sâmbătă, 5 mai 2012

PSIHOPATOLOGIE SI ORIENTĂRI TERAPEUTICE ÎN PSIHIATRIEAutor : Florin Tudose                 
An aparitie : 2007 
Editia a II-a     
ISBN  978-973-725-755-0
Nr pagini : 336 
Format ?
Anticariat
Pretul la data postarii : 30 lei pe okazii,
Download pdf aici


Descriere:
Într-o vreme în care «mareea informaţională» se materializează în tratate voluminoase în domeniu, autorul şi-a orientat efortul pentru a elabora o carte de sinteză, un ghid accesibil celui aflat la începutul drumului cãtre cunoaşterea atât a tulburărilor psihicului, cât şi a tratamentelor de specialitate.
Are ca scop îmbogãţirea percepţiei profesionale a viitorului terapeut specialist printr-o descifrare corectă a orizontului suferinţei psihice.
Această carte este şi o încercare de a defini locul în care demersul psihologului este maxim, în echipa terapeutică sau individual, într-o afecţiune sau alta şi are ca scop îmbogãţirea percepţiei profesionale a viitorului terapeut specialist printr-o descifrare corectă a orizontului suferinţei psihice.

Cuprins:


Cuvânt-înainte …………………………………9

CAPITOLUL 1
OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PSIHOPATOLOGIEI. MODELE ÎN PSIHOPATOLOGIE.
CONCEPTUL DE NORMALITATE. ADAPTARE ŞI BOALĂ. DIFICULTĂŢI ÎN EPIDEMIOLOGIA PSIHIATRICĂ. CONCEPTUL DE BOALĂ PSIHICĂ.
STIGMATIZAREA BOLNAVULUI PSIHIC/15
1.1 Definiţia, obiectul şi conţinutul psihopatologiei …………………..15
1.2. Modele în psihopatologie ………………………………………..18
1.3. Obiectul psihopatologiei …………………..…………………….26
1.4. Conceptul de normalitate …………………..…………………….27
1.5. Diferite perspective ale normalităţii ……………………………...29
1.6. Adaptare şi boală …………………..……………………………31
1.7. Dificultăţi în epidemiologia psihiatrică …………………………..33
1.8. Conceptul de boală psihică. Boală psihică şi ecosistem ………….35
1.9. Stigmatizarea bolnavului psihic …………………..……………...38

CAPITOLUL 2
SEMIOLOGIE PSIHIATRICĂ/42
2.1. Tulburările percepţiei …………………..………………………...42
2.2. Tulburările de atenţie …………………..………………………...52
2.3. Tulburările de memorie …………………..……………………....53
2.4. Tulburările de gândire …………………..………………………..60
2.5. Tulburările comunicării ………………………………………….64
2.6. Tulburările de voinţă …………………..…………………………71
2.7. Tulburările de conştiinţă …………………..…………………….73
2.8. Conduita motorie şi tulburările ei …………………..……………84
2.9. Tulburările afectivităţii …………………..………………………89
2.10. Comportamente agresive extreme ………………………………100
2.11. Suicidul …………………..…………………..…………………102
2.12. Homicidul …………………..………………………………….120
2.13. Infanticidul …………………..…………………………………121

-PSIHOPATOLOGIE SPECIALĂ-

CAPITOLUL 3
PERSONALITATEA ŞI PSIHOPATOLOGIA/123
3.1. Încercări de definire a personalităţii. Delimitări conceptuale ……..124
3.2. Recunoaşterea tulburărilor de personalitate ………………………128
3.3. Clasificarea tulburărilor de personalitate şi ipostaze medicale ale acestora ………131
3.3.1. Tulburarea de personalitate paranoidă …………………….131
3.3.2. Tulburarea de personalitate schizoidă ……………………..132
3.3.3. Tulburarea de personalitate schizotipală …………………...133
3.3.4. Tulburarea de personalitate antisocială ……………………134
3.3.5. Tulburarea de personalitate borderline …………………….135
3.3.6. Tulburarea de personalitate histrionică …………………….136
3.3.7. Tulburarea de personalitate narcisică ……………………...137
3.3.8. Tulburarea de personalitate evitantă ………………………138
3.3.9. Tulburarea de personalitate dependentă …………………...139
3.3.10. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă …………140
3.3.11. Alte tulburări de personalitate ……………………………141
3.3.12. Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă ………………141
3.3.13. Tulburarea de personalitate depresivă ……………………142
3.4. O posibilă etiologie a tulburărilor de personalitate ……………….142
3.5. Cauzele medicale ale schimbărilor de personalitate ………………144
3.6. Tratamentul tulburărilor de personalitate ………………………...146
3.6.1. Modalităţi de abordare a pacientului cu tulburare de personalitate internat ……146
3.6.2. Managementul medical al pacienţilor cu tulburăride personalitate ……147

CAPITOLUL 4
PSIHOZELE. TULBURĂRILE DELIRANTE.
SCHIZOFRENIA. TULBURĂRILE AFECTIVITĂŢII/149
4.1. Conceptul de psihoză …………………..………………………...149
4.2. Clasificarea psihozelor …………………..……………………….150
4.3. Tulburări delirante …………………..…………………………...151
4.4. Schizofrenia …………………..…………………………………157
4.5. Tulburările afective …………………..…………………………..167
4.5.1. Tulburarea afectivă bipolară ………………………………167
4.5.2. Distimia …………………..……………………………….180
4.5.3. Ciclotimia …………………..……………………………..183

CAPITOLUL 5
NEVROZELE. PSIHOPATOLOGIA TULBURĂRILOR
ANXIOASE. NEURASTENIA/186

5.1. Despre conceptul de nevroză …………………..………………...186
5.2. Tulburările anxioase …………………..…………………………192
5.2.1. Tulburarea anxioasă generalizată ………………………….193
5.2.2. Tulburarea de panică …………………..…………………..195
5.2.3. Tulburările fobic anxioase – fobiile ………………………..198
5.2.4. Tulburările obsesiv-compulsive …………………………...206
5.2.5. Tulburarea de stres posttraumatic ………………………….213
5.3. Neurastenia …………………..…………………………………..218

CAPITOLUL 6
PSIHOPATOLOGIA LEGATĂ DE VÂRSTĂ ŞI ALTE
TULBURĂRI ORGANICE /225
6.1. Întârzierea mintală …………………..…………………………...225
6.2. Tulburări organice ale vârstei a III-a ……………………………..231
6.2.1. Sindromul psihoorganic cronic ……………………………231
6.2.2. Demenţa. Boala Alzheimer ………………………………..232
6.3. ADHD …………………..…………………..…………………...241

CAPITOLUL 7
PSIHOPATOLOGIA ADICŢIEI/252
7.1. Conceptul de adicţie …………………..…………………………252
7.2. Alcoolismul …………………..…………………..……………...253
7.3. Toxicomania …………………..…………………………………263
7.4. Adicţia sexuală (dependenţa la sex, comportamentul sexual compulsiv) ………273
7.5. Alte tipuri de comportament adictiv …………276

CAPITOLUL 8
TERAPII PSIHOFARMACOLOGICE. TERAPIA ELECTROCONVULSIVANTĂ /281
8.1. Neuroleptice …………………..…………………..……………..281
8.2. Antidepresivele …………………..………………………………285
8.3. Anxiolitice şi tranchilizante ……………………………………...291
8.4. Timostabilizatoare ………………………………………………294
8.5. Tratamentul electroconvulsivant …………………………………297

CAPITOLUL 9
AMENINŢĂRI ŞI PROVOCĂRI LA ADRESA PSIHIATRIEI. ORIENTĂRI CONTEMPORANE. PSIHIATRIA – O PRACTICĂ ETICĂ/300

Bibliografie ……………………………………………………..315

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu