sâmbătă, 19 mai 2012

CRIMA ORGANIZATA IN PERIOADA DE TRANZITIE. O amenintare majora la adresa securitatii internationaleAutor : Petru Albu                 
Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (click pentru a accesa editura) 
An aparitie :2007 
ISBN ISBN 978-973-745-054-8
Nr pagini : 499 
Cartea in format pdf , aiciCuprins:


Prefaţă ................................................. 13
Introducere ............................... 18Capitolul 1
CRIMA ORGANIZATĂ, NOŢIUNE, DEFINIŢIE, ISTORIC

1. Consideraţii generale ................................................................................ 23
2. Definirea conceptului de crimă organizată ............................................. 25
3. Criminalitatea economico-financiară ...................................................... 44
3.1. Factorii economici ............................................................................. 44
3.2. Factorii psiho-sociali ......................................................................... 45
3.3. Factorii juridici.................................................................................. 46
4. Spălarea banilor murdari ......................................................................... 47
4.1. Conceptul de spălare a banilor murdari............................................ 47
4.2. Obiectivele urmărite prin spălarea banilor ....................................... 49
4.3. Forme şi metode de spălare a banilor ............................................... 50
4.4. Pericolul derivat din spălarea banilor............................................... 53
4.5. Acorduri, convenţii şi programe internaţionale pentru combaterea spălării banilor murdari.. 54
5. Frauda în instituţiile financiare............................................................... 56
5.1. Evitările.............................................................................................. 56
5.2. Frauda prin instrumente de acces...................................................... 57
5.3. Frauda prin computer ........................................................................ 59
5.4. Frauda prin telecomunicaţii .............................................................. 59
6. Traficul de droguri.................................................................................... 60
6.1. Zonele cenuşii..................................................................................... 61
6.2. Drogurile şi organizaţiile criminale .................................................. 63
6.2.1. Heroina.......................................................................................... 65
6.2.2. Canabisul ...................................................................................... 69
6.2.3. Cocaina ......................................................................................... 71
6.2.4. Drogurile sintetice ........................................................................ 75
6.3. Priorităţi actuale ale luptei antidrog ................................................. 79
6.4. Concluzii privind traficul de droguri ................................................. 82
7. Traficul de autoturisme provenite din furt .............................................. 85
8. Traficul de arme, muniţie, explozivi, materiale nucleare,substanţe radioactive şi deşeuri toxice...90

Capitolul 2
CRIMA ORGANIZATĂ ÎN FOSTELE STATE TOTALITARE

1. Trăsături generale..................................................................................... 94
2. Trăsături particulare................................................................................. 95
2.1. Crima organizată rusă ....................................................................... 95
2.1.1. Geneza crimei organizate din spaţiul ex-sovietic ......................... 95
2.1.2. Trăsăturile caracteristice şi dimensiunea activităţilor criminale ..................... 97
2.1.3. Factori care au favorizat proliferarea grupărilor criminale ruse şi consolidarea poziţiei celor existente în perioada post-comunistă ................. 98
2.1.4. Structura organizaţiilor criminale ruse ......................................... 100
2.1.5. Organizaţii criminale ruse............................................................. 101
2.1.6 .Formele de manifestare a criminalităţii organizate ruse............... 105
2.1.7. Cooperarea cu organizaţii şi grupări mafiote străine.................... 109
2.2. Triadele Chinezeşti.................................................................111
2.2.1. Trăsăturile caracteristice ale triadelor chinezeşti.......................... 111
2.2.2. Geneza organizaţiilor mafiote chinezeşti...................................... 112
2.2.3. Structura şi dimensiunile triadelor................................................ 113
2.2.4. Principalele activităţi desfăşurate de triade ........................................... 115
2.2.5. Tendinţele actuale ale triadelor chinezeşti.................................... 117

Capitolul 3
CRIMA ORGANIZATĂ ÎN STATELE DEMOCRATICE

1. Italia.........................................................................................119
1.1. Trăsături caracteristice ale organizaţiilor mafiote italiene ..............119
1.2. Organizaţii mafiote italiene ...............................................................121
1.2.1. Cosa Nostra................................................................................... 121
1.2.2. N'dragheta ..................................................................................... 126
1.2.3. Camorra ........................................................................................ 129
1.2.4. Sacra Corona Unita (Sfânta Coroană Unită )................................ 133
2. Germania...................................................................................................135
3. Franţa........................................................................................................138
4. Spania........................................................................................................139
5. Marea Britanie ..........................................................................................141
5.1. Preocupări ale organizaţiilor criminale ............................................141
5.2. Măsuri de combatere a crimei organizate .........................................142
6. Statele Unite ale Americii .........................................................................143
6.1. Consideraţii generale.........................................................................143
6.2. Cosa Nostra Americană – structură şi dimensiuni ............................143
6.3. Principalele activităţi ilicite desfăşurate de Cosa Nostra Americană .................144
7. Cartelurile columbiene .............................................................................146
7.1. Trăsăturile caracteristice...................................................................146
7.2. Geneza cartelurilor columbiene.........................................................147
7.3. Structura şi activitatea cartelurilor columbiene................................148
7.4. Legături cu alte organizaţii criminale ...............................................149
7.5. Iniţiative de contracarare ..................................................................150
8. Yakuza japoneză........................................................................................150
8.1. Geneza şi evoluţia organizaţiilor mafiote japoneze...........................150
8.2. Trăsăturile caracteristice ale organizaţiilor mafiote de tip Yakuza .....152
8.3. Structura şi dimensiunile organizaţiilor mafiote japoneze ................153
8.4. Principalele activităţi ilicite desfăşurate de organizaţiile mafiote japoneze..............155
8.5. Măsuri de combatere a activităţii organizaţiilor mafiote japoneze.....................157

Capitolul 4
CRIMA ORGANIZATĂ ÎN ROMÂNIA

1. Caracteristici generale ..............................................................................159
1.1. În perioada totalitară.........................................................................161
1.2. În perioada de tranziţie......................................................................163
2. Caracteristicile criminalităţii în perioada de tranziţie.............................171
2.1. Infracţiunile de furt din avutul public şi privat.................................. 174
2.2. Abuzurile în serviciu, actele de delapidare şi gestiunile frauduloase..................174
2.3. Contrabanda şi evaziunea fiscală ..............................175
3. Crima organizată şi corupţia în unele sectoare strategice ......................176
3.1. În sectorul financiar-bancar ..............................................................177
3.2. În sectorul construcţiilor de maşini ................................................... 178
3.3. În sectoarele metalurgic, siderurgic şi al resurselor energetice ....................... 179
3.4. În domeniul petrolier..........................................................................180
3.5. În sectorul prestărilor de servicii.......................................................182
3.6. În domeniul flotei maritime, fluviale şi de pescuit oceanic .............................183
4. Problematica drogurilor ...........................................................................188
4.1. Rutele de trafic ...................................................................................189
4.2. Portile de intrare................................................................................190
4.3. Participanţii ....................................................................................... 190
4.4. Traficul cu droguri.............................................................................192
4.4.1. În domeniul laboratoare clandestine şi culturi..............................197
4.5. Consumul ilicit ...................................................................................200
4.6. Factori care facilitează traficul şi abuzul de droguri în România ....204
4.7. Tendinţe..............................................................................................205
5. Falsul de monedă şi traficul ilicit cu aceasta ..........................................206
5.1. Mijloace străine de plată ...................................................................206
5.2. Moneda naţională ..............................................................................209
5.3. Cărţi de credit ....................................................................................212
6. Traficul internaţional cu autovehicule furate .........................................214
7. Traficul cu opere de artă ..........................................................................220
7.1. Considerente legislative .....................................................................220
7.2. Realitatea contemporană, perspective ...............................................221
8. Traficul ilegal cu armament, muniţii, explozivi, substanţe radioactive şi nucleare ....225
8.1. Arme şi muniţii ........................................................225
8.2. Explozivi şi substanţe toxice ..............................................................228
8.3. Materiale nucleare şi substanţe radioactive.....................................230
9. Migraţia ilegală.........................................................................................235
9.1. Caracteristici generale.......................................................................235
9.2. Caracteristici şi forme de manifestare...............................................238
9.3. Tendinţe de manifestare a fenomenului şi măsuri de contracarare...............242
10. Prostituţia şi proxenetismul internaţionalizate......................................247
10.1. Trăsături generale............................................................................ 247
10.2. Trăsături particulare........................................................................248
11. Traficul transfrontalier cu fiinţe umane................................................254
12. Traficul ilegal de copii ............................................................................262
13. Crima organizată şi agresarea fizică......................................................266
13.1. Fenomenul "Racket" – Activităţi criminale desfăşurate de cetăţeni ai ţărilor ex-sovietice.. 266
13.2. Activităţi criminale desfăşurate de cetăţeni chinezi ........................ 268
13.3. Activităţi criminale desfăşurate de cetăţenii turci şi din ţările arabe............... 269
13.4. Activităţi criminale comise de cetăţeni autohtoni............................ 270

Capitolul 5
IMPLICAŢIILE CRIMEI ORGANIZATE ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI

1. Climatul strategic ......................................................................................277
2. Factori interni care stimulează proliferarea crimei organizate în România.........280
2.1. În domeniul economic ........................................................................ 281
2.2. În domeniul social .............................................................................. 283
2.3. În sfera politicului .............................................................................. 285
2.4. Grupuri implicate în crima organizată-caracteristici ....................... 285
2.4.1. Grupurile de interese.....................................................................289
3. Principalele cauze, condiţii, domenii şi forme de manifestare ale crimei organizate ........290
3.1. Cauze şi condiţii.................................................................................290
3.2. Principalele domenii şi forme de manifestare ale crimei organizate..................291
4. Factori externi........................................................298
4.1. Implicarea membrilor şi simpatizanţilor structurilor din ţara noastră aparţinând unor organizaţii teroriste străine, în activităţi specifice crimei organizate .............300
4.2. Penetrarea societăţii româneşti de către crima organizată internaţională.............. 301
4.3. Amplificarea tendinţelor de internaţionalizare a crimei organizate........................303
5. Concluzii..................................................................304

Capitolul 6
UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND MIJLOACELE JURIDICE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE

1. Mijloace juridice de prevenire şi combatere a crimei organizate ........................308
1.1. Penetrarea şi subvertirea statului de către crima organizată ....................... 310
1.2. Criminalitatea economico-financiară ca modalitate de infiltrare a grupărilor crimei organizate pe pieţele legale....................... 311
1.3. Procesele de reformă economică: oportunităţi pentru penetrarea capitalurilor de provenienţă
ilicită .............. 312
1.4. Avantajele crimei organizate faţă de concurenţii săi legali........................314
1.5. „Spălarea banilor” – tendinţe actuale şi de perspectivă în spaţiul european....... 315
1.5.1. Principalele etape ale „spălării” banilor ..................... 316
2. Aspecte legislative de incriminare în România a unor infracţiuni din sfera crimei organizate ..319
2.1. Circumstanţele agravante ............................................. 320
2.2. Infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni................. 320
2.3. Traficul şi consumul ilicit de droguri ................................................ 322
2.4. Traficul de persoane .......................................................................... 325
2.5. Regimul juridic al precursorilor ........................................................ 327
2.6. Comerţul electronic............................................................................329
2.7. Contrabanda ...................................................................................... 331
2.8. Falsul de monedă ............................................................................... 333
2.9. Infracţiunea de spălare a banilor ...................................................... 338
2.10. Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecţia martorilor.................341
2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate........................... 342
2.12. Legea nr. 301/2004, privind Codul Penal al României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 575/29.06.2004 .............. 346
3. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate ...............348
3.1. Scopul şi aplicaţiile instrumentelor ................................................... 349
3.2. Cooperarea internaţională şi clauzele de asistenţă........................... 350
3.3. Protecţia martorilor şi acordarea de asistenţă şi protecţie victimelor .......... 351
3.4. Posibile instrumente viitoare .............................................................351
4. Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere ..356
5. Convenţia penală privind corupţia.......................................359

Capitolul 7
ORGANIZAŢII ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE CU ATRIBUŢII ÎN COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE

1. Modalităţi juridice de cooperare ..............................................................362
1.1. Preocupări ale Organizaţiei Naţiunilor Unite...................................362
1.2. Preocupări ale Consiliului Europei ...................................................365
1.2.1. Adunarea Parlamentară................................................................. 366
1.2.2. Comitetul Miniştrilor .................................................................... 367
1.2.3. Secretariatul Consiliului Europei.................................................. 367
1.2.4. Comitetul Mixt.............................................................................. 367
1.2.5. Autorităţile specializate ................................................................ 368
1.3. Structuri ale Consiliului Europei cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii.............................................. 368
1.3.1. Comitetul European pentru Probleme Criminale.......................... 368
1.4. Asistenţă juridică internaţională în materie penală .......................... 369
1.4.1. Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală ..................... 369
1.4.2. Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală.... 371
1.4.3. Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind informaţia asupra dreptului străin.. 371
1.5. Extrădarea....................................................................... 372
1.6. Supravegherea şi executarea hotărârilor judecătoreşti .................... 373
1.6.1. Convenţia europeană pentru supravegherea persoanelor condamnate sau eliberate
condiţionat ................... 374
1.6.2. Convenţia europeană asupra valorii internaţionale a sentinţelor represive......... 375
1.6.3. Transferarea persoanelor condamnate ................................. 376
1.6.4. Transmiterea procedurilor represive............................................. 376
1.7. Reguli speciale şi metode ale cooperării interstatale referitoare la anumite infracţiuni şi
persoane ................ 377
1.7.1. Combaterea terorismului internaţional ......................................... 377
1.7.2. Protecţia patrimoniului cultural al popoarelor.............................. 378
1.7.3. Repatrierea minorilor.................................................................... 379
1.7.4. Confiscarea produsului criminalităţii ........................................... 380
1.7.4.1 .Convenţia europeană privind spălarea, depistarea, sechestrul şi confiscarea produselor infracţiunii................................ 380
1.7.5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de droguri desfăşurat în marea liberă ... 381
1.7.6. Reglementări specifice privind cooperarea referitoare la armele de foc şi la despăgubirea victimelor unor infracţiuni violente.......................................... 382
1.7.6.1. Controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către persoane particulare....... 382
1.7.6.2. Despăgubirea victimelor unor infracţiuni violente ............... 383
1.8. Noi demersuri vizând perfecţionarea cooperării interstatale în materie penală şi armonizarea legislaţiilor statelor membre ale Consiliului Europei ...................................383
1.9. Alte preocupări ale organismelor internaţionale pe linia prevenirii şi combaterii crimei organizate.............................. 384
1.9.1. Obiective.......................................................................... 385
1.9.2. Strategii preventive....................................................................... 386
1.9.2.1. Strategiile directe .................................................................. 387
1.9.3. Strategiile de reprimare................................................................. 388
1.9.4. Legislaţia procedurală................................................................... 392
1.9.4.1. Începerea şi încetarea urmăririi penale ................................. 392
1.9.4.2. Probe şi mijloace de probă .................................................... 393
1.9.5. Programe speciale ......................................................................... 396
1.9.6. Penetrarea informativă a organizaţiilor criminale ........................ 397
1.10. Concluzii .......................................................................................... 401
2. Modalităţi poliţieneşti de cooperare .........................................................402
2.1. Necesitatea cooperării poliţieneşti .................................................. 402
2.2. Modalităţi de cooperare prevăzute în documente internaţionale................... 410
2.2.1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate ..... 410
2.2.2. Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre ...... 413
2.3. Organizaţii poliţieneşti de luptă împotriva crimei organizate................416
2.3.1. Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală (O.I.P.C.) – INTERPOL ........ 416
2.3.2. Europol................................................... 417
2.3.3. Centrul Regional SECI de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontraliere ....... 420
2.3.3.1. Componenta externă a Centrului SECI................................. 421
2.3.3.2. Componenta internă (Punctul Naţional Focal)...................... 422
2.3.4. Superprocura................................................................................. 423
2.3.5. Centrul informativ unic................................................................. 424
2.3.6. Preocupări în domeniul cooperării şi unele organisme interne de poliţie ..........424
2.4. Organisme româneşti cu vocaţie în domeniul prevenirii şi combaterii crimei organizate ..427
2.4.1. Agenţia Naţională Antidrog.......................................................... 427
2.4.1.1.Structura Agenţiei Naţionale Antidrog .................................. 428
2.4.1.2. Atribuţiile Agenţiei ............................................................... 428
2.4.1.3. Modelul de lucru al Agenţiei ................................................ 430
2.4.2. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor .............. 431
2.4.3.Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ...... 432
2.4.3.1. Structura direcţiei..................................................... 433
2.4.3.2. Atribuţiile direcţiei ............................................................... 434
2.4.4. Direcţia Naţională Anticorupţie.................................................... 438
2.4.4.1. Atribuţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie ......................... 439
2.4.4.2. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie ............ 440
2.4.4.3. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie....................... 440
2.4.4.4. Aspecte procedurale.............................................................. 442
2.4.4.5. Cooperare internaţională ....................................................... 443
2.4.5. Autoritatea Naţională a Vămilor................................................... 444
2.4.5.1. Atribuţiile autorităţii vamale................................................. 444
2.4.6. Garda Financiară........................................................................... 447
2.4.7. Poliţia de Frontieră Română ......................................................... 449
2.4.8. Poliţia Română.............................................................................. 451
2.4.8.1.Scurt istoric ............................................................................ 451
2.4.8.2. Inspectoratul General al Poliţiei Române ............................. 453
2.4.9. Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate....... 454
2.4.9.1. Scurt istoric ........................................................................... 454
2.4.9.2. Structura organizatorică ........................................................ 459
2.4.9.3. Atribuţiile direcţiei generale ................................................. 460

Bibliografie selectivă.....................................................................................463

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu