joi, 5 aprilie 2012

METODE SI TEHNICI DE CERCETARE SOCIOLOGICA
Autor :  Toma Roman              
Editura ASE (click pentru a cumpara de la editura) 
An aparitie :2009 
ISBN  978-606-505-255-0
Nr pagini :? 

Pret : 29,70 leiDescriere:
         Acest volum are drept scop insusirea de catre studenti, dar si de catre cei interesati de acest domeniu, a principalelor metode, tehnici si procedee de cercetare sociologica, precum si formarea deprinderilor necesare realizării de studii şi analize sociale.
        Metodele sociologice corespund diverselor cai de abordare a realitatii sociale, a faptelor sociale si, ca urmare, se folosesc: metoda observatiei, experimentul sociologic, metoda anchetei sociologice – toate prezentate pe larg in acest volum. La sfarsitului capitolului al treilea sunt descrise etapele unei anchete realizate prin chestionar, iar finalitatea cercetarii sociologice monografice de teren este prezentata in ultimul capitol, sub forma unor rezultate cuantificabile.
      Cercetatorul trebuie sa stie cum sa foloseasca cumulativ metodele, cand sa recurga la o tehnica sau alta.


Cuprins:

CAPITOLUL I
PREMISELE CERCETARII SOCIOLOGICE................................................... 7
Tipuri de abordare teoretică a realităţii sociale ......................................................... 7
Metodologia sociologiei.......................................................................................... 14
Teoria tehnicilor de investigaţie.............................................................................. 18
CAPITOLUL II
METODA OBSERVAŢIEI ŞI EXPERIMENTUL SOCIOLOGIC............... 39
Metoda observaţiei sociologice............................................................................... 39
Metoda experimentală............................................................................................. 45
CAPITOLUL III
METODA ANCHETEI SOCIOLOGICE ..................................................... 49
Observaţia şi analiza de documente ........................................................................ 49
Obiectivele cercetării sociologice ........................................................................... 94
Anchetele sociale .................................................................................................. 101
Chestionarele......................................................................................................... 102
Elementele componente ale unei anchete efectuate prin chestionar ..................... 104
Etapele unei anchete realizate prin chestionar ...................................................... 105
Etapa I Definirea obiectului anchetei.................................................................... 105
Etapa a II-a Inventarierea mijloacelor materiale ale anchetei ............................... 106
Etapa a III-a Cercetări prealabile .......................................................................... 107
Etapa a IV-a Determinarea obiectivelor şi a ipotezelor de lucru .......................... 107
Etapa a V-a Alegerea populaţiei-mamă ................................................................ 111
Etapa a VI-a Compunerea eşantionului ................................................................ 113
Etapa a VII-a Redactarea proiectului de chestionar.............................................. 117
Etapa a VIII-a Cercetare pilot şi definitivarea instrumentelor de cercetare.......... 145
Etapa a IX-a Redactarea chestionarului ................................................................ 146
Etapa a X-a Formarea anchetatorilor .................................................................... 147
Etapa a XI-a Realizarea materială a anchetei........................................................ 151
Etapa a XII-a Codificarea chestionarelor.............................................................. 154
Etapa a XIII-a Trecerea datelor pe suporturi de stocare ....................................... 156
Etapa a XIV-a Elaborarea catalogului variabilelor ............................................... 157
Etapa a XV-a Prelucrarea datelor.......................................................................... 157
Etapa a XVI-a Analiza ipotezelor ......................................................................... 157
Etapa a XVII-a Interpretarea rezultatelor.............................................................. 158
Etapa a XVIII-a Redactarea raportului anchetei ................................................... 158
Tipuri de sondaj .................................................................................................... 161
CAPITOLUL IV
CERCETAREA CALITATIVĂ. METODA MONOGRAFIEI SOCIOLOGICE ..............169
1. Introducere în problematica metodelor calitative în sociologie........................ 169
2. Cercetarea de teren............................................................................................ 176
3. Probleme specifice ale monografiei de tip sociologic....................................... 188ANEXE ................................................................................................................ 199
BIBLIOGRAFIE................................................................................................. 267

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu