marți, 26 iunie 2012

COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI MANAGERIAL Vol 1+2

Subtitlu :Fundamente psihosociologice si politologic
Autor : Ion Boboc          
Editura Economica  link pt. vol 1 
                          link pt. vol 2 
An aparitie :2003  
ISBN vol 1: 973-590-848-4 
ISBN vol 2: 973-590-849-2 
Nr pagini : 336 +416 
Format 200 x 290
Lucrarile sunt epuizate la editura.Pret 22 lei Vol1 la  librariaonline si 40 lei Vol2 la libraria

Descrierea editurii:
      În primul volum sunt tratate teorii, concepte şi practici specifice psihosociologiei organizaţionale, cu accent pe comportamentul şi rolul indivizilor şi grupurilor în formarea, menţinerea şi dezvoltarea organizaţiilor tradiţionale şi moderne. În acest sens, prezentăm exemplificări cu diverse tipuri de organizaţii (întreprinderi, partide politice, şcoli, spitale, ONG-uri etc), despre problemele indivizilor în calitatea lor de „actori sociali“ şi despre relaţiile dintre grupuri, care asigură o dezvoltare organizaţională (dinamica grupurilor), apoi despre efectele introducerii noilor tehnologii, mai ales în privinţa schimbării organizaţionale.
     În volumul al doilea, principala atenţie a fost acordată prezentării unor teorii fundamentale, bazate pe date ale cercetării ştiinţifice actuale privind ştiinţa şi arta conducerii organizaţiilor din punctul de vedere al tratării lor în psihosociologia managerială, precum şi analizării funcţiilor managementului, cu exemple din practica acestuia. De asemenea, pentru prima dată într-un astfel de curs pentru manageri şi studenţi, este tratată problematica personalităţilor excepţionale în practica reală, concretă a conducerii marilor companii multinaţionale din lume, precum şi cea a consultanţei organizaţionale şi manageriale, ambele problematici fiind prezente astăzi în majoritatea tratatelor de „Comportament organizaţional“. (Autorul)

Cuprins:


VOLUMUL I  
COMPORTAMENT ORGANIZATIONAL

Cuvânt înainte….. 9
Introducere... 13

CAPITOLUL 1. Teoriile dezvoltării organizaţiilor şi sistemul lor managerial ... 25

1. Definiţii şi clasificări....................... 25
1.1. Definiţii ........... 25
1.2. Clasificările organizaţiilor ......... 32
2. Teoriile explicative despre organizaţii..... 37
2.1. Paradigma funcţionalismului...... 41
   2.1.1. Teoriile raţionaliste.... 42
   2.1.2. Teoriile sistemelor organizaţionale....... 55
   2.1.3. Teoriile psihosociale ale organizaţiilor..... 60
   2.1.4. Şcoala „DO“ („Dezvoltarea organizaţiilor“)....... 65
   2.1.5. Teoriile contingenţei (situaţiilor sau contextelor)..... 68
   2.1.6. Teoriile acţionalismului şi teoriile socio-politice....... 69
2.2. Paradigma interpretativă........ 72
2.3. Paradigma radicalismului structural..... 73
2.4. Paradigma umanismului radical...... 76
3. Sinteză: Principalii teoreticieni şi ideile lor fundamentale despre organizaţii. Ipoteze tipice ale managerilor legate de organizaţii din era industrialismului şi din era post-industrialismului ....... 77
Focus I... 79
Concepte-cheie...... 85
Bibliografie............. 86

CAPITOLUL 2. Individ, grup şi organizaţie. Dinamica relaţiilor dintre structuri, oameni
şi tehnologii la nivel organizaţional .. 91

1. Individul în grupuri şi organizaţii: status, rol şi influenţare (schimbare) individuală.. 91
1.1. Participarea individuală şi de grup la constituirea organizaţiilor.... 91
1.2. Schimbarea individuală în grupurile restrânse şi în grupurile mari.... 108
2. Structura grupurilor şi organizaţiilor.... 109
2.1. Mecanisme de funcţionare şi coordonare ale structurii... 109
2.2. Descentralizarea structurilor birocratice. Organizaţiile flexibile..... 113
2.3. Structuri şi funcţii ale grupurilor şi organizaţiilor cu interese socio-economice distincte. Sindicate, patronate şi relaţiile de muncă.... 119
   2.3.1. Structura funcţională a grupurilor şi organizaţiilor; gradul de participare în diverse tipuri                             de organizaţii ........... 119
   2.3.2. Sindicatele............ 127
   2.3.3. Patronatele........... 139
3. Actorii organizaţiilor.......... 157
3.1. Omul organizaţional şi rolul lui în schimbarea organizaţiilor...... 157
3.2. Relaţiile de grup pe orizontală (colegiale) în organizaţie ....... 165
3.3. Relaţiile de grup pe verticală (şefi – subordonaţi), liderii şi puterea în organizaţii.. 167
3.4. Motivaţia şi rolul ei în relaţiile dintre indivizi, grupuri şi organizaţii... 168
4. Rolul tehnologiilor în funcţionarea, dezvoltarea şi schimbarea organizaţiilor.... 177
4.1. Tipuri de tehnologii. Tehnologiile materiale şi impactul lor în organizaţii... 177
4.2. Implementarea tehnologiilor noi şi tehnologia de schimbare organizaţională. 182
5. Presiunile mediului extern şi ajustarea inter-organizaţională.... 184
5.1. Tipul presiunilor mediului extern şi rolul lor în dezvoltarea organizaţiilor... 184
5.2. Efecte de încrucişare a organizaţiilor într-un mediu turbulent... 186
6. Sinteză: Principalele caracteristici ale grupurilor şi organizaţiilor şi diferenţieri în funcţie de domeniul lor de activitate...... 189
Focus II........... 190
Concepte-cheie …..216
Bibliografie...... 220

CAPITOLUL 3. Conflictul interindividual, de grup şi organizaţional... 231

1. Conceptul de conflict, tipologie şi surse....... 231
1.1. Concepte şi tipologie. Psihosociologia conflictului...... 231
1.2. Factorii şi sursele de conflict........ 239
2. Tipuri de comportamente conflictuale individuale şi colective.. 246
2.1. „Jocuri“ comportamentale şi strategii opţionale conflictuale.... 246
2.2. Conflictele distructive individuale, de grup şi organizaţionale.... 251
2.3. Stresul individual, de grup şi organizaţional... 264
2.4. Managementul în situaţiile de criză, de conflict şi de stres individual, la nivel de grup şi de organizaţie ............ 284
3. Sinteză: Comportamentul stresant şi conflictual – realităţi prezente, soluţii viitoare . 304
Focus III.......... 307
Concepte-cheie ….329
Bibliografie...... 331

VOLUMUL II
COMPORTAMENT MANAGERIAL

Introducere............... 11

CAPITOLUL 4. Concepte, teorii psihosociologice şi funcţii ale managementului.. 19
1. Concepte şi teorii fundamentale privind managementul şi comportamentul
managerial …….19
1.1. Concepte şi niveluri ierarhice...... 19
1.2. Teorii fundamentale ale managementului şi aplicaţiile lor... 28
    1.2.1. Jungla teoriilor despre management......... 28
    1.2.2. Managementul ştiinţific sau Teoria X.......... 30
    1.2.3. Managementul relaţiilor umane sau Teoria Y........ 32
    1.2.4. Managementul participativ sau Teoria Z......... 34
1.3. Relaţia manager-lider de organizaţie............. 37
1.4. Niveluri de management şi comportamente manageriale............ 56
2. Funcţiile managementului în relaţie cu psiho-socialul..... 60
2.1. Planificarea: implicaţii ale culturilor de organizaţie şi modele de previziune ....... 61
2.2. Organizarea: măsurarea gradului de organizare şi stilul de organizare........ 74
2.3. Comanda (decizia): stiluri de decizie şi tendinţele de „egalizare a puterii“...... 78
2.4. Coordonarea: instruire, motivare şi conducere unitară....... 97
2.5. Controlul şi evaluarea: inventarele eficienţei manageriale...... 99
2.6. Dinamica funcţiilor organizaţionale şi manageriale şi incidenţa lor cu psihosociologia organizaţională şi managerială........................ 107
3. Sinteză: teorii moderne ale psihosociologiei manageriale .................. 112
Focus I............... 116
Concepte-cheie.. 121
Bibliografie......... 123

CAPITOLUL 5. Psihosociologia elitelor în organizaţii şi în managementul
afacerilor .................................... 129
1. Monopolizare versus descentralizare în managementul afacerilor în lume........ 129
1.1. Conceptul de elită în organizaţii şi management...... 129
1.2. Personalizarea organizaţiilor şi a managementului........ 137
1.3. Spiritul întreprinzător şi sursele bogăţiei în trecut (până în sec. XX)... 148
    1.3.1. Bani din moşteniri împărăteşti....... 152
    1.3.2. Bani din moşteniri latifundiare...... 155
    1.3.3. Bani din putere politică........ 157
    1.3.4. Bani din petrol....... 158
    1.3.5. Bani din explozibili...... 170
    1.3.6. Bani din cositor....... 172
    1.3.7. Bani din uraniu, diamante şi pietre preţioase..... 173
    1.3.8. Bani din bani......... 174
    1.3.9. Bani din automobile....... 178
1.4. Spiritul întreprinzător şi sursele bogăţiei în prezent (la început de sec. XXI)..... 179
    1.4.1. Bani din publicitate.... 181
    1.4.2. Bani din case (proprietăţi imobiliare).... 182
    1.4.3. Bani din orice (Cei mai bogaţi oameni ai lumii în anul 2002).... 184
1.5. Clasele sociale în funcţie de bogăţie versus sărăcie în lumea contemporană.... 206
    1.5.1. Modelul american al bogăţiei versus sărăcie.... 207
    1.5.2. Modelul rusesc al bogăţiei versus sărăcie şi situaţia din unele ţări foste comuniste
din Europa de Est...... 216
    1.5.3. Bogăţie versus sărăcie în România.... 222
2. Modele comportamentale psihosociale ale omului de afaceri de succes... 244
2.1. Conduita morală, spiritul filantropic şi de fair-play în marile afaceri de succes .... 244
    2.1.1. Relaţia dintre afaceri şi filantropie şi opinia publică despre moralitatea oamenilor de afaceri ............... 244
    2.1.2. Comportamente legate de contexte familiale şi socio-culturale naţionale şi
internaţionale ................... 266
2.2. Trăsături psihosociale de personalitate care asigură succesul şi bogăţia..... 270
    2.2.1. Trăsături particulare........ 270
    2.2.2. Trăsături de „proximitate“ şi de petrecere a timpului liber
3. Sinteză: Liste şi clasamente ale personalităţilor de succes în afaceri şi ale marilor companii ................................ 284
Focus II............. 290
Concepte-cheie 296
Bibliografie........ 299

CAPITOLUL 6. Consultanţa organizaţională şi managerială externă şi intervenţia
psihosociologică internă. Metode şi tehnici ....... 305

1. Conceptele de consultanţă şi expertiză managerială. Teorii şi tipuri de intervenţie............... 305
1.1. Management consulting-ul: istorie şi contemporaneitate..... 305
1.2. Consultanţa managerială psihosociologică, tip specific de acţiune şi intervenţie în
organizaţii  ….320
1.3. Calităţile şi rolurile unui psihosociolog consultant..... 330
1.4. Postulate şi valori ale intervenţiei şi consultanţei psihosociologice de tip „Dezvoltare organizaţională“ – DO ..... 340
1.5. Modele de schimbare în organizaţii...... 342
1.6. Managementul calităţii totale: un nou concept pentru perfecţionarea activităţii manageriale
şi de consultanţă managerială...... 345
2. Metode şi instrumente ale consultanţei şi expertizei şi ale practicii psihosociologice de intervenţie....... 349
2.1. Metode de diagnostic organizaţional şi managerial.... 350
2.2. Planificarea schimbării.......... 352
2.3. Implementarea schimbării şi tehnicile de intervenţie.......... 354
    2.3.1. „Grupurile de învăţare“ (Training-Group, prescurtat T-Group)..... 356
    2.3.2. „Grupurile de întâlnire“ (Encounter Groups).......... 364
    2.3.3. „Echipele de construcţie“ (Team-building sau T-building)........... 366
    2.3.4. „Managementul prin obiective“ – MBO (Management by Objectifs).. 371
3. Sinteză: Intervenţia internă şi consultanţa managerială externă – cerinţe majore ale schimbării (dezvoltării) organizaţiilor moderne ................. 374
Focus III............ 377
Concepte-cheie 390
Bibliografie............................... 391

Epilog: Viitorul organizaţiilor, managementului, consultanţei manageriale şi practicilor psihosociologice în domeniul muncii şi relaţiilor de muncă..... 394
Bibliografie...... 411

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu