vineri, 8 iunie 2012

PSIHODIAGNOZA MODERNĂ. CHESTIONARELE DE PERSONALITATE


Autor : Mihaela Minulescu               
Editura Fundatiei Romania de Maine (click pentru a accesa editura) 
An aparitie : 2007 
Editia a IV-a        
ISBN 978-973-725-874-8 
Nr pagini : 320 

Pret : 15,6 lei
Descrierea editurii :
           Lucrarea urmareste cunoasterea, intelegerea si formarea abilitatilor si deprinderilor care permit practicarea activitatilor specifice pentru testarea psihologica: cum se construieste un chestionar psihologic si care sunt cerintele stiintifice ce permit ca rezultatele si interpretarea comportamentului persoanei sa fie valide; care sunt strategiile de testare psihologica a personalitatii; tipuri de teste si tipuri de aplicatii practice.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie si psihologie, dar si specialistilor in domeniu.Cuprins:

Cuvânt înainte ……………………………………………………… 11
Capitolul I. Cerinte fundamentale în construirea si experimentarea chestionarului de personalitate
1.1. Principalele limite si dificultăti intrinseci măsurării personalitătii prin chestionare …... 15
1.2. Cerinte generale si etape generale în construirea unui chestionar 17
1.3. Strategiile de construire a chestionarelor de personalitate …….. 20
1.3.1. Metoda intuitivă ……………………………………….… 20
1.3.2. Metoda empirică ……………………………………….... 21
1.3.3. Metoda analizei factoriale ………………………………. 23
1.4. Modalitătile de construire a itemilor chestionarelor de personalitate 25
1.4.1. Problema limbajului …………………………………….. 26
1.4.2. Relatia item – trăsătură ………………………………….. 29
1.4.3. Caracteristici de suprafată ale itemilor ………………….. 30
1.4.4. Caracteristici semantice ale itemilor …………………….. 33
1.4.5. Caracteristici psihometrice ……………………………… 35
Extinderi: Caracteristici privind generarea itemilor ………………... 35
Concepte caracteristice …………………………………. 39
Proiect aplicativ de semestru …………………………… 42
Test de evaluare a cunostintelor ………………………… 42
Bibliografie si comentarii ………………………………. 43

Capitolul II. Chestionarul de Personalitate California
2.1. Trăsături de personalitate ……………………………………… 50
2.2. Teoria lui H. Gough privind dimensiunile interrelationaleale personalitătii ……………………….. 52
2.3. Conceptia lui Gough privind evaluarea personalitătii si construirea unui chestionar dedicat
normalitătii ....... 53
2.4. Varianta din 1972 a Inventarului de Personalitate California …. 56
2.4.1. Cele 18 dimensiuni ale personalitătii normale. Prezentarea scalelor; continuturi si atribute
în comportamentul interpersonal ………………………... 56
2.4.2. Interpretarea scalelor ……………………………………. 70
2.5. Utilizarea datelor C.P.I. în consilierea educatională si vocatională …………….. 78
2.6. Scalele abreviate M.M.P.I. …………………………………….. 80
2.7. Varianta 1987 a C.P.I. si modelul cuboid ……………………... 82
2.8. Exemplificarea interpretării unui profil ……………………….. 84
Extinderi: Cercetări desfăsurate cu chestionarul C.P.I. ..…………... 85
Adjective Check List, ACL …………………………….. 90
Concepte caracteristice …………………………………. 91
Test de evaluare a cunostintelor ..……………………….. 94
Bibliografie ..……………....……………....……………. 94

Capitolul III. Chestionarul 16 Factori Primari – 16 P.F.Q., Chestionarul de Anxietate – C, Chestionarul de Personalitate pentru Adolescenti – H.S.P.Q.
3.1. Teoria factorială a lui R.B. Cattell asupra formării si functionării personalitătii ……………… 96
3.2. Chestionarul 16 factori primari – 16 P.F.Q. …………………… 103
3.2.1. Date despre chestionar …………………………………... 103
3.2.2. Prezentarea factorilor ……………………………………. 104
3.2.3. Modalitatea de calcul a factorilor secundari …………….. 115
3.3. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti – H.S.P.Q. …. 116
3.3.1. Sinteze ale cercetărilor axate pe dinamica factorilor în adolescentă …………… 117
3.3.2. Exemplificarea interpretării unui profil 16 P.F. …………. 120
3.4. Chestionarul „C” Cattell privind nivelul anxietătii ……………. 122
3.5. Exemplificarea interpretării unui profil „C” …………………... 126
Extinderi: Date de cercetare ………………………………………... 128
Concepte caracteristice …………………………………. 130
Test de evaluare a cunostintelor ..……………………….. 131
Bibliografie ..……………....……………....……………. 132

Capitolul IV. Chestionarele de tip „Big Five”: NEO PI R, ABCD – M
4.1. Strategia de construire pornind de la specificul lingvistic …….. 134
4.2. Sensul superfactorilor în contextul interpretării structurii si dinamicii personalitătii:
teoria lui Costa si McCrae ………… 139
4.3. Chestionarul NEO P R. Prezentarea factorilor si fatetelor ……. 144
4.4. Date de cercetare privind legătura dintre Big Five si superfactorii motivationali ..… 155
4.5. Date de cercetare privind semnificatia superfactorilor personalitătii în raport de
sindroamele clinice ……………………………….. 157
4.6. Abordări structurale: modelele de tip circumplex …………….. 160
4.7. Cercetări românesti. Replicarea modelului psiholingvistic în limba română ………….. 164
4.8. Chestionarul ABCD – M. Prezentarea factorilor si fatetelor acestora 166
4.9. Exemplificare profil NEO PI R ………………………………... 168
Extinderi: Instrumente de tip Big Five …………………………….. 169
Concepte caracteristice …………………………………. 172
Test de evaluare a cunostintelor ..……………………….. 176
Bibliografie ……………………………………………... 176

Capitolul V. Inventarul de personalitate Myers-Briggs
5.1. Teoria lui C.G. Jung privind tipologia de personalitate ……….. 181
5.2. Inventarul tipologic Myers-Briggs – forma G ………………… 185
5.2.1. Atitudinile: Extraversia (E) si Introversia (I). Preferinta J. *P. 187
5.2.2. Descrierea scalelor MBTI ……………………………….. 187
5.3. Temperamentul ………………………………………………... 190
5.4. Exemplificare ………………………………………………….. 191
Extinderi: Utilizarea MBTI în selectia profesională, consiliere vocatională si în cercetare …. 194
Concepte caracteristice …………………………………. 200
Test de evaluare a cunostintelor ………………………… 201
Bibliografie ……………………………………………... 202

Capitolul VI. Chestionarul Eysenck de personalitate, EPQ si Inventarul Eysenck de
Personalitate, E.P.I.
6.1. Teoria lui Eysenck privind structura personalitătii si măsurarea acesteia ………… 203
6.2. Cei trei factori tipologici ai personalitătii: continuturi si cercetări experimentale ………. 207
6.3. EPQ, Eysenck Personality Questionnaire si EPI, Eysenck Personality Inventory ….. 211
6.4. Interpretarea factorilor din E.P.I. ……………………………… 212
6.5. E.P.Q. include si o a IV-a scală, psihotismul ………………….. 213
6.6. Exemplificarea unui profil E.P.I. ……………………………… 214
Extinderi: Date de cercetare privind cei trei superfactori în studiul personalitătii delictuale ……. 215
Concepte caracteristice …………………………………. 216
Test de evaluare a cunostintelor ………………………… 217
Bibliografie ……………………………………………... 218

Capitolul VII. Chestionarul de tendinte accentuate Smiescheck
7.1. Teoria lui K. Leonhard privind normalitatea si conditia de anormalitate ………. 219
7.2. Chestionarul de tendinte accentuate …………………………… 222
7.3. Prezentarea caracteristicilor unor tipuri de firi accentuate …….. 222
Extinderi: 1. Convertirea notelor brute în procente ………………... 235
2. Abordări contemporane ale conditiei psihopatologice a personalitătii ……... 236
3. Evolutii si tablouri clinice ale unora dintre personalitătile accentuate ….. 238
Concepte caracteristice …………………………………. 242
Test de evaluare a cunostintelor ………………………… 245
Bibliografie ……………………………………………... 246

Capitolul VIII. Inventarul Multifazic de Personalitate Minnesota
8.1. Construirea M.M.P.I. ………………………………………….. 247
8.2. Scalele standard ale M.M.P.I.: continutul scalelor de validare si al scalelor clinice,
aspectele de psihopatologie ……………... 253
8.3. Conditia de normalitate a scorurilor …………………………... 258
8.4. Codificarea rezultatelor ………………………………………... 259
8.5. Exemplificarea interpretării unui profil MMPI ………………... 260
Extinderi: Prezentarea noilor scale standard si experimentale din MMPI 2, MMPI 2 A ……… 264
Concepte caracteristice …………………………………. 268
Test de evaluare a cunostintelor ………………………… 269
Bibliografie ……………………………………………... 270

Capitolul IX. Chestionarul Psihopatie, Nevroză, Paranoia, P.N.P.
9.1. Câteva date de istorie ………………………………………….. 271
9.2. Analiza itemilor si constituirea scării definitive ……………..... 273
9.3. Interpretarea chestionarului PNP ……………………………… 274
Extinderi: Date de cercetare privind veridicitatea diagnosticului ….. 276
Test de evaluare a cunostintelor ………………………… 277
Bibliografie ……………………………………………... 277

Capitolul X. Teste de temperament: GZTS, STR-R, ZKPQ, A.I.S.S.
10.1. Evidenta comportamentală a caracteristicilor temperamentale 278
10.2. Chestionarul de personalitate Guilford-Zimmerman ………… 279
10.3. Chestionarul de temperament Strelau (revizuit), STR R …….. 282
10.4. Chestionarul de personalitate Zuckermann – Kulman, ZKPQ … 286
10.5. Inventarul Sensation Seeking, A.I.S.S. ………………………. 289
Extinderi. Inventarul AISS, itemii, grila, interpretarea …………….. 289
Test de evaluare a cunostintelor ………………………… 291
Bibliografie ……………………………………………... 291

Glosar ……………………………………………………………… 293
Bibliografie generală ……………………………………………… 307


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu