luni, 16 aprilie 2012

FAMILIA SI ROLUL EI IN EDUCAREA COPILULUIAutor : Elena Bonchis (coord.)                 
Editura Polirom (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia  PSIHOLOGIA COPILULUI & PARENTING 
An aparitie :2011  
ISBN  978-973-46-2231-3
Nr pagini : 424 
Format 140x220
Pret : 34,95 leiDescriere:
Un ghid complet ce prezinta sistematic tema familiei si a rolului sau in educarea copilului, de la tipologiile familiilor si stilurile de parenting la parteneriatul educational familie-gradinita sau familie-scoala, la familiile cu copil unic sau cele cu copii „dificili”. De asemenea, sint amplu discutate subiecte precum contextul familial propice copilului supradotat sau celui cu cerinte educative speciale, dar si familia si prietenii copilului ca factori de risc in dezvoltarea acestuia. Remarcabil prin complexitate, volumul este un instrument de lucru pentru profesionistul in domeniu, fiind totodata util, mai ales prin sugestiile practice pe care le ofera, pentru parinti si pentru cadrele didactice.

Cuprins:


Prezentarea autorilor......................................................................................11
Capitolul 1. Familia încotro?Perspective teoretice de abordare..................17
1.1. Definirea şi caracterizarea generalăa familiei................................17
1.2. Tipologii familiale............................................................................21
1.2.1. Familia extinsă........................................................................22
1.2.2. Familia nucleară......................................................................23
1.2.3. Familia monoparentală...........................................................25
1.2.4. Familia compusă sau familia cu părinţi vitregi....................27
1.3. Funcţiile familiei...............................................................................30
Capitolul II. Perspective teoreticede abordare a copilului..........................35
2.1. În căutarea unei definiţii a copilului şi copilăriei.........................35
2.2. Stadii ale dezvoltării umane. Substadii ale copilăriei...................37
2.3. Perspective teoretice de abordare a copilului...............................40
2.3.1. Perspectiva psihanalitică........................................................40
2.3.2. Abordarea copilului din perspectiva teoriilor învăţării........46
2.3.3. Perspectiva cognitivă asupra dezvoltării copilului...............52
2.3.4. Perspectiva socioculturală asupra dezvoltării copilului.......58
Capitolul III. Stiluri de parenting....................................................................65
3.1. Rolul părinţilor în dezvoltarea copiilor..........................................65
3.2. Stiluri de parenting. Delimitări conceptuale..................................67
3.3. A fi părinte astăzi. Pregătirea pentru a deveni părinte.................69
3.4. Clasificarea stilurilor de parenting/Modalităţi de parenting.........73
3.5. Impactul parentingului asupra dezvoltării copiilor.......................76
3.6. Relaţia dintre stilul de parenting şi problematica ataşamentului 82
3.7. Coparentalitate. Diferenţe şi similarităţidin perspectiva rolurilor părinţilor......87
Capitolul IV. Parteneriatul educaţional familie‑grădiniţă..............................91
4.1. Parteneriatul educaţional – modalitate eficientăde relaţionare familie‑grădiniţă...91
4.1.1. Premise ale parteneriatului educaţional familie‑grădiniţă...91
4.1.2. Dificultăţi în construirea unui parteneriat familie‑grădiniţă........99
4.2. Interacţiunea familiei cu grădiniţa................................................102
4.2.1. Modele de interacţiune ale familiei cu grădiniţa...............102
4.2.2. Educatoarea – mediator al interacţiunii dintre familie şi mediul instituţional al
          grădiniţei………………..104
4.3. Rolul familiei în adaptarea copilului la mediul grădiniţei..........107
4.3.1. Factori implicaţi în adaptarea copilului la mediu grădiniţei........107
4.3.2. Implicarea familiei în adaptarea eficientă la mediul grădiniţei.......112
4.3.3. Importanţa pregătirii copilului preşcolar pentru adaptarea şcolară.........115
4.4. Strategii de intervenţie pentru îmbunătăţirea interacţiunii dintre familie şi grădiniţă....117
4.4.1. Construirea relaţiei de încredere cu familia.......................117
4.4.2. Crearea suportului psihologicpentru familia preşcolarului.......120
Capitolul V. Familia şi şcoala...................................123
5.1. Introducere....................................................123
5.2. Probleme sau oportunităţi legate de noul statutdin punct de vedere developmental?...126
5.3. Educaţia modernă şi implicaţiile acesteiaîn planul parteneriatului familie‑şcoală.....128
5.4. Implicarea parentală............................................130
5.5. Dimensiuni ale parteneriatului familie‑şcoală.Elemente ale parteneriatului familie‑şcoală.....133
5.5.1. Abordarea: cadru pentru interacţiunea cu familiile...........134
5.5.2. Atitudini: valori şi concepţii privitoarela relaţiile familie‑şcoală............140
5.5.3. Atmosfera: climatul şcolar pentru familii şi profesori.......144
5.5.4. Acţiuni: strategii pentru creareauneiresponsabilităţi comune.......150
5.6. Probleme care pot blocarelaţia familie‑şcoală.............................153
Capitolul VI. Copilul supradotat – o provocare pentru părinţi.................157
6.1. Să înţelegem supradotarea!...........................................................157
6.2. Cum îmi dau seama că am un copil supradotat?.......................160
6.3. De ce copilul meu are nevoie de o şcoală specialăde excelenţă?..............164
6.4. Eu şi copilul meu supradotat........................................................168
Capitolul VII. Familia şi copilulcu cerinţe educative..................................173
7.1. Introducere.....................................................................................173
7.2. Ce reprezintă cerinţele educative speciale?.................................175
7.3. Cum să‑i anunţăm pe părinţi de existenţaunei probleme a nou‑născutului?....176
7.4. Ce probleme pot să apară între fraţi, atuncicând unul dintre ei este un copil cu
CES?.....................180
7.5. Abuzul şi relele tratamente aplicate asupra copilului cu deficienţe..........182
7.6. Cum pot fi prevenite relele tratamente aplicatecopiilor cu deficienţe?...........184
7.7. Ce ar trebui să ştie şi să înţeleagă părinţii?.................................186
Capitolul VIII. Familia şi tulburărilede învăţare ale copilului....................189
8.1. Ce sunt tulburările de învăţare?....................................................189
8.2. Dificultăţi şi tulburări de învăţare.................................................191
8.3. Ce trebuie să ştie părinţiidespre tulburările de învăţare?...........192
8.3.1. Domeniile în care se manifestă tulburărilede învăţare......192
8.3.2. Diagnoza tulburărilor de învăţare.........................................199
8.3.3. Strategii de stimulare a elevilor cu tulburăride învăţare...202
Capitolul IX. Tulburările psihice ale copiluluiîn raportcu influenţele familiale.....207
9.1. Aspecte ale examinării clinice în psihiatriacopilului şi adolescentului.......207
9.1.1. Modalităţi de evaluare a copiilor.........................................208
9.1.2. Familia ca factor mediator în instalareaşi vindecareatulburărilor psihiceşi de comportament ale copilului.......211
9.2. Tulburarea hiperchinetică cu deficitde atenţie (ADHD)............213
9.2.1. Delimitări conceptuale şi clasificareaADHD conform DSM‑IV‑TR.....213
9.2.2. Simptomatologia ADHD specifică vârstei...........................216
9.2.3. Cauze.....................................................................................220
9.2.4. Evaluarea şi intervenţia copiilor cu ADHD........................223
9.3. Retardul mental..............................................................................231
9.4. Autismul..........................................................................................234
9.5. Tulburarea Asperger......................................................................236
9.6. Tulburarea de opoziţie..................................................................237
9.7. Tulburarea de conduită.................................................................238
9.8. Balbismul........................................................................................240
9.9. Tulburările comportamentului alimentar.....................................241
9.10. Enurezis şi enconprezis.................................................................242
9.11. Mutismul electiv/selectiv...............................................................244
9.12. Tulburările somatoforme şi tulburările disociative la copii.......245
9.13. Tulburările de dispoziţie/afective şi anxioase la copil...............247
Capitolul X. Copilul unic – între mit şi realitate.........................................251
10.1. Ordinea naşterilor – semnificaţii şi implicaţii..............................251
10.2. Copilul unic – între mit şi realitate...............................................254
Capitolul XI. Familia şi vocaţia.....................................................................257
11.1. Familia – factor al orientării carierei copilului............................257
11.2. Implicarea părinţilor în alegerea carierei copiilor.......................258
11.3. Teoriile explicative ale familiei – factor al decizieipentru carieră...............264
11.4. Cercetări privind relaţia familie – vocaţie....................................266
Capitolul XII. Familia şi grupul de prieteni.................................................273
12.1. Ce este grupul de prieteni?...........................................................273
12.2. Grupul de prieteni în diferite etape ale dezvoltării....................274
12.3. Ce spun studiile despre raporturile dintre familieşi grupul de prieteni?...........275
Capitolul XIII. Familia şi copilul „dificil”,mincinos şi/sau leneş................279
13.1. Minciuna – definire şi caracterizare generală..............................279
13.2. Când apare minciuna propriu‑zisă?..............................................281
13.3. Formele minciunii..........................................................................282
13.4. Cauzele minciunii...........................................................................283
13.5. Manifestări ale copilului mincinos................................................284
13.6. Tehnici de prevenire şi combaterea minciunii............................285
13.7. Lenea: definire şi caracterizare generală......................................288
13.8. Cauze ale lenei...............................................................................289
Capitolul XIV. Familia şi jocurile video.......................................................291
14.1. Industria jocurilor video................................................................291
14.1.1. De ce comunitatea ştiinţifică acordăatenţie jocurilor video?..........293
14.2. Clasificarea jocurilor video............................................................295
14.2.1. Plăcerea jocului video..........................................................296
14.2.2. Imersiunea în jocurile video................................................297
14.3. Efecte pozitive ale jocurilor video................................................298
14.4. Jocurile video, dependenţa şi performanţa şcolară....................300
14.5. Jocurile video şi sănătatea fizică...................................................301
14.6. Jocurile video şi socializarea.........................................................302
14.7. Jocurile video violente şi agresivitatea.........................................303
14.7.1. Jocurile video violente duc la creşterea agresivităţii?...........304
14.7.2. Mecanisme explicative ale relaţiei dintre jocurile video violente şi agresivitate..307
14.8. Rolul părinţilor...............................................................................310
14.9. În loc de concluzii.........................................................................314
Capitolul XV. Familia ca factor de risc în dezvoltarea copilului................315
15.1. Violenţa domestică.........................................................................315
15.2. Încarcerarea unui părinte..............................................................330
15.3. Separarea şi divorţul......................................................................343
15.4. Decesul unui părinte.....................................................................356
15.5. Recăsătorirea şi efectele ei asupra copilului................................368
15.6. Familiile afectate de abuzul sau dependenţa de alcool sau droguri..........379
Capitolul XVI. Plasamentul şi adopţia.........................................................383
16.1. Plasamentul ca formă de ocrotire a minorilor............................383
16.2. Adopţia: semnificaţii juridice şi psihologice................................389
Bibliografie.................................................395

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu