vineri, 18 mai 2012

ARMA PSIHOLOGICA - Intre limite si performante


Autor :  Cristina Albu                

An aparitie : 2008  
ISBN 978-973-745-064-7
Nr pagini : 200 

 Se poate vizualiza in format pdf pe site-ul editurii , aici

Cuprins:

CUVANT ÎNAINTE .............................................7

CAPITOLUL I – ASPECTE PRIVIND TERORISMUL CA
FENOMEN AL LUMII CONTEMPORANE ..............................................15
1.1 Fenomenul terorist ......................................................................................15
1.1.1. Conceptualizarea fenomenului terorist .............................................16
1.1.2. Terorismul de drept comun ...............................................................17
1.2. Specificul luptei teroriste ...........................................................................18
1.2.1. Strategii de prevenire şi combatere a terorii .....................................19
1.3. Teroristul mileniului III – profil psihologic...............................................20
1.4. Luptătorii antiterorişti şi rolul lor în combaterea terorismului ..................24
1.4.1. Paralelismul dintre teroristul mileniului III şi profilul
luptătorului antiterorist................................................................................27
CAPITOLUL II – PREGĂTIREA PSIHICĂ A LUPTĂTORILOR
ANTITERORIŞTI – ÎNTRE LIMITE ŞI PERFORMANŢE....................33
2.1. Structuri interne specializate în riposta antiteroristă..................................33
2.1.1. Brigada Specială de Intervenţie „Vlad Ţepeş“ .................................33
2.1.2. Unitatea Specială de Intervenţie Antiteroristă „Acvila“...................34
2.2. Observaţii cu privire la locul şi rolul pregătirii trupelor
de elită străine ............................................................................................34
2.3. Solicitări specifice şi factori perturbanţi. Impactul acestora asupra
conduitei luptătorului antiterorist pe timpul îndeplinirii misiunilor ..........45
2.4. Calităţi umane specifice profesiei de luptător antiterorist..........................53
2.5. Particularităţi ale selecţiei indivizilor aspiranţi la unităţile
de intervenţie antiteroristă...........................................................................55
2.5.1. Selecţia şi cunoaşterea din punct de vedere psihologic…………….58
2.5.2. Orientarea selecţiei spre profilul ideal al luptătorului antiterorist....63
CAPITOLUL III – UN CADRU CONCEPTUAL DE ANALIZĂ
PSIHOLOGICĂ A MUNCII..........................................................................65
3.1. Un cadru conceptual de analiză a muncii...................................................65
3.1.1. Descrierea postului ..........................................................................68
3.1.2. Specificaţiile postului ......................................................................69
3.1.3. Metode şi tehnici de analiză a muncii..............................................71
3.1.4. Fişa postului luptătorului antiterorist...............................................78
3.1.5. Semnificaţiile analizei muncii .........................................................80
3.2. Evaluarea performanţelor profesionale ......................................................82
3.2.1. Conceptul de performanţă profesională integrat unităţilor speciale
de ripostă antiteroristă ...............................................................................83
3.2.2. Interacţiuni în determinarea performanţelor....................................84
3.3. Avizarea periodică a personalului destinat misiunilor speciale
prin examinarea psihologică.......................................................................96
3.3.1. Avizarea – suport al unui program de formare/
perfecţionare– R.C.I. (Rezistenţă, Curaj, Iniţiativă) ................................97
3.3.2. Aplicaţii psihologice în structurarea practică
a atelierelor/exerciţiilor de antrenament....................................................98
3.3.2.1. Un caz ipotetic de dezamorsare a unei situaţii de criză .....100
CAPITOLUL IV – CARACTERISTICILE ŞI STRUCTURA
ANTRENAMENTULUI PSIHOLOGIC ...................................................109
4.1. Definirea conceptelor utilizate .................................................................109
4.2. Caracteristicile antrenamentului psihologic.............................................118
4.3. Structura antrenamentului psihologic al luptătorului antiterorist ............126
4.3.1. Selecţia profesională .....................................................................126
4.3.1.1. Profilul modal al luptătorului antiterorist – suport pentru
optimizarea psihică .........................................................................................128
CAPITOLUL V – COMPONENTA METODOLOGICĂ A
ANTRENAMENTULUI PSIHOLOGIC AL LUPTĂTORULUI
ANTITERORIST .........................................................................................131
5.1. Antrenamentul psihologic de bază ...........................................................131
5.2. Antrenamente psihologice în condiţii de stres .........................................135
5.2.1. Antrenamentul autogen.................................................................137
5.2.2. Antrenamentul ideomotor .............................................................143
5.2.3. Antrenamentul psihoton................................................................146
5.3. Asistenţa psihologică diferenţiată ............................................................149
5.4. Recuperarea luptătorilor traumatizaţi psihic ............................................151
Concluzii ........................................................................................................157
Bibliografie ....................................................................................................161
Anexe ..............................................................................................................171

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu