luni, 7 mai 2012

ANALIZA DATELOR


Autor : Cristian Mihai Pomohaci, Daniela Pârlea                 
Editura Fundatiei Romania de Maine 
An aparitie : 2008 
Editia a II-a     
ISBN  978-973-163-162-2
Nr pagini : 180 
Anticariat. Pretul la data postarii: 9,99 lei pe okazii
pdf pe docslide
Descriere:
Lucrarea reprezintă o sinteză a prezentării domeniului analizei datelor, fiind structurată în cinci capitole, care tratează rolul şi locul acestei discipline în cercetarea sociologică şi psihologică, noţiunile legate de prezentarea datelor (realizarea de diagrame, de scheme, despre Microsoft Power Point), instrumentele de stocare a rezultatelor, adică noţiuni despre baze de date şi grafuri.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de sociologie şi psihologie pe care îi îndrumă în înregistrarea, analiza şi prelucrarea datelor cu ajutorul informaticii.Cuprins:


Introducere ……………9
1. NOŢIUNI PRELIMINARE
1.1. Cunoaşterea ……………………………………………………...11
1.2. Cum putem defini Analiza datelor? ……………………………...12
1.3. Stabilirea ipotezelor ……………………………………………...17
1.3.1. Caracteristici ale ipotezelor ……………………………….17
1.3.2. Erori frecvente în formularea ipotezelor ………………….18
1.4. Grupul de subiecţi ……………………………………………….19
1.5. Ce metode putem folosi pentru prelucrarea datelor? ……………23
1.5.1. Metoda observaţiei sociologice …………………………...24
1.5.2. Ancheta bazată pe chestionar ……………………………..26
1.5.3. Testele psihologice ………………………………………..31
1.5.4. Sociometria ………………………………………………32
1.6. Măsurarea …………………………………………………….…33
2. REPREZENTAREA DATELOR CA MOD DE EXAMINARE PRELIMINARĂ

A FENOMENULUI STUDIAT
2.1. Serii de numere …………………………………………………..38
2.2. Gruparea datelor …………………………………………………41
2.3. Reprezentări grafice ale seriilor de numere ……………………...42
2.3.1. Diagramele de tip linie ……………………………………43
2.3.2. Histogramele ………………………………………………48
2.3.3. Alte tipuri de diagrame ……………………………………50
2.3.4. Sociograme ………………………………………………..56
2.3.5. Alte reprezentări ale datelor ………………………………58
2.4. Noţiuni introductive de prezentare a datelor în Power Point ……59
2.4.1. Ce este Power Point? ……………………………………...59
2.4.2. Cum începem? …………………………………………….60
2.4.3. Cum realizăm vizualizarea în Power Point? ……………...62
2.4.4. Modul de vizualizare Slide-Show ……………………….63
2.5. Graficul Gantt ……………………………………………………63
2.6. Concluzii …………………………………………………….…..64
3. STATISTICA ÎN CERCETAREA SOCIALĂ
3.1. Caracteristici (variabile) …………………………………………65
3.2 Populaţie …………………………………………………….……67
3.3. Eşantion. Lot ……………………………………………………70
3.4. Eveniment …………………………………………………….….71
3.5. Minimul şi maximul …………………………………………….74
3.6. Media …………………………………………………….………75
3.7. Cuantile …………………………………………………….…...78
3.7.1. Mediana …………………………………………………..78
3.7.2. Cuartilele ………………………………………………...82
3.7.3. Valoare modală …………………………………………..83
3.8. Indicatori ai dispersiei …………………………………………...84
3.8.1. Amplitudinea ……………………………………………...85
3.8.2. Abaterea medie ( Am (a) ) …………………………………85
3.8.3. Varianţa …………………………………………………...87
3.8.5. Coeficient de Omogenitate (variabilitate) ………………...88
3.9. Compararea mediilor …………………………………………….91
3.9.1. Cum comparăm media unui grup cu o valoare dată ……..91
3.9.2. Testarea ipotezei privind diferenţa dintre mediile a două grupuri cu număr redus de subiecţi …92
3.10. Testul χ2 ………………………………………………………...94
3.11. Coeficientul de corelaţie ………………………………………97
3.12. Regresia liniară ………………………………………………..101
3.13. Rezolvare exerciţii din capitolul 3 …………………………….104
4. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE GRAFURI ŞI BAZE DE DATE
4.1. Grafuri …………………………………………………….……..116
4.1.1. Scurt istoric ……………………………………………….116
4.1.2. Definiţia unui graf ……………………………………….117
4.1.3. Clasificarea grafurilor …………………………………….119
4.1.4. Arbori ……………………………………………………...120
4.1.5. Proprietăţi ale grafurilor …………………………………..122
4.1.6. Altă posibilitate de studiu al relaţiilor dintr-un grup de indivizi ……124
4.1.7. Reprezentarea matriceală a unui graf ……………………125
4.2. Baze de date ……………127
5. UTILIZAREA EXCEL ŞI SPSS ÎN STATISTICĂ
5.1. Utilizarea Excel în statistică ……………………………………..129
5.1.1. Inserarea unei funcţii ……………………………………..130
5.1.2. Minim şi maxim dintr-un şir de date …………………...132
5.1.3. Media ……………………………………………………..134
5.1.4. Mediana ………………………………………………...135
5.1.5. Amplitudinea …………………………………………...136
5.1.6. Coeficientul de omogenitate ……………………………137
5.1.7. Compararea mediei unui grup cu o valoare dată …………138
5.1.8. Testul t ……………………………………………………140
5.1.9. Testul χ2 …………………………………………………...142
5.1.10. Coeficientul de corelaţie …………………………………144
5.1.11. Regresia liniară ………………………………………….146
5.1.12. Tabel funcţii Excel pentru calcule statistice ………….149
5.2. Utilizarea SPSS …………………………………………………150
5.2.1. Ferestre şi fişiere în SPSS …………………………………151
5.2.2. Introducerea datelor ………………………………………151
5.2.3. Crearea unui fişier de date ……………………………….153
5.2.4. Statistica descriptivă a bazei de date ……………………..156
5.2.5. Corelaţia ………………………………………………….158
5.2.6. Comparaţia între mediile a două loturi ……………………161
5.2.7. Testul χ2 (hi-pătrat) ……………………………………...167
5.2.8. Coeficientul alpha …………………………………………173
5.3. Concluzii …………………………………………………….…..176Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu