vineri, 22 iunie 2012

ENCICLOPEDIE DE PSIHOSOCIOLOGIEAutor : Septimiu Chelcea, Petre Ilut (coord)                 
Editura Economica (click pentru a accesa editura)
Colectia In afara colectiilor 
An aparitie : 2003        
ISBN  973-590-834-4
Nr pagini : 390 
Format 175 x 245
Pret : 29 lei la Psihoshop
Descrierea editurii:
"Elaborarea acestei Enciclopedii de psihosociologie nu este o întreprindere accidentală. În urmă cu mai mult de douăzeci de ani a apărut în România primul dicţionar în domeniu (Bogdan-Tucicov, Ana, Chelcea, S., Golu, M., Golu, P., Mamali, C. şi Pânzaru, P., Dicţionar de psihologie socială, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981). Nu ştim să fi existat, la acea dată, un astfel de dicţionar pe plan internaţional. Deşi Dicţionarul din 1981 a contribuit la conturarea domeniului, el poartă pecetea timpului, în dublu sens. Pe de o parte, reflectă starea psihologiei sociale pe plan mondial în deceniul al optulea al secolului trecut, pe de altă parte, poartă urmele ideologizării forţate. Condiţia publicării volumului, impusă de editură, a fost să se facă puţine trimiteri la psihosociologii occidentali. Autorii au încercat într-o măsură sau alta să salveze de ideologizare opera lor. Totuşi, Dicţionarul de acum două decenii nu mai este de actualitate. Am simţit nevoia redactării unei noi lucrări de referinţă, în acord cu evoluţia actuală a psihosociologiei, eliberată de orice dogmatism." (Autorii)

Cuprins:

Lista autorilor / 7

Cercet. şt. drd. Gina Anghelescu
Conf. univ. dr. Radu Baltasiu
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu
Cercet. şt. dr. Virginia Bădescu
Asist. univ. drd. Sorin Băncilă
Psihosociolog Adina Chelcea
Prof. univ. dr. Septimiu Chelcea
Lector univ. dr. Cristina Chiru
Cercet. şt. dr. Cristian Ciupercă
Lector univ. drd. Maria Constantinescu
Lector univ. drd. Claudiu Degeratu
Lector univ. drd. Ella Elinschi-Ciupercă
Conf. univ. dr. Alin Gavreliuc
Prof. univ. dr. Petru Iluţ
Asist. univ. drd. Loredana Ivan
Asist. univ. drd. Gabriel Jderu
Asist. univ. drd. Veronica Mihalache
Conf. univ. dr. Mihai Milca
Asist. univ. drd. Camil Postelnicu
Lector univ. dr. Lucian Radu-Geng
Prof. univ. dr. Dumitru Sandu
Lector univ. dr. Elena Stănculescu
Lector univ. drd. Cristina Tîrhaş
Psihosociolog dr. Mihaela Vlăduţ

Prefaţă / 9
Termenii de la A la Z / 13
Index / 377

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu