miercuri, 4 aprilie 2012

CUNOASTEREA SI DEZVOLTAREA COMPETENTEI EMOTIONALE
Autor : Cecilia Sas (coord.)                 
Editura Universitatii din Oradea  (click pentru a accesa editura) 
An aparitie :2010 
ISBN 978-606-10-0021-0 
Nr pagini :394 
Format ? x 210
Pret : ? . Se gaseste la BCUCuprins:
Cuvânt înainte 11
Lista autorilor 18


Capitolul 1
Necesitatea şi posibilitatea cunoaşterii copilului
(Cecilia Sas) 23

1.1. Cunoaşterea realităţii şi cunoaşterea psihologică 23
1.2. Posibilitatea cunoaşterii psihologice 29
1.3. Necesitatea cunoaşterii psihologice 30
1.4. Cunoaştere psihologică - cunoaştere psihopedagogică. 32
1.5. Formele cunoaşterii psihopedagogice a copilului 34
1.6. Etica cunoaşterii psihopedagogice 37
1.7. Cunoaştere şi autocunoaştere 38
1.8. Perspectivă istorică asupra cunoaşterii particularităţilor psihologice 41
Bibliografie 50

Capitolul 2
Empatia - formă a cunoaşterii psihologice

(Cecilia Sas) 53

2.1. Conceptul de empatie 53
2.1.1. Definirea empatiei 53
2.1.2. Empatia şi alte concepte conexe 57
2.2. înnăscut şi dobândit în empatie 61
2.3. Mecanisme psihologice de producere a empatiei 63
2.4. Importanţa empatiei 64
2.5. Dezvoltarea afectivităţii la copil - condiţie a empatiei... 66
2.6. Evoluţia capacităţilor empatice la copil 69
2.7. Empatia şi relaţiile sociale ale copilului 73
2.8. Empatia şi identificarea expresiilor faciale 75
2.9. Empatia şi tulburările de comportament 76
2.10. Relaţia dintre empatie şi tulburările opoziţionale 79
2.11. Gradele capacităţilor empatice 83
2.12. Empatia şi profesia didactică 85
2.12.1. Locul empatiei în structura competenţei didactice 85
2.12.2. Sindromul de epuizare profesională sau sindromul burnout 87
2.13. Modalităţi de cunoaştere şi dezvoltare a capacităţii empatice 94
Bibliografie 99

Capitolul 3
Dezvoltare afectivă şi control emoţional la vârstele preşcolară şi şcolară mică (Andra Perţe) 103

3.1. Ce sunt emoţiile? 103
3.2. Rolul emoţiilor 105
3.3. Dezvoltarea emoţională 106
3.3.1. Dezvoltarea emoţională în primii trei ani de viaţă... 106
3.3.2. Dezvoltarea emoţională în preşcolaritate (3-6 ani).... 114
3.3.3. Dezvo ltarea emoţională în perioada 6-10 ani.... 116
3.4. Competenţa emoţională 118
3.5. Controlul emoţional 125
3.6. Perspectiva raţională asupra emoţiilor 130
3.7. Activităţi de dezvoltare a competenţei emoţionale 131
3.7.1. Obiectivele activităţilor 131
3.7.2. Activitatea 1 - Cărţi de joc cu emoţii 134
3.7.3. Activitatea 2 - Vocabularul emoţiilor 135
3.7.4. Activitatea 3 - Ce simt eu, ce simt alţii? 137
3.7.5. Activitatea 4 - Sunt stăpânul emoţiilor mele.... 138
3.7.6. Activitatea 5 - Cum să fac să nu îmi fie frică?.. 140
Bibliografie 141

Capitolul 4
Să înţelegem şi să educăm emoţiile
(M. A. Zanetti, R. Renati V. Cavioni) 143

4.1. Semnificaţia afectivităţii 143
4.2. Teorii ale afectivităţii 144
4.3. Tabloul emoţiilor umane 145
4.4. Să înţelegem emoţiile 152
4.5. Ce este competenţa emoţională? 157
4.6. Climatul emoţional şi învăţarea 158
4.7. Să-i ajutăm pe elevi să se simtă în siguranţă 160
4.8. Să educăm prin intermediul emoţiilor 163
4.8.1. Emoţiile cadrului didactic 163
4.8.2. Reglarea emoţională în clasă 166
Bibliografie 168

Capitolul 5
Curriculumul emoţional - relaţional (M. A. Zanetti, R. Renati V. Cavioni) 197

5.1. Construcţia curriculum-ului emoţional - relaţional 197
5.2. Arii ale competenţei relaţional - emotive 174
5.3. A evalua pentru a proiecta 175
5.4. Mic dicţionar de educaţie emoţională 175
5.5. Evaluarea competenţei emoţionale 179
5.5.1. Vârsta preşcolară 179
5.5.2. Vârsta şcolară mică (clasele I-III) 182
5.5.3. Clasele a IV-a şi a-V-a 185
5.5.4. Clasele a VI-VIII 189
Bibliografie 193

Capitolul 6
Dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor cu performanţe şcolare scăzute (Denisa Boroş) 197

6.1.Delimitări conceptuale 197
6.2.Tipuri de elevi cu performanţe şcolare scăzute 202
6.2.1.Tipologia după Spevak şi Karinch 202
6.2.1.1.Tipul distant 202
6.2.1.2. Tipul pasiv 203
6.2.1.3.Tipul dependent 205
6.2.1.4. Tipul dispreţuitor 207
6.2.2. Tipologia după Mandel şi Marcus 208
6.2.2.1. Tipul „fără efort" 208
6.2.2.2. Tipul anxios 209
6.2.2.3. Tipul sfidător 210
6.2.2.4. Tipul „căutător al identităţii 210
6.2.2.5. Tipul depresiv 210
6.2.2.6. Tipul „fără scrupule" 211
6.3.Cauzele performanţelor şcolare scăzute 211
6.4. Particularităţile dezvoltării socio-emoţionale la copiii cu performanţe şcolare scăzute 220
6.5.Şinele academic al elevilor cu performanţe şcolare scăzute 225
6.6.Programe educaţionale propuse părinţilor şi cadrelor didactice 230
6.6.1. Strategii de intervenţie 232
6.6.2. Domenii de intervenţie 243
Bibliografie 243

Capitolul 7
Educaţia raţional-emotiv-cotnportamentală, între teorie şi practică (Laura Bochiş) 247

7.1. Terapia raţional-emotiv-comportamentală 247
7.1.1. Scurt istoric al terapiei raţional-emotivcomportamentale 274
7.1.2. Concepte-cheie în terapia raţional-emotivcomportamentală 250
7.2. Educaţia raţional-emotiv-comportamentală 257
7.2.1. Repere teoretice 257
7.2.2. Concepte-cheie în educaţia raţional-emotiv- comportamentală  261
7.2.3. Caracteristici ale educaţiei raţional-emotivcomportamentale 262
7.2.4. Scopul educaţiei raţional-emotiv-comportamentale.. 264
7.2.5. Studii privind eficienţa programelor de educaţie raţional- emotiv-comportamentală la elevii din clasele
primare 266
7.3. Aplicaţii ale educaţiei raţional-emotiv- comportamentale în şcoală 271
7.3.1. Programul propus de W.J. Knaus 271
7.3.2. Programele propuse de Ann Vernon 276
7.3.3. Programele propuse de Michael Bernard 279
7.3.4. Integrarea principiilor educaţiei raţional-emotivcomportamentale în cadrul disciplinelor şcolare 283
7.3.5.Aplicarea principiilor educaţiei raţional - emotiv- comportamentale în rezolvarea problemelor din
colectivităţile şcolare 285
7.3.6. Eficienţa educaţiei raţional-emotivcomportamentale în şcoală 287
Bibliografie 290

Capitolul 8
Indisciplina în context şcolar (Gina Tiurbe) 293

8.1. Teorii şi tendinţe actuale în definirea conceptelor 293
8.2. Modele şi teorii explicative ale disciplinei şi indisciplinei... 295
8.3. Cauze ale indisciplinei şcolare 297
8.4. Criterii de clasificare şi forme de manifestare a conduitelor deviante 301
8.5. Gestionarea comportamentelor problematice 302
8.6. Principii ale abordării problemelor disciplinare 304
8.7. Funcţii ale comportamentului 304
8.8. Rolul deciziei în abordarea problemelor de comportament 306
8.9. Stiluri şi strategii de intervenţie în situaţii de criză educaţională 306
8.9.1. Stiluri de intervenţie educativă 306
8.9.2. Stategii de intervenţie educativă 307
8.10. Monitorizarea şi evaluarea programelor de intervenţie 308
Bibliografie 309

Capitolul 9
Elemente de psihopedagogie a grupului (Karla Peter) 311

9.1. Conceptul de grup 311
9.2. Parametrii grupului 313
9.3. Clasa de elevi ca grup social 315
9.3.1. Grupul mic şi colectivul de elevi 315
9.3.2. Natura şi caracteristicile grupurilor şcolare 318
9.3.3. Tipuri de grupuri şcolare 319
9.3.4. Clasa de elevi ca grup socio - educativ 320
9.3.5. Relaţii interpersonale în clasa de elevi 321
9.3.6. Factori de grup 321
9.4. Rolul profesorului în cadrul grupului 322
9.5. Metode şi tehnici de studiere şi caracterizare a
grupurilor şcolare 323
9.5.1. Metode generale 3 23
9.5.2 Metode specifice- Tehnicile sociometrice 325
Bibliografie 333

Capitolul 10
Dimensiunea interculturală în educaţie (Florin Cioban) 335

10.1. Perspectivă antropologică asupra şcolii şi educaţiei... 335
10.1.1. De ce există şcoala? 335
10.1.2. Autonomie şi independenţă 337
10.2. Resurse şi strategii ale dezvoltării copilului 341
10.2.1. Resursele Eului-Părinte sau Protecţia cucuvelei. 341
10.2.2. Resursele Eului-Adult sau Strategia ursului 346
10.2.3. Resursele Eului - Copil sau Jocul vidrei 350
10.2.4. Strategii de control al emoţiilor 351
10.2.5. Sfaturi pentru profesori 353
10.3. Mizele interculturalităţii în educaţie 356
10.3.1. Conjuncturi sociale 356
10.3.2. Interculturalitatea - dimensiune a politicilor educaţionale europene 359
10.3.3. Educaţia interculturală 364
10.4. Modalităţi de cooperare interculturală în educaţie 370
10.4.1. Corespondenţa şcolară 371
10.4.2. Taberele de vară 371
10.4.3. Activităţile extraşcolare comune 372
Bibilografie 374

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu