miercuri, 9 mai 2012

MANUAL DE PSIHOLOGIE SI PSIHOPATOLOGIE CLINICA GENERALA


Autor : René Roussillon s.a.              
Editura Fundatiei Generatia  (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Spatiul PSY
An aparitie : 2010       
Editia originala 2007
Traducerea Andrei Constantinescu, Alexandru Ioan Drăguţ,etc 
ISBN  978-973-1998-06-0
Nr pagini : 798 
Format 135 x 190
Pret : 90 lei


Descrierea editurii:
Reflectând teoriile şi practicile psihanalitice, autorii re-trasează în primul rând istoria psihică a realităţii; apoi, ei prezintă logicile, în mare parte inconştiente, care circumscriu formele de expresie ale psihopatologiei. Este abordat, la rândul său, aportul adus câmpului psihopatologiei
de către neuroştiinţe. Abordarea proiectivă completează, în cele din urmă, acest demers de ansamblu, oferind o metodă de mijlocire a înţelegerii subiectivităţii ce este proprie clinicianului.


Despre autori:
Rene Roussillon, coordonatorul lucrarii, este profesor de psihologie clinica si psihopatologie la Universitatea Lyon 2.
Catherine Chabert este profesor de psihologie clinica si psihopatologie la Universitatea Paris V.
Albert Ciccone este profesor de psihologie clinica si psihopatologia copilului si adolescentului la Universitatea Lyon 2.
Alain Ferrant este conferentiar de psihologie clinica si psihopatologia adultului, abilitat sa conduca cercetari, la Universitatea Lyon 2.
Nicolas Georgieff este profesor de psihiatrie a copilului si adolescentului la Universitatea Lyon 1.
Pascal Roman este profesor de psihologie clinica si psihopatologie la Universitatea Lyon 2.


Cuprins
Prefaţă............................5
Lista autorilor....................7

Partea I. Realitatea psihică a subiectivităţii şi istoria sa
R. Roussillon (cu intervenţii de A. Ciccone)

Capitolul 1
Alegerea unei referinţe teoretice: realitatea psihică şi metapsihologia...........11
Obiective...................................................................11
Realitate psihică.............................................................13
Realitatea subiectivităţii.........................................16
Metapsihologia.............................................19
Ascultând realitatea psihică: semnul şi mesajul....................20
Capitolul 2
O primă teorie a sensului: istoria, infantilul şi sexualul.............26
O privire de ansamblu asupra teoriei......................26
Semnul, simptomul ca urmă a istoriei............28
Infantil şi teorii infantile...................30
Sexualul infantil......................................34
Capitolul 3
Pulsiunea şi sursele sale.......................37
Descrierea vieţii psihice după trei puncte de vedere.......................37
Vocabularul vieţii pulsionale..............40
Principiul plăcerii/neplăcerii.....................41
Pulsiunea şi sursele sale........................47
Sursă şi teorie a sprijinirii..........................49
Funcţia psihică a pulsiunii...................53
Capitolul 4
Factori de evoluţie şi de organizare a subiectivităţii...................56
Factori generali..........................................56
Factori interni ai dezvoltării....................59
Factori externi ai evoluţiei............................61
Intercţiunea şi primul a găsi/a crea.................62
Capitolul 5
Narcisism primar: definiţie şi evoluţie..................64
Proces de ataşament/diferenţiere...................64
Narcisism primar: stare anobiectală?.................65
Îngrijirile materne: „holding”, „handling”, „object-presenting” (Winnicott) ...71
Naşterea şi dezvoltarea vieţii psihice (A. Ciccone) .....74
Forme ale relaţiei primare.......................88
Funcţia de împărtăşire a plăcerii.....................98
Halucinare şi iluzie în găsit-creat..................100
Iluzie pozitivă, iluzie negativă.....................103
Evoluţia spre ieşirea din narcisismul primar.................104
Funcţia paternă...................................105
Intersubiectivitate şi naşterea gândirii (A. Ciccone) .................107
Funcţiile parentale (materne şi paterne) (A. Ciccone) .........118
Capitolul 6
Ieşirea din narcisismul primar: „distrus-găsit”.....126
De la narcisimul primar la narcisismul secundar...........126
Supravieţuirea obiectului................129
Sciziune în lume: narcisism secundar şi reorganizarea psihicului........134
Capitolul 7
Organizarea anală a pulsiunii...............144
Proces de răsturnare şi trecerea la analitate...........145
Organizarea progresivă a primelor forme de Supraeu...........153
Valoarea organizatorică şi simbolizantă a diferenţierii dintre parte şi întreg....163
Limitele analităţii................167
Capitolul 8
Reorganizarea falică a pulsiunii..........170
De la organizarea anală la organizarea falică – metode de explorare........170
Deplasarea spate–faţă...................172
Idealizarea sexului: falusul............174
Autoerotism şi cuplul exhibiţionism/voierism..........176
Diferenţa dintre sexe...............180
Capitolul 9
Oedip şi criza oedipiană.................183
Definiţii..........................183
Structură, criză, organizare oedipiană.........185
Obiectul cuplu......................................189
Strategii relaţionale privind cuplul parental.........190
Strategii imaginare şi simbolice privind cuplul parental...............192
Organizarea Supraeului post-oedipian.................197
Simbolizarea experienţelor prin joc (A. Ciccone) .............200
Capitolul 10
Perioada de latenţă.....................210
O perioadă între două crize................210
Investirea reprezentării şi a regulilor acesteia...............211
Explorarea şi autonomizarea în afara universului familial...........214
Limite şi evoluţie..................220
Capitolul 11
Adolescenţa şi crizele sale.......................223
Maturizare biologică şi sexuală.................223
Un model al adolescenţei.....................224
Sexualitate infantilă şi simbolizare..................226
Enigma în latenţă....................................228
„Revelarea” secretului lumii.....................232
Disconfort în simbolizare.............................237
Simbolizare, act de simbolizare şi trecerea prin act.......................238
Dezidealizarea secretului „scenei primitive” şi a cuplului............241
Îmblânzirea sexualităţii adulte: aparenţa şi adevărul în sine.........243
Logici narcisice şi oedipiene (A. Ciccone) ............248
Dezvoltare psihică, latenţă şi proces adolescent (A. Ciccone) ......252

Partea a II-a. Psihopatologie
A. Ferrant, A. Ciccone

Secţiunea 1
Introducere generală (A. Ferrant )...............261

Capitolul 12
Definiţii...............................267
Definiţie generală.............................267
A îngriji/a vindeca...............................269
Glosar...................................270
Capitolul 13
Metodologie clinică generală.................276
Operaţiunile metodologice fundamentale.......................................276
Actualul, adolescentul, infantilul şi primarul..................................282
Capitolul 14
Model structural, proces reprezentativ, poli ai organizării.......288
Modelul structural...........................................288
Proces reprezentativ şi poli organizatori.....................295
Capitolul 15
Angoase şi defense.....................299
Introducere.............................................299
Diferitele forme ale angoasei.................303
Apărările....................................309

Secţiunea 2
Psihopatologia bebeluşului, copilului şi adolescentului (A. Ciccone)........317
Reflecţii preliminare...............................317
Infantilul în psihopatologie..................322

Capitolul 16
Abordarea psihopatologică a proceselor de dezvoltare..............324
Noţiunea de „poziţie” şi paradigmele sale.................325
Poziţia autosenzuală sau adezivă –Descompunere şi identificare adezivă.......327
Poziţia paranoid-schizoidă sau simbiotică –Clivaj şi identificare proiectivă.......332
Poziţia depresivă –Refularea şi identificarea introiectivă........346
Capitolul 17
Principalele entităţi nosologice –Abordare semiologică şi diagnostică........355
Autism........................356
Psihozele....................357
Patologiile limită...............361
Nevrozele.......................364
Tulburări ale dezvoltării şi ale funcţiilor instrumentale.......366
Tulburări ale conduitelor şi comportamentelor...........368
Tulburări cu expresie somatică...........376
Deficienţe mintale.............377
Handicapuri...................378
Semne de suferinţă psihică la bebeluş.........379
Particularităţi ale semnelor psihopatologice la adolescenţă.........383
Capitolul 18
Abordare clinică a câtorva contexte psihopatologice paradigmatice.....386
Stări şi procese autiste........................386
Logici psihotice: simbioză şi distructivitate..........398
Logici ale proceselor limită: tiranie şi violenţă...........401
Logici nevrotice la copil şi la adolescent...........414
Logici ale soluţiilor psihosomatice şi comportamentale la copil şi la adolescent........418
Efecte ale psihopatologiei familiale.........425
Efecte ale întâlnirii cu o anomalie sau cu o psihopatologie precoce la un copil.......441

Secţiunea 3
Psihopatologia adultului (A. Ferrant)...........453

Capitolul 19
Polul organizării nevrotice a psihismului...............455
Definiţa nevrozelor..................455
Tratamentul nevrozelor: psihoterapie şi psihanaliză.....................457
Caracteristicile comune ale organizărilor psihice, nevrotice şi ale exprimărilor lor psihopatologice..........461
Nevrozele autentice...............................463
Utilizarea celei de-a doua teorii a angoasei (Freud)........... 476
Capitolul 20
Polul organizării psihotice a psihicului..............483
Generalităţi.............................483
Soluţia perversă.........................................488
Tulburări psihotice de scurtă durată......................492
Tulburări psihotice de lungă durată................495
Sindroame confuzionale.......................515
Capitolul 21
Polul organizării narcisic-identitare a psihismului...................518
Introducere...........................518
Travaliul de separare..................................519
Problema identităţii: individuare şi sprijin....................527
Suferinţa narcisică...............................533
Moduri de exprimare a suferinţei narcisic-identitare....................535
Capitolul 22
Polul psihosomatic.................547
Introducere.............................547
Funcţionarea operatorie...........548
Anorexia mentală...............552
Cancerul..............557

Secţiunea 4
Psihopatiologie şi neuroştiinţe (N. Georgieff )...............569
Introducere...........................................................................................569

Capitolul 23
Neuroştiinţele în psihopatologie: o psihopatologie pluralistă.........571
O definiţie problematică.........................571
Situaţia actuală a problemei...................573
De la un limbaj la altul: limitele paralelismului psihologie/fiziologie..........580
Condiţiile de schimb între abordările clinice şi cele experimentale..............583
Neuroştiinţele intersubiectivităţii: abordarea neuroştiinţifică a intersubiectivităţii în psihoze. 591
De la „teoria minţii” (TOM) la empatie...........599
Patologii ale empatiei................601
Intersubiectivitatea din punctul de vedere al neuroştiinţelor.......603
Spre o paradigmă a funcţiilor în psihopatologie?.....605
Abordări clinice şi abordări experimentale:interacţiunea psihică ca obiect comun?Cazul psihanalizei607
Concluzii.............615

Partea a III-a. Tehnicile proiective în psihopatologie
C. Chabert, P. Roman

Secţiunea 1
Probele proiective în psihopatologia adultului (C. Chabert) .......619
Introducere...........................................................................................619

Capitolul 24
Situaţia proiectivă...............622
Clinica testelor proiective..................622
Indicaţii şi contexte ale consultaţiei proiective.......631
Modalităţi de administrare...............633
Probele proiective, Rorschach şi TAT.......636
Capitolul 25
Perspective psihopatologice..............652
Introducere...............................652
Nevroze................................657
Funcţionările limită şi narcisice.................666
Psihozele.............................672

Secţiunea 2
Probele proiective în psihopatologia copilului şi adolescentului (P. Roman) .....681
Introducere............681

Capitolul 26
Probele proiective, un dispozitiv de simbolizare..............683
Modelul jocului cu mosorelul..................683
„Metapsihologia proiectivă” a proceselor..............685
Maleabilitate, joc şi probe proiective................686
Cadru şi simbolizare...........................690
Capitolul 27
Recursul la probele proiective în clinica copilului şi adolescentului.....693
Introducere...............................693
Condiţiile consultaţiei..................694
Bilanţul proiectiv..........................697
Transmiterea rezultatelor bilanţului proiectiv..........700
Capitolul 28
Probele proiective ca joc....................704
Modelul complementarităţii probelor............704
Probe de desen.....................705
Probe de joc................................710
Probe proiective structurale.................716
Probele tematice.......................................719
Repere în psihopatologia copilului şi adolescentului....................725

Bibliografie................................731
Index de autori.....................774
Index....................................781

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu