vineri, 18 mai 2012

TESTAREA PSIHOLOGICĂ. APTITUDINILE ŞI INTELIGENŢA


Autor : Alina Maria Andries                  
Editura Fundatiei Romania de Maine (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie : 2010
ISBN  978-973-163-533-0
Nr pagini : 216 
Format
Pret : 20 lei

Descrierea editurii :
   Testarea psihologică este o procedură specializată de evaluare psihologică menită să identifice şi cuantifice condiţia funcţională a unor procese, abilităţi, aptitudini, capacităţi şi caracteristici de personalitate. În cadrul testării psihologice se utilizează instrumente profesioniste, administrate oral sau în scris, ce pot furniza date obiective despre aspectele psihice pe care le măsoară.
Instrumentul care defineşte diferenţial psihologia faţă de alte ştiinţe socio-umane este testul psihologic. În jurul modului cum se construieşte, se aplică şi se foloseşte un astfel de instrument, se concentrează atât teoriile psihologice despre structura şi funcţionarea psihicului uman, cât şi cercetările fundamentale sau aplicative privind condiţia activă şi adaptativă a persoanei în diferitele sale activităţi şi interrelaţii.Cuprins:

Prefată (Prof. univ. dr. Mihaela Minulescu) ………………………… 7

1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ÎN TESTAREA PSIHOLOGICĂ 11
1.1. Testarea si evaluarea psihologică. Precizări conceptuale…………. 11
1.2. Conceptul de normalitate psihică………………………….. 18
1.3. Testul psihologic. Definitii si sisteme de clasificare………… 21
1.4. Aplicabilitatea testelor psihologice. Aspecte etice cu privire la evaluarea si testarea psihologică……29
Întrebări si teme de autoevaluare …36
2. APTITUDINILE. TESTAREA APTITUDINILOR …….. 38
2.1. Definitii si precizări terminologice. Teorii ale aptitudinilor ……... 38
2.2. Clasificarea aptitudinilor. Taxonomia aptitudinilor după E.A. Fleishman …46
2.3. Clasificare si caracteristici generale ale testelor de aptitudini ……. 56
Întrebări si teme de autoevaluare …………………… 63
3. INTELIGENTA. MODELE TEORETICE ASUPRA INTELIGENTEI CARE AU INFLUENTAT CONSTRUCTIA TESTELOR DE APTITUDINI INTELECTUALE …64
3.1. Definirea si formele inteligentei ……… 64
3.2. Modele teoretice asupra inteligentei si influenta lor asupra testelor de aptitudini intelectuale……………76
Întrebări si teme de autoevaluare ………… 90
4. TESTE PENTRU EVALUAREA APTITUDINILOR COGNITIVE. TESTE DE INTELIGENTĂ....92
4.1. Scalele Wechsler de inteligentă……………….. 92
4.2. Matricile Progresive Raven……………… 99
4.3. Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC)… 100
4.4. Alte tipuri de teste pentru evaluarea aptitudinilor cognitive …….... 106
Întrebări si teme de autoevaluare ………… 113
5. TESTE DE MEMORIE, ATENTIE SI CREATIVITATE … 114
5.1. Testele de memorie si testele de atentie 114
5.2. Repere conceptuale în abordarea creativitătii. Testele de creativitate …120
Întrebări si teme de autoevaluare …………… 126
6. MODELE TEORETICE ASUPRA DEZVOLTĂRII CARE AU INFLUENTAT CONSTRUCTIA TESTELOR DE EVALUARE A APTITUDINILOR COGNITIVE, EMOTIONALE SI SOCIALE LA COPII SI ADOLESCENTI ……127
6.1. Teorii psihanalitice asupra dezvoltării psihice a copilului si adolescentului…128
6.2. Teoria psiho-genetică a lui Jean Piaget. Dezvoltarea cognitivă...… 138
6.3. Dezvoltarea emotională. Atasamentul…………… 148
6.4. Dezvoltarea abilitătilor sociale la copii si adolescenti……. 153
6.5. Aspecte generale ale dezvoltării psihice în adolescentă…….. 159
Întrebări si teme de autoevaluare …………… 175
7. TESTAREA SI EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A APTITUDINILOR LA COPII SI ADOLESCENTI …….176
7.1. Precizări conceptuale. Aspecte teoretice generale legate de testele psihologice de evaluare a aptitudinilor la copii si adolescenti……..176
7.2. Etapele procesului de evaluare psihologică si redactarea raportului psihologic …184
7.3. Teste de evaluare a aptitudinilor la copii si adolescenti…….. 188
7.3.1. Scala de inteligentă Binet-Simon……… 188
7.3.2. Scala de inteligentă Stanford-Binet …195
7.3.3. Scalele de dezvoltare Gesell……………… 198
7.3.4. Scalele de inteligentă Wechsler…………….. 199
7.3.5. Testul nonverbal de inteligentă generală Dearborn … 204
7.3.6. Testul Denver-II de evidentiere a achizitiilor în planul dezvoltării (Denver Developmental Screening Test-DDST-II) ……205
Întrebări si teme de autoevaluare ……………… 209


Bibliografie …………………………………….. 211

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu