miercuri, 23 mai 2012

COMUNITATE SI VULNERABILITATE: perceptie, comunicare, reducerea riscului dezastrelor


Autor : Marin Bildea                 
Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (click pentru a accesa editura)

An aparitie : 2007  
ISBN 978-973-745-044-9 
Nr pagini : 240 

Anticariat. Se pote vizualiza in format pdf, aiciDescrierea editurii:
Dezastrele, în special cele care în conştiinţa publică au conexiuni cu hazardurile naturale, nu sunt cea mai mare ameninţare pentru omenire. În ciuda reputaţiei letale dobândite de cutremure, epidemii sau foamete, populaţia globului se confruntă cu multe alte evenimente neaşteptate care perturbă viaţa normală a comunităţilor în multe părţi ale lumii.

Cuprins:

INTRODUCERE...................................................................................11

HAZARD, DEZASTRU, VULNERABILITATE: TERMENI, CONCEPTE, MITURI....21 
1.1. Termeni şi concepte..................................................................23
1.2. O nouă abordare a hazardurilor................................................29
MANAGEMENTUL URGENŢELOR ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI....... 31
2.1. Comunitatea şi managementul urgenţelor................................31
2.2. Procesul decizional, suport pentru managementul urgenţelor..34
2.3. Comunitatea şi managementul resurselor...............................39
2.3. Comunitatea şi managementul riscului.....................................45
2.4. Şabloane uzuale pentru managementul urgenţelor..................51
2.5. Punerea în comun a atribuţiilor şi resurselor.............................52
2.6. Instituţionalizarea reducerii riscului...........................................56
FACTORUL “APATIE”..........................................................................63
3.1. Apatia publică............................................................................64
3.2. Apatia structurilor administrative...............................................65
3.3. Apatia considerată la planificare...............................................69
3.4. Reducerea apatiei.....................................................................72
3.5. Sindromul “planuri pe hârtie”.....................................................75
VULNERABILITATEA: O PROBLEMĂ DE PERCEPŢIE.....................79
4.1. Progresia vulnerabilităţii............................................................79
4.2. Puncte de vedere în exprimarea vulnerabilităţii........................81
4.3. Percepţia vulnerabilităţii la nivel local........................................84
4.4. Percepţia timpului în răspunsul la urgenţe................................87
4.5. Percepţia comunităţilor versus răspunsul la dezastre...............92
EVALUAREA VULNERABILITĂŢII.......................................................95
5.1. Participare în procesul de evaluare...........................................95
5.2. Scara şi cauzele ascunse ale vulnerabilităţii, ignorate..............97
5.3. Fapt sau mit? Reducerea efectivă a vulnerabilităţii necesită predicţie precisă.... 102
5.4. Emergenţa analizei de vulnerabilitate. Modele de analiză......103
5.5. Elemente esenţiale pentru extinderea analizei de vulnerabilitate......... 109
5.6. Relaţii între componentele de bază ale vulnerabilităţii............111
5.7. Determinarea analitică a vulnerabilităţii..................................117
5.8. Evaluarea vulnerabilităţii – o metodă generală.......................122
COMUNICARE ŞI VULNERABILITATE.............................................139
6.1. Relaţia comunicare-coordonare..............................................140
6.2. Importanţa comunicării “preincident”.......................................142
6.3. Informaţie “la comun” în procesul de comunicare...................144
6.4. Standardizare şi proceduri......................................................146
6.5. Comunicarea cu publicul în situaţii de urgenţă.......................148
6.6. Reacţia publicului în situaţii de urgenţă...................................149
6.7. Audienţa şi mesajele...............................................................150
6.8. Fazele comunicării în situaţii de urgenţă.................................155
6.9. Rolul comunicării în situaţii de urgenţă...................................160
6.10. Percepţia riscului...................................................................164
6.11. Reguli de comunicare funcţie de percepţia riscului...............166
CAPITALUL SOCIAL,VULNERABILITATEA ŞI REDUCEREA RISCULUI
DEZASTRELOR......171 
7.1. Ideea capitalului social............................................................172
7.2. Dezastrele din perspectiva capitalului social...........................175
7.3. Potenţialul informaţional, formă a capitalului social................178
7.4. Norme, sancţiuni, autoritate....................................................180
7.5. Necesităţi şi standarde educaţionale......................................184
COMUNITATE ŞI VOLUNTARIAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ...... 191
8.1. Voluntarii în managementul situaţiilor de urgenţă...................191
8.2. Dezvoltarea de programe pentru lucrul cu voluntari...............200
8.3. Coordonarea cu alte servicii voluntare....................................222
8.4. Tratarea chestiunilor speciale.................................................224

Bibliografie........................................................229Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu