sâmbătă, 9 iunie 2012

PSIHOLOGIA DEZVOLTARII UMANEAutor :  Florinda Golu                 
Editura Universitara (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie 
An aparitie :2010         
ISBN 978-973-749-865-6
Nr pagini : 315 

Pret : 40 lei
Descrierea editurii:
        Structurată pe douăsprezece capitole, lucrarea Florindei Golu oferă o viziune panoramică asupra spectacolului înlănţuirii ciclurilor vieţii, cu aspectele lor de contrast, schimbătoare, cu continuităţile şi discontinuităţile lor. Se insistă, cu temei, pe momentele tensionale, conflictuale, de criză, generatoare de noi motivaţii ale dezvoltării, care imprimă acesteia caracterul de proces frământat, dramatic, în contextul căruia individul se află într-o continuă şi febrilă căutare de sine. Vârstele şi stadiile dezvoltării sunt diferite, cu profiluri psihologice distincte, dar nu sunt delimitate strict, rigid, prin graniţe de netrecut. Dimpotrivă, orice nou stadiu se prepară în sânul stadiului precedent şi oferă, la rândul lui, premisele trecerii către stadiul următor. De aici aspectul de istorie unică şi unitară a evoluţiei în timp a fiinţei umane, care rămâne tot timpul ea însăşi, identică cu sine, dar care, în acelaşi timp, acumulează şi asimilează variate modificări – cognitive, emoţionale, comportamentale, acţionale – adaptându-se la noile statute şi roluri pe care societatea i le scoate în cale pe fiecare nou palier de vârstă.

       Florinda Golu este preparator universitar doctorand, licentiata in psihologie. Detine catedra de psihologie la Universitatea din Bucuresti si este membru in Asociatia Psihologilor din Romania.

Cuprins:
Cuvânt înainte 9

PARTEA ÎNTÂI

Capitolul I
Dezvoltarea umană 15
1.1. Apariţia psihologiei dezvoltării. Conceptul de dezvoltare 16
1.1.1. Repere istorice în apariţia şi evoluţia psihologiei dezvoltării 16
1.1.2. Conceptul de dezvoltare 21
1.2. Caracteristici ale dezvoltării umane 26
1.2.1. Durata şi stadialitatea dezvoltării 26
1.2.2. Mecanisme şi factori explicativi ai dezvoltării 32
1.2.3. Metode de investigare 38
1.2.4. Teoriile dezvoltării umane 44

Capitolul II
Perioada prenatală 49
2.1. Concepţia. Dezvoltarea prenatală 50
2.2. Influenţe prenatale. Factori de risc 55
2.3. Pregătirea pentru parentalitate 60

Capitolul III
Naşterea. Nou-născutul (Stadiul sugarului) 61
3.1. Naşterea. Etapele naşterii 62
3.2. Depresia post-natală şi legătura părinte – copil 65
3.3. Nou-născutul 68
3.3.1. Caracteristicile generale ale nou-născutului 68
3.3.2. Dezvoltarea motorie. Reflexele nou-născutului 71
3.3.3. Dezvoltarea abilităţilor de învăţare 74
3.3.4. Dezvoltarea perceptivă şi intelectuală 77

Capitolul IV
Copilăria mică (antepreşcolaritatea) 83
4.1. Repere generice ale dezvoltării 84
4.2. Dezvoltarea cognitivă 87
54.3. Comunicarea şi limbajul 90
4.4. Dezvoltarea emoţională. Ataşamentul 96
4.5. Dezvoltarea psiho-socială. Importanţa climatului familial 101
4.6. Formarea conştiinţei de sine 104

Capitolul V
Preşcolaritatea 107
5.1. Caracteristici generale ale perioadei preşcolare 108
5.2. Creşterea fizică şi dezvoltarea motorie 111
5.3. Dezvoltarea intelectuală 113
5.4. Limbajul şi comunicarea cu ceilalţi 117
5.5. Structurile emoţionale şi de personalitate ale preşcolarului 119
5.6. Identitatea de gen, constanţa şi consistenţa genului 129
5.7. Jocul 130
5.8. Învăţarea la vârsta preşcolară 138

Capitolul VI
Mica şcolaritate 143
6.1. Aspecte generale ale micii şcolarităţi. Dezvoltarea fizică şi motorie 144
6.2. Dezvoltarea intelectuală 145
6.3. Dezvoltarea limbajului. Abilităţile de comunicare. Scris-cititul 149
6.4. Mediul şcolar. Învăţarea 155
6.5. Influenţe familiale 160
6.6. Dezvoltarea morală 168
6.7. Dezvoltarea socială şi de personalitate 170
6.8. Imaginea de sine. Stima de sine 176

Capitolul VII
Preadolescenţa 183
7.1. Aspecte generale ale creşterii, dezvoltării şi maturizării în preadolescenţă 184
7.2. Dezvoltarea cognitivă în perioada preadolescenţei 189
7.3. Maturizarea afectivă, morală şi de personalitate 194
7.4. Dezvoltarea socială şi de sine 196
7.5. Influenţe ale mediului şcolar: expectaţii şi percepţii sociale 198

Capitolul VIII
Adolescenţa 203
8.1. Evoluţia concepţiilor şi studiilor cu privire la perioada adolescenţei. Teorii 204
8.2. Caracterizarea generală a adolescenţei 206
8.3. Dezvoltarea fizică. Impactul psihologic al transformărilor fizice 209
8.4. Dezvoltarea socială şi de personalitate 213
8.5. Criza de originalitate 215
8.6. Relaţiile cu părinţii şi conflictul dintre generaţii 219
8.7. „Cine sunt eu?” sau în căutarea identităţii de sine 221
8.8. Adolescenţa – vârsta conturării opţiunilor şcolare şi profesionale 227

PARTEA A DOUA

Capitolul IX
Tinereţea 233
9.1. Creştere şi maturizare personală 234
9.2. Dezvoltarea intelectuală 240
9.3. Dezvoltarea socială şi de personalitate 243
9.4. Stiluri de viaţă 249
9.4.1. Iubirea şi cuplul 250
9.4.2. Căsătoria 253
9.4.3. Divorţul 256
9.4.4. Parentalitatea 257
9.5. Dezvoltarea vocaţională. Alegerea carierei 260
9.5.1. Teoriile luării deciziei vocaţionale 261
9.5.2. Stadiile împlinirii vocaţionale 263
9.5.3. Alegerea profesiei 265

Capitolul X
Maturitatea 271
10.1. Caracterizarea generală a perioadei maturităţii 272
10.2. Funcţionarea intelectuală şi creativă: declin sau productivitate? 274
10.3. Criza vârstei de mijloc 275
10.4. Dezvoltarea socială şi de personalitate 276
10.5. Învăţarea la vârsta adultă, învăţarea permanentă 279
10.6. Profesia şi stresul ocupaţional 280

Capitolul XI
Bătrâneţea 285
11.1. Particularităţile vârstei 286
11.2. Teorii explicative ale procesului îmbătrânirii 291
11.3. Alternative pentru vârstnici 292
11.4. Funcţionarea socială şi de personalitate 294
11.5. Implicaţii sociale ale bătrâneţii 297 11.6. Teoriile adaptării la bătrâneţe 298

Capitolul XII
Sfârşitul vieţii. Moartea 301
12.1. Conceptul de moarte 301
12.2. Diversitatea percepţiilor şi atitudinilor faţă de moarte 303
12.2.1. Perspective istorice şi culturale 303
12.2.2. Perspectivele vârstelor 304
12.3. Atitudini în faţa morţii. Fazele morţii 305

Bibliografie 312

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu