luni, 18 iunie 2012

ITINERAR DE PSIHANALIZAAutor : Vera Şandor                 
Editura Fundatiei Generatia (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Spaţiul PSY
An aparitie : 2005

ISBN  973-86377-9-1
Nr pagini : 360 
Format 135 x 190
Pret : 24 lei


Descrierea editurii:

Întâlnirea psihanalistului cu pacientul său nu este - atunci când are într-adevăr loc - o întâlnire obişnuită.
Ea nu este codificabilă în aspectul ei esenţial de comunicare inconştientă, metaforică, enigmatică, afectivă.
Nu este o întâlnire medicală deşi „pretextul", motivul conştient, sau vârful aisbergului presupun un simptom, o boală, o cerere de vindecare.
Nu este o întâlnire amicală, deşi ea presupune posibilitatea confesiunii, ca şi încrederea în alb: „Nu ştiu dacă am reuşit să vă fac să înţelegeţi problema, nevoia dumneavoastră de a fi salvator, faptul că vă simţiţi vexat că nu aţi reuşit, faptul că acest copil simte abandonul mamei...", spun eu unui tată. El însă îmi răspunde simplu: „Nu am înţeles chiar tot, dar am înţeles că suntem pe mâini bune."
Nu este o întâlnire religioasă deşi credinţa, spovedania, culpa, secretul, angoasa sunt deseori prezente ca într-un confesional.
Nu este întâlnirea cu un pedagog, deşi cererea de „savoir faire", de acte,
tehnici şi proceduri este şi ea nu numai prezentă, ci uneori chiar presantă... Şi cât de greu ne este uneori să răspundem la întrebarea pe care cu naivitate o auzim uneori semnalându-ne eşecul de comunicare şi cel empatic dintre părinţi şi copii: „Cum să procedez cu el?" însemnând de fapt „Învaţă-mă să-l iubesc."...
În concepţia freudiană, sexualitatea umană este o psihosexualitate cu o ontogeneză. Este o istorie a diferitelor moduri de a iubi - încorporând, dominând, triumfând, negând valoarea, dăruind, rivalizând, posedând, ucigând, perpetuând etc. - o istorie a modurilor de relaţie cu obiectul de iubire, cel sexual, cel pulsional, este o istorie a dinamicii activ/pasiv la nivelul fiecărei pulsiuni parţiale, o istorie a modalităţilor defensive puse în joc în diverse etape, o istorie a intricării curentelor tandru şi senzual, o istorie a intricării Erosului cu Thanatosul, a capacităţii de a suporta ambivalenţa fără a distruge relaţia sau a fragmenta unitatea subiectivă, o istorie a evoluţiei emoţiei de la corp spre cuvânt şi a păstrării conexiunii dintre afect şi corp, este, în ultimă instanţă, o istorie a separărilor de diverse forme de plăcere, de integrare a lor în alte forme, o istorie a separărilor de diversele obiecte parţiale pentru a le integra în obiectul întregit, real.


Cuprins:

I. Prelegeri de psihanaliză
Psihanaliza la Universitate  /7
Cîteva consideraţii privitoare la problema predării psihanalizei la Universitate /7
Prima prelegere  /9
Despre reprezentările profesiunii de psiholog / vocaţia şi nivelurile demersului de autocunoaştere / reprezentări ale psihanalizei / ce este psihanaliza /instrument de cercetare confundat cu obiectul cercetării / istoria analizei lui S. Freud / boala psihică şi istoria abordării ei / Charcot şi ratarea intuiţiei / Breuer şi ratarea transferului / sursele teoriei/ asociaţie liberă / emergenţă / frayage / rezistenţă şi deformare în discurs / diagnostic psihiatric, diagnostic psihanalitic / cadrul / psihanaliza salbatică / postulatele psihanalizei / hipnoza şi raţionalizarea ca dovezi ale existenţei inconştientului / punctele de vedere dinamic, economic, structural / principiile funcţionării psihice: homeostezie,
plăcere, nirvana, realitate / a doua teorie a pulsiunilor: Eros şi Thanatos / constituţional, real, traumatic.
A doua prelegere  / 45
Primele stadii ale apariţiei Eului / hilflösigkeit, helplesness, detresse, neajutorare / dependenţă / angoasă primară / traumatismul naşterii / filtru de excitaţie / funcţie maternă/ conţinere / preocupare maternă primară / senzorial, senzual, senzitiv / piele psihică / experienţa de satisfacere / satisfacerea halucinatorie a dorinţei / relaţia de obiect arhaică / Eu / nonEu / proiecţie / introecţie / identificare primară / identificare proiectivă / comunicare simbioică, fuzională / Eu arhaic / funcţionare arhaică în stări limită şi psihoză, investire narcisică, obiectuală, oedipiană, transgeneraţională.
A treia prelegere  /52
Constituirea obiectului /tipul de relaţie cu obiectul /obiectul parţial / teoria pulsiunilor versus teoria relaţiei de obiect / primele momente de conştienţă / realitatea obiectului extern / experienţa de satisfacere / halucinarea satisfacerii /apariţia dorinţei şi alternanţa narcisicobiectual /separarea şi reprezentarea despre corpul propriu /Winnicott şi crearea obiectului / narcisism primar, identificare primară, identificare proiectivă /empatie, fascinaţie /transfer psihotic / introiecţie/ metaforă / ambivalenţa relaţiei arhaice de obiect / omnipotenţa mişcării, gândului, cuvântului / stima de sine / Realitatea, limita, inevitabilul şi relaţia lor cu sentimentul de omnipotenţă / proiecţie / Euplăcerepur
/sentiment oceanic /sentiment religios / Eu Ideal /Ideal de Eu / aport narcisic, suferinţă narcisică.
A patra prelegere  /66
Angoasă primară / angoasă automată / stare traumatică / pericol real / pericol pulsional / nevroza traumatică / descărcare automată, repetitivă, catharsis /animism / legea talionului / angoasa primară
legată de obiect / angoasa de separare / angoasa de pierdere a iubirii / angoase psihotice în concepţia lui M. Klein / evoluţii ale teoriei despre angoasă la Freud / angoasa nevrotică / procedee de preluare a
controlului activ al Eului / plăcere funcţională, plăcerea controlului /anticipare şi semnal de angoasă / jocul cu bobina, compulsia la repetiţie şi controlul activ al separării /
A cincea prelegere  /76
Pulsiune / anaclysis/ zonă erogenă / erogeneizare / erogeneizare şi seducţie de tip incestual / incestuos/ sexualitate polimorf perversă / conceptul de perversiune şi diferenţierea dintre pervesiunea de dezvoltare şi perversiunea constituită a adultului / fixaţie / condiţii de producere ale unei fixaţii / condiţii care favorizează regresia / tipuri de regresie.
A şasea prelegere  /85
Stadii libidinale / oral / anal / uretral / falic / oedipian /destine pulsionale / perechi de contrarii.
A şaptea prelegere  /129
Conflictul intrapsihic /rolul realităţii externe în conflictul intrapsihic /motivele de defensă /mecanismele de apărare/refularea/regresia/ denegarea/anularea retroactivă/formaţiunea reacţională/proiecţia/
introiecţia/clivajul/identificarea proiectivă/refuzul realităţii/izolarea/ funcţia realităţii în perversiune şi psihoză/ defense nevrotice/ defense psihotice/defense maniacale/defense autiste/ tipuri bazale de conflict psihic

II. FORMAREA ÎN PSIHANALIZĂ . A DEVENI PSIHANALIST
Principii, exigenţe şi modele de formare  / 161
Interviu cu profesor doctor Serge Lebovici, vicepreşedinte de onoare IPA  /167
Interviu cu Gilbert Diatkine, psihiatru, psihanalist, preşedintele Societăţii Psihanalitice din Paris  /174
Formarea psihanalistului între vocaţie şi instituţie /179
Cum lam cunoscut pe Jean Laplanche  / 182
Serge Lebovici  /187

III. ARTICOLE
Psihanaliza sălbatică sau ce nu este psihanaliza  /195
Filiaţie Etică contratransfer, schiţa unei ipoteze  / 198
Filiaţia confuză  /205
Transfer şi realitate. Un episod semnificativ şi fondator din istoria psihanalizei /209
Consultaţia terapeutică. Consultaţia terapeutică şi filiaţia confuză  /215
Ideeea de vindecare în psihanaliză  /221
Simptom psihiatric, simptom existenţial. Conferinţa la Facultatea de medicină Bucureşti
aprilie 2000  /225
Partea şi întregul în teoria psihanalitică a aparatului psihic şi în viaţa noastră afectivă  / 230
Sexualitate şi sănătate mintală .. /243
Isteria istericul. (Câteva consideraţii pentru nepsihanalişti) /259
Doliul patologic analiză de caz  /266
Mame psihotice  / 274
Intelectualul ultimilor 14 ani. Câteva portrete  /281
Artă şi psihanaliză  / 284
Perspectivă istorică asupra problemei sănătăţii psihice a copilului  / 286
Nu putem trăi permanent întrun spital de urgenţă  /288
Psihanaliza în România de azi  / 292
Postfaţă la romanul „Omul pierdut“ de Rámon Gomez de la Serna  /296

IV. INTERVIURI
Integrarea tulburătoarelor conţinuturi ale inconştientului necesită timp  /305
Dincolo de inefabil  /312
O scurtă istorie a psihanalizei româneşti  / 317
Psihoterapia o şansă pentru copil, o şansă pentru familie  /327
Cadrul totalitar şi funcţionare narcisică, interviu pe marginea cărţii lui Radu Clit  / 332

V. ÎN LOC DE POSTFAŢĂ O foarte scurtă cronologie .....337

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu