luni, 11 iunie 2012

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI COMPETITIVITATEAAutor :  Cristina Ganescu                
Editura Universitara  (click pentru a accesa editura)

An aparitie :2011 

ISBN 978-606-591-321-9 
Nr pagini : aprox 200
Pret : 20 lei (stoc epuizat la editura)

Descrierea editurii:
"Din analiza pe care am realizat-o pe baza unei documentaţii amănunţite privind cultura organizaţională, am concluzionat că succesul obţinut de o companie este determinat şi de cultura organizaţională puternică. Cea care oferă o direcţie logică activităţii unei organizaţii şi cea care inspiră şi motivează angajaţii este cultura organizaţională. În acest sens, este îngrijorător că, în multe cazuri, managerii români nu cunosc semnificaţia conceptului de „cultură organizaţională”, nu conştientizează existenţa şi rolul acesteia. Menţinerea acestei situaţii de fapt constituie o barieră periculoasă în calea creşterii gradului de competitivitate a întreprinderilor româneşti pe piaţa internă şi externă, deci şi a competitivităţii economiei naţionale. De asemenea, în lucrare s-au cuprins câteva elemente de bază din ceea ce înseamnă crearea, transmiterea, menţinerea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale puternice, suport al unei organizaţii competitive, realizând şi o serie de interrelaţii între cultura organizaţională, imaginea firmei, comportamentul etic sau responsabilitatea socială a firmei, domenii extrem de importante pentru competitivitatea firmelor româneşti în cadrul unui mediu concurenţial extrem de dinamic. În final, putem aprecia cu certitudine că o cultură organizaţională sănătoasă este o şansă sigură către succes" (Autoarea)
Cuprins:


CUVÂNT – ÎNAINTE .............................................................................. 13

CAPITOLUL I. CULTURA ORGANIZATONALÃ POZITIVÃ – PREMISÃ
A UNEI ORGANIZATI PERFORMANTE ÎN AFACERILE ECONOMICE ….15
1. Aspecte privind aparitia si evolutia conceptului de culturã organizationalã........ 15
1.1. Semnificatia conceptului de culturã organizationalã sau„corporate culture.. 17
1.2. Caracteristici si functii ale culturii organizationale ...................... 21
1.3. Componentele culturii organizationale si formele ei de manifestare.......... 26
2. Elementele care influenteazã într-o mãsurã importantã cultura organizationalã ...... 39
3. Valori diferite - tipuri de culturi organizationale diferite – performante diferite ................... 40
4. Cultura managerialã - componentã si resursã a culturii organizationale 51
4.1. Personalitatea managerilor cu rol în crearea si dezvoltarea culturii organizationale .. 52
4.2. Orientarea managerilor cãtre mediul intern si extern, modalitate de creare a unei culturi adaptive si evolutive ........... 55
5. Impactul internationalizãrii firmei asupra culturii organizationale ....... 59
CAPITOLUL II. IMPACTUL CULTURII ORGANIZATONALE
ASUPRA PERFORMANÞELOR SI COMPETITIVITÃTI ORGANIZATILOR.......... 67
1. Impactul culturii organizationale asupra eficientei si competitivitãtii firmelor
contemporane……67
1.1. Eficacitatea afacerilor si cultura organizationalã ........................ 71
1.2. Influenta culturii organizationale asupra competitivitãtii unei organizatii................ 75
2. Cultura organizationalã si îmbunãtãtirea performantelor resurselor umane................. 78
3. Cultura bazatã pe gestionarea erorilor si impactul acesteia asupra performantelor
organizatiilor ....... 81
4. Organizatia orientatã spre inovare si rolul acesteia în cresterea competitivitãtii .... 82
5. Cultura organizationalã - factor de formare si cristalizare a imaginii organizatiilor ... 86
6. Caracteristici ale culturii organizationale în România ........................ 89
CAPITOLUL III. DIMENSIUNEA ETICÃ A CULTURII ORGANIZATONALE
SI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA COMPETITIVITÃTI ORGANIZATILOR ...... 91
1. Aspecte privind etica în afacerile economice..................................... 91
2. Etica managerialã - cerintã pentru crearea unui model de comportament în cadrul
organizatiei .............................. 95
3. Codurile etice - instrumente de evaluare a comportamentului în afaceri ............ 100
4. Aspecte privind probleme de eticã în contexte diferite si în România …..104
5. Interrelatia culturã organizationalã - responsabilitate socialã ............ 103
5.1. Responsabilitatea socialã - componentã esentialã a politicii sociale a firmei....... 110
5.1.1. Conceptul de responsabilitate socialã a întreprinderii si semnificatia acestuia........ 111
5.1.2. Cerinte pentru manageri în vederea promovãrii unor atitudini responsabile social.. 115
5.1.3. Etape ce trebuie parcurse pentru integrarea în cadrul firmei a practicilor responsabile..117
5.2. Impactul actiunilor de responsabilitate socialã asupra profitului organizatiei ...... 119
5.3. Rolul culturii organizationale în sprijinirea eforturilor de implicare socialã a companiilor.................... 122
5.4. Aspecte privind actiunile de responsabilitate socialã în România …. 128
5.4.1 Promovarea conceptului de responsabilitate socialã - premisã a dezvoltãrii unei adevãrate culturi de implicare socialã în România........................................................... 129
5.4.2. Implicarea socialã a companiilor din România – conditie pentru un viitor responsabil..131
5.4.3. Controverse privind caracterul etic al implicãrii în viata comunitãtii ................. 132

CAPITOLUL IV. PERFECTONAREA CULTURII ORGANIZATONALE - PROCES ESENTAL ÎNTR-UN MEDIU DINAMIC ................................. 134
1. Conceptele de dezvoltare organizationalã si de management al schimbãrii........... 134
2. Aspecte privind schimbarea culturalã la nivelul organizatiilor ........... 137
2.1. Cauze ale initierii schimbãrilor culturale ...................... 137
2.2. Factori ce influenteazã schimbarea culturii organizationale ....... 139
3. Perfectionarea culturii organizationale - proces primordial pentru o organizatie de succes……….140
3.1. Premise ce asigurã succesul procesului de perfectionare a culturii organizationale. Obstacole în calea perfectionãrii culturii ……..140
3.2. Tipuri de schimbãri ale culturii organizationale .......................... 143
4. Personalul implicat în perfectionarea culturalã .................................. 145
4.1. Caracteristici ale specialistilor implicati în procesul de perfectionare a culturii
organizationale .................. 145
4.2. Profesionalizarea consultantilor în managementul perfectionãrii culturale.................147
5. Analiza si evaluarea valorilor dominante. Metodologia de implementare a perfectionãrii culturii organizationale în firmele contemporane ....... 150
5.1. Importanta analizei si evaluãrii culturii organizationale în cadrul firmei ................... 150
5.2. Modalitatea de operationalizare a analizei culturii organizationale . 153
5.3. Metode de cercetare utilizate în studiul culturii organizationale . 158
5.4. Metode de analizã, organizare si prezentare a datelor obtinute prin cercetare ... 160
6. Eficacitatea implementãrii procesului de perfectionare culturalã ....... 161
6.1. Cerinte ale reusitei implementãrii procesului de perfectionare a culturii
organizationale ......... 164
6.2. Tipuri de strategii de perfectionare culturalã ............................... 165
6.3. Modele de perfectionare a culturii organizationale ..................... 167
6.4. Etapele procesului de perfectionare a culturii organizationale ... 173
7. Rolul leaderului în analiza culturii organizationale si în procesul de schimbare culturalã...177
7.1. Leadership sau cum sã conduci astãzi pentru viitor? ................. 177
7.2. Modalitãti prin care leaderul influenteazã procesul de perfectionare a culturii
organizationale ............................................................ 179
7.3. Modalitãti de antrenare a personalului în procesul de perfectionare a culturii
organizationale ............. 181
PROPUNERI DE PERFECTONARE A CULTURII ORGANIZATONALE
ÎN ROMÂNIA........................................................ 185

CONCLUZII FINALE .............................................................................. 191

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu