luni, 18 iunie 2012

DEFINIREA PROFILULUI ACADEMIC AL TUTORULUI ÎN E-LEARNING


Autor : Maria Goga            
Editura Universitara  (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie :2012  
ISBN 978-606-591-335-6 
Nr pagini :244 
Pret : 26 lei (stoc epuizt la editura)Nota: Cartea este scrisa dupa lucrarea de doctorat cu acelas titlu, a autoarei , din anul 2009 , iar rezumatul se gaseste pe site-ul Univ. Bucuresti , aici !Descrierea editurii:
"Lucrarea Doamnei Goga este o lucrare bine documentată beneficiind de o bibliografie solidă şi cu informaţii de ultimă oră ce ne pun la dispoziţie un tablou cuprinzător al preocupărilor, al reuşitelor, nereuşitelor, al soluţiilor deja acceptate dar şi a ideilor controversate privind activitatea academică a tutorului în sistemul E-learning. Regăsim o diversitate de idei pedagogice moderne asociate cu informaţii la nivel tehnologic fără de care sistemul E‑learning nu poate funcţiona. Formarea şi profesionalizarea tutorului în spaţiul educaţional românesc sunt integrate într-un posibil modul de formare academică a acestuia (tutorului), în care se armonizează cele patru dimensiuni: pedagogică, psiho-socială, managerială şi tehnică. O analiză atentă a modulului psiho-pedagogic de formare a tutorului propus ne dezvăluie faptul că autoarea dovedeşte nu numai o cunoaştere a realităţilor legislative, administrative şi decizionale din România ci şi o viziune globală, integratoare asupra acestei teme. Este o lucrare de pionierat în domeniu care va deschide, cu siguranţă, noi piste de abordare şi va oferi noi soluţii practice în domeniul E-learning."
(Prof. Univ. dr. Marin Manolescu)

Cuprins:


Introducere ................... 11

Capitolul 1. E-learning: concepte, tendinte, perspective ....... 15
1.1. E-learning – inovatie si provocãri .... 16
1.1.1. Beneficii / limite în sistemul E-learning...16
1.1.2. Scurt istoric E-learning ..... 17
1.1.3. Rolul tehnologiei în E-learning .... 20
1.2. Actorii implicati în procesul E-learning.. 21
1.3. Paradigme educationale în E-learning .... 22
1.3.1. Paradigma învãtãrii centrate pe student ...22
1.3.2. Paradigma educatiei permanente ... 23
1.4. Initiative E-learning în spatiul european de învãtare ..... 23
1.5. E-learning în contextul din România....... 25
Capitolul 2. Formarea si profesionalizarea tutorului în E-learning .... 29
2.1. Tutorul – persoana „pivot” în cadrul procesului de învãtare .. 29
2.2. Activitatea tutorialã: roluri si functii ..... 31
2.2.1. Clasificarea rolurilor tutorului ..... 31
A. Functia pedagogicã a tutorului .......33
B. Functia psihosocialã a tutorului .... 35
C. Functia managerialã a tutorului .... 36
D. Functia tehnicã a tutorului ........ 37
2.3. Competentele tutorului în E-learning ... 37
2.4. Nevoia de formare a cadrelor didactice cu rol de tutor în spatiul
european ....40
2.4.1. Situatia din România privind instruirea personalului didactic cu roluri/responsabilitãti
de tutor ....... 42
2.4.2. Necesitatea profesionalizãrii cadrelor didactice cu rol de tutor .. 44
2.5. Experiente de formare: un model comparativ... 45
Capitolul 3. Un posibil modul de formare academicã a tutorului în E-learning ...... 48
3.1. Dimensiunea Pedagogicã................. 48
3.1.1. E-learning si învãtarea la adulti ... 48
3.1.1.1. Behaviorismul ............. 48
3.1.1.2. Cognitivismul ............ 49
3.1.1.3. Constructivismul ....... 50
3.1.1.4. Alte teorii utilizate în E-learning ....... 51
3.1.1.5. Concluzii preliminare privind teoriile învãtãrii în E-learning ............ 53
3.1.2. Modele de învãtare în mediul E-learning ..............53
3.1.3. Experiente în proiectarea E-learning ........ 54
3.2. Dimensiunea psihosocialã ..... 65
3.2.1. Comunitatea virtualã ................ 65
3.2.2. Comunicarea în cadrul comunitãtii virtuale .............. 66
3.2.3. Învãtarea în cadrul comunitãtii virtuale ................... 69
3.2.4. Interactiunea dintre actorii implicati în E-learning ... 72
3.3. Dimensiunea Managerialã ................... 73
3.4. Dimensiunea Tehnicã ......................... 74
Capitolul 4. Metodologia cercetãrii ............... 78
4.1. Motivatia cercetãrii ................. 78
4.2. Scopul si obiectivele cercetãrii ............. 79
4.2.1. Obiectivele generale ............. 79
4.2.2. Obiectivele specifice ............... 79
4.4. Ipotezele cercetãrii .......... 80
4.5. Esantionarea ........ 80
4.6. Metodele si instrumentele cercetãrii ...... 81
4.6.1. Analiza de documente............. 81
4.6.2. Ancheta prin chestionar – adresat tutorilor ..... 82
4.6.3. Ancheta prin chestionar – adresat studentilor........ 82
4.6.4. Interviul individual privind rolul tutorului – adresat tutorilor ........ 84
4.6.5. Interviul individual privind formarea tutorului – adresat tutorilor ... 84
4.6.6. Interviul individual adresat studentilor ........ 85
4.6.7. Interviul individual adresat decidentilor E-learning ........ 85
4.6.8. Observatia .............. 85
4.6.9. Studii de caz........... 86
4.7. Etapele cercetãrii ...... 86
4.8. Limitele cercetãrii ...... 87
Capitolul 5. Rezultatele cercetãrii... 88
5.1. Rezultatele cercetãrii privind sistemul de învãtare E-learning..... 89
5.1.1. Beneficiile utilizãrii sistemului E-learning ... 89
5.1.2. Limitele utilizãrii sistemului E-learning ......... 90
5.2. Rolurile tutorului în cadrul procesului de învãtare E-learning ...90
5.2.1. Facilitator al învãtãrii ....... 90
5.2.2. Instructor al învãtãrii ..... 91
5.2.3. Coach (îndrumãtor) ........ 92
5.2.4. Mentor al studentilor ...... 93
5.2.5. Consilier al studentilor ........ 94
5.2.6. Manager al cursului E-learning .... 94
5.2.7. Moderator al discutiilor online ..... 95
5.2.8. Tehnician....... 96
5.3. Competentele tutorului .... 97
5.4 Instruirea tutorilor . 99
5.4.1. Participarea tutorilor investigati la instruire ... 99
5.4.2. Principalele modalitãti de instruire a tutorilor investigati . 99
5.5. Rezultate ale cercetãrii relevante pentru dimensiunea pedagogicã a unui posibil
modul de formare ............ 100
5.5.1. Principalele diferente între curriculum-ul traditional si cel online .....100
5.5.2. Elemente de proiectare E-learning ..... 101
5.6. Dimensiunea psihosociala .......110
5.6.1. Cunoasterea studentilor ......... 110
5.6.2. Tehnici de motivare a studentilor în vederea comunicãrii în cadrul
comunitãtii virtuale ......... 111
5.6.3. Instrumente utilizate în facilitarea comunicãrii ...... 111
5.7. Dimensiunea managerialã ......... 112
5.7.1. Diferite tipuri de întâlniri tutoriale............ 112
5.7.2. Principalele activitãti abordate la sedintele tutoriale ...... 113
5.8. Dimensiunea tehnicã .... 115
5.8.1. Tehnologii utilizate în procesul de predare/învãtare de cãtre tutor ..... 115
5.8.2. Modalitãti de rezolvare a problemelor tehnice ...... 117
Capitolul 6. Analiza si interpretarea rezultatelor ......... 118
6.1. E-learning: perspectiva institutiilor participante la cercetare ........ 118
6.1.1 E-learning în contextul de învãtare românesc ..... 118
6.2. Tutorul – persoana „pivot” în mediul E-learning ............ 121
6.2.1. Rolul profesorului titular versus rolul tutorului ......... 123
6.3. Rolurile tutorului în contextul românesc ........ 124
6.3.1. Functia pedagogicã ........... 124
6.3.2. Functia psihosocialã ..... 126
6.3.3. Functia managerialã...... 126
6.3.4. Functia tehnicã .......... 127
6.3.5. Concluzii preliminare privind rolurile tutorului .............. 127
6.4. Competentele tutorilor: perspectiva autorilor investigati ...... 128
6.5. Formarea tutorilor: perspectiva autorilor investigati ........... 130
6.5.1. Analizã comparativã a programelor de formare pentru tutori ... 131
6.5.2. Experientele de formare ale tutorilor investigati ........... 133
6.6. Modulul de formare a tutorilor dezvoltat pe baza rezultatelor cercetãrii ... 134
6.6.1. Dimensiunea pedagogicã ............ 135
6.6.1.1. Curriculum traditional versus curriculum online ....... 135
6.6.1.2. Analiza comparativã de curriculum ........ 137
6.6.1.3. Elemente de proiectare E-learning ....... 139
6.6.2. Dimensiunea psihosocialã ........ 148
6.6.2.2. Tipuri de comunicare ........... 149
6.6.2.3. Dialogul virtual ................. 150
6.6.2.4. Învãtarea în cadrul comunitãtii virtuale ............. 150
6.6.2.5. Contributia membrilor comunitãtii virtuale la învãtare ....... 150
6.6.3. Dimensiunea managerialã ........ 153
6.6.4. Dimensiunea tehnicã ................ 156
Capitolul 7 Concluzii si recomandãri ..... 158
7.1. Sugestii si recomandãri privind activitatea psiho-pedagogicã a tutorului în
E-learning 165
Recomandãri la nivel de sistem ............... 165
Recomandãri la nivel institutional .............. 165
Recomandãri la nivel individual .......... 166
7.2. Un posibil modul psihopedagogic de formare a tutorului .............. 167

Bibliografie ...........................173
Sit-uri Internet .................. 181
Legi, documente ........................ 182

Anexe .................. 184
Anexa 1. Instrumentele Cercetãrii ............ 184
1.1. Chestionar adresat tutorilor ............... 184
1.2. Chestionar adresat studentilor ............... 189
1.3. Grila de interviu privind rolul tutorului - tutori ........ 194
1.4. Grila de interviu privind formarea tutorilor .......... 195
1.5. Grila de interviu - studenti ...................................... 196
1.6. Grila de interviu – decidenti E-learning...... 198
Anexa 2. Portaluri ............................. 199
Anexa 3. Oferte de cursuri online în România ........ 200
Anexa 4. Rezultatele cercetãrii prelucrãri statistice ... 201
4.1. Rãspunsuri tutori .................. 201
4.2. Rãspunsuri studenti .................... 205
Anexa 5. Legislatie relevantã ............... 234
5.1. LEGE nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic ....................... 234
5.2. Hotãrârea de Guvern nr. 1101 din 8 octombrie 2001 privind Învãtãmântul
la distantã .....240

Lista Figuri
Figura 1.1. Învãtarea centratã pe student ....... 22
Figura 1.2. Diagrama cu numãrul de studenti participanti la E-learning din U.E. ..... 24
Figura 3.1. Model de dezvoltare a activitãtilor de învãtare, adaptat dupã Salmon .... 60
Figura 3.2. Progresul gândirii critice în cadrul dialogului virtual ....... 68
Figura 3.3. Rolul experientei studentilor în învãtare ............. 72
Figura 3.4. Scurt istoric al Internetului, model adaptat dupã Conole & Oliver (Conole .. 76
Figura 4.1 Distributia tutorilor si a studentilor din punct de vedere cantitativ si calitativ 80
Figura 4.2. Distributia tutorilor în functie de tãri ............... 82
Figura 4.3. Distributia studentilor participanti la chestionar în functie de tãrile participante 83
Figura 4.4. Corelatia dintre ipoteze, metode si instrumente de cercetare ....... 86
Figura 4.5. Etapele cercetãrii .... 87
Figura 5.1. Beneficiile interactiunii în procesul de învãtare electronic ..... 89
Figura 5.2. Rolul de facilitator al tutorului ........ 91
Figura 5.3. Tutorul în rolul de instructor ........... 91
Figura 5.4. Tutorul în rol de coach .... 92
Figura 5.5. Perspectiva tutorilor privind rolul de mentor..... 93
Figura 5.6. Perspectiva studentilor privind rolul de mentor .... 93
Figura 5.7. Rolul de consilier al tutorului ....... 94
Figura 5.8. Perspectiva tutorilor privind rolul de moderator ....95
Figura 5.9. Perspectiva studentilor privind rolul de tehnician .. 96
Figura 5.10. Promovarea învãtãrii prin cooperare...97
Figura 5.11. Promovarea motivatiei studentilor privind învãtarea ..98
Figura 5.12. Alte competente relevante în timpul desfãsurãrii cursului.. 98
Figura 5.13. Participarea tutorilor la instruire ...99
Figura 5.14. Principalele modalitãti de instruire a tutorilor investigati  99
Figura 5.15. Diferente între curriculum-ul traditional si cel online .... 100
Figura 5.16. Opiniile studentilor privind pregãtirea cursurilor în functie de stilurile de
învãtare .........101
Figura 5.17. Pregãtirea studentilor înainte de începerea cursurilor ...... 102
Figura 5.18. Principalele interventii ale tutorului în timpul procesului de învãtare ... 103
Figura 5.19. Identificarea aspectelor pozitive/negative din activitatea studentilor .. 104
Figura 5.20. Perspectiva studentilor privind ajutorul acordat acestora înainte de
examenul final ................ 105
Figura 5.21. Metode de motivare a studentilor privind învãtarea .... 105
Figura 5.22. Alte tipuri de motivare a studentilor privind învãtarea ... 106
Figura 5.23. Perspectiva studentilor privind feedback-ul oferit de cãtre tutor .106
Figura 5.24. Tehnici de evaluare a activitãtii studentilor .. 108
Figura 5.25. Principalele instrumente utilizate în evaluare (perspectiva studentilor) . 109
Figura 5.26. Tehnici diferite de motivare a studentilor .... 111
Figura 5.27. Principalele instrumente utilizate în facilitarea comunicãrii . 112
Figura 5.28. Necesitatea oferirii de informatii din partea tutorului ..113
Figura 5.29. Activitãtile realizate în cadrul sedintelor tutoriale asa cum sunt vãzute de
studenti .............................114
Figura 5.30. Principalele tehnici utilizate de tutorii investigati în timpul procesului de învãtare..................................... 115
Figura 5.31. Tehnici/instrumente utilizate de cãtre studenti în învãtare ...116
Figura 7.1. Universitãtile participante la cercetare (România si celelalte tãri) ....158
Figura 7.2. Factorii care au contribuit la dezvoltarea unui posibil modul academic de
formare al tutorului .................. 162

Lista Tabele
Tabel 1.1. Corelatii între elementele esentiale generatiilor E-learning (dupã Garrison
si Anderson) ..................... 20
Tabel 1.2. Principalele universitãti din România cu program E-learning ..... 27
Tabel 2.1. Rolul profesorului în traditional versus rolul tutorului în E-learning
(Donaldson & Scannel) .......... 31
Tabel 2.2. Clasificarea dupã functiile tutorului ...... 32
Tabel 2.3. Rolul tutorului în cadrul celor patru functii .. 33
Tabel 2.4. Model comparativ de instruire a tutorilor .... 46
Tabel 3.1. Activitãti online potrivite stilurilor diferite de învãtare .. 57
Tabel 3.2. Medii virtuale de învãtare utilizate în E-learning .. 58
Tabel 3.3. Metode de învãtare în E-learning (adaptat dupã Brewer) ... 59
Tabel 3.4. Alegerea resurselor la curs în functie de stilurile de învãtare ale studentilor. 61
Tabel 3.5. Mod de interactiune potrivit cu feedback-ul dat sau primit .. 63
Tabel 3.6. Instrumente de evaluare utilizate în E-learning. ... 64
Tabel 4.1. Distributia tutorilor participanti la chestionar în functie de Universitãti .... 81
Tabel 4.2. Distributia studentilor participanti în functie de universitãti ....83
Tabel 4.3. Distributia tutorilor participanti la interviu în functie de universitãti ... 84
Tabel 4.4. Distributia studentilor participanti la interviu în functie de universitãti ..85
Tabel 5.1. Cadrul general al unui posibil modul de formare tutori obtinut din rezultatele cercetãrii  ......88
Tabel 5.2. Principalele limite ale interactiunii în sistemul virtual de învãtare ... 90
Tabel 5.3. Rolul de coach din perspectiva studentilor ..... 92
Tabel 5.4. Principalele probleme abordate in cadrul sedintelor de consiliere ....94
Tabel 5.5. Rãspunsurile studentilor privind rolul de manager al tutorului ...95
Tabel 5.6. Rolurile tutorului cu relevantã pentru subiectii investigati ... 96
Tabel 5.7. Principalele competente în procesul de pregãtire al cursului ...97
Tabel 5.8. Competente relevante la încheierea cursului..... 98
Tabel 5.9. Principalele elemente tehnice necesare instruirii studentilor .... 102
Tabel 5.10. Principalele înstrumente de evaluare utilizate la curs ..... 107
Tabel 5.11. Instrumentele de evaluare cu relevantã pentru subiectii investigati .. 110
Tabel 5.12. Modalitãti de cunoastere a studentilor ..... 110
Tabel 5.13. Diferite tipuri de întâlniri tutoriale..... 113
Tabel 5.14. Modalitãti de rezolvare a problemelor tehnice ..... 117
Tabel 6.1. Cadrele didactice care preiau functiile tutoriale ..... 123
Tabel 6.2. Rolurile tutorului .... 128
Tabel 6.3. Competentele tutorilor ... 128
Tabel 6.4. Comparatie cursuri de instruire tutori (A.V.L.N. & E.T.T.) .. 132
Tabel 6.5. Principalele diferente dintre cele douã cursuri E.T.T. & A.V.L.N. .. 133
Tabel 6.6. Principalele modalitãti de instruire utilizate de cãtre tutorii investigati .... 134
Tabel 6.7. Etapele conversiei unui curs din traditional în mediul online .. 137
Tabel 6.8. Comparatie curriculum Open Universiteit, Olanda si S.N.S.P.A., România 138
Tabel 6.9. Metode de învãtare utilizate la curs de cãtre tutorii participanti la cercetare 141
Tabel 6.10. Principalele activitãti de învãtare utilizate la un curs E-learning ...... 144
Tabel 6.11. Principalele instrumente de evaluare utilizate de cãtre universitãtile participante .. 145
Tabel 6.12. Tipuri de întâlniri tutoriale desprinse din rezultatele cercetãrii ....... 153
Tabel 7.1. Roluri atribuite tutorului cu relevantã pentru sistemul E-learning românesc 160
Tabel 7.2. Un posibil modul de formare academicã a tutorului în E-learning ..... 169

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu