joi, 5 aprilie 2012

PSIHOLOGIA EDUCATIEI
Autor :   Elena Cocorada               
Editura Universitatii Transilvania , Brasov (click pentru a accesa editura) 
An aparitie : 2009  
ISBN 978-973-598-514-1  
Nr pagini : 233 
Format 130 x 200
 Se gaseste la BCUDescriere:
Elena Cocorada este profesor universitar doctor si seful Catedrei de Psihologie din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea „Transilvania” din Brasov. Este membra a Asociatiei Psihologilor din Romania (APR) si a Asociatiei Europene pentru Dezvoltarea Metodologiei de Evaluare in Educatie (Admee). 

Cuprins:


Prefaţă 7
1. Problematica psihologiei educaţiei 9
1.Axa psihologică a educaţiei 9
1.1. Perspective variate de abordare 10
1.2. Disciplină psihologică sau pedagogică? 11
1.3. Psihologie şcolară sau psihologia educaţiei? 12
1.4. Psihologia educaţiei, pedologie şi pedagogie 12
2. Locul psihologiei educaţiei în formarea profesorilor 14
2.1. Schimbarea rolurilor educatorului în epoca post modernă 15
2.3. De la pedagogie la ştiinţele educaţiei 16
3. Locul psihologiei educaţionale în formarea psihologilor 16
Rezumat şi evaluare 17
II. Relaţia ereditate-mediu-educaţie în dezvoltarea fiinţei umane 19
1. Dezvoltarea biosocială umană 20
1.1. Ponderea eredităţii şi a mediului 21
1.2. Interacţiunea ereditate-mediu în dezvoltarea biologică 22
2 Dezvoltarea psihică 25
2.1. Perioadele sensibile şi perioadele critice ale dezvoltării 25
2.2. Influenţa mediului asupra dezvoltării psihice 27
3. Dezvoltarea psiho-socială 27
3.1. Formarea caracterului 28
3.2. Jocul ca sursă a dezvoltării psihosociale a copiilor 28
3.3. Interacţiuni între cele trei axe 30
4. Factorii dezvoltării umane 31
4.1 Teoriile ereditariste 32
4 2 Teoriile ambientalistă 33
4 3. Teoria dub ei determinări 34
Rezumat şi evaluare 35
III. Dezvoltarea cognitivă, morală şi psihosocială 36
1. Dimensiuni şi stadii ale dezvoltării 36
2. Dezvoltarea cognitivă şi implicaţiile ei în educaţie 38
2.1. Stadiile dezvoltării cognitive în concepţia lui Piaget 38
2.2. Implicaţii în practica educaţională 40
2.3. Programul de îmbogăţire instrumentală 41
2.4. Dezvoltarea inteligenţei la adulţi 42
3. Dezvoltarea limbajului 43
4. Dezvoltarea morală 44
4.1 Judecata morală în accepţiunea lui Piaget 44
4.2 Dezvoltarea morală în teoria lui Kohlberg 48
4.3. Implicaţii în educaţie 50
5. Dezvoltarea psihosocială 51
5.1. Caracteristici ale stadiilor dezvoltării psihosociale 51
5.2. Recomandări privind activitatea educatorilor 52
Rezumat şi evaluare 53
IV. Structura şi dinamica personalităţii în contextul învăţării 57
1. Temperamentul 58
1.1. Manifestări temperamentale 58
1.2. Explicarea diferenţelor temperamentale 58
1.3. Descrierea tipurilor temperamentale 60
1.4. Dominanţe educaţionale specifice tipurilor temperamentale 66
1.5. Caracteristici temperamentale şi tulburări de conduită 67
1.6. Temperament şi sarcini de învăţare 68
2. Aptitudinile 68
2.1. Caracterizare şi definiţie 69
2.2. Clasificarea aptitudinilor 69
2.3. Diagnoza inteligenţei şi estimarea educabilităţii elevilor 70
2.4. Efecte ale teoriei inteligenţelor multiple în spaţiul educaţional 73
2.5. Copiii dotaţi 75
3. Caracterul 76
3.1. Componentele caracterului 77
3.2. Rolul familiei în formarea caracterului 78
3.3. Schimbarea comportamentului prin sistemul de recompense şi sancţiuni 79
3.4. Modele de prevenire a comportamentelor indezirabile social 81
4. Interacţiuni ale dimensiunilor personalităţii 83
Rezumat şi evaluare 85
V. Invăţarea şcolară 86
1. Conceptul de învăţare 86
1.1. Niveluri ale învăţării 87
1.2. Produse ale învăţării şcolare 90
1.3.Procesul de învăţare 91
2. Teorii moderne ale învăţării 92
2.1. învăţarea constructivistă 92
2.2. învăţarea prin descoperire 94
2.3 învăţarea conştientă 95
2.4. învăţarea ierarhică 96
2.5. învăţarea socială 96
2.6. Teoria istorico-culturală a învăţării 97
2.7. Socio-constructivismul 99
Rezumat şi evaluare 100
VI. Factorii noncognitivi ai învăţării 102
1. Motivaţia 102
1.1. Piramida lui Maslow 103
1.2. Frustrarea 104
1.3. Motivaţia extrinsecă şi motivaţia intrinsecă în învăţare 105
1.4. Relaţia dintre motivaţie şi performanţă 107
1.5. Factori care influenţează motivaţia pentru învăţare 109
1.6. Rolul profesorului în stimularea motivaţiei pentru învăţare 111
2. Factorii afectivi ai învăţării 112
3. Atenţia şi rolul ei în învăţare 113
Rezumat şi evaluare 114
VII. Factorii cognitivi ai învăţării 116
1. Receptarea informaţiei 116
2. Memoria sau baza de cunoştinţe 118
3. Reprezentarea cunoştinţelor 119
3.1. Categorizarea 120
3.2. Concept şi prototip 121
3.3. Organizarea cunoştinţelor 122
4 Formarea cunoştinţelor procedurale 124
5. Rezolvarea de probleme 126
Rezumat şi evaluare 127
VIII. Stilurile de învăţare 128
1. Stilurile de învăţare - factor al diferenţierii 128
1.1. Tipologii ale stilurilor de învăţare 128
1.2. Tipologii unidimensionale 130
1.3. Tipologii bidimensionale 130
2. Abordarea psiho-pedagogică a stilurilor de învăţare 132
2.1. Instrumente folosite în învăţare 132
2.2. Demersul cognitiv preferat 133
2.3. Gradul de ghidaj adecvat 134
2.4. Inserţia socio-afectivă 135
2.5. Gestiunea timpului 136
3. Modalităţi de diferenţiere a predării-învăţării 137
3.1. Diferenţierea succesivă şi simultană 138
3.2. Diferenţierea în funcţie de nivel sau în funcţie de nevoi 139
4. Pedagogia contractului 141
Rezumat şi evaluare 143
IX. Succes şcolar şi eşec şcolar 144
1. Abordări ale succesului şcolar 144
1.1. Factorii personali ai succesului şcolar 145
1.2. Factorii de mediu în succesul şcolar 146
2. Eşecul şcolar 147
2.1. Etape ale eşecului şcolar 147
2.2. Factori ai eşecului şcolar 148
2.3. Cazuri speciale de eşec şcolar 150
3. Sindromul de suprarealizare/subrealizare 155
4. Abandonul şcolar 157
Rezumat şi evaluare 158
X. Rolul metacogniţiei în învăţare 159
1. Metacogniţia -concept şi componente 159
1.1 Cunoştinţe metacognitive 160
1.2. Strategii metacognitive 161
2. Mediul metacognitiv de învăţare 164
2.1. Dezvoltarea conduitei metacognitive la elev 165
2.2. Sarcinile goale de conţinut 167
2.3. Metacogniţia - componentă a modelelor învăţării 167
3. Efecte ale metacogniţiei asupra învăţării 169
Rezumat şi evaluare 1?1
XI. Igiena activităţii şcolare 172
1 .Ritmuri şi învăţare 172
1.1. Ritmuri circadiene 172
1.2. Efecte ale ritmurilor circadiene asupra activităţii şcolare 174
2 . Oboseala şcolară 175
2.1. Diagnoza oboselii 175
2.2. Factorii interni şi externi ai oboselii 176
2.3. Stresul 177
2.4. Reducerea oboselii 178
3. Organizarea activităţilor şcolare 180
3.1. Reguli de igienă a activităţii 180
3.2. Organizarea mediului fizic 180
Rezumat şi evaluare 182
XII. Managementul comunicării în situaţia didactică 183
1. Reţele de comunicare în grupul şcolar 183
2 Comunicarea specifică situaţiei de predare-învăţare 184
2.1. Comunicare piramidală 184
2 2. Comunicarea orizontală 186
3. Abordarea comunicării din perspectivă tranzacţională 186
3.1. Stările Eului 187
3.2. Starea de Părinte a Eului 187
3.3. Starea de Copil a Eului 189
3.4 Starea de Adult a Eului 190
4. Eficienţa tranzacţiilor 191
Rezumat şi evaluare 194
XIII. Grupurile 195
1. Clasa de elevi ca grup socio-educativ 196
1.1. Caracteristici ale grupului-clasă 196
1.2. Funcţiile grupurilor şcolare 197
1 3. Liderul formal şi informai al clasei de elevi 198
2. Efecte pedagogice ale mărimii şi omogenităţii grupului 199
2.1. Volumul grupurilor 200
2.2. Gradul de omogenitate 201
3. Relaţiile intergrupale în mediul şcolar 202
3.1. Autofavoritism şi discriminare 203
3.2. Reducerea prejudecăţilor 203
4. Metode de cunoaştere şi caracterizare a grupului şcolar 204
4.1. Tehnicile sociometrice 204
4.2. Fişa de caracterizare psiho-socio-pdagogică a clasei de elevi 208
Rezumat şi evaluare 209
XIV. Organizaţia şcolară 210
1. Şcoala ca organizaţie 211
2. Climatul şcolar 211
2.1. Climatul şcolar ca personalitate a şcolii 212
2.2. Metafora sănătăţii 213
3. Factori care influenţează climatul şcolar 213
3.1. Relaţia climat şcolar - reuşita şcolară 214
3.2. Reuşita şcolară şi relaţiile din grupurile de elevi 215
3.3. Arhitectura şcolii şi reuşita şcolară 216
3.4. Climatul în şcolile româneşti 216
4. Rolul personalităţi profesorului în învăţare 217
4.1. Profesorul ca agent al educaţiei 218
4.2. Stiluri de activitate ale profesorului 218
4.3. Stiluri educaţionale unidimensionale 218
4.3. Stilurile educaţionale bidimensionale 222
5. Stilurile de evaluare 224
5.1.Stilul normativ 224
5.2. Stilul formativ 225
5.3. Stilul populist 225
5.4. Stilul convenţional 225
6. Studii asupra efectului profesor 226
Rezumat şi evaluare 228
Bibliografie 230

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu