vineri, 18 mai 2012

INTRODUCERE ÎN PSIHOFIZIOLOGIE.Integrarea neuroendocrină


Autor : Corneliu Stanciu               
An aparitie : 2007 
Editia a IV     

ISBN 978-973-725-975-2 
Nr pagini : 208 
Format 
Anticariat. Pret : 30 lei la anticariatbazar (click pentru a cumpara de la anticariatbazar)


Descrierea editurii:
Integrarea ca proces are la bază principiul universal al reflectării. La rândul ei, reflectarea în lumea obiectivă cunoaşte un continuu proces de devenire în cadrul căruia se pot distinge trei momente esenţiale. Primul este acela al trecerii ei de la forma pasivă la forma activă, specifică lumii vii. Al doilea este momentul în care reflectarea activă devine şi conştientă, ceea ce conferă sistemului viu o nouă dimensiune – cea psihologică. În fine, al treilea este momentul în care reflectarea activă şi conştientă devine şi raţională, prin aceasta sistemul viu dobândind alte două dimensiuni: cea socială şi cea culturală. Ca proces, reflectarea presupune o sumă de relaţii între un reflectant şi unul reflectat.
Aceste etape ale procesului integrării neuroendocrine sunt prezentate în carte.Cuprins:

INTRODUCERE……………9

SECŢIUNEA I
ORGANISMUL ŞI CELULA
I. Organismul uman ca sistem termodinamic……………………..11
I. 1. Conceptul de sistem…………………………………………..11
I. 1.1. Alcătuirea şi structura sistemului…………………….11
I. 1.2. Tipuri de sisteme……………………………………...12
I. 2. Organismul viu ca sistem termodinamic……………………..13
2.1. Integralitatea organismului ca sistem termodinamic…..14
I. 2.2. Integrarea sistemului viu……………………………..15
I. 2.2.1. Reflectarea ca proces universal……………..15
I. 2.2.2. Modalităţi de integrare………………………17
II. Celula ca sistem termodinamic…………………………………21
II. 1. Organizarea funcţională a celulei………………………..21
II. 1.1. Celula ca sistem deschis…………………………21
II. 1.2. Reglarea metabolismului celular………………..22
II. 1.3. Alcătuirea şi structura celulei…………………..24
II. 1.3.1. Organitele celulare şi rolurile lor…………..25
II. 1.3.2. Specializările funcţionale ale celulelor……..35
II. 1.3.3. Relativitatea tipologiei funcţionale a celulelor….42

SECŢIUNEA a II-a
COMPONENTA NERVOASĂ A SISTEMULUI INTEGRATOR
III. Neuronul – celulă excitabilă şi secretorie……………………..43
III. 1. Alcătuirea şi structura neuronului………………………..45
III. 2. Mecanisme implicate în asigurarea excitabilităţii neuronului….54
III. 2.1. Pompe ionice…………………………………….54
III. 2.1.1. Pompa de Na+-K+……………………..55
III. 2.1.2. Pompa de Ca2+………………………..57
III. 2.2. Mecanismul de schimb antiport Na+/ H+……….57
III. 2.3. Sisteme enzimatice la nivelul membranei neuronale…60
III. 2.3.1. Sistemul enzimaticenergetic (ATP-azele)...61
III. 2.3.2. Sistemul enzimatic de comunicare…….61
III. 2.3.2.1. Sistemul adenilatciclazei….61
III. 2.3.2.2. Sistemul fosfatidilinozi-tolkinazei…………63
III. 2.4. Sistemul receptor al membranei………………… 65
III. 2.5. Mecanismul de funcţionare a canalului ionic…… 66
III. 2.5.1. Modelul barierelor (porţilor)…………. 66
III. 2.5.2. Modelul ocluzării……………………. 68
III. 2.6. Mecanisme implicate în realizarea secreţiei neuronale.. 71
III. 3. Procese electroionice la nivelul membranei neuronale….. 73
III. 3.1. Geneza şi întreţinerea potenţialului membranar de repaus (fluxurile ionice active) . 73
III. 3.2. Geneza şi desfăşurarea potenţialului de acţiune (fluxurile ionice pasive)…… 75
III. 3.2.1. Deschiderea (activarea) canalului ionic….. 75
III. 3.2.2. Numărul critic de canale deschise şi pragul de detonare a PA.… ….. 76
III. 3.2.2.1. Excitabilitatea neuronului……. 78
III. 3.2.3. Fluxurile ionice pasive sau desfăşurarea potenţialului de acţiune…….. 80
III. 3.2.3.1. Influxul pasiv al ionilor Na+…... 81
III. 3.2.3.2. Efluxul pasiv al ionilor K+…….. 82
III. 4. Pompa de Na+-K+ –mecanism homeostazic cu autoreglaj…… 83
III. 5. Propagarea potenţialului de acţiune…………… 84
III. 5.1. Viteza de propagare a potenţialului de acţiune……….. 86
III. 6. Mecanismul transmisiei sinaptice (comunicarea la inferfaţă)… 87
III. 7. Uzura şi moartea neuronilor………………………………… 88
IV. Neuronul - componentă a sistemului cibernetic elementar………. 90
IV. 1. Polaritatea funcţională a neuronului………………………….. 90
IV. 1.1. Controlul polului de intrare…………………………. 91
IV.1.1.1. Codificarea semnalelor la nivelul zonei de intrare…………93
IV. 1.2. Recodificarea semnalelor la intrarea pe axon…………. 95
IV. 1.3. Controlul polului de ieşire………………... 95
IV.1.3.1. Decodificarea semnalelor la nivelul butonului terminal……… 96
IV. 2. Interfaţa ieşire-intrare………….. 97
IV. 3. Canalul ionic ca sistem cu mai multe stări posibile…………… 100
IV. 4. Plasticitatea sinapsei……………………….. 101
V. Arcul reflex ca sistem cibernetic…………………… 102
V. 1. Ierarhia arcurilor reflexe……………………………………….. 104
V. 1.1. Arcul reflex elementar…………………………………. 104
V. 1.1.1. Receptorul……………………………………. 104
V. 1.1.1.1. Geneza PA la nivelul receptorului… 105
V. 1.1.1.2. Organizarea funcţională a sistemelor receptoare………… 106
V. 1.1.1.3. Specializarea receptorilor………….108
V. 1.1.1.4. Adecvarea receptorilor…………….115
V. 1.1.2. Calea aferentă a arcului reflex elementar……….116
V. 1.1.3. Centrul nervos al arcului reflex elementar……...116
V. 1.1.4. Calea eferentă a arcului reflex elementar………117
V. 1.1.5. Efectorul………………………………………118
V. 1.1.6. Calea aferentă inversă a arcului reflex…………121
V. 1.2. Arcul reflex supraelementar…………………………….122
V. 1.2.1. Calea aferentă a arcului supraelementar……….123
V. 1.2.2. Centrul nervos al arcului reflex supraelementar...125
V. 1.2.3. Calea eferentă a arcului reflex supraelementar…126
V. 2. Noţiunea de organ nervos………………………126
VI. Relaţii interneuronale în cadrul arcurilor reflexe………………129
VI. 1. Relaţii sinaptice (circuite neuronale)…………………………129
VI. 2. Interrelaţii nonsinaptice………………………………………131
VI. 2.1. Relaţii nonsinaptic între corpii celulari……………….132
VI. 2.2. Interrelaţii nonsinaptice între prelungirile neuronale….134
VII. Centrii nervoşi…………………………………………………….137
VII. 1. Noţiunea de centru nervos………………………………….139
VII. 2. Modificări de excitabilitate în jurul focarului stimulat………139
VII. 2.1. Creşterea excitabilităţii în jurul focarului (iradierea)….139
VII. 2.2. Scăderea excitabilităţii în jurul focarului (concentrarea)………141
VII. 2.3. Iradierea şi concentrarea în suprafaţă şi în volum…..142
VII. 2.4. Inducţia simultană şi consecutivă………………….143
VII. 2.5. Centri nervoşi ca sisteme logice cu mai multe stări posibile..………144
VIII. Formaţiuni ganglionare……………146
VIII. 1. Ganglionii senzitivi…….…………………………………146
VIII. 2. Ganglionii vegetativi……………………………………...147
IX. Activitatea integratoare a organelor nervoase……………………149
IX. 1. Caracterul unitar al integrării…………………………………149
IX. 2. Condiţionarea reflexă……………………….……………….152
X. Privire generală asupra analizatorilor……………………………..155

SECŢIUNEA a III-a
COMPONENTA ENDOCRINĂ A SISTEMULUI INTEGRATOR
XI. Integrarea endocrină………………………………………………161
XI. 1. Mesajul hormonal……..……………………………………...161
XI. 2. Secreţia de hormoni…………..………………………………162
XI. 3. Nivelurile de organizare a subsistemului endocrin……………163
XI. 4. Structura subsistemului endocrin…………………………….164
XI. 5. Arcul şi actul reflex endocrin……...…………………………167
XI. 6. Timpul reflex în integrarea endocrină………………………..168
XI. 7. Sferele integrării endocrine……...……………………………171

SECŢIUNEA a IV-a
SISTEMUL INTEGRATOR NEUROENDOCRIN
XII. Integrarea neuroendocrină……………………………………….173
XII. 1. Particularităţile integrării neuroendocrine……………………174
XII. 2. Arcul şi actul reflex neuroendocrin………………………….177
XII. 3. Integrarea neuroendocrină a mediului intern………………...180
XII. 3.1. Integrarea neuroendocrină în plan termic…………..180
XII. 3.2. Integrarea neuroendocrină în plan chimic………….183
XII. 4. Integrarea neuroendocrină în mediul extern…………………190
XII. 4.1. Integrarea neuroendocrină în plan material………...192
XII. 4.2. Integrarea neuroendocrină în plan energetic………..193
XII. 4.3. Integrarea neuroendocrină în plan informaţional…196
XIII. Sferele integrării fiinţei umane…………………………………..199

Bibliografie selectivă…………………………………………………..207


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu