duminică, 20 mai 2012

ERGONOMIE COGNITIVA SI INTERACTIUNE OM-CALCULATORAutor : Gheorghe Iosif , Ana-Maria Marhan (coord.)                  
Editura Matrix Rom (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Interactiune om-calculator 
An aparitie : 2005  
ISBN  973-685-923-1
Nr pagini : 204 

Pret : 34 leiDescriere :
Evoluţiile tehnologice din ultimii ani au determinat mutaţii în conţinutul muncii, cu creşterea semnificativă a ponderii activităţii cognitive, având ca rezultat dezvoltarea puternică a ergonomiei cognitive. Ergonomia cognitivă se preocupă de interacţiunea dintre om şi tehnologie cu accent pe procesele cognitive ale înţelegerii, raţionamentului şi folosirii cunoştinţelor şi, urmând tradiţia ergonomiei sistemelor om-maşină, ergonomia cognitivă se centrează în special pe interacţiunea dintre om şi mediul său activităţii sale cognitive. ( www.ipsihologie.ro)

Cuprins:


INTRODUCERE / IX
Capitolul 1
ASPECTE PRIVIND COOPERAREA ÎNTRE COGNITIA UMANA SI
TEHNOLOGIE ÎN SITUATII DINAMICE /1
1.1 Introducere / 1
1.2 Situatii dinamice / 3
1.2.1 Control partial /3
1.2.2 Dinamici temporale / 5
1.2.3 Sisteme de Reprezentare si Procesare multiple (SRP) / 6
1.2.4 Incertitudinea si riscul / 6
1.2.5 Partajerea timpului între sarcini diferite / 7
1.3 Adaptare si control cognitiv / 7
1.3.1 Adaptarea si controlul situatiei / 7
1.3.2 Dimensiunile controlului cognitiv / 10
1.3.3 Modalitati de control cognitiv / 13
1.4 Cooperarea cognitiva / 14
1.4.1 Interferenta si facilitarea / 15
1.4.2 Nivelul actiunii / 16
1.4.3 Nivelul de planificare / 16
1.4.4 Nivelul meta / 17
1.5 Cadrul comun de referinta (CACOR) / 17
1.5.1 Structura CACOR / 18
1.5.2 Reprezentare identica sau compatibila / 18
1.6 Delegarea functiilor / 19
1.6.1 Alocarea dinamica a sarcinilor /19
1.6.2 Delegarea dinamica a functiilor / 20
1.7 Directii viitoare: cooperarea la nivel subsimbolic si mod de cooperare / 21
1.8 Concluzii / 23
Capitolul 2
MODELELE MENTALE ÎN SISTEMELE OM-MASINA / 27
2.1 Introducere /// 27
2.2 Semnificatia termenului „model mental” în literatura de specialitate / 29
2.3 Diferite utilizari ale termenului „model mental” implica contexte diferite /31
2.4 Ce este un model? /36
2.6 Modele mentale în ergonomie / 42
2.6 Identificarea modelelor mentale /48
2.7 Concluzii / 51
Capitolul 3
CUNOASTEREA UTILIZATORULUI ÎN APLICATIILE WEB / 55
3.1 Introducere /55
3.1.1 Obiectivele si întrebarile cercetarii /58
3.2. Metodologie /59
3.2.1 Analiza de sarcina /59
3.2.2 Variabile si indicatori /60
3.2.3 Operationalizare /65
3.2.4. Subiecti si Procedura /67
3.3 Rezultate /68
3.3.1 Predictia rezultatelor sarcinii pe baza factorilor ipotetici /68
3.3.2. Prezicerea caracteristicilor utilizatorului pe baza metricilor de navigare /69
3.3.3. Predictia rezultatelor sarcinii pe baza factorilor ipotetici si a metricilor de navigare /73
3.4 Concluzii si discutie /74
Capitolul 4
ANALIZA SI MANAGEMENTUL ERORILOR ÎN
INTERACTIUNEA OM-CALCULATOR /79
4.1 Introducere /79
4.2 Elemente definitorii ale erorilor /81
4.2.1 Definitie /81
4.2.2 Concepte apropiate /83
4.3 Analiza psihologica a erorilor /85
4.3.1 Mecanismele cognitive si clasificarea erorilor /85
4.4 Conditii contextuale facilitatoare ale producerii erorilor /96
4.4.1 Conditii interne utilizatorului /97
4.4.2 Conditii externe utilizatorului /99
4.5 Managementul erorilor /102
4.5.1 Precizari necesare : diferentierea între eroare si consecintele negative ale producerii
acesteia /102
4.5.2 Detectarea si corectarea erorilor /103
4.5.3 Strategii de prevenire si rezistenta la eroare /106
4.5.4 Implementarea strategiilor de management al erorilor /108
4.6 Concluzii /111
Capitolul 5
DE LA PROIECTAREA INTERACTIUNII LA ERGONOMIA
INTERFETEI CU UTILIZATORUL /117
5.1 Preambul / 117
5.1.1 Principii generale de utilizabilitate / 118
5.1.2 Criterii ergonomice / 119
5.1.3 Standarde si reglementari / 120
5.2 Ergonomia suprafetei de lucru / 121
5.2.1 Principiile proiectarii interfetelor vizuale / 121
5.2.2 Factorii umani / 121
5.2.3 Factorii software / 128
3. Ergonomia navigarii / 134
3.1 Structurarea informatiilor si a relatiilor dintre acestea / 134
3.2 Organizarea instrumentelor de navigare /136
4. Retrospective si perspective / 140
Capitolul 6
INTERACTIUNEA PSIHOLOG – CALCULATOR SI REVOLUTIA
TEHNOLOGICA A PSIHOTERAPEI / 143
6.1 Interactiunea psiholog-calculator în psihologie / 143
6.1.1 Utilizarea calculatorului în psihologie / 144
6.1.2 Aplicatii psihologice pe Internet / 147
6.2 Psihoterapia online: de la “canapeaua” lui Freud la “calculatorul” lui Turing / 149
6.2.1 Specificul sistemului PC2 în psihoterapie / 150
6.2.2 Dileme actuale în utilizarea terapeutica a sistemului PC2 /154
6.2.3 Beneficii si riscuri potentiale ale sistemului PC2 / 159
6.3 Psihoterapia informatizata - de la umanismul lui Rogers la automatismul lui Gates / 163
6.3.1 Terapeutul uman si calculatorul în psihoterapie /164
6.3.2. Încercari de modelare a terapeutului uman / 167
6.3.3 Recomandari si cerinte în proiectarea unui bun terapeut electronic / 175
6.4 Evolutii viitoare ale sistemului terapeutic PC2 / 178
6.4.1 Evolutii în plan teoretico-metodologic/ 178
6.4.2 Dezvoltari în plan aplicativ / 179

Referinte bibliografice /181Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu