunii de cultură ........................................ 64
2.2 Problema universaliilor culturale. Fenomenul de difuzie culturală ................... 67
2.3 Cultura materială şi cea nonmaterială. Elementele culturii ........................... 69
2.4 Diversitatea culturală .................................................... 84

Capitolul 3 COMUNITATE ŞI SOCIETATE
3.1 Comunitatea din perspectivă sociologică .................. 92
3.2 Distincţia lui Ferdinand Tönnies dintre Gemeinschaft şi Gessellschaft ................... 95
3.3 Evoluţia societăţii: de la triburile arhaice la societatea industrială ..............100

Capitolul 4 GLOBALIZAREA
4.1 Patru perspective teoretice asupra fenomenului globalizării ..............................121
4.2 Conceptul de globalizare ..............................................131
4.3 O viziune critică asupra globalizării: George Ritzer şi mcdonaldizarea societăţii .............133

Capitolul 5 SOCIALIZAREA
5.1 Ce este socializarea. Tipuri de socializare ..................144
5.2 Teorii asupra socializării ...............................................149
5.3 Agenţii socializării .........................................................160
5.4 Socializarea în raport cu vârstele omului ...................172

Capitolul 6 STATUS ŞI ROL. GRUPURILE
6.1 Ce este structura socială. Elementele structurii sociale ....................191
6.2 Noţiunile de status şi rol ................................................194
6.3 Definiţia noţiunii de grup .............................................200
6.4 Clasificarea grupurilor ..................................................201
6.5 Coeziunea de grup ........................................................209
6.6 Conformarea ...................................................................210

Capitolul 7 ORGANIZAŢIILE
7.1 Teorii clasice asupra organizaţiilor .............................218
7.2 Birocraţia .........................................................................223
7.3 Organizaţii formale şi informale .................................232
7.4 Clasificarea tripartită a organizaţiilor .........................239

Capitolul 8 FAMILIA
8.1 Caracterul universal al familiei ...................................244
8.2 Componentele familiei ..................................................246
8.3 Funcţiile sociale ale familiei .........................................249
8.4 Căsătoria .........................................................................256
8.5 Divorţul ...........................................................................260
8.6 Violenţa domestică ........................................................264
8.7 Alte stiluri de viaţă din cadrul lumii contemporane .....................266

Capitolul 9 URBANIZAREA. DINAMICI DEMOGRAFICE GLOBALE
9.1 Dezvoltarea urbană: de la oraşul preindustrial la cel postindustrial ...................271
9.2 Urbanismul ca mod de viaţă ........................................281
9.3 Procesul de urbanizare .................................................286
9.4 Dinamici demografice globale .....................................292

Capitolul 10 INVESTIGAŢIA SOCIOLOGICĂ
10.1 Introducere în problematica metodelor calitative în sociologie .............................298
10.2 Cercetarea clasică efectuată de echipa condusă de sociologul Paul Lazarsfeld în districtul Erie ...310
10.3 Metoda observaţiei sociologice ..................................314
10.4 Metoda anchetei sociologice ......................................320
10.5 Metoda monografiei sociologice. Cercetarea de teren ...................328

Capitolul 11 VIZIUNEA FREUDIANĂ ASUPRA SOCIETĂŢII
11.1 Problema scopului vieţii. Ce este fericirea ...............343
11.2 Opoziţia radicală dintre cultură şi latura instinctuală a omului. Eros şi Thanatos .........349

BIBLIOGRAFIE ...............................................................................357
ABSTRACT .......................................................................................369
CONTENTS ......................................................................................371

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu