vineri, 27 aprilie 2012

VICTIMOLOGIE SI PSIHOLOGIE VICTIMALA : compendiu universitar
Autor :  Tudorel Badea Butoi (coord)                
Editura Pinguin Book  
An aparitie : 2008 
ISBN  973-86722-0-1
Nr pagini : 504 

Pret : 50 lei la universulcartii


Cuprins:


Introducere  /5

-VICTIMOLOGIE-

PARTEA I

Cap.1 – Victimologia – o provocare exigenta in algoritmul infaptuirii actului de justitie
1.1   Scurt istoric /9
1.2  Notiuni introductive, puncte de vedere, acceptiuni /16
1.3  Definitii si comentarii – clarificari conceptuale si terminologice /38
Cap. 2 - Notiuni strict juridice din perspective cucplului penal agresor – victima
2.1 Infractiunea – trasaturi constitutive /47
    2.2 Fapta sa prezinte pericol social /48
    2.3 Fapta sa fie facuta cu vinovatie /52
    2.4 Fapta sa fie prevazuta de legea penala /55
    2.5 Nuantari, definiri, puncte de vedere si clarificari conceptuale in materia “trasaturilor constitutive ale infractiunii” – doctrina si practica juridica a SUA /55

PARTEA a II-a

Cap. 3 – Infractorul (psihologie, comportament, personalitate)
3.1 Infractorul ca “personalitate” – perspectiva psihologiei judiciare asupra personalitatii criminale /69
3.2 Particularitati psihice si disfunctii criminogene ale “personalitatii infractorului” /71
3.3 Personalitate – personalitate criminala (comentarii, interpretari, definitii, puncte de vedere. acceptiuni) /82
    3.4 Disfunctii criminogene ale personalitatii (Discernamantul – vis a vis de responsabilitatea       penala ) /92
    3.5 Perspectiva etiologica asupra comportamentululi infractional (trecerea la act). Paradoxul criminal – H.J. Eysenck; Ecuatia personala a trecerii la act (pragul delicvential); Legea secventei temporale – O.H. Mawrer; Nucleul posibilitatii criminale Jean Pinatel etc /97
Cap. 4 - Psihologia infractorului din perspective declansarii si consumarii actului infractional ( fazele actului infractional, mecanismele conflictuale, imprejurari favorizante, implicatiile factorului emotional afectiv)
Sectiunea A
4.1 Personalitatea in situatie conflictuala concreta (act, situatie, personalitate – conformism, devianta, aberanta) /107
    4.2 Comportament versus norme /108
    4.3 Reprobarea morala sau coercitia /109
    4.4 Ereditate – mediu – criminogeneza /110
4.4.1 Conceptia moderna asupra ereditatii /110
4.4.2 Conceptia moderna asupra mediului /114
        4.4.3 Invatarea /116
            4.4.3.1 Invatarea reflex conditionata – clasica /116
            4.4.3.2 Invatarea reflex conditionata – skinneriana /116
            4.4.3.3 Invatarea prin imitatie /116
4.4.3.4 Efectul premial de intarire prin invatare /117
4.4.3.5 Fixarea anormala /117
4.4.3.6 Conduita morala impusa pe cale reflex-conditionata /117
4.4.3.7 Imitatia ierarhica /118
4.4.3.8 Fazele actului infractional /118
4.4.3.9 Consideratii etiologice asupra mecanismului conflictual – explicatii asupra ponderii imprejutarilor favorizante si a factorului emotional – afectiv in declansarea infractiunilor /123
4.4.3.10 Clasificarea principalelor tipuri de procese cauzale /128
Sectiunea B
        4.4.4 Tipologizare si portretizare a infractorului /129
            1 Criminalul agresiv (violent) /132
            2 Criminalul achizitiv /133
            3 Criminalul caracterial /133
            4 Criminalul lipsit de franele sexuale /133
            5 Criminalul profesional /134
            6 Criminalul ocazional /134
            7 Criminalul debil mintal /135
            8 Criminalul recidivist /135
            9 Criminalul ideologic (politic) /135
            10 Criminalul alienat /136
        4.4.5 Psihologia infractorului dupa comiterea faptei (aspecte comportamental – atitudinale) /136
            4.4.5.1 Tendinta de a se sustrage identificarii, invinuirii si sanctiunii – derutarea cercetarilor /136
            4.4.5.2 Psihologia alibiului /137
            4.4.5.3 Distrugerea probelor. Inscenarea altor infractiuni /137
4.4.5.4 Remuscari (mustrarile de constiinta) /138
4.4.5.5 Alte disfunctii si contradictii in tacticile de aparare ale infractorului /138
4.4.5.6 Psihologia unor moduri de operare distincte /139

PARTEA A III-A
    
Cap. 5 – Victima( victima si victimologia din perspective etimologica si juridical)
5.1 Subiecti pasivi ai infractiunii /141
A – Conditiile generale privind calitatea de subiect pasiv /142
B -  Conditiile speciale privind calitatea de subiect pasiv /142
    5.2 Victima, agresiunea, agresorul /144
Cap. 6 – Victima din perpectiva tratamentelor penale
6.1 Victimele infractiunilor de drept comun. Scurt istoric. Actualitate in materie /153
6.2 Victima si urmarirea penala /159
6.3 Perspectiva exploratorie asupra psihologiei victimei (victima, sursa de informatii – versiuni – ipoteze si piste de lucru in directia identificarii agresorilor) /171
6.4 Tratamentul psihologic al victimei in cursul urmaririi penale /173
6.5 Victima si judecata /184
6.6 Tratamentul psihologic al victimei in cursul judecatii /186
6.7 Victima ulterior judecatii /190
6.8 Tratamentul psihologic al victimei ulterior rezolvarii judiciare a urmarilor victimizarii /192
6.9 Exemplificari in materia aplicativ – pragmatica a victimologiei pe terenul raspunderii penale /196
        6.9.1 Victimele accidentelor de munca /196
        6.9.2 Victimele accidentelor de circulatie /203
Cap. 7 - Tipologia victimala ( comportamente definitorii, conotatii specifice) 4
7.1 Sistematizari – definitii tipologice – categorii de victime /208
    7.2 Categorii de victime: particularitati specifice /216
A – victimizarea femeii /216
B – victimizarea copilului /226
C – victimizarea persoanelor in varsta /236
D – victimizarea strainilor /238
E – victimizarea specifica conflictelor militare, etnice si starii de razboi /240

-          PSIHOLOGIE VICTIMALA –

PARTEA A IV-A


Cap. 8 – Demers cauzal – etiologic pe terenul victimizarii ( cause, efecte si consecinte – implicatii psihologice ale actului agresional privind victima)
Sectiunea A
8.1 Efecte si implicatii psihologice ale actului agresional privind victima /245
8.2 Problematica “situatiei conflictuale” in algoritmul victima – agresor /253
8.3 Cauze individuale /254
8.4 Cauze sociale /258
8.5 Cauze de mediu /261
8.6 Cauze culturale /264
Sectiunea B
8.7. Efectele si consecintele psihologice ale victimizarii /265
         8.7.1 Efecte individuale /275
         8.7.2 Efecte sociale /277
Sectiunea C
8.8 Consecinte strict psihologice ale victimizarii /278
8.8.1 Consecinte individuale /275
8.8.2 Consecinte sociale /285
Cap . 9 – Victima din perspective gestului suicidar ( propriovictimizarea) - agresivitatea introproiectata
9.1 Definiri, puncte de vedere, clasificari conceptual-terminologice /287
9.2 Teorii explicativ-etiologice – demers cauzal – tipologii suicidare /288
A – Teorii psihiatrice /288
B – Teorii sociologice /289
Cap. 10 – Victima in dinamica infractionala ( cuplu penal victima-agresor) 4
10.1 Potentialul de receptivitate victimala /312
10.2 Cuplul penal victima-agresor (victima dupa comiterea infractiunii) /315

PARTEA A V-A

Cap. 11 – Victima din perspective preventive – protective
11.1 Victimele societatii /320
        Protectia victimelor /320
11.2 Asistenta victimala /325
        Consecintele victimizarii /328
        Previzibilitatea victimizarii /329
11.3 Victima din perspectiva preventiv-protectiva /330
11.4 Psihologia so prevenirea efectelor victimizante ale actiunilor omenesti /334
11.5 Abordarea preventiv-protectiva individuala /335
    Teama de infractiune /335
    De ce le este frica oamenilor de infractiune ? /336
    Cand si unde le e oamenilor teama de infractiune ? /336
    Caror persoane le e frica de infractiune ? /337
11.6 Abordarea preventiv-protectiva  colectiva /343

ANEXA 1 – Activitatea serviciilor de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, ca organisme specializate in sfera justitiei penale /347
1.1   Referate de evaluare /348
1.2   Supravegherea in comunitate /351
1.3   Asistenta si consilierea
1.4   Participantii la procesul de mediere /363
ANEXA 2 – LEGEA Nr.211 din 27 mai 2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor /370
ANEXA 3 – Masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor prevazute de legea 211 din 27 mai 2004  /381
ANEXA 4 – Justitia restaurativa /385
    Potentialul justitiei restaurative in sistemul penitenciar /391
    Concluzii, propuneri /418
ANEXA 5 – Exemplu de program: “Cum pot persoanele varstnice sa previna infractiunile” /420
ANEXA 6 – Stop marginalizarii ! Tinerii strazii … o viata marcata de violenta si rele tratamente /426
    Despre cine este vorba? /426
    Principalele cauze ale “deviantei” tinerilor /430
ANEXA 7 – Indicatorii criminalitatii: limitele, complementaritatea si influenta lor asupra teoriilor criminologice /439
ANEXA 8 – Programul obligatoriu “instad” adaptarea institutionalizata a persoanelor aflate in custodie penitenciara /459
I Justificare /459
II Beneficiarii programului /459
III Scopul programului /460
IV Obiectivele operationale specifice /460
V Continutul programului. Tematica de dezvoltare (orientativa) /460
VI Resursele angajate pentru realizarea programului /465
VII Metodele si mijlocele folosite /466
VIII Monitorizarea si evaluarea /466
Program facultativ “activ-club”
Activitatile de club /467
            I Justificare /467
            II Scopuri si obiective /468
            III Cunoasterea intereselor si disponibilitatilor culturale si satisfacerea institutionala /468
            IV Oferta culturala, posibilitati de culturalizare, destindere si recreere /469
            V Antrenarea si participarea activa a detinutilor la activitati de club /469
            VI Resurse cu destinatie cultural-artistica si delectiva /470
            VII “Exploatarea” si planificarea clubului /470
            VIII “Camera comunitara” – o modalitate moderna de desfasurare a activitatilor cultural-educative /471
            IX Demersuri metodologice privind monitorizarea si evaluarea activitatilor de club /472
Programul optional “SME”
Educatia in sprijinul muncii /472
            I Justificare /472
            II Scopuri /473
            III Obiective operationale /473
            IV Descrierea programului /473
            V Metodologia de realizare /475
            VI Monitorizarea si evaluarea /475
Studii de caz /476
ANEXA 9 – Consideratii de psihologie judiciara si psihologie penitenciara asupra reinsertiei sociale a infractorului /479
Conceptul de justitie restaurativa. Medierea /479
Principiile justitiei restaurative /481
Forme ale justitiei restaurative . Participantii la procesul de mediere /482
Victima in procesul de mediere /484

Concluzii /488

Bibliografie /491

Cuprins /497

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu