marți, 26 iunie 2012

METODOLOGIA CERCETARII SOCIOLOGICE. Metode cantitative si calitativeAutor : Septimiu Chelcea                 
Editura Economica (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie : 2007 
Editia a III-a revizuita si adaugita      
Editia originala 
ISBN  978-973-709-323-3
Nr pagini : 752 
Format 170 x 240
Pret : 55 leiDescrierea editurii:
"Această ediţie a fost întregită cu un capitol despre „studiul cazului” ca strategie de cercetare a vieţii sociale şi cu un subcapitol despre forma scurtă a biografiilor – „povestirea vieţii”, o abordare calitativă de colectare a informaţiilor privind experienţele subiective ale persoanelor. Am dezvoltat discursul introductiv referitor la cunoaşterea ştiinţifică şi am multiplicat exemplele din cercetările pe care le-am realizat în ultimii ani, ca şi din unele studii relevante fie pe plan naţional, fie pe plan internaţional. Bibliografia a fost completată cu lucrări de specialitate recent apărute". Autorul


Cuprins:

Lista tabelelor / 11
Lista figurilor / 13
Lista casetelor / 15
Prefaţă la ediţia a treia / 17
Prefaţă la ediţia a doua / 19
Prefaţă la prima ediţie / 21

INTRODUCERE / 23
                Caseta 0.1. Dimitrie Gusti, Un sistem de cercetări sociologice la teren / 24
                Caseta 0.2. T.K. Oommen, Contextul sociologiei azi / 25
                Caseta 0.3. Immanuel Wallerstein, Sociologia şi cunoştinţele utile / 26
                Caseta 0.4. Joe R. Feagin, Justiţia socială şi sociologia / 28

1. CUNOAŞTEREA COMUNĂ ŞI CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ A VIEŢII SOCIALE / 29

Cercetarea sociologică: întrebări fundamentale / 30
                Caseta 1.1. C. Wright Mills, Imaginaţia sociologică / 32
Cunoaşterea comună: caracteristici / 34
                Caseta 1.2. Henri H. Stahl, Caracterul „iluzoriu“ al cunoaşterii spontane / 37
„Ruptură“ sau „continuitate“? / 38
                Caseta 1.3. Émile Durkheim, Regulile metodei sociologice / 41
„Ce” şi „cum” putem cunoaşte prin cercetarea ştiinţifică? / 43
Caracteristicile cunoaşterii ştiinţifice / 44
                Caseta 1.4. Émile Durkheim, Despre sinucidere ca fenomen social / 50
Rolul paradigmelor în cercetarea sociologică / 52
                Caseta 1.5. Karl Marx, Contribuţii la critica economiei politice / 57
                Caseta 1.6. Thomas S. Kuhn, Progres prin revoluţie / 58
Cunoaşterea ştiinţifică şi valorile sociale / 59
                Caseta 1.7. Max Weber, Caracterul „obiectiv” al cunoaşterii în domeniul ştiinţelor sociale şi politice / 59
                Caseta 1.8. Declaraţia universală a drepturilor omului / 62
Termeni-cheie / 66
Probleme recapitulative / 66

2. METODOLOGIA CERCETĂRILOR SOCIOLOGICE EMPIRICE / 67

Precizări terminologice / 68
Conceptul de „metodologie“ / 70
Principii metodologice în cercetările sociologice empirice / 73
Cercetarea calitativă versus cercetarea cantitativă / 76
                Caseta 2.1. Norman K. Denzin şi Yvonna S. Lincoln, Probleme legate de definiţia cercetărilor calitative / 81
Tradiţiile cercetării calitative / 87
                Caseta 2.2. Bronislaw K. Malinowski, Subiectul, metoda şi scopul acestei cercetări / 91
                Caseta 2.3. Peter L. Berger şi Thomas Luckman, Sociologia cunoaşterii / 98
Termeni-cheie / 101
Probleme recapitulative / 101

3. ANALIZA IPOTEZELOR ŞI FORMALIZAREA ÎN SOCIOLOGIE / 103

Precizări terminologice: principiu, axiomă, ipoteză, bănuială / 104
Definiţia şi dimensiunile ipotezei / 105
Tipuri de ipoteze şi modalităţi de elaborare a ipotezelor / 108
Structura logică şi validitatea ipotezelor / 110
Formalizarea şi structura enunţurilor sociologice / 114
                Caseta 3.1. Patrick Suppes, Dezirabilitatea formalizării în ştiinţă / 117
Explicaţia teoretică / 119
Termeni-cheie / 122
Probleme recapitulative / 122

4. ANALIZA CONCEPTELOR SOCIOLOGICE / 123

Semn, semnificaţie şi realitate socială / 124
                Caseta 4.1. Hans L. Zetterberg, Conţinutul noţional al unui termen de specialitate / 125
Concepte, termeni şi noţiuni în ştiinţele socioumane / 127
                Caseta 4.2. Paul F. Lazarsfeld, De la concepte la indici empirici / 129
Definirea conceptelor sociologice / 131
                Caseta 4.3. Stefan Nowak, Concepte şi indicatori / 138
Analiza indicatorilor definiţionali / 139
                Caseta 4.4. Daniel J. Levinson, Scala de atitudine antidemocratică (F) / 143
Trecerea de la indicatori la indici / 144
                Caseta 4.5. Raymond Boudon, Construirea variabilelor / 147
Termeni-cheie / 150
Probleme recapitulative / 150

5. MĂSURAREA ÎN ŞTIINŢELE SOCIOUMANE / 151

Societate şi măsurare / 152
Ce este măsurarea? / 155
Nivelurile de măsurare / 157
                Caseta 5.1. Fred N. Kerlinger, Un exemplu ipotetic al validităţii de construct / 161
Validitatea şi fidelitatea măsurării / 163
                Caseta 5.2. Fred N. Kerlinger, Fidelitatea (Reliabilitatea) / 167
Termeni-cheie / 169
Probleme recapitulative / 169

6. TIPURI DE CERCETĂRI SOCIOLOGICE / 171

Primele cercetări sociologice de teren / 172
                Caseta 6.1. Charles Booth, Străzi albastru-închis (foarte sărace) / 173
Precizări terminologice / 175
Tipologia cercetărilor sociologice / 177
Cercetări descriptive / 179
Cercetări explicative / 182
Cercetări fundamentale / 185
                Caseta 6.2. Septimiu Chelcea, Justiţia socială în perioada tranziţiei postcomuniste din România / 187
Cercetări aplicative / 190
                Caseta 6.3. Septimiu Chelcea, Măsurarea stereotipurilor etnice / 191
Cercetarea panel / 193
Cercetarea-acţiune / 200
Cercetările feministe / 204
Termeni-cheie / 206
Probleme recapitulative / 206

7. CHESTIONARUL ÎN CERCETAREA SOCIOLOGICĂ / 207

Din istoricul utilizării chestionarelor de cercetare / 208
                Caseta 7.1. Sextil Puşcariu şi colaboratorii, Foaie personală / 211
Ce este un chestionar de cercetare ştiinţifică? / 211
                Caseta 7.2. Petru Comarnescu, Anchetă asupra artei româneşti / 214
Clasificarea chestionarelor / 215
                Caseta 7.3. Sondaj de opinie Drepturile omului“ / 241
Structura chestionarelor / 253
Tehnici de structurare a chestionarelor / 259
Formularea întrebărilor / 264
                Caseta 7.4. Septimiu Chelcea, Sondaj de opinie „Justiţia socială“ / 285
Termeni-cheie / 289
Probleme recapitulative / 289

8. INTERVIUL CA TEHNICĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ / 291

Precizări terminologice / 292
                Caseta 8.1. Traian Herseni, Plan pentru convorbirile sociologice / 294
Interviul ca tehnică de cercetare / 296
Interviul ca interacţiune psihologică şi socială / 298
Avantajele şi dezavantajele utilizării interviului / 300
Tipuri de interviuri / 303
                Caseta 8.2. Hy Mariampolski, Focus grupurile / 310
                Caseta 8.3. Richard A. Krueger şi Mary Anne Casey, Naivitatea ca atu al moderatorului. / 316
                Caseta 8.4. Richard A. Krueger şi Mary Anne Casey, Sarcini pentru organizarea unui focus grup / 317
Aplicaţii ale logicii interogative în ancheta prin interviu / 326
Desfăşurarea interviului de cercetare / 328
                Caseta 8.5. Audienţa RFI / 330
                Caseta 8.6. Pierre Bourdieu, Interviu pe bază de chestionar: gustul estetic al claselor sociale / 332
Selecţia şi formarea operatorilor de interviu / 336
                Caseta 8.7. Vladimir Guţu, Formular de înregistrare a informaţiilor despre desfăşurarea interviului / 338
Termeni-cheie / 340
Probleme recapitulative / 340

9. SCALELE ŞI TEHNICILE DE SCALARE / 341

Ce sunt scalele? / 342
                Caseta 9.1. Edward A. Rundquist şi Raymond F. Sletto, Ancheta de opinie Minnesota (forma scurtă) / 344
Nivelul de măsurare şi tehnicile de scalare / 347
Scalarea nominală: construirea tipologiilor / 347
Scalarea ordinală tip Likert şi tip Guttman / 348
                Caseta 9.2. Delbert C. Miller şi Nahum Z. Medalia, Scala Guttman pentru măsurarea moralului militarilor / 357
Scalarea de interval tip Thurstone / 358
                Caseta 9.3. Louis L. Thurstone, Scala atitudinii faţă de divorţ / 363
Scalele sociometrice / 364
Scala distanţei sociale (Bogardus) / 365
                Caseta 9.4. Emory S. Bogardus, Scala distanţei sociale / 370
Inventarul de valori profesionale (Super) / 371
                Caseta 9.5. D.E. Super, Inventar de valori profesionale / 372
Scala „Locul controlului” (Nowicki şi Strickland) / 374
                Caseta 9.6. Stephen Nowicki, Jr. şi B. Strickland, Scala „Locul controlului“ / 375
Diferenţiatorul semantic (Osgood) / 378
                Caseta 9.7. Septimiu Chelcea, Utilizarea diferenţiatorului semantic în marketing / 382
Inventarul de atribute etnice (Chelcea) / 386
                Caseta 9.8. Septimiu Chelcea, Inventar de atribute etnice / 387
Termeni-cheie / 390
Probleme recapitulative / 391

10. METODA OBSERVAŢIEI / 393

Ce este observaţia? / 394
                Caseta 10.1. Traian Herseni şi Henri H. Stahl, Plan general pentru cercetarea cadrului cosmic / 394
                Caseta 10.2. Henri Peretz, Ghid de observare într-o biserică catolică / 402
Tipuri de observaţie / 403
                Caseta 10.3. Pierre Bourdieu, Fişă de observaţie pentru studierea gustului estetic al claselor sociale / 410
                Caseta 10.4. William F. Whyte, O partidă de bowling / 416
                Caseta 10.5. Septimiu Chelcea, Fotografia / 419
Reguli de observare / 423
                Caseta 10.6. Henri H. Stahl, Înregistrarea observaţiei / 425
Termeni-cheie / 428
Probleme recapitulative / 428

11. EXPERIMENTUL ÎN ŞTIINŢELE SOCIOUMANE / 429

Primele experimente în ştiinţele socioumane / 430
Specificul metodei experimentale / 431
Definiţie şi concepte de bază / 440
Schemele experimentale / 447
Tipuri de experimente / 461
Etapele cercetării experimentale / 479
                Caseta 11.1. Septimiu Chelcea, Experimentele de la Hawthorne / 499
Termeni-cheie / 505
Probleme recapitulative / 505

12. STUDIUL DOCUMENTELOR SOCIALE / 507

Ce este un document social? / 508
Clasificarea documentelor sociale / 510
Recensământul populaţiei / 513
Documente scrise necifrice / 524
                Caseta 12.1. Septimiu Chelcea, Utilizarea autobiografiilor în studiile de antropologie socială / 532
Biografia socială / 535
                Caseta 12.2. Oscar Lewis, Autobiografia lui Jésus Sánchez / 537
                Caseta 12.3. Daniel Bertaux, Abordarea biografică / 541
                Caseta 12.4. Ilie Lupan, Studenţii anilor de foamete povestesc … / 550
Termeni-cheie / 560
Probleme recapitulative / 561

13. TEHNICILE DE ANALIZĂ A CONŢINUTULUI COMUNICĂRII / 563

Preliminarii / 564
Specificul tehnicilor de analiză a conţinutului comunicării / 568
                Caseta 13.1. Septimiu Chelcea, Psihologia în epitete: dincolo de statistica lingvistică / 573
Unităţile de analiză / 577
                Caseta 13.2. Jacques Claret, Studiul de vocabular al campaniei legislative din 1977 din Franţa / 580
Schema de categorii / 582
                Caseta 13.3. Ralph K. White, Schema de categorii pentru analiza discursurilor ţinute de Hitler, Roosevelt, Kennedy şi Hruşciov / 584
Etapele analizei conţinutului comunicării / 585
Procedee de analiză a conţinutului / 588
Aplicarea tehnicilor de analiză a conţinutului / 594
Termeni-cheie / 596
Probleme recapitulative / 596

14. STUDIUL CAZULUI / 597

Specificul studiului de caz / 598
                Caseta 14.1. Dimitrie Gusti, Monografia sociologică / 599
Tipologia studiilor de caz / 601
                Caseta 14.2. Ion Chelcea, Monografia comunei Boteni / 603
Selectarea cazurilor / 604
Colectarea dovezilor şi generalizabilitatea în studiile de caz / 605
                Caseta 14.3. Ronald F. King, Importanţa studiului de caz în ştiinţele sociale / 608
Redactarea studiilor de caz / 608
                Caseta 14.4. Robert S. Lynd şi Helen M. Lynd, Organizarea timpului liber / 610
                Caseta 14.5. Robert K. Yin, Studiul de caz trebuie redactat într-un stil captivant / 611
Termeni-cheie / 612
Probleme recapitulative / 612

15. ANALIZA SECUNDARĂ ŞI ARHIVAREA CERCETĂRILOR SOCIOLOGICE / 613

Ce este analiza secundară? / 614
Cum se realizează analiza secundară? / 616
Valoarea şi limitele analizei secundare / 620
Arhivarea cercetărilor sociologice empirice / 622
Apariţia şi evoluţia arhivelor de date sociale / 624
                Caseta 15.1. Fişă pentru descrierea cercetărilor sociologice empirice / 625
                Caseta 15.2. George Peter Murdock, Codurile pentru „Outline of Cultural Materials“ / 631
Termeni-cheie / 633
Probleme recapitulative / 633

16. REDACTAREA RAPORTULUI DE CERCETARE / 635

Care este publicul-ţintă? / 636
Evaluarea cercetării / 636
Schema de organizare a lucrării / 638
Rezumatul / 639
                Caseta 16.1. Jean-Marie Seca, Tineri, culturi emergente şi ieşiri din „galeră“ (Rezumat) / 640
Introducerea / 640
Literatura consultată / 640
                Caseta 16.2. Septimiu Chelcea, Să nu plagiezi! / 648
Descrierea designului cercetării / 651
Analiza datelor / 652
Discutarea datelor / 666
Concluziile / 668
                Caseta 16.3. Septimiu Chelcea, Stil şi stil ştiinţific / 669
Termeni-cheie / 672
Probleme recapitulative / 672

ÎNCHEIERE / 673

Glosar / 675
Bibliografie / 695
Index de nume / 727
Index de subiecte / 741

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu