marți, 19 iunie 2012

PSIHOLOGIA SOCIALA A RELATIILOR CU CELALALT
Autor : Serge Moscovici (coord)                 
Editura Polirom  (click pentru a accesa editura)
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie :1998 
Traducerea Cristina Mosu  
ISBN 973-683-071-3 
Nr pagini : 296
Format 160 x 235
Anticariat. Pret :12,90  lei la librarie-onlineDescrierea editurii:
       Reunind colaborari ale celor mai ilustri reprezentanti ai acestei stiinte, din Occident si din tara noastra, volumul de fata, prin cele cinci sectiuni ale sale (I – Construirea realitatii sociale; II – Personalitatea in relatiile interpersonale; III – Influenta si schimbare; IV – Grupuri, organizatii, mase; V – Distorsiuni si reconstructie), ofera o imagine clara asupra principalelor directii de cercetare din domeniu.


Cuprins:

Introducere 7
PARTEA ÎNTÎI
Persoana şi celălalt
CAPITOLUL I
Litere de amor-propriu: consecinţe afective ale purei apartenenţe la sine
1. O întrebare neaşteptată şi un răspuns în mod involuntar intim 13
1.1. Un cod secret al amorului-propriu 15
1.2. Litera-nume (LN) 16
2. Litera preferată : singura cale de acces spre o analiză experimentală a purei apartenenţe la sine 17
2.1. O ipoteză provocatoare, dar falsificabilă 19
2.2. Un răspuns fără echivoc la o întrebare clară 22
3. Narcisism : pînă în particulele reflexive ale sinelui afectiv 24
3.1. Frecvenţa relativă a literelor 25
3.2. Universalitatea unui efect LAP accentuat 27
3.3. Consolidarea interpretării teoretice 31
4. Note finale 32
Bibliografie 35

CAPITOLUL II
Corpul, persoana şi celălalt
1. Probleme de interes comun 37
2. Înţelepciunea şi limbajul formelor 39
2.1. Limbajele corporale 40
2.2. Jocurile aparenţei 41
2.3. Corpul exterior, mediator al legăturii sociale 43
3. Formarea imaginii de sine 44
3.1. Celălalt ca reper şi ca martor 46
3.2. Dependenţă - independenţă în raport cu celălalt 48
4. Corpul în percepţia socială 50
4.1. De la prima impresie la judecată 51
4.2. Cînd pentru celălalt este ca pentru sine 53
5. Concluzii 56
Bibliografie 56

PARTEA A DOUA
Procesele elementare ale relaţiei cu celălalt
CAPITOLUL III
Formele elementare ale altruismului
1. Două probleme îngemănate : egoismul şi altruismul 61
2. Bunul samaritean, răul samaritean şi definiţia altruismului 62
3. Cele trei forme de altruism 64
3.1. Altruismul participativ 65
3.2. Altruismul fiduciar 66
3.3. Altruismul normativ 68
4. Altruismul egoist sau egoismul altruist 70
5. Concluzii 72
Bibliografie 72

CAPITOLUL IV
Competenţele sociale
1. Evaluarea competenţei sociale 74
1.1. Competenţele sociale în muncă 74
1.2. Competenţele sociale ale pacienţilor şi ale populaţiei generale 75
2. Nevoia de antrenare a competenţelor sociale 76
2.1. Nevoia de antrenare a competenţelor sociale în cadrul populaţiei generale 76
2.2. Nevoia antrenării competenţelor sociale în muncă 77
2.3. Nevoia de antrenare a competenţelor sociale la bolnavii mental 77
3. Componentele competenţei sociale 77
3.1. Modelul competenţei sociale 78
3.2. Asertivitatea 78
3.3. Gratificaţia, sprijinul 79
3.4. Comunicarea non-verbală (CNV) 79
3.5. Comunicarea verbală 80
3.6. Empatia, cooperarea şi atenţia acordată celorlalţi 81
3.7. Cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 82
3.8. Prezentarea sinelui 83
3.9. Competenţele în situaţii şi relaţii diferite 83
4. Diferenţele individuale la nivelul competenţelor sociale 84
4.1. Genul 84
4.2. Vîrsta 84
4.3. Clasa socială 84
4.4. Personalitatea 85
5. Etiologia competenţelor sociale 85
6. Efectele competenţelor sociale 86
6.1. Viaţa cotidiană 86
6.2. Eficacitatea în muncă 88
7. Competenţe sociale şi sănătate mentală 89
7.1. Competenţele sociale şi bolnavii mental 89
7.2. Explicarea legăturii dintre carenţele de la nivelul competenţelor sociale şi tulburările mentale 90
8. Antrenarea competenţelor sociale - Metodele utilizate 91
8.1. Metoda clasică 91
5.2. Alte metode de laborator 92
5.3. Metode educaţionale 92
8.4. învăţarea pe teren 92
8.5. Elaborarea programelor de antrenare 93
8.6. Elaborarea antrenării competenţelor sociale ale pacienţilor 93
9. Este eficientă antrenarea competenţelor sociale ? 94
9.1. Eficacitatea antrenării competenţelor sociale pentru populaţia generală 94
9.2. Eficacitatea antrenării competenţelor sociale în muncă 94
9.3. Eficacitatea antrenării competenţelor sociale la bolnavii mental 95
10. Concluzii 95
Bibliografie 96

CAPITOLUL V
Reputaţia socială
1. Animale sociale : originile sociale ale cunoaşterii 99
1.1. împărtăşirea informaţiilor sociale 99
1.2. Limbajul ca sistem de comunicare 101
2. Comunitatea 102
2.1. Reputaţia în viaţa comunităţii 103
2.2. Prin ce este utilă reputaţia ? 105
3. Societăţile de masă 108
3.1. Schimbări radicale 108
3.2. Natura personală a lumii sociale 109
4. Concluzii 114
Bibliografie 115

CAPITOLUL VI
Influenţe conştiente şi inconştiente
1. Conformitatea 116
2. Este adevărat că „mai multe perechi de ochi văd mai bine decît una singură" ? 117
2.1. Ipoteza lui Asch 117
2.2. Ipoteza lui Moscovici şi Faucheux 119
3. Influenţe directe şi influenţe latente 122
3.1. Schimbarea atitudinilor în doi timpi 122
3.1.1. Influenţa amînată 122
3.1.2. Influenţa directă şi indirectă 123
3.2. Influenţa ascunsă a minorităţilor 125
3.2.1. Efectul consecutiv minoritar .' 125
3.2.2. înlăturarea rezistenţelor la influenţa minoritară 126
4. Concluzii 130
Bibliografie 131

PARTEA A TREIA
Altruismele solidarităţilor
CAPITOLUL VII
Credinţe interne şi credinţe externe
1. Clasificarea binară a credinţelor 135
1.1. Grila ROTI/E 136
7.2. Oameni interni şi oameni externi 137
2. Eroarea fundamentală de atribuire 139
2.1. Eroare sau panaceu ? 140
3. Norma de internalitate 142
3.1. Utilitatea socială a normei de internalitate 143
3.2. Reuşita internilor 145
4. Concluzii 147
Bibliografie 148

CAPITOLUL VIII
Reflecţii asupra celuilalt: o abordare socio-cognitivă
1. Categorisirea socială : punerea în ordine a haosului 151
1.1. Rolul schemelor 151
1.2. Tipurile de informaţii care atrag atenţia 155
1.3. Factorii de motivare 157
2. Consecinţele categorisirii sociale 158
2.1. Memoria persoanelor 158
2.2. Inferenţa socială 163
3. Concluzii 168
Bibliografie 168

CAPITOLUL IX
Mentalitatea prelogică a lumii primitive şi mentalitatea prelogică a lumii civilizate
1. Ştiinţele magiei 171
1.1. O problemă îngrijorătoare 171
1.2. Erorile magice 173
2. Mentalitate logică şi mentalitate prelogică 174
2.1.DelaFrazerlaLevy-Bruhl 174
2.1.1. Teoria lui Levy-Bruni 174
2.1.2. Cîteva principii de reţinut 175
2.2. Reprezentări mistice şi reprezentări ştiinţifice 176
3. Logica experţilor şi prelogică „novicilor" 178
3.1. Explicaţiile şi atribuirea cauzelor 178
3.2. Raţionamente, probabilităţi şi euristici 182
3.2.1. Euristica de reprezentativitate 183
3.2.2. Euristica de disponibilitate 184
4. Concluzii 187
Bibliografie 189

CAPITOLUL X
Supunerea liber-consimţită: schimbarea atitudinilor şi comportamentelor sociale
1. Supunerea forţată : cum să determini pe cineva să-şi schimbe el însuşi ideile? 191
1.1. Patru experienţe clasice 191
1.1.1. Experienţa lui Festinger şi Carlsmith 191
1.1.2. Experienţa lui Cohen 192
1.1.3. Experienţa lui Aronson şi Carlsmith 193
1.1.4. Experienţa lui Brehm şi Crocker 194
1.2. Teoria disonanţei cognitive 194
1.2.1. Universul de pertinenţă 195
1.2.2. Dinamica cognitivă 195
1.3. Teoria autopercepţiei 197
2. Supunerea fără constrîngere : cum să determini pe cineva să-şi modifice el însuşi
comportamentele ? 199
2.1. Piciorul-în-uşă 199
2.1.1. Cum poate fi explicat fenomenul piciorului-în-uşă ? 202
2.2. Uşa-în-nas 203
2.2.1. Cum poate fi explicat fenomenul uşă-în-nas? 203
2.3. Amorsarea 204
2.3.1. Cum se explică fenomenul de amorsare? 206
3. Concluzii 207
Bibliografie 208

CAPITOLUL XI
Relaţii sociale şi organizări cognitive
1. Dinamici sociale în decizii complexe 210
1.1. Decizii istorice 211
1.2. Un exemplu de gestiune a conflictului socio-cognitiv în grupuri experimentale 213
2. Minoritatea ca sursă de gîndire divergentă 214
2.7. Cercetările lui Nemeth 215
3. Minoritate, majoritate şi raţionament inductiv 218
3.1. O logică a drepturilor si îndatoririlor 219
4. Relaţii sociale şi dezvoltare cognitivă 223
5. Concluzii 226
Bibliografie 227

CAPITOLUL XII
Diferenţele dintre sexe
1. Cercetări recente efectuate asupra diferenţelor între sexe 230
1.1. Probleme de metodă 231
1.2. Consideraţii teoretice 233
2. Roluri sociale : o explicaţie sociopsihologică americană 237
2.1. Modelul conceptual elaborat de Eagly 237
2.2. Evaluarea datelor 239
3. Identităţi sexuale sociale : un model european 240
3.1. Formulare iniţială 240
3.2. Structura particulară a grupurilor în funcţie de sex 241
4. Concluzii 243
Bibliografie 244Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu