miercuri, 9 mai 2012

FUNDAMENTELE TEHNICII PSIHANALITICE


Autor : R. Horacio Etchegoyen                 
Editura Fundatiei Generatia  (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Spatiul PSY
An aparitie :2011       
Editia originala 1991
Traducerea din spaniola S.G. Chiru, M. Dumitru, R.S. Pantelie s.a. 
ISBN  978-973-1998-11-4
Nr pagini : 726 
Format 170 x 240
Pret : 120 lei


Descrierea editurii:
„Apariția Fundamentelor tehnicii psihanalitice trebuie sa fie salutată ca un eveniment considerabil.
      Veritabilă enciclopedie de tehnici psihanalitice explicate, comentate, restituite în contextul lor teoretic, această carte, ivită dintr-o experiență de predare de 40 de ani, oferă cititorului o viziune completă a tuturor practicilor psihanalitice. Sigmund Freud, Anna Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan sau Donald W. Winnicott: toate marile figuri ale psihanalizei sunt prezentate aici în așa fel încât cititorul să poată înțelege specificitatea tehnicilor lor.
Nicio lucrare de o asemenea anvergură nu a fost publicată de la Tratatul lui E. Glover.
        Diferitele teme sunt expuse după o metodă istorică observând cum apar și se dezvoltă conceptele, cum se leagă și se precizează ideile, cum se estompează sau se confundă.
        Rezultă o carte care rezumă o lungă experienţă și care va fi utilă reflecției psihanaliștilor, studenților și tuturor celor interesați de universul psihanalitic.”
(Daniel Widlöcher – prefață la ediția franceză)


Cuprins:

Prefaţa autorului la ediţia în limba română ....................................................................... I
Prefaţa editorului...........................................III
Introducere și mulţumiri ........................ VII
Prefaţă la a doua ediţie ..................................................XI
Prefaţă la a treia ediţie ....................XV

Prima parte. Introducere în problemele tehnicii ... 17 
1. Tehnica psihanalitică ......................19
2. Indicaţii și contraindicaţii în funcţie de diagnostic și alte particularităţi .....28
3. Analizabilitatea.....................39
4. Interviul psihanalitic: structură și obiective .........................49
5. Interviul psihanalitic: dezvoltare .........................................58
6. Contractul psihanalitic ......................................................66
A doua parte. Despre transfer și contratransfer ................... 77 
7. Istoria conceptului de transfer ..............................79
8. Dinamica transferului .............................85
9. Transfer și repetiţie ..............................93
10. Dialectica transferului după Lacan ...............107
11. Teoria subiectului presupus a ști ............................117
12. Formele transferului ..........................133
13. Psihoza de transfer ................150
14. Perversiunea de transfer .........165
15. Transferul timpuriu. 1. Perioada preoedipiană sau oedipul timpuriu ......................177
16. Transferul timpuriu. 2. Dezvoltarea emoţională primitivă ......................................186
17. Despre spontaneitatea fenomenului de transfer ..................197
18. Alianţa terapeutică: de la Wiesbaden la Geneva ..............203
19. Relaţia analitică non-transferenţială .....................211
20. Alianţa terapeutică: discuţii, controverse și polemici ..............218
21. Contratransferul: descoperire și redescoperire .....................224
22. Contratransferul și relaţia de obiect .....................243
23. Contratransferul și procesul psihanalitic .................................................................252
A treia parte. Despre interpretare și alte instrumente ............ 265 
24. Materialul și instrumentele psihoterapiei .....................267
25. Conceptul de interpretare ..........................275
26. Interpretarea în psihanaliză .............
27. Construcţia în analiză ........................298
28. Construcţii ale dezvoltării timpurii ................316
29. Metapsihologia interpretării ..........................329
30. Interpretarea și Eul ....................................339
31. Teoria interpretării în școala engleză ........................348
32. Tipuri de interpretare ................360
33. Interpretarea mutativă ......................... 372
34. Stiluri interpretative ....................389
35. Aspecte epistemologice ale interpretării psihanalitice, Gregorio Klimovsky ......402
A patra parte. Despre natura procesului analitic ........ 421 
36. Situaţia analitică .........423
37. Situaţie analitică și proces analitic .............432
38. Cadrul analitic ..................439
39. Procesul analitic ..................448
40. Regresia și cadrul........................456
41. Regresia ca proces curativ ..........................468
42. Angoasa de separare și procesul psihanalitic .................479
43. Cadrul și teoria conţinut/conţinător .........................494
A cincea parte. Despre etapele analizei .................. 501 
44. Etapa iniţială .........................503
45. Etapa intermediară a analizei ..................510
46. Teorii despre încheiere ...................519
47. Aspecte clinice ale sfârșitului de analiză .................528
48. Tehnica încheierii analizei .............536
A șasea parte. Despre vicisitudinile procesului analitic .......... 545 
49. Insight-ul și caracteristicile sale defi nitorii ..........547
50. Insight și perlaborare .............555
51. Metapsihologia insight-ului .......................567
52. Acting out (I) .......................577
53. Acting out (II)......................586
54. Acting out (III) ............594
55. Reacţia terapeutică negativă (I)...............606
56. Reacţia terapeutică negativă (II) ............614
57. Perspectiva reversibilă (I) .......................626
58. Perspectiva reversibilă (II) ..................634
59. Teoria înţelegerii eronate ..................640
60. Impasul ..............650

Epilog ..............661

Bibliografie .................663
Listă de termeni ...................697

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu