vineri, 15 iunie 2012

JURNALISTUL: Personalitate şi profesie
Autor : Camelia Popa           
Editura Universitara  (click pentru a cumpara de la editura) 
An aparitie : 2011 
ISBN  978-606-591-205-2
Nr pagini :223 
Pret : 20 lei
Descrierea editurii:
"In calitate de psiholog, dar si de jurnalist cu o experienta in presa centrala de mai bine de un deceniu si jumatate, am incercat sa identific - si totodata sa cuantific – un set de trasaturi psihologice ale acestui profesionist al stirilor. [...]

        Lucrarea este conceputa in doua parti corelate. In prima parte (capitolele I si II) am avut in vedere atat definirea conceptelor psihologice de baza (profil, trasatura, factor), necesare fundamentarii unui profil personologic valid, cat si examinarea caracteristicilor activitatii ziaristului, prin prisma functiilor informationale si operationale indeplinite de acesta in cadrul organizatiei de presa. Modelele explicativ-interpretative ale competentei specific jurnalistice au fost explorate distinct. De asemenea, am infatisat, in calitate de premise metodologice, marile directii de cercetare in domeniul elaborarii profilurilor personologice, pentru ca apoi sa prezint modelul propriu de investigatie, realizat in consonanta cu directiile metodologice anterior conturate, dar si cu o serie de exigente referitoare la constituirea loturilor experimentale si la metodele utilizate.
          Cea de-a doua parte a lucrarii (capitolele II – VI) a constituit „centrul de greutate” al cercetarii si a avut o finalitate aplicativa expresa: realizarea psihoprofesiogramei jurnalistului, in baza ancorelor profilului personologic elaborat. Mai precis, scorurile celor 57 de variabile psihologice incluse in modelul investigativ au fost explorate pe trei niveluri de „adancime” - analiza primara (medii, procente, distributii, semnificatia diferentelor intre medii), analiza corelationala si analiza factoriala. In baza nucleelor cu functie performantiala identificate cu ajutorul procedurilor statistico-matematice de prelucrare a datelor, am desprins un profil personologic al jurnalistului superior conceptualizat.
" (Autoarea)

Cuprins:
CUVANT INTRODUCTIV ................................................... 7

Capitolul 1. CONCEPTUL DE PROFIL PERSONOLOGIC 11
1. Premise ................................................................................ 11
2. Delimitãri terminologice...................................................... 16
3. Personalitatea, ca sistem supraordonat de trãsãturi ............. 24
Capitolul 2. PERSONALITATE SI PROFESIE JURNALISTICÃ ..... 31
1. Specificul profesiei jurnalistice ........................................... 33
1.1. Organizatia de presã ..................................................... 37
1.2. Analiza activitãtii jurnalistului ..................................... 53
1.3. Functii informationale si operationale în exercitarea profesiei ............ 58
2. Modele explicativ-interpretative ale competentei jurnalistice 68
2.1. Modelul multidimensional al competentei ................... 69
2.2. Modelul abilitãtilor cognitive ....................................... 76
2.3. Modelul interactiunii dintre aptitudini si atitudini ........ 80
2.4. Modelul centrat pe valori psihice ................................. 87
2.5. Modelul competentei sociale ........................................ 89
2.6. Modelul aplicativ de sanctionare psiho-socioprofesionalã prin experti ................ 91
Capitolul 3. METODOLOGIA CERCETÃRII ................... 98
1. Directii de cercetare si cãi de abordare a profilului personologic .......... 98
2. Subiecti, obiective, ipoteze ................... 108
Capitolul 4. ANALIZÃ PRIMARÃ PE DIMENSIUNI INVESTIGATE......... 114
1. Abilitãti ale inteligentei si creativitãtii ............................ 115
2. Trãsãturi de personalitate ................................................ 125
Capitolul 5. ANALIZÃ CORELATIONALÃ ...................... 159
1. Congruenta intradimensionalã a variabilelor personologice ... 160
1.1. Interactivitatea abilitãtilor cognitive ............................. 160
1.2. Interactivitatea trãsãturilor pregnante ale personalitãtii 165
1.3. Interactivitatea trãsãturilor simple ale personalitãtii .... 169
1.4. Interactivitatea trãsãturilor-valori ................................. 170
2. Consonanta interdimensionalã .................................... 172
Capitolul 6. ANALIZÃ FACTORIALÃ ............................... 179
1. Solutiile factoriale pentru loturile de bazã ....................... 180
2. Alte solutii factoriale pentru esantioanele investigate ..... 187
Capitolul 7. CONCLUZII SI DESCHIDERI ....................... 202
1. Profilul personologic si profesiograma .......................... 202
2. Fluctuatia de personal ..................................................... 206

BIBLIOGRAFIE .................................................................... 213

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu