duminică, 1 aprilie 2012

DIDACTICA MODERNA


Autor : Miron Ionescu , Ioan Radu (coord)                
Editura  Dacia (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Dacia Educational 
An aparitie : 2001,2004
Editia a II-a , III-a      
Prima editie 1995 
ISBN  973-35-1084-X
Nr pagini : 240 
Format 210 x 294
Pret : 34  lei


Descriere:
Structura cartii evidentiaza principalele aspecte care intra in sfera de preocupari a didacticii generale, din perspectiva procesului de invatamant: esenta acestuia si a principalelor activitati pe care el le presupune invatarea si predarea(cap. II), principiile care stau la baza lui (cap. III), finalitatile sale (cap. IV), curriculum scolar (cap. V), continutul invatamantului (cap. VI), metodologia didactica (cap. VII), mijloace de invatamant cap (cap. VIII), strategiile de instruire (cap. IX) si docimologia didactica (cap. X). ...

Cuprins:

ARGUMENT ... 11

CAPITOLUL I
DE LA TEORIA COMENIANĂ LA DIDACTICA MODERNĂ (Miron Ionescu)
1.1. Aportul lui Comenius la constituirea didacticii ... 13
1.2. Continuatorii operei lui Comenius şi contribuţia lor la dezvoltarea teoriei instrucţiei şi educaţiei.14
1.3. Analiza operaţională a conceptului „didactică": obiect de studiu, subramuri, interrelaţii cu alte ştiinţe, funcţii ... 20
1.3.1. Obiectul de studiu al didacticii ... 20
1.3.2. Subramurile didacticii ... 23
1.3.3. Interrelaţiile didacticii cu alte ştiinţe ... 24
1.3.4. Funcţiile didacticii ... 25
1.4. Elemente de istorie a didacticii ... 25
1.5. Orientări actuale în didactică ... 27
Bibliografie ... 30

CAPITOLUL II
PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT (Ioan Radu)
2.1. Componentele principale ale procesului de învăţământ   ... 32
2.2. Procesul de predare-învăţare; caracterizare generală   ... 35
2.3. Organizarea ofertei de informaţie   ... 37
2.3.1. Activitatea de predare şi teoria prototipurilor   ... 37
2.3.2. Predarea ca act comunicaţional   ... 39
2.3.3. Repere psihogenetice   ... 40
2.3.4. Volumul atenţiei şi memoriei imediate   ... 43
2.3.5. Organizarea conţinutului secvenţei de predare   ... 45
2.4. Radiografia procesului de învăţare   ... 48
2.4.1. Nivelul de motivare, de activare cerebrală   ... 48
2.4.2. învăţarea: aspectul procesual   ... 50
2.4.2.1. învăţarea motorie....50
2.4.2.2. Formarea noţiunilor şi operaţiilor mintale   ... 51
2.5. Dinamica situaţiei de învăţare   ... 54
2.6. Valenţe native ale procesului de învăţământ.....59
Bibliografie ... 63

CAPITOLUL III
PRINCIPIILE DIDACTICII - ÎN VIZIUNEA PSIHOLOGIEI EDUCAŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII
(Vasile Preda)
3.1.Caracteristicile generale ale principiilor didacticii
3.1.1.Caracterul general-normativ
3.1.2.Caracterul sistemic
3.1.3.Caracterul dinamic, deschis
3.2. Caracterizarea principiilor didacticii din punctul de vedere al psihologiei educaţiei şi dezvoltării
3.2.1.Principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a inteligenţei
3.2.2.Principiul învăţării prin acţiune
3.2.3. Principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice a structurilor intelectuale
3.2.3.1.Componentele de achiziţie ... 74
3.2.3.2.Componentele performanţei ... 74
3.2.3.3.Metacomponentele
3.2.4. Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei pentru învăţare
3.2.4.1. Acceptarea unui punct de vedere realist privind aspectele reale ale funcţionalităţii motivaţiei elevilor ... 77
3.2.4.2. Evaluarea motivelor învăţării ... 77
3.2.4.3. Dezvoltarea impulsului cognitiv ... 77
3.2.4.4.Punerea în funcţiune a unui nivel adecvat al motivaţiei ... 78
3.2.4.5.Dezvoltarea motivaţiei cognitive ... 78
3.2.4.6.Utilizarea competiţiei, a întrecerilor ca situaţii didactice motivogene ... 79
3.2.4.7.Dezvoltarea motivaţiei cognitive în interrelaţia cu capacitatea de trăire şi înţelegere a semnificaţiilor valorice (ştiinţifice, filosofice, morale, religioase, economice, estetice etc.) ale cunoştinţelor... 79
Bibliografie ... 79

CAPITOLUL IV
ABORDAREA OBIECTIVELOR PROCESULUI DIDACTIC (Vasile Preda, Ferenczi Iuliu)
4.1. Punerea problemei .... 81 
4.2. Tipologia şi derivarea obiectivelor pedagogice .... 81
4.3. Taxonomii şi inventare ale obiectivelor pentru domeniul cognitiv .... 83
4.4. Principii de stabilire a taxonomiilor .... 84
4.4.1. Principiul didactic .... 84
4.4.2. Principiul psihologic .... 85
4.4.3. Principiul logic .... 85
4.4.4. Principiul funcţional-integralist .... 85
4.4.5. Principiul întrepătrunderilor structural-sistemice dintre obiectivele taxonomice ale diferitelor domenii .... 85
4.5. Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice   ... 87
4.5.1. Criterii de operaţionalizare a obiectivelor   ... 88
4.6. Valoarea şi limitele operaţionalizării obiectivelor pedagogice ...92
4.6.1. Funcţia de organizare şi reglare a procesului de predare-învăţare ... 92
4.6.2. Funcţia de anticipare a rezultatelor predării-învăţării ... 93
4.6.3. Funcţia de evaluare ... 93
4.7. Obiective formative din domeniul afectiv şi motivaţional ... 93
Bibliografie  ... 95

CAPITOLUL V
CURRICULUMUL ŞCOLAR ŞI ASPECTELE SALE ESENŢIALE (Muşata Bocoş)
5.1. Etimologia şi evoluţia conceptului de „curriculum   ... 96
5.2. Tipologia curriculară   ... 99
5.3. Reforma curriculară - esenţă, conţinut, implicaţii şi tendinţe   ... 102
5.3.1. Esenţa reformei curriculare   ... 102
5.3.2. Conţinutul reformei curriculare   ... 102
5.3.3. Implicaţii ale reformei curriculare   ... 103
5.3.4. Tendinţe în reforma curriculară    ... 104
Bibliografie   ... 106

CAPITOLUL VI
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI (Voicu Lăscuş, Ferenczi Iuliu)
6.1. Noţiunea de conţinut al învăţământului    ... 107
6.1.1. Relaţia dintre ştiinţă şi obiectul de învăţământ    ... 108
6.1.2. Raportul dintre conţinutul învăţământului, scopul educaţiei şi strategiile procesului de instruire ... 109
6.2. Criterii de stabilire şi structurare a conţinutului învăţământului    ... 111
6.2.1. Criterii logico-ştiinţifice    ... 111
6.2,1.1. Explozia informaţională şi consecinţele acesteia asupra prelucrării conţinutului învăţământului ...111
6.2. 1.2. Corelaţia metodologică şi structurală: specializare, integrare şi interdisciplinaritate   ... 113
6.2.2. Criterii psihopedagogice    ... 115
6.2.2.1. Scopul general al educaţiei şi obiectivele educative ale şcolii    ... 115
6.2.2.2. Corelaţia dintre cultura generală, cultura profesională şi cultura de specialitate    ... 115
6.2.2.3. Nivelul de abstractizare şi de abordare a conţinutului învăţământului    ... 116
6.2.2.4. Detalierea conţinutului disciplinelor de învăţământ    ... 117
6.2.2.5. Implicaţii metodice   ... 118
6.3. Transpunerea conţinutului în documente şi suporturi    ... 118
6.3.1. Planul de învăţământ şi programele şcolare    ... 118
6.3.2. Manualele şcolare şi alte suporturi    ... 121
Bibliografie   ... 121

CAPITOLUL VII
METODOLOGIA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎNTRE RUTINĂ ŞI CREATIVITATE
(Miron Ionescu, Vasile Chiş)
7.1. Conceptul de „tehnologie a instruirii ... 123
7.2. Metoda de învăţământ - esenţă şi valoarea ei instructiv-educativă ... 124
7.3. Semiotica şi importanţa ei pentru metodologia didactică ... 127
7.4. Stadiile de dezvoltare ale metodologiei didactice - direcţii de cercetare şi perfecţionare ... 129
7.4.1. Asigurarea caracterului dinamic şi deschis al metodologiei didactice ... 129
7.4.2. Diversificarea metodologiei didactice. ... 130
7.4.3. Amplificarea caracterului formativ al metodelor ... 131
7.4.4. Accentuarea caracterului practic-aplicativ al metodelor didactice ... 131
7.4.5. Reevaluarea metodelor „tradiţionale ... 131
7.4.6. Asigurarea relaţiei metode-mijloace de învăţământ ... 131
7.5. Clasificarea metodelor de învăţământ ... 131
7.6. Activizarea elevilor - condiţie a reuşitei şcolare ... 135
7.6.1. Definiţia activizării ... 135
7.6.2. Exigenţe ale activizării ... 136
7.6.2.1. Pregătirea psihologică pentru învăţare ... 136
7.6.2.2. Surse de distorsiune şi prevenirea lor ... 137
7.6.2.3. Organizarea şi desfăşurarea raţională a învăţării ... 138
7.6.2.4. Utilizarea unor modalităţi eficiente de activizare ... 139
7.7. Prezentarea selectivă a unor metode de învăţământ ... 139
7.7.1. Abordarea euristică ... 139
7.7.2. Problematizarea ... 140
7.7.3. învăţarea prin descoperire ... 142
7.7.4. Modelarea ... 145
7.7.5. Algoritmizarea  ...  147
7.7.6. Munca în grup ... 148
7.7.7. Proiectul/tema de cercetare ... 149
7.7.8. Experimentul ... 149
7.7.9. Studiul de caz ... 151
7.7.10. Jocul de rol ... 153
7.7.11. învăţarea pe simulatoare didactice ... 157
7.7.12. Predarea şi învăţarea sub asistenţa calculatorului ... 158
Bibliografie ... 160

CAPITOLUL VIII
MIJLOACELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN INSTRUCŢIA ŞCOLARĂ ŞI AUTOINSTRUCŢIE
(Miron Ionescu, Vasile Chiş)

8.1. Mijloacele de învăţământ - locul şi rolul lor în procesul didactic ... 162
8.1.1. Mijloacele de învăţământ şi inserţia lor în practica educativă ... 162
8.1.2. Evoluţia mijloacelor de învăţământ în plan diacronic ... 163
8.1.3. Necesitatea pregătirii cadrelor didactice în metodologia utilizării mijloacelor tehnice de instruire ...164
8.1.4. Calculatorul electronic şi posibilităţile de utilizare a acestuia în procesul didactic ... 165
8.2. Mijloacele tehnice de instruire: esenţă şi funcţii ... 167
8.2.1. Esenţă şi caracterizare generală ... 167
8.2.2. Funcţii ale mijloacelor tehnice de instruire ... 169
8.2.2.1. Funcţia de instruire ... 169
8.2.2.2. Funcţia de motivare a învăţării şi de orientare a intereselor profesionale ale elevilor ... 169
8.2.2.3. Funcţia demonstrativă ... 170
8.2.2.4. Funcţia formativă şi estetică ... 170
8.2.2.5 Funcţia de şcolarizare substitutivă sau de realizare a învăţământului la/de la distanţă ... 170
8.2.2.6. Funcţia de evaluare a randamentului elevilor ... 170
8.3. Caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire ... 170
8.4. O posibilă taxonomie a mijloacelor tehnice de instruire ... 171
8.4.1. Mijloace tehnice vizuale ... 172
8.4.2. Mijloace tehnice audio ... 173
8.4.3. Mijloace tehnice audio-vizuale ... 174
8.5. Exigenţe psihopedagogice în utilizarea mijloacelor de învăţământ ... 174
Bibliografie ... 176

CAPITOLUL IX
DEMERSURI TIPICE ŞI CREATIVE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE
(Miron Ionescu)
9.1. Sistemul formelor de organizare a activităţii educaţionale ... 178
9. 1. Scurt istoric ... 178
9. 1. '. Necesitatea organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ ... 179
9.1.3. Taxonomia formelor de organizare a activităţii didactice ... 179
9.2. Elaborarea strategiei didactice - condiţie a acţiunii educaţionale eficiente ... 184
9.2.1. Definirea, caracterizarea şi taxonomia strategiilor didactice ... 184
9.2.1.1. Definirea strategiilor didactice ... 184
9.2.1.2. Caracterizarea strategiilor didactice ... 184
9.2.1.3. Criterii de stabilire a strategiilor didactice ... 185
9.2.1.4. Taxonomia strategiilor didactice ... 185
9.2.2. Proiectarea strategiilor didactice ... 186
9.2.2.1. Esenţa şi importanţa proiectării didactice ... 186
9.2.2.2. Condiţiile unei proiectări didactice eficiente ... 187
9.2.2.3. Designul activităţii didactice ... 188
9. 3. Lecţia-formă importantă de organizare a procesului instructiv-educativ ... 191
9.3.1. Definirea, caracterizarea şi taxonomia lecţiilor ... 191
9.3.1.1. Definirea lecţiei ... 191
9.3.1.2. Caracterizarea lecţiilor ... 192
9.3.1.3. Taxonomia lecţiilor ... 193
9.3.2. Demersul metodic al organizării, desfăşurării şi conducerii lecţiei ... 198
9.3.2. l. Sistemul elementelor care contribuie la eficientizarea demersurilor instructive ... 198
9.3.2.2. Obiectivul fundamental şi obiectivele operaţionale ale lecţiei ... 199
9.3.3. Investigaţii experimentale referitoare la organizarea şi desfăşurarea lecţiei ... 199
9.3.3.1. Eşantionare şi sondaj în lecţii - delimitări terminologice ... 199
9.3.3.2. Conţinutul şi metodica investigaţiilor ... 201
9.3.3.2.1. Eşantionare şi sondaj în verificare şi fixare  ... 201
9.3.3.2.2. Indicatorii de reuşită a lecţiei ... 206
9.3.3.2.3. Feed-backul şi obţinerea lui în lecţie ... 207
9.3.3.2.4. Stabilirea grupelor de reuşită şcolară ... 208
9.4. Alternative educaţionale/pedagogice instituţionalizate în sistemul de învăţământ din România  ... 210
9.4.1. Pedagogia'Waldorf ... 211
9.4.2. Educaţia Montessori ... 211
9.4.3. Programul Step by Step ... 212
Bibliografie ... 212

CAPITOLUL X
ELEMENTE DE DOCIMOLOGIE DIDACTICĂ
(Ioan Radu)
10.1. Definiţie ... 215
10.2. Funcţiile verificării şi evaluării ... 215
10.2.1. Moment al cone10iunii inverse în procesul de instruire ... 215
10.2.2. Măsurare a progresului realizat de elevi ... 216
10.2.3. Valoarea motivaţională a evaluării ... 216
10.2.4. Moment al autoevaluării, al formării conştiinţei de sine ... 216
10.2.5. Factor de reglare ... 217
10.3. Formele evaluării ... 217
10.4. Metode de verificare şi evaluare ... 218
10.4.1. Observaţia curentă ... 218
10.4.2. Chestionarea sau examinarea orală 219
10.4.3. Probele scrise, grafice, practice ... 220
10.4.4. Portofoliul ... 221
10.5. Procesul de evaluare şi notare ... 222
10.6. Semnificaţia pentru elevi a notelor şcolare ... 224
10.7. Divergenţele de notare şi sursa acestora ... 226
10.7.1. Date e10perimentale: divergenţe în notare ... 226
10.7.2. Metode de reducere a divergenţelor în notare ... 227
10.7.2.1. Baremul ... 227
10.7.2.2. Armonizarea scărilor de notare ... 228
10.7.2.3. Testul docimologic ... 228
10.8. Controverse: „pedagogia curbei lui Gauss" - „pedagogia curbei în J"... 231
Bibliografie ... 233

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu