luni, 9 aprilie 2012

PSIHOLOGIA DELICVENTEI JUVENILEAutor :Alina Sanda Vasile                   
Editura Universul Juridic (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia: In afara colectiilor 
An aparitie : 2010
ISBN  978-973-127-361-7
Nr pagini : 680 
Format 145 x 200
Pret : 59 leiDescriere:

        Prezenta lucrare "Psihologia delincventei juvenile" abordeaza, din perspectiva multidisciplinara, problematica minorilor aflati în conflict cu legea penala.
        Printre temele discutate se numara: specificul psihologic al perioadei adolescentei; devianta comportamentala si delincventa adolescentina; geneza actului infractional si factorii de risc pentru delincventa la minori; profilul empiric al minorului aflat în conflict cu legea penala; tulburarile mentale în contextul delincventei juvenile; tratamentul judiciar al minorului delincvent pe plan national si international; privarea de liberate a minorilor si alternativele noninstitutionale de tratament; programele terapeutice ca programe corectionale; directii si teme de cercetare în domeniul delincventei juvenile etc. Include si un studiu descriptiv asupra experientei privarii de libertate la minori.
        Cartea "Psihologia delincventei juvenile" se doreste a fi utila teoreticienilor si practicienilor din domeniul justitiei juvenile (ofiteri de politie, procurori, judecatori, avocati, consilieri de probatiune, lucratori din sistemul penitenciar), studentilor la psihologie si drept si tuturor celor interesati de problematica minorului aflat în conflict cu legea penala.


Cuprins:

Listă de abrevieri /7

Cuvânt înainte /9

1. Psihologia delincvenței juvenile: generalităti /11
1.1. Considerații introductive /11
1.2. Variabila vârstă /12
1.3. Normalitate comportamentală, devianță și delincvență /14
1.4. Reflectarea delincvenței juvenile în plan social /22
1.5. Infracționalitatea juvenilă în statistici /25
1.6. Discipline ce studiază delincvența juvenilă /35
1.7. Istoricul studiilor pe tema delincvenței juvenile pe plan mondial /39
1.8. Scurt istoric al studiilor pe tema delincvenței juvenile în România /48

2. Elemente de metodologia cercetării în psihologia judiciară /57
2.1. Direcții de cercetare /57
2.2. Fundamentul epistemologic al cercetărilor /62
2.3. Design-uri de cercetare în psihologia judiciară /69
2.4. Metode și instrumente de cercetare în psihologia judiciară /82
2.4.1. Cunoașterea infracționalității: statistici oficiale, anchete de victimizare și delincvența autoraportată /82
2.4.2. Metode psihologice de cunoaștere a delincvenților /88
2.5. Probleme metodologice în cercetările de psihologie judiciară /139
2.6. Analiza datelor /150

3. Specificul psihologic al perioadei adolescentei /169
3.1. Etapa developmentală a adolescenței: generalități /169
3.2. Drepturile copiilor și protecția acestora /178
3.3. Protecția minorului care a săvârșit o faptă penală /182

4. Etiologia delincventei juvenile /187
4.1. Considerații introductive /187
4.2. Factori de risc de ordin biologic
4.3. Teorii psihanalitice asupra genezei delincvenței /225
4.4. Factori de risc de ordin psihologic /226
4.4.1. Agresivitate și delincvență /226
4.4.2. Atașament și delincvență /233
4.4.3. Motivația actului infracțional /247
4.4.4. Analiza cognitivă a actului infracțional /252
4.4.5. Atitudinile antisociale ca factor de risc pentru delincvență /258
4.4.6. Dezvoltarea moralității și delincvența /264
4.5. Factori de risc de ordin psihosocial /275
4.6. Victimizarea ca factor de risc pentru delincvență /283
4.7. Factori de risc pentru delincvență evidențiați în literature /292

5. Psihopatologia copilului și adolescentului în context judiciar /307
5.1. Tulburările psihopatologice ca factor de risc pentru delincvență /307
5.2. Principalele tulburări psihice cu relevanță în context judiciar /314
5.3. Dizarmoniile personalității la vârsta infanto-juvenilă /330
5.4. Tulburare mentală, discernământ și responsabilitate /349
5.5. Evaluarea medico-legală psihiatrică și psihologică /355

6. Profilul minorului delincvent în studii empirice /363
6.1. Considerații introductive /363
6.2. Variabilele demografice de bază /367
6.3. Recidiva /372
6.4. Familia /376
6.5. Școala /389
6.6. Grupul de prieteni / 392
6.7. Clasificarea delincvenților minori / 403

7. Tratamentul judiciar al minorului delincvent pe plan international  / 425
7.1. Cadrul juridic internațional / 425
7.2. Limitele răspunderii penale a minorilor / 435
7.3. Caracterizare generală a sistemelor de justiție juvenilă /437
7.4. Sisteme de justiție juvenilă în diferite țări / 445

8. Tratamentul judiciar al minorului delincvent pe plan national  / 477
8.1. Cadrul legislativ / 477
8.2. Instituții implicate în administrarea justiției juvenile /480
8.3. Limitele răspunderii penale la minori / 484
8.4. Regimul sancționator al minorilor / 486
8.5. Procedura judiciară în cauzele cu minori delincvenți / 494

9. Privarea de libertate a minorilor  / 503
9.1. Caracterizare generală a unităților de detenție pentru minori / 503
9.2. Centrele de reeducare pentru minori / 516
9.3. Penitenciarele pentru minori și tineri / 521
9.4. Minorii în penitenciarele pentru adulți / 524
9.5. Adaptarea la mediul privativ de libertate / 526
9.6. Studiu descriptiv asupra experienței privării de libertate la minori / 531
9.6.1. Studiu calitativ privind experiența privării de libertate / 531
9.6.2. Studiu cantitativ privind experiența privării de libertate / 561

10. Măsurile și sanctiunile neprivative de libertate  / 575
10.1. Prezentare generală / 575
10.2. Reabilitare sau pedeapsă? / 586
10.3. Probațiunea în România / 601

11. Abordări terapeutice în contextul delincventei juvenile  /611
11.1. Programele terapeutice ca programe corecționale  / 611
11.2. Intervenție individuală sau de grup?  / 619
11.3. Abordarea cognitiv-comportamentală  / 622
11.4. Psihodrama în context corecțional  / 629
11.5. Alte tipuri de programe corecționale  / 632
11.6. Alianța terapeutică în context corecțional  / 640
11.7. Paradoxul intervenției corecționale  / 644
11.8. Profilaxia delincvenței juvenile  / 649
11.9. Programe corecționale implementate în România  / 651

Bibliografie  /653

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu