vineri, 15 iunie 2012

DISCURSUL OMILETIC DIN PERSPECTIVA STIINTELOR COMUNICARII


Autor : Marius Daniel Ciobota         
Editura Universitara  (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie :2012 
ISBN 978-606-591-418-6 
Nr pagini : 321 

Pret : 38 lei


Descrierea editurii:
''Pentru a fi cu adevărat convingător în transmiterea mesajului creştin, predicatorul trebuie să conştientizeze implicaţiile hotărâtoare, până în detaliu, ale întregului proces comunicativ care se desfăşoară între el şi receptorii discursului său. Trebuie, aşadar, să identifice un element definitoriu al predicii: caracterul său dialogal, reciprocitatea sa. În acest sens, valorificarea coordonatelor psihologice şi socio – culturale specifice cadrului comunicativ în care se desfăşoară actul omiletic reprezintă unul dintre factorii decisivi ai reuşitei. Reconsiderarea metodelor oratorice bisericeşti tradiţionale (socotite de unii, nu întrutotul nejustificat, desuete), fără abandonarea principiilor hristico – apostolico – patristice de temelie ale omileticii creştine, elaborarea unor noi strategii de comunicare discursivă în acord cu gradul de complexitate al realităţilor psihosociologice cărora ne adresăm astăzi (odată cu o mai bună cunoaştere a lor!), pot constitui puncte de plecare în efortul de a orienta discursul omiletic spre noi direcţii de performativitate, mai eficiente în contextul pastoraţiei creştine contemporane." (Autorul)


Cuprins:


Cuvânt înainte - Prof. dr. Mihai Dinu ......................................................... 9

Introducere .................................................................................................. 13
1. Discursul omiletic în contextul comunicãrii publice .............................. 19
1.1. Fenomenul comunicãrii. O analizã conceptualã .............................. 19
1.1.1. Emitãtorul ............................................................................. 28
1.1.2. Receptorul ............................................................................. 29
1.1.3. Mesajul ............................................................................... 32
1.1.4. Codul ............................................................................... 33
1.1.5. Contextul sau cadrul situational ........................................... 34
1.1.6. Feedback-ul .......................................................................... 41
1.1.7. Efectele comunicãrii ............................................................. 43
1.2. Specificul si principiile comunicãrii publice ................................... 46
1.3. Comunicare si omileticã. Afinitãti etimologice ............................... 59
1.4. Rolul predicii în contextul comunicãrii publice contemporane ....... 65
2. Omiletica - stiinta comunicãrii mesajului crestin .................................. 69
2.1. Portrete reprezentative ale Omileticii ............................................... 70
2.1.1. Geneza predicii crestine ....................................................... 70
2.1.2. Discursul apostolic. Privire specialã asupra comunicãrii omiletice pauline. 78
2.1.3. Omiletica patristicã ............................................................... 84
2.1.3.1. Sfântul Ioan Hrisostom .......................................... 85
2.1.3.2. Sfântul Augustin de Hippo .................................... 89
2.2. Retoricã – omileticã – neoretoricã ................................................... 95
2.3. Discursul omiletic în Biserica Ortodoxã Românã. Aspecte actuale …110
2.4. Tipologia comunicãrii omiletice ...................................................... 116
2.5. Mesajul (izvoarele) discursului omiletic .......................................... 120
2.6. Tehnica discursului omiletic ............................................................ 121
2.6.1. Schematizarea omileticã ....................................................... 122
2.6.2. Valente comunicative în structura discursului omiletic ....... 131
2.6.2.1. Textul ..................................................................... 131
2.6.2.2. Formula de adresare .............................................. 132
2.6.2.3. Introducerea ........................................................... 133
2.6.2.4. Tratarea .................................................................. 136
2.6.2.5. Încheierea (epilogul omiletic) ............................... 137
2.7. Cadrul fizic al comunicãrii omiletice ............................................... 138
3. Dimensiunea verbalã a comunicãrii omiletice ........................................ 142
3.1. Comunicarea verbalã. Problema limbajului omiletic ....................... 146
3.2. Functia comunicativã a stilisticii omiletice ...................................... 175
3.2.1. Functiile lingvisticii jackobsoniene în context omiletic ....... 185
3.2.1.1. Functia emotivã ..................................................... 185
3.2.1.2. Functia conativã ..................................................... 188
3.2.1.3. Functia poeticã ....................................................... 190
3.2.1.4. Functia referentialã ................................................ 191
3.2.1.5. Functia faticã ......................................................... 191
3.2.1.6. Functia metalingvisticã .......................................... 192
4. Dimensiunea interpersonalã a comunicãrii omiletice ............... 193
4.1. Perceptia interpersonalã ................................................................... 195
4.1.1. Cunoasterea interpersonalã ................................................... 195
4.1.2. Subiectivitatea receptãrii ...................................................... 199
4.1.3. Rolul timpului psihologic în receptivitatea omileticã .......... 204
4.1.4. Turnura cãtre auditoriu ......................................................... 206
4.1.5. Credibilitatea interpersonalã ................................................. 212
4.1.6. Empatia ............................................................................... 219
4.2. Aplicatii ale principiului comunicativ interpersonal la diverse tipuri de pareneze.... 221
4.2.1. Pareneza funebrã (necrologul) .............................................. 221
4.2.2. Pareneza la cununie .............................................................. 228
4.2.3. Pareneza baptismalã ............................................................. 231
4.2.4. Pareneza pascalã ................................................................... 233
4.3. Axiomele de la Palo Alto în comunicarea omileticã ........................ 235
5. Comunicarea omileticã nonverbalã ....................................................... 247
5.1. Universul kinezic uman - sursã inepuizabilã de semnificatii........... 247
5.2. Raportul verbal / nonverbal în comunicare ...................................... 256
5.3. Tipologia kinezicã ............................................................................ 262
5.3.1. Mimica ............................................................................... 267
5.3.2. Ochii ............................................................................... 273
5.3.3. Vocalica sau limbajul paraverbal ......................................... 281
5.3.4. Gestica mâinilor .................................................................... 285

Concluzii si perspective ....................................................... 290
Postfatã de Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon ........................................... 295
Bibliografie .................................................................... 301
Anexe .............................................. 319

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu