miercuri, 4 aprilie 2012

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA SOCIALA

Autor :  Simona Marica               

Editura Fundatiei Romania de Maine (click pentru a accesa editura) 
An aparitie :2008 
 ISBN  978-973-163-116-5
Nr pagini :164 
Format 16/61×86
Anticariat.DescriereCa şi psihologia în genere, psihologia socială are un lung trecut sub aspectul problematicii, însă doar un secol de afirmare ca disciplină ştiinţifică.
Structurat pe patru nivele de analiză a fenomenelor şi proceselor psihosociale: persoana, relaţiile interpersonale, grupurile mici, grupurile mari şi fenomenele de masă, cursul, conceput într-un limbaj accesibil, vine să descifreze comportamentul individului în context social.
Majoritatea capitolelor conţin ilustrări experimentale, pentru că, dincolo de faptul că experimentul este metoda princeps a psihologiei, şi chiar naşterea psihologiei sociale se leagă de folosirea experimentului, autoarea consideră că acestea facilitează înţelege-rea, în viaţa de zi cu zi a fenomenelor studiate.

Cuprins


Cuvant inainte ………………… 11
I.Obiectul psihologiei sociale……………….. 13
   I.1. Ce este psihologia sociala ………..13
   I.2. Psihologie socială sau psihosociologie? ………… 15
I.3. Vocatia aplicativăa psihologiei sociale……………. 15
Rezumat …………………….. 17
Concepte-cheie …………... 17
Teme ………………………... 18
 Bibliografie…………………… 18
II.Scurt istoric al psihologiei sociale………….. 19
   II.1. Începuturile domeniului ………… 19
   II.2. Perioada clasică………… 21
   II.3. Perioada modernă şi contemporană………….. 24
   II.4. Psihologia socială în România ……………….. 24
Rezumat ………….. 26
Bibliografie………………… 26
III.Persoana în psihologia socială……………... 27
   III.1. Conceptul de persoană……… 27
   III.2. Statutul şi rolul persoanei …………… 28
      III.2.1. Statutul …………………… 28
      III.2.2. Rolul ……………… 29
      III.2.3. Personalitatea de baza şi personalitatea de statut la Ralph Linton ……... 31
      III.2.4. Relatia dintre statut, rol şi comportamentul persoanei ……32
      III.2.5. Conflictele de rol …………………………………. 34
      III.2.6. Modalităti de rezolvare a conflictelor ……………. 35
   III.3. Nivelul de aspiratie şi raportul lui cu statutul şi rolul persoanei  ……. 35
Rezumat …….. 36
Concepte-cheie ……... 37
Teme ……………... 37
 Bibliografie……………… 38
IV.Constructia socială a personalitătii………….. 39
Rezumat ………………………….. 44
Concepte-cheie ……………………... 45
Teme ………………….. 45
 Bibliografie……………………… 45
V.Perceptia socială şi teoria atribuirii………………... 46
   V.1. Precizări terminologice …………………. 46
   V.2. Elementele perceptiei sociale ……………... 46
   V.3. Teoria atribuirii ………………………. 48
      V.3.1. Când au loc atribuirile? ……………………. 49
      V.3.2. Modele ale atribuirii ……………………….. 50
      V.3.3. Erorile de atribuire ……………………. 53
Rezumat ……………….. 54
Concepte-cheie ……………... 54
Teme …………………... 54
 Bibliografie……………………… 55
VI.Atitudinile sociale şi schimbarea lor…………… 56
   VI.1. Atitudinile sociale – delimitare conceptuală şi definire ….. 56
   VI.2. Teoria disonantei cognitive ………………………………. 58
      VI.2.1. Ilustrări experimentale ale teoriei lui Festinger …... 60
      VI.2.2. Revizuirea teoriei disonantei cognitive …………… 62
   VI.3. Teoria echilibrului (F. Heider) ……………… 63
   VI.4. Comunicarea persuasivă şi schimbarea atitudinilor ……… 64
      VI.4.1. Caracteristicile sursei …………………... 65
      VI.4.2. Caracteristicile mesajului ……………. 66
      VI.4.3. Caracteristicile receptorului …………………. 68
   VI.5. Rezistenta la schimbare …………………... 69
Rezumat ……………………….. 69
Concepte-cheie …………………………... 70
Teme …………………………... 70
 Bibliografie………………… 70
VII.Relatii interpersonale………………... 72
   VII.1. Precizări terminologice ………………….. 72
   VII.2. Sociabilitatea – baza a relatiilor interpersonale …………. 72
   VII.3. Tehnica sociometrică………………. 73
      VII.3.1. Testul sociometric …………………... 74
      VII.3.2. Indicii sociometrici …………. 75
   VII.3. Factori cu incidentă asupra relatiilor simpatetice ……….. 76
   VII.4. Teorii privind atractia interpersonală……………. 76
      VII.4.1. Recompensa ……………… 76
      VII.4.2. Teoria echilibrului …………………….. 77
      VII.4.3. Teorii ale similitudinii …………………… 77
      VII.4.4. Teorii ale contrastului …………………. 77
   VII.5. Tipuri de relatii interpersonale (clasificarea relatiilor inter-personale) ……... 78
   VII.6. Deficiente ale socializării ……………….. 79
      VII.6.1. Anxietatea socială……………... 79
      VII.6.2. Singurătatea …………… 80
Rezumat ………………….. 80
Concepte-cheie …………………... 81
Teme ……………………... 81
 Bibliografie……………… 82
VIII.Comportamentul prosocial…………. 83
   VIII.1. Precizări conceptuale …………………… 83
   VIII.2. Comportamentul prosocial – modele explicative ………. 83
      VIII.2.1. Sociologia ………………… 83
      VIII.2.2. Socializarea şi functionarea normelor sociale ….. 84
      VIII.2.3. Teoria învătării sociale ………………. 84
      VIII.2.4. „Modelul schimbului social” sau „paradigma costuri-beneficii” ……………..85
      VIII.2.5. Empatia şi altruismul ……………… 86
   VIII.3. Factori care influentează comportamentul prosocial …… 87
       VIII.3.1. Rolul factorilor emotionali …………….. 87
       VIII.3.2. Modele de rol …………………... 87
       VIII.3.3. Mediul fizic şi demografic ……………………... 87
   VIII.4. Efectul de martor ………………….. 87
   VIII.5. Ajutorarea celuilalt ca proces decizional stadial ……….. 88
   VIII.6. Diferitele forme de altruism …………………. 89
      VIII.6.1. Altruismul participativ …………………………. 89
      VIII.6.2. Altruismul judiciar ……………………………... 90
      VIII.6.3. Altruismul normativ ……………………………. 90
Rezumat ……………………. 91
Concepte-cheie ……………... 91
Teme ………………... 92
 Bibliografie………………… 92
IX.Agresivitatea……... 93
   IX.1. Precizări terminologice ……………... 93
   IX.2. Criterii de clasificare ………………... 93
   IX.3. Cauzele agresivitătii ………………… 94
      IX.3.1. Agresivitatea ca trăsătură înnăscută……………… 94
      IX.3.2. Teoria învătării sociale ………… 95
      IX.3.3. Teoria frustrare-agresivitate ………………… 95
   IX.4. Factorii care influentează agresivitatea …………………... 96
      IX.4.1. Clasificarea surselor ……………… 96
      IX.4.2. Mass-media şi violenta ………... 97
      IX.4.3. Prevenirea şi reducerea violentei ………………… 98
Rezumat …………….. 98
Concepte-cheie …………... 99
Teme ……………... 99
 Bibliografie………… 100
X.Psihologia sociala a grupurilor mici…………….. 101
   X.1. Etimologieşi definitii ………………... 101
   X.2. Compararea grupului mic cu diada interpersonala şi mecanismul trecerii de la diadă la microgrup   ……..103
   X.3. Clasificarea grupurilor sociale …………….. 103
   X.4. Proprietătile grupurilor mici …………. 104
      X.4.1. Mărimea grupului …………. 104
     X.4.2. Distributia spatială……………… 105
      X.4.3. Coeziunea grupului ………….. 106
      X.4.4. Eficienta grupului …………. 107
   X.5. Dinamica grupurilor …………………. 108
Rezumat …………………. 109
Concepte-cheie …………... 109
Teme ……………... 110
 Bibliografie…………………… 110
XI.Influenta socială…………………. 111
   XI.1. Precizări terminologice ……………... 111
   XI.2. Experimente clasice în studiul conformismului ………….. 112
   XI.3. Cele două tipuri de influentă…………... 113
   XI.4. Obedienta ……………… 115
   XI.5. Manipularea şi tehnicile de manipulare ………….. 116
      XI.5.1. Tehnica piciorului în uşă……………. 117
      XI.5.2. Tehnica mingiilor aruncate la joasă înăltime …….. 117
      XI.5.3. Tehnica usă în fată…………….. 119
Rezumat …………………….. 120
Concepte-cheie ………………………... 121
Teme ………………... 121
 Bibliografie…………… 122
XII.Activitatea în grup……………… 123
   XII.1. Conceptul de facilitare socială…………... 123
   XII.2. Lenea sociala (efectul Ringelmann) ………….. 124
   XII.3. Factorii productivitătii de grup ………….. 124
   XII.4. Comunicare şi luarea deciziilor în grup ……………. 125
      XII.4.1. Conceptul de comunicare …………….. 125
      XII.4.2. Deciziile de grup ……………… 127
Rezumat ………………….. 129
Concepte-cheie ……………... 129
Teme ………... 130
 Bibliografie…………………… 131
XIII.Conducerea grupurilor…………... 131
   XIII.1. Precizări terminologice …………………………………. 131
   XIII.2. Modele ale conducerii ………………………………….. 131
      XIII.2.1. Abordarea conducerii centrată pe trăsături de personalitate ………... 132
      XIII.2.2. Abordarea conducerii centrată pe comportament …… 132
      XIII.2.3. Teoria conducerii carismatice ………………….. 134
      XIII.2.4. Abordarea contextuală a conducerii ……………. 135
Rezumat ………….. 137
Concepte-cheie …………... 138
Teme ………………... 138
 Bibliografie………………………… 138
XIV.Grupurile mari şi fenomenele de masă……………. 139
   XIV.1. Particularităti ale grupurilor mari ………………. 139
   XIV.2. Conceptia lui G. Le Bon asupra psihologiei maselor …... 140
   XIV.3. Fenomenele de masă……………… 141
      XIV.3.1. Zvonurile ………………….. 141
      XIV.3.2. Moda …………………… 144
      XIV.3.3. Situatiile sociale critice – Panica …………. 146
Rezumat ………………………….. 146
Concepte-cheie ………………... 146
Teme ………………………... 147
 Bibliografie………………… 147
XV.Reprezentările sociale……………….. 148
   XV.1. Precizări terminologice ………………….. 148
   XV.2. Elemente caracteristice ale reprezentărilor sociale ……… 150
   XV.3. Tipul de cunoaştere propus de reprezentările sociale …… 151
   XV.4. Procese fundamentale ale reprezentării sociale …………. 152
      XV.4.1. Obiectificarea …………………… 152
      XV.4.2. Ancorarea ……………………….. 153
   XV.5. Structura tripartită a reprezentării sociale ………….. 153
   XV.6. Organizarea şi structura internă a RS ………… 154
       XV.6.1. Sistemul central (nucleul central). ………………. 154
       XV.6.2. Sistemul periferic ………………….. 156
   XV.7. Transformarea reprezentărilor sociale ………………... 157
   XV.8. Conditiile aparitiei reprezentărilor sociale ……………… 158
   XV.9. Functiile reprezentărilor sociale …………… 159
Rezumat ………………………. 160
Concepte-cheie ………….. 160
Teme ……………….. 161
 Bibliografie………… 161
 Bibliografie generală ……. 163
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu